Seznam gradiva

61 gradiv
Avtor(ji) Naslov Založba Leto Jezik Področje Vrsta

16. ARHIVSKO ZBOROVANJE PTUJ '95: SLOVENSKI ARHIVI IN JAVNOST.- PTUJ, 1995
ARHIVSKO DRUŠTVO SLOVENIJE
1995 slovenski ARHIVISTIKA MONOGRAFSKA publik.

17. ARHIVSKO POSVETOVANJE: ARHIVSKO GRADIVO S PODROČJA TURIZMA IN TURISTIČNE DEJAVNOSTI:UPORABNIK IN ARHIVSKO GRADIVO.ZBORNIK REFERATOV 17.POSVETOVANJA.-KOPER, 1996
ARHIVSKO DRUŠTVO SLOVENIJE
1996 slovenski ARHIVISTIKA MONOGRAFSKA publik.

17. ZBOROVANJE: ZBORNIK RAZPRAV 17.ZBOROVANJA V CELJU.- CELJE, 1997
ARHIVSKO DRUŠTVO SLOVENIJE
1997 slovenski ARHIVISTIKA MONOGRAFSKA publik.

18. ARHIVSKO POSVETOVANJE ARHIVSKEGA DRUŠTVA SLOVENIJE: ARHIVI IN RAČUNALNIŠTVO.- LJUBLJANA, 1998
ARHIVSKO DRUŠTVO SLOVENIJE
1998 slovenski ARHIVISTIKA MONOGRAFSKA publik.

18. ZBOROVANJE ARHIVSKEGA DRUŠTVA SLOVENIJE:EVIDENTIRANJE VIROV ZA ZGODOVINO SLOVENCEV V TUJINI, NOVOSTI V SLOVENSKI ARHIVSKI ZAKONODAJI, ARHIVSKI INFORMACIJSKI SISTEM.-POSTOJNA, 1999
ARHIVSKO DRUŠTVO SLOVENIJE
1999 slovenski ARHIVISTIKA MONOGRAFSKA publik.

19. ZBOROVANJE ARHIVSKEGA DRUŠTVA SLOVENIJE:BOVEC,4.DO6.OKTOBRA 2000.-BOVEC, 2000
ARHIVSKO DRUŠTVO SLOVENIJE
2000 slovenski ARHIVISTIKA MONOGRAFSKA publik.

20. ZBOROVANJE ARHIVSKEGA DRUŠTVA SLOVENIJE.-ARHIVI IN UPORABNIKI, ARHIVI IN ZGODOVINOPISJE.-PTUJ, 2001
ARHIVSKO DRUŠTVO SLOVENIJE
2001 slovenski ARHIVISTIKA MONOGRAFSKA publik.

21. ZBOROVANJE ARHIVSKEGA DRUŠTVA SLOVENIJE:ARHIVI IN ARHIVSKO GRADIVO V ČASU TRANZICIJSKIH SPREMEMB,INFOARH.-KOPER, 2003
ARHIVSKO DRUŠTVO SLOVENIJE
2003 slovenski ARHIVISTIKA MONOGRAFSKA publik.

22. ZBOROVANJE ARHIVSKEGA DRUŠTVA SLOVENIJE : VARSTVO ARHIVSKEGA GRADIVA PRIVATNE PROVENIENCE : ZBORNIK REFERATOV .- MURSKA SOBOTA, 2005
ARHIVSKO DRUŠTVO SLOVENIJE
2005 slovenski ARHIVISTIKA MONOGRAFSKA publik.

23. ZBOROVANJE ARHIVSKEGA DRUŠTVA SLOVENIJE : Razmere v arhivskih depojih / (Ne)znano v arhivskih fondih in zbirkah / Medarhivsko sodelovanje : zbornik referatov, Velenje 2007
ARHIVSKO DRUŠTVO SLOVENIJE
2007 slovenski ARHIVISTIKA MONOGRAFSKA publik.

24. ZBOROVANJE ARHIVSKEGA DRUŠTVA SLOVENIJE : Izobraževanje arhivskih delavcev in zaposlenih pri ustvarjalcih arhivskega gradiva / Arhivski depoji / Elektronsko arhiviranje in informatizacija v arhivih : zbornik referatov, Dolenjske Toplice 2009
ARHIVSKO DRUŠTVO SLOVENIJE
2009 slovenski ARHIVISTIKA MONOGRAFSKA publik.

25. ZBOROVANJE ARHIVSKEGA DRUŠTVA SLOVENIJE : Primeri različnih praks v slovenskih arhivih : zbornik referatov, Ptuj, [10. do 11. oktober] 2011
ARHIVSKO DRUŠTVO SLOVENIJE
2011 slovenski ARHIVISTIKA MONOGRAFSKA publik.

26. ZBOROVANJE ARHIVSKEGA DRUŠTVA SLOVENIJE : Standardizacija (p)opisov arhivskega gradiva in uskladitev strokovnih praks v slovenskih javnih in cerkvenih arhivih : zbornik referatov / Nova Gorica, [10. do 11. oktober] 2013
ARHIVSKO DRUŠTVO SLOVENIJE
2013 slovenski ARHIVISTIKA MONOGRAFSKA publik.

27. ZBOROVANJE ARHIVSKEGA DRUŠTVA SLOVENIJE : Arhivi na razpotju : zbornik referatov / Ptuj, [15. do 16. oktober] 2015
ARHIVSKO DRUŠTVO SLOVENIJE
2015 slovenski ARHIVISTIKA MONOGRAFSKA publik.

28. ZBOROVANJE ARHIVSKEGA DRUŠTVA SLOVENIJE : Človeški viri v arhivih in novi izzivi v zvezi z e-gradivom : zbornik referatov / Portorož, [5. do 6. oktober] 2017
ARHIVSKO DRUŠTVO SLOVENIJE
2017 slovenski ARHIVISTIKA MONOGRAFSKA publik.

Čipić Rehar Marija, Gostenčnik Nina 1978-
30. ZBOROVANJE ARHIVSKEGA DRUŠTVA SLOVENIJE : Hibridni arhivi v luči izvajanja arhivske javne službe : zbornik referatov / Rimske toplice, 30. 9. - 1. 10. 2021
ARHIVSKO DRUŠTVO SLOVENIJE
2021 slovenski ARHIVISTIKA MONOGRAFSKA publik.

ARHIVI: GLASILO ARHIVSKEGA DRUŠTVA IN ARHIVOV SLOVENIJE, LJUBLJANA
ARHIVSKO DRUŠTVO SLOVENIJE
1978 slovenski ARHIVISTIKA PERIODIKA

ARHIVSKO DRUŠTVO SLOVENIJE - 40 LET .- LJUBLJANA, 1995
ARHIVSKO DRUŠTVO SLOVENIJE
1995 slovenski ARHIVISTIKA MONOGRAFSKA publik.

Aškerčeva nagrada in Aškerčeva priznanja za obdobje 2013-2014
ARHIVSKO DRUŠTVO SLOVENIJE
2014 slovenski ARHIVISTIKA MONOGRAFSKA publik.

Aškerčeva nagrada in Aškerčeva priznanja za obdobje 2015-2016
ARHIVSKO DRUŠTVO SLOVENIJE
2016 slovenski ARHIVISTIKA MONOGRAFSKA publik.

Aškerčeva nagrada in Aškerčeva priznanja za obdobje 2017-2018
ARHIVSKO DRUŠTVO SLOVENIJE
2018 slovenski ARHIVISTIKA MONOGRAFSKA publik.
Himmelreich Bojan - urednik, Zupanič Katja - urednica
Slovenski arhivi se predstavijo
ARHIVSKO DRUŠTVO SLOVENIJE
2010 slovenski ARHIVISTIKA MONOGRAFSKA publik.

VIRI 05: VIRI ZA NACIONALIZACIJO INDUSTRIJSKIH PODJETIJ V SLOVENIJI IN PO 2. SVETOVNI VOJNI.-LJUBLJANA, 1992
ARHIVSKO DRUŠTVO SLOVENIJE
1992 slovenski ARHIVISTIKA MONOGRAFSKA publik.
FRIŠ DARKO
VIRI 06: KORESPONDENCA KAZIMIRJA ZAKRAJŠKA, O. F. M. (1907-1928).-LJUBLJANA, 1993
ARHIVSKO DRUŠTVO SLOVENIJE
1993 slovenski ARHIVISTIKA MONOGRAFSKA publik.
VODUŠEK STARIČ JERCA
VIRI 07: DOSJE MAČKOVŠEK.- LJUBLJANA, 1994
ARHIVSKO DRUŠTVO SLOVENIJE
1994 slovenski ARHIVISTIKA MONOGRAFSKA publik.

VIRI 08: DARKO FRIŠ:KORESPODENCA KAZIMIRJA ZAKRAJŠKA, O.F.M. (1928-1958).-LJUBLJANA, 1995
ARHIVSKO DRUŠTVO SLOVENIJE
1995 slovenski ARHIVISTIKA MONOGRAFSKA publik.
JERAJ MATEJA, MELIK JELKA
VIRI 09: PARTIZANSKI ZDRAVNIKI IN PRAVNIKI MED STROKO IN POLITIKO.-LJUBLJANA, 1996
ARHIVSKO DRUŠTVO SLOVENIJE
1996 slovenski ARHIVISTIKA MONOGRAFSKA publik.
TRŠAN LOJZ
VIRI 10: RAZBITJE OF IN PARTIJE V LJUBLJANI V ZADNJEM OBDOBJU NEMŠKE OKUPACIJE.-LJUBLJANA, 1996
ARHIVSKO DRUŠTVO SLOVENIJE
1996 slovenski ARHIVISTIKA MONOGRAFSKA publik.

VIRI 11: KORESPODENCA VIRGILA ŠČEKA:1918-1947.-LJUBLJANA, 1997
ARHIVSKO DRUŠTVO SLOVENIJE
1997 slovenski ARHIVISTIKA MONOGRAFSKA publik.
ČEPIČ ZDENKO
VIRI 12: ZAMISLI O GOSPODARSKI UREDITVI PO DRUGI SVETOVNI VOJNI V NARODNOOSVOBODILNEM GIBANJU.-LJUBLJANA, 1998
ARHIVSKO DRUŠTVO SLOVENIJE
1998 slovenski ARHIVISTIKA MONOGRAFSKA publik.
PEROVŠEK JURIJ
VIRI 13: PROGRAMI POLITIČNIH STRANK, ORGANIZACIJ IN ZDRUŽENJ NA SLOVENSKEM V ČASU KRALJEVINE SHS.-LJUBLJANA, 1998
ARHIVSKO DRUŠTVO SLOVENIJE
1998 slovenski ARHIVISTIKA MONOGRAFSKA publik.
FRIŠ DARKO
VIRI 14: KORESPODENCA SLOVENSKIH KATOLIČANOV V ZDA MED LETI 1882-1924.-LJUBLJANA, 1999
ARHIVSKO DRUŠTVO SLOVENIJE
1999 slovenski ARHIVISTIKA MONOGRAFSKA publik.
DRNOVŠEK DARINKA
VIRI 15: ZAPISNIKI POLITBIROJA CK KPS/ZKS 1945-1954.-LJUBLJANA, 2000
ARHIVSKO DRUŠTVO SLOVENIJE
2000 slovenski ARHIVISTIKA MONOGRAFSKA publik.

VIRI 16:POKRAJINSKE KONFERENCE KOMUNISTIČNE PARTIJE SLOVENIJE NA PRIMORSKEM:1942-1944.-LJUBLJANA, 2001
ARHIVSKO DRUŠTVO SLOVENIJE
2001 slovenski ARHIVISTIKA MONOGRAFSKA publik.

VIRI 17: VIRI O DEMOKRATIZACIJI IN OSAMOSVOJITVI SLOVNIJE (I. DEL): OPOZICIJA IN OBLAST .- LJUBLJANA, 2002
ARHIVSKO DRUŠTVO SLOVENIJE
2002 slovenski ARHIVISTIKA MONOGRAFSKA publik.
REPE BOŽO
VIRI 18: VIRI O DEMOKRATIZACIJI IN OSAMOSVOJITVI SLOVENIJE (II.DEL): SLOVENCI IN FEDERACIJA .- LJUBLJANA, 2003
ARHIVSKO DRUŠTVO SLOVENIJE
2003 slovenski ARHIVISTIKA MONOGRAFSKA publik.

VIRI 19:VIRI O DEMOKRATIZACIJI IN OSAMOSVOJITVI SLOVENIJE (3. DEL: OSAMOSVOJITEV IN MEDNARODNO PRIZNANJE):BOŽO REPE.-ŠT.19.-LJUBLJANA, 2004
ARHIVSKO DRUŠTVO SLOVENIJE
2004 slovenski ARHIVISTIKA MONOGRAFSKA publik.
Klemenčič Matjaž
Kristen Samo, Munda Hirnok Katalin, Trebše Štolfa Milica, Stergar Janez
VIRI 20 : Viri o demokratizaciji in osamosvojitvi Slovenije. (#Del #4, Slovenci v zamejstvu in po svetu ter mednarodno priznanje Slovenije)
ARHIVSKO DRUŠTVO SLOVENIJE
2005 slovenski ARHIVISTIKA MONOGRAFSKA publik.

VIRI 21 : NAVODILA ZA DELO VARNOSTNIH ORGANOV V RS .- LJUBLJANA, 2003
ARHIVSKO DRUŠTVO SLOVENIJE
2003 slovenski ARHIVISTIKA MONOGRAFSKA publik.
Čuček Filip, Moll Martin
VIRI 22 : Duhovniki za rešetkami : poročila škofu o poleti 1914 na Spodnjem Štajerskem aretiranih duhovnikih = Priester hinter Gittern : die Berichte der im Sommer 1914 in der Untersteiermark verhafteten geistlichen an ihren Bischof
ARHIVSKO DRUŠTVO SLOVENIJE
2006 slov., nemški ARHIVISTIKA MONOGRAFSKA publik.
Škorjanec Viljenka
VIRI 23 : Osimski pogajalski proces ; 1 del: Uvodna sinteza pogajanj ; 2 del: Diplomatska pogajanja 1973-1974
ARHIVSKO DRUŠTVO SLOVENIJE
2006 slov., srbski ARHIVISTIKA MONOGRAFSKA publik.
Škorjanec Viljenka
VIRI 24 : Osimski pogajalski proces : 3 del: Od Strmola do Osima 1974-1975
ARHIVSKO DRUŠTVO SLOVENIJE
2007 slov., srbski ARHIVISTIKA MONOGRAFSKA publik.
Škorjanec Viljenka
VIRI 25 : Osimski pogajalski proces : 4 del: Jugoslovansko-italijanski odnosi po Osimu (1975-1980)
ARHIVSKO DRUŠTVO SLOVENIJE
2008 slov., srbski ARHIVISTIKA MONOGRAFSKA publik.
Ambrožič Matjaž
VIRI 26 : Dnevniški zapiski dr. Evgena Lampeta : (1898-1917)
ARHIVSKO DRUŠTVO SLOVENIJE
2007 slovenski ARHIVISTIKA MONOGRAFSKA publik.
Čelik Pavle
VIRI 27 : Naše varnostne sile : 1850-2008 : (temeljni pravni predpisi)
ARHIVSKO DRUŠTVO SLOVENIJE
2008 slovenski ARHIVISTIKA MONOGRAFSKA publik.
Rot Andrej
VIRI 28-29 : Bojevnika za svobodo in slovenstvo : Francé Dolinar - Ruda Jurčec : epistolae 1947-1975
ARHIVSKO DRUŠTVO SLOVENIJE
2009 slovenski ARHIVISTIKA MONOGRAFSKA publik.
Ambrožič Matjaž
VIRI 30 : Spomini in semeniška kronika 1941-1944 Ignacija Nadraha : [objava arhivskih virov]
ARHIVSKO DRUŠTVO SLOVENIJE
2010 slovenski ARHIVISTIKA MONOGRAFSKA publik.
Volčjak Jure
Gombač Maja
VIRI 31 : Ordinacijska protokola Goriške nadškofije 1750-1824 : 1. del: 1750-1764
ARHIVSKO DRUŠTVO SLOVENIJE
2010 slovenski ARHIVISTIKA MONOGRAFSKA publik.
Dornik Šubelj Ljuba
VIRI 32 : Prijatelj ali sovražnik? : dokumenti o stikih med Edom Brajnikom in Danom Shaikejem : (1944-1980)
ARHIVSKO DRUŠTVO SLOVENIJE
2011 slov.,srb.,ang. ARHIVISTIKA MONOGRAFSKA publik.
Bonin Flavio
VIRI 33 : Piranske solne pogodbe : (1375-1782)
ARHIVSKO DRUŠTVO SLOVENIJE
2011 slov.,ital.,lat ARHIVISTIKA MONOGRAFSKA publik.
Volčjak Jure
Gombač Maja
VIRI 34 : Ordinacijska protokola Goriške nadškofije 1750-1824 : 2. del: 1765-1824
ARHIVSKO DRUŠTVO SLOVENIJE
2012 slovenski ARHIVISTIKA MONOGRAFSKA publik.
Zadravec Dejan
VIRI 35 : Zastave in prodaje deželnoknežjih posesti in prihodkov v spodnjeavstrijskih deželah v prvi polovici 16. stoletja
ARHIVSKO DRUŠTVO SLOVENIJE
2012 slovenski ARHIVISTIKA MONOGRAFSKA publik.
Volčjak Jure
VIRI 36 : Ordinacijska protokola Ljubljanske (nad)škofije 1711-1824, 1. del: 1711-1756
ARHIVSKO DRUŠTVO SLOVENIJE
2013 slovenski ARHIVISTIKA MONOGRAFSKA publik.
Breznik Josip
Škoro Babić Aida, Košir Matevž
VIRI 37 : Spomini Josipa Breznika : od konca 19. stoletja do druge svetovne vojne
ARHIVSKO DRUŠTVO SLOVENIJE
2014 slovenski ARHIVISTIKA MONOGRAFSKA publik.
Čelik Pavle
VIRI 38 : Cesarsko-kraljeva finančna straža na Slovenskem (1843-1918)
ARHIVSKO DRUŠTVO SLOVENIJE
2015 slovenski ARHIVISTIKA MONOGRAFSKA publik.
Volčjak Jure
VIRI 39 : Ordinacijska protokola Ljubljanske (nad)škofije 1711-1824, 2. del: 1761-1824
ARHIVSKO DRUŠTVO SLOVENIJE
2013 slovenski ARHIVISTIKA MONOGRAFSKA publik.
Pevsko in glasbeno društvo (Trst). Odbor
Kraševac Katarina
VIRI 40 : Zapisnik odborovih sej pevskega in glasbenega društva v Trstu 1909-1923
ARHIVSKO DRUŠTVO SLOVENIJE
2017 slovenski ARHIVISTIKA MONOGRAFSKA publik.
Terpinc Jožefina, Terpinc Fidelij
Budna Kodrič Nataša
VIRI 41 : Korespondenca Jožefine in Fidelija Terpinc : (1825-1858)
ARHIVSKO DRUŠTVO SLOVENIJE
2018 slovenski ARHIVISTIKA MONOGRAFSKA publik.
Vošnjak Bogumil 1882-1959
Gačić Aleksandra 1981-
VIRI 42 : Ko zatonejo sanje romantičnega Jugoslovana : izseljenski dnevnik dr. Bogumila Vošnjaka
ARHIVSKO DRUŠTVO SLOVENIJE
2019 slovenski ARHIVISTIKA MONOGRAFSKA publik.

Volčjak Jure, Lavrič Ana 1951-, Žnidaršič Golec Lilijana
VIRI 43 : Ordinacijski zapisniki Oglejskega patriarhata za slovensko ozemlje v 18. stoletju (1701-1749)
ARHIVSKO DRUŠTVO SLOVENIJE
2020 slovenski ARHIVISTIKA MONOGRAFSKA publik.
Dolinar France M. 1941-
VIRI 44 : Ljubljanska škofija v dokumentih (nad)škofa Antona Vovka Svetemu sedežu 1945-1963
ARHIVSKO DRUŠTVO SLOVENIJE
2021 slovenski ARHIVISTIKA MONOGRAFSKA publik.