Seznam gradiva

43 gradiv
Avtor(ji) Naslov Založba Leto Jezik Področje Vrsta
Kladnik Darinka
(Ne)znani Slovenci
CANKARJEVA ZALOŽBA
2017 slovenski PRIROČNIKI MONOGRAFSKA publik.
Slovenski knjižni sejem (9 ; 1989 ; Ljubljana)
Žnideršič Martin, Dolinar Ksenija
3000 let knjižne umetnosti v faksimiliranih izdajah : katalog razstave
CANKARJEVA ZALOŽBA
1989 slovenski KULTURNA ZGODOVINA MONOGRAFSKA publik.
KOMAC DAŠA, ŠKERLJ RUŽENA
ANGLEŠKO-SLOVENSKI IN SLOVENSKO -ANGLEŠKI SLOVAR.- LJUBLJANA, 1989
CANKARJEVA ZALOŽBA
1989 slov., anglešk PRIROČNIKI MONOGRAFSKA publik.

ANTIKA: LEKSIKON.- LJUBLJANA, 1998
CANKARJEVA ZALOŽBA
1998 slovenski PRIROČNIKI MONOGRAFSKA publik.

Bitka, kakor življenje dolga : pričevanja o revolucionarnem in osvobodilnem boju Slovencev (2. izdaja)
CANKARJEVA ZALOŽBA
1978 slovenski ZGODOVINA MONOGRAFSKA publik.

DOKUMENTI SLOVENSTVA.- LJUBLJANA, 1994
CANKARJEVA ZALOŽBA
1994 slovenski ZGODOVINA MONOGRAFSKA publik.
Pirjevec Jože
Fojbe
CANKARJEVA ZALOŽBA
2012 slovenski ZGODOVINA MONOGRAFSKA publik.
KARDELJ EDVARD
GOVORI NA PARIŠKI KONFERENCI.- LJUBLJANA, 1948
CANKARJEVA ZALOŽBA
1948 slovenski ZGODOVINA MONOGRAFSKA publik.

ILUSTRIRANA ZGODOVINA SVETA.-LJUBLJANA, 1997 (PRILOŽENA OTROŠKA KARTA SVETA)
CANKARJEVA ZALOŽBA
1997 slovenski ZGODOVINA MONOGRAFSKA publik.
GRAD ANTON
ITALIJANSKO-SLOVENSKI IN SLOVENSKO-ITALIJANSKI SLOVAR.- LJUBLJANA, 1989
CANKARJEVA ZALOŽBA
1989 slov., italij. PRIROČNIKI MONOGRAFSKA publik.
GODEŠA BOJAN
KDOR NI Z NAMI, JE PROTI NAM: SLOVENSKI IZOBRAŽENCI MED OKUPATORJI,OSVOBODILNO FRONTO IN PROTIREVOLUCIONARNIM TABOROM.-LJUBLJANA, 1995
CANKARJEVA ZALOŽBA
1995 slovenski ZGODOVINA MONOGRAFSKA publik.
Pregelj Bazilija
Moj oče
CANKARJEVA ZALOŽBA
1983 slovenski KULTURNA ZGODOVINA MONOGRAFSKA publik.
FERMI LAURA
MUSSOLINI.-CHICAGO, 1961
CANKARJEVA ZALOŽBA
1961 slovenski ZGODOVINA MONOGRAFSKA publik.
Ivanič Martin
Na današnji dan : ljudje in dogodki
CANKARJEVA ZALOŽBA
2011 slovenski PRIROČNIKI MONOGRAFSKA publik.
DEBENJAK DORIS
NEMŠKO-SLOVENSKI IN SLOVENSKO-NEMŠKI SLOVAR .-LJUBLJANA, 1988
CANKARJEVA ZALOŽBA
1988 slov., nemški PRIROČNIKI MONOGRAFSKA publik.

NOVA REVIJA: MESEČNIK ZA KULTURO, LJUBLJANA
CANKARJEVA ZALOŽBA
1989 slovenski NEZNANO PERIODIKA
Klabjan Borut, Bajc Gorazd
Ogenj, ki je zajel Evropo : Narodni dom v Trstu 1920-2020
CANKARJEVA ZALOŽBA
2021 slovenski ZGODOVINA MONOGRAFSKA publik.
Pirjevec Jože
Partizani
CANKARJEVA ZALOŽBA
2020 slovenski ZGODOVINA MONOGRAFSKA publik.

PREVRATI IN SLOVENSKO GOSPODARSTVO V XX. STOLETJU: 1918-1945-1991.-LJUBLJANA, 1996
CANKARJEVA ZALOŽBA
1996 slovenski ZGODOVINA MONOGRAFSKA publik.
VODUŠEK STARIČ JERCA
PREVZEM OBLASTI 1944 - 1946.- LJUBLJANA, 1992
CANKARJEVA ZALOŽBA
1992 slovenski ZGODOVINA MONOGRAFSKA publik.

Priročni e-slovar tujk [Elektronski vir]
CANKARJEVA ZALOŽBA
2005 slovenski PRIROČNIKI CD/DVD
ŽELJEZNOV DUŠAN
RUPNIKOV PROCES.- LJUBLJANA, 1980
CANKARJEVA ZALOŽBA
1980 slovenski ZGODOVINA MONOGRAFSKA publik.
Repe Božo
S puško in knjigo : narodnoosvobodilni boj slovenskega naroda 1941-1945
CANKARJEVA ZALOŽBA
2015 slovenski ZGODOVINA MONOGRAFSKA publik.
Lipušček Uroš
Sacro egoismo : Slovenci v krempljih tajnega londonskega pakta 1915
CANKARJEVA ZALOŽBA
2012 slovenski ZGODOVINA MONOGRAFSKA publik.
KALC HAFNER ANA
SLOVENCI IN ITALIJA: PRO MEMORIA O ODNOSIH Z ZAHODNO SOSEDO.-LJUBLJANA, 1995
CANKARJEVA ZALOŽBA
1995 slovenski ZGODOVINA MONOGRAFSKA publik.
FILIPIČ FRANCE
SLOVENCI V MAUTHAUSNU.- LJUBLJANA, 1998
CANKARJEVA ZALOŽBA
1998 slovenski ZGODOVINA MONOGRAFSKA publik.

SLOVENSKA KRAJEVNA IMENA: LEKSIKONI CANKARJEVE ZALOŽBE.-LJUBLJANA, 1985
CANKARJEVA ZALOŽBA
1985 slovenski PRIROČNIKI MONOGRAFSKA publik.
ŠORN JOŽE
SLOVENSKO GOSPODARSTVO V POPREVRATNIH LETIH 1919-1924.-LJUBLJANA, 1997
CANKARJEVA ZALOŽBA
1997 slovenski ZGODOVINA MONOGRAFSKA publik.
GABRIČ ALEŠ
SOCIALISTIČNA KULTURNA REVOLUCIJA: SLOVENSKA KULTURNA POLITIKA: 1953-1962.-LJUBLJANA, 1995
CANKARJEVA ZALOŽBA
1995 slovenski ZGODOVINA MONOGRAFSKA publik.
SVOLJŠAK PETRA
SOŠKA FRONTA.- LJUBLJANA, 1994
CANKARJEVA ZALOŽBA
1994 slovenski ZGODOVINA MONOGRAFSKA publik.

STOLETJE V GORAH: OB STOLETNICI ORGANIZIRANEGA PLANINSTVA NA SLOVENSKEM.- LJUBLJANA, 1992
CANKARJEVA ZALOŽBA
1992 slovenski DOMOZNANSTVO MONOGRAFSKA publik.

SVETOVNA ZGODOVINA OD ZAČETKOV DO DANES.-LJUBLJANA, 1976
CANKARJEVA ZALOŽBA
1976 slovenski ZGODOVINA MONOGRAFSKA publik.
Pelikan Egon
Prešeren Matjaž 1955-, Komelj Milček
Tone Kralj in prostor meje
CANKARJEVA ZALOŽBA
2016 slovenski KULTURNA ZGODOVINA MONOGRAFSKA publik.
JERI JANKO
TRŽAŠKO VPRAŠANJE PO DRUGI SVETOVNI VOJNI.- LJUBLJANA, 1961
CANKARJEVA ZALOŽBA
1961 slovenski ZGODOVINA MONOGRAFSKA publik.
Grasmann Günther, David René
Uvod v velike sodobne pravne sisteme
CANKARJEVA ZALOŽBA
1998 slovenski PRIROČNIKI MONOGRAFSKA publik.
Gabrič Aleš
Repe Božo, Godeša Bojan
V senci politike : opozicija komunistični oblasti v Sloveniji po letu 1945
CANKARJEVA ZALOŽBA
2019 slovenski ZGODOVINA MONOGRAFSKA publik.
PRINČIČ JOŽE
V ZAČARANEM KROGU: SLOVENSKO GOSPODARSTVO OD NOVE EKONOMSKE POLITIKE DO VELIKE REFORME:1955-1970.-LJUBLJANA, 1999
CANKARJEVA ZALOŽBA
1999 slovenski ZGODOVINA MONOGRAFSKA publik.

VELIKI SLOVAR TUJK.-LJUBLJANA, 2002
CANKARJEVA ZALOŽBA
2002 slovenski PRIROČNIKI MONOGRAFSKA publik.

VOJNA ZA SLOVENIJO 26 JUNIJ - 8 JULIJ 1991.- LJUBLJANA, 1991
CANKARJEVA ZALOŽBA
1991 slovenski ZGODOVINA MONOGRAFSKA publik.
KERMAVNER DUŠAN
ZAČETKI SLOVENSKE SOCIALNE DEMOKRACIJE V DESETLETJU 1884-1894.-LJUBLJANA, 1963
CANKARJEVA ZALOŽBA
1963 slovenski ZGODOVINA MONOGRAFSKA publik.
BORISOV PETER
ZGODOVINA MEDICINE:POSKUS SINTEZE MEDICINSKE MISLI.-LJUBLJANA, 1985
CANKARJEVA ZALOŽBA
1985 slovenski ZGODOVINA MONOGRAFSKA publik.
LISSAGARAY PROSPERO
ZGODOVINA PARIŠKE KOMUNE 1871.-LJUBLJANA, 1952
CANKARJEVA ZALOŽBA
1952 slovenski ZGODOVINA izločeno ob inv 202
VILFAN SERGIJ
ZGODOVINSKA PRAVOTVORNOST IN SLOVENCI.- LJUBLJANA, 1996
CANKARJEVA ZALOŽBA
1996 slovenski ZGODOVINA MONOGRAFSKA publik.