Seznam gradiva

13 gradiv
Avtor(ji) Naslov Založba Leto Jezik Področje Vrsta

"Za svobodo, kralja in domovino" : ilegalne skupine v Sloveniji med letoma 1945-1952
Čoh Mateja
ŠTUDIJSKI CENTER ZA NARODNO SPRAVO
MINISTRSTVO ZA PRAVOSODJE REPUBLIKE SLOVENIJE
2010 slovenski ZGODOVINA MONOGRAFSKA publik.
Mikola Milko - urednik
Dokumenti in pričevanja o povojnih delovnih taboriščih v Sloveniji
ŠTUDIJSKI CENTER ZA NARODNO SPRAVO
MINISTRSTVO ZA PRAVOSODJE REPUBLIKE SLOVENIJE
2006 slovenski ZGODOVINA MONOGRAFSKA publik.
Mikola Milko - urednik
Dokumenti in pričevanja o povojnih koncentracijskih taboriščih v Sloveniji : koncentracijska taborišča Strnišče, Hrastovec, Brestrnica in Filovci
ŠTUDIJSKI CENTER ZA NARODNO SPRAVO
MINISTRSTVO ZA PRAVOSODJE REPUBLIKE SLOVENIJE
2007 slovenski ZGODOVINA MONOGRAFSKA publik.
Mikola Milko - urednik
Dokumenti in pričevanja o povojnih koncentracijskih taboriščih v Sloveniji. 2. del, Koncentracijska taborišča Št. Vid nad Ljubljano, Škofja Loka in Teharje ter taborišče za otroke Petriček
ŠTUDIJSKI CENTER ZA NARODNO SPRAVO
MINISTRSTVO ZA PRAVOSODJE REPUBLIKE SLOVENIJE
2008 slovenski ZGODOVINA MONOGRAFSKA publik.
Keršič Marta Milena - urednik, Stres Neža - urednik
Dokumenti o privilegijih političnih in državnih funkcionarjev v Sloveniji v obdobju socializma
ŠTUDIJSKI CENTER ZA NARODNO SPRAVO
MINISTRSTVO ZA PRAVOSODJE REPUBLIKE SLOVENIJE
2008 slovenski ARHIVISTIKA MONOGRAFSKA publik.
Hančič Damjan, Podbersič Renato
Dokumenti o rudarski stavki v Zasavju leta 1958
ŠTUDIJSKI CENTER ZA NARODNO SPRAVO
MINISTRSTVO ZA PRAVOSODJE REPUBLIKE SLOVENIJE
2007 slovenski ZGODOVINA MONOGRAFSKA publik.
Podbersič Renato 1970-
Jeruzalem ob Soči : judovska skupnost na Goriškem od 1867 do danes
ŠTUDIJSKI CENTER ZA NARODNO SPRAVO
MINISTRSTVO ZA PRAVOSODJE REPUBLIKE SLOVENIJE
2017 slovenski DOMOZNANSTVO MONOGRAFSKA publik.
Čoh Mateja
Kulaški procesi v Sloveniji med letoma 1949 in 1951
ŠTUDIJSKI CENTER ZA NARODNO SPRAVO
MINISTRSTVO ZA PRAVOSODJE REPUBLIKE SLOVENIJE
2012 slovenski ZGODOVINA MONOGRAFSKA publik.
Hančič Damjan - uredil
Refleksije - zbornik prispevkov : zbornik prispevkov z okrogle mize Pravo in prav in okrogle mize o zgodovinopisju ter nagovori osrednjih govornikov ob 23. avgustu - dnevu spomina na žrtve totalitarnih in avtoritarnih režimov v Evropi v 20. stoletju
ŠTUDIJSKI CENTER ZA NARODNO SPRAVO
MINISTRSTVO ZA PRAVOSODJE REPUBLIKE SLOVENIJE
2012 slovenski ZGODOVINA MONOGRAFSKA publik.

Represivne metode totalitarnih režimov : zbornik prispevkov z mednarodnega znanstvenega posveta, [Maribor, 9.-10. maj 2012] = Repressive methods of totalitarian regimes : collection of scientific papers of international scientific conference
ŠTUDIJSKI CENTER ZA NARODNO SPRAVO
MINISTRSTVO ZA PRAVOSODJE REPUBLIKE SLOVENIJE
2012 slov., anglešk ZGODOVINA MONOGRAFSKA publik.
Podbersič Renato
Revolucionarno nasilje na Primorskem : Goriška in Vipavska 1941-1945
ŠTUDIJSKI CENTER ZA NARODNO SPRAVO
MINISTRSTVO ZA PRAVOSODJE REPUBLIKE SLOVENIJE
2011 slovenski DOMOZNANSTVO MONOGRAFSKA publik.
Piškurić Jelka, Strajnar Neža
Skozi čas preizkušenj : politična zapornica Jelka Mrak Dolinar
ŠTUDIJSKI CENTER ZA NARODNO SPRAVO
MINISTRSTVO ZA PRAVOSODJE REPUBLIKE SLOVENIJE
2017 slov., anglešk ZGODOVINA MONOGRAFSKA publik.

Totalitarizmi na Slovenskem v 20. stoletju : zbornik slovenskih prispevkov z javne tribune z naslovom Zločini totalitarnih režimov, ki je potekala 8. aprila 2008 v prostorih Evropske komisije v Bruslju
ŠTUDIJSKI CENTER ZA NARODNO SPRAVO
MINISTRSTVO ZA PRAVOSODJE REPUBLIKE SLOVENIJE
2010 slovenski ZGODOVINA MONOGRAFSKA publik.