Seznam gradiva

36 gradiv
Avtor(ji) Naslov Založba Leto Jezik Področje Vrsta
BEZEK VANDA
ANALITIČNI INVENTAR FONDA OBČINE IZOLA, KOPER
POKRAJINSKI ARHIV KOPER
1977 slovenski ARHIVISTIKA izločeno ob inv 202

ARHIV PIRAN / ARCHIVIO DI PIRANO : 130 LET / ANNI : zgibanka in komplet 12 razglednic (reprodukcije)
POKRAJINSKI ARHIV KOPER
2007 slov., italij. ARHIVISTIKA MONOGRAFSKA publik.
Bonin Zdenka
Bratovščine v severozahodni Istri v obdobju Beneške republike
POKRAJINSKI ARHIV KOPER
2011 slovenski ZGODOVINA MONOGRAFSKA publik.

Cesarsko-kraljevo možko učiteljišče v Kopru : 1875-1909 : Slovenski oddelek : [zbornik člankov o C. k. moškem učiteljišču v Kopru ob stoletnici prenehanja delovanja]
POKRAJINSKI ARHIV KOPER
2010 slovenski ZGODOVINA MONOGRAFSKA publik.

CONA B SVOBODNEGA TRŽAŠKEGA OZEMLJA (1947-1954):ZBORNIK OB 50-LETNICI PRIKLJUČITVE CONE B STO JUGOSLAVIJI.-KOPER, 2004
POKRAJINSKI ARHIV KOPER
2004 slovenski ZGODOVINA MONOGRAFSKA publik.
Rogoznica Deborah, Bonin Zdenka
Cona B Svobodnega tržaškega ozemlja = Zona B del Territorio libero di Trieste : gospodarsko in socialno življenje = la vita economica e sociale : (1947-1954) : razstavni katalog ob 60-letnici podpisa Londonskega memoranduma
POKRAJINSKI ARHIV KOPER
2014 slov., italij. ZGODOVINA MONOGRAFSKA publik.
Bonin Zdenka
Delovanje koprskih dobrodelnih ustanov : prehrana otrok v vrtcu in sirotišnici ter bolnikov v bolnišnici v 19. stoletju
POKRAJINSKI ARHIV KOPER
2019 slovenski ARHIVISTIKA MONOGRAFSKA publik.
Krnel - Umek Duša
Dokumenti o Slovencih ob Jadranu od leta 1797 do leta 2009 : [razstava Pokrajinskega arhiva Koper, oktober 2009]
POKRAJINSKI ARHIV KOPER
2009 slovenski ZGODOVINA MONOGRAFSKA publik.
Bonin Zdenka, Rogoznica Deborah
Il casato Gravisi : inventario del fondo nell'Archivio regionale di Capodistria : (1440-1933)
POKRAJINSKI ARHIV KOPER
2012 italijanski ARHIVISTIKA MONOGRAFSKA publik.

Pucer Alberto, Rožac Marjan, p. Vogrin Marjan
Inkunabule Piranskega arhiva in Minoritskega samostana Piran
POKRAJINSKI ARHIV KOPER
2011 slov., italij. ARHIVISTIKA MONOGRAFSKA publik.
DAROVEC DARKO
INVENTAR NOTARSKIH SPISOV V POKRAJINSKEM ARHIVU KOPER (1558-1850).-KOPER, 1996
POKRAJINSKI ARHIV KOPER
1996 slovenski ARHIVISTIKA MONOGRAFSKA publik.
BONIN R. ZDENKA
INVENTAR ZBIRKE LISTIN V POKRAJINSKEM ARHIVU KOPER (1348-1776).-KOPER, 2002
POKRAJINSKI ARHIV KOPER
2002 slovenski ARHIVISTIKA MONOGRAFSKA publik.
PUCER ALBERTO
INVENTAR ZBIRKE: GIUSEPPE TARTINI 1654 - 1951.- KOPER, 1993
POKRAJINSKI ARHIV KOPER
1993 slovenski ARHIVISTIKA MONOGRAFSKA publik.
Rogoznica, Deborah
Iz kapitalizma v socializem : gospodarstvo cone B Svobodnega tržaškega ozemlja : 1947-1954
POKRAJINSKI ARHIV KOPER
2011 slovenski ZGODOVINA MONOGRAFSKA publik.
Bonin Zdenka, Rogoznica Deborah
Koprska pisna dediščina : od hrambe javnih dokumentov do ureditve zgodovinskega arhiva
POKRAJINSKI ARHIV KOPER
2010 slovenski ARHIVISTIKA MONOGRAFSKA publik.
Bonin Zdenka, Rogoznica Deborah
Koprska pisna dediščina : od hrambe javnih dokumentov do ureditve zgodovinskega arhiva : razstavni katalog = Il patrimonio scritto di Capodistria : dalla conservazione dei documenti pubblici al riordino dell'archivio storico : catalogo della mostra
POKRAJINSKI ARHIV KOPER
2010 slov., italij. ARHIVISTIKA MONOGRAFSKA publik.
Bonin Zdenka
Koprski samostan svete Klare : življenje v samostanu in izdatki za nakup živil za prehrano redovnic in drugih prebivalk samostana ob koncu 18. stoletja
POKRAJINSKI ARHIV KOPER
2018 slovenski ARHIVISTIKA MONOGRAFSKA publik.

LETTERE DUCALI A PIRANO: CATALOGO DELLA MOSTRA DELL' ARCHIVIO REGIONALE DI CAPODISTRIA .- (ATTRAVERSO LA STORIA; QUADERNO 5) .- KOPER, 1978
POKRAJINSKI ARHIV KOPER
1978 italijanski ARHIVISTIKA MONOGRAFSKA publik.

Od Istra benza do Istrabenza : 1948-1996
POKRAJINSKI ARHIV KOPER
2021 slovenski ARHIVISTIKA MONOGRAFSKA publik.

PIRAN V OHRANJENI ZAPISANI BESEDI: KATALOG K RAZSTAVI POKRAJINSKEGA ARHIVA KOPER.- (SPREHOD SKOZI ČAS; ZVEZEK 4) .- KOPER, 1977
POKRAJINSKI ARHIV KOPER
1977 slovenski ARHIVISTIKA MONOGRAFSKA publik.
Rožac Marjan, Pucer Alberto
Piranske notarske pergamentne listine. Del 1, Predbeneško obdobje 1173-1283
POKRAJINSKI ARHIV KOPER
2010 slovenski ARHIVISTIKA MONOGRAFSKA publik.

PIRANSKI DUKALI: KATALOG K RAZSTAVI POKRAJINSKEGA ARHIVA KOPER .- (SPREHOD SKOZI ČAS; ZVEZEK 5) .- KOPER, 1978
POKRAJINSKI ARHIV KOPER
1978 slovenski ARHIVISTIKA MONOGRAFSKA publik.

PORTOROŽ - 100 LET ORGANIZIRANEGA TURIZMA (SPREHOD SKOZI ČAS; ZVEZEK 7) .- KOPER, 1985
POKRAJINSKI ARHIV KOPER
1985 slovenski ARHIVISTIKA MONOGRAFSKA publik.

PRAZNIKI SLOVENSKIH OBČIN.-LJUBLJANA, 1975
POKRAJINSKI ARHIV KOPER
1975 slovenski ZGODOVINA MONOGRAFSKA publik.
Bonin Flavio, Bonin Marko, Bonin Zdenka, Novak Pucer Tina, Rogoznica Deborah, Perko Verena
Prehrana v Kopru in na njegovem podeželju od antike do konca 19. stoletja
POKRAJINSKI ARHIV KOPER
2021 slov., italij. ZGODOVINA MONOGRAFSKA publik.
Bajc Gorazd, Uršič Irena 1979-
Prekomorci : ob 70-letnici prihoda prvih slovenskih prekomorskih pripadnikov NOVJ na jugoslovansko bojišče
POKRAJINSKI ARHIV KOPER
2014 slovenski ZGODOVINA MONOGRAFSKA publik.
Rustja Karel
Primorske železnice
POKRAJINSKI ARHIV KOPER
2017 slovenski ZGODOVINA MONOGRAFSKA publik.

RAZVOJ LJUDSKE OBLASTI V SLOVENSKEM PRIMORJU 1941-1947: KATALOG K RAZSTAVI POKRAJINSKEGA ARHIVA KOPER .- (SPREHOD SKOZI ČAS; ZVEZEK 6) .- KOPER, 1978
POKRAJINSKI ARHIV KOPER
1978 slovenski ARHIVISTIKA MONOGRAFSKA publik.
Bonin Zdenka, Rogoznica Deborah
Rodbina Gravisi : inventar fonda v Pokrajinskem arhivu Koper : (1440-1933)
POKRAJINSKI ARHIV KOPER
2012 slovenski ARHIVISTIKA MONOGRAFSKA publik.

SPREHOD SKOZI ČAS: KATALOG K RAZSTAVI POKRAJINSKEGA ARHIVA KOPER ZVEZEK 2 .- KOPER, 1975
POKRAJINSKI ARHIV KOPER
1975 slovenski ARHIVISTIKA MONOGRAFSKA publik.

STARI STATUTI KOPRA,IZOLE IN PIRANA: NOSTRA ALLESTITA A CURA DELL'ARCHIVIO REGIONALE DI CAPODISTRIA.-KOPER, 1988
POKRAJINSKI ARHIV KOPER
1988 slov., italij. ARHIVISTIKA MONOGRAFSKA publik.
MARGETIČ LUJO
STATUT KOPRSKEGA KOMUNA IZ LETA 1423 Z DODATKI DO LETA 1668.- KOPER, ROVINJ, 1993
POKRAJINSKI ARHIV KOPER
1993 slovenski ARHIVISTIKA MONOGRAFSKA publik.
KONTESTABILE ROVIS MIRJANA
VIRGILIJ ŠČEK: POSLANEC V RIMSKEM PARLAMENTU(POPIS FONDA).-KOPER, 1998
POKRAJINSKI ARHIV KOPER
1998 slovenski ARHIVISTIKA MONOGRAFSKA publik.
Bonin Zdenka, Čibej Nada, Drobnjak Vladimir 1958-, Krašovec Teja, Kontestabile Rovis Mirjana 1969-, Muženič Matej, Rogoznica Deborah
Voda - vir življenja : [knjiga ob 60-letnici delovanja Pokrajinskega arhiva Koper]
POKRAJINSKI ARHIV KOPER
2016 slovenski ARHIVISTIKA MONOGRAFSKA publik.

Vodnik po fondih in zbirkah Pokrajinskega arhiva Koper
POKRAJINSKI ARHIV KOPER
2006 slov., italij. ARHIVISTIKA MONOGRAFSKA publik.
Šavli Andrej
Kontestabile Rovis Mirjana 1969-
Vrsta skozi čas : obrazi s koprskega in goriškega učiteljišča : 1875-1909-1919
POKRAJINSKI ARHIV KOPER
2017 slovenski ZGODOVINA MONOGRAFSKA publik.