Seznam gradiva

104 gradiva (100 prikazanih)
Avtor(ji) Naslov Založba Leto Jezik Področje Vrsta
Tavčar Ivan
Albin Kjuder Tomajski
GORIŠKA MOHORJEVA DRUŽBA
2005 slovenski ZGODOVINA MONOGRAFSKA publik.
MAKUC DORICA
ALEKSANDRINKE .- GORICA, 1993
GORIŠKA MOHORJEVA DRUŽBA
1993 slovenski ZGODOVINA MONOGRAFSKA publik.

Anton Kacin : 1901-1984 : zbornik ob stoletnici rojstva
GORIŠKA MOHORJEVA DRUŽBA
2001 slovenski DOMOZNANSTVO MONOGRAFSKA publik.
CEGLAR LUDOVIK
APOSTOLSKI MISIJONAR OČE SERAFIN GORIŠKI.- GORICA, 1982
GORIŠKA MOHORJEVA DRUŽBA
1982 slovenski ZGODOVINA MONOGRAFSKA publik.
Simčič Teofil 1902-1997
Simčič Tomaž 1958-, Jevnikar Ivo
Bili so žalostni časi, a mi smo bili polni upanja : izbor spisov ob 25-letnici smrti
GORIŠKA MOHORJEVA DRUŽBA
2022 slovenski DOMOZNANSTVO MONOGRAFSKA publik.
Stres Peter
Biljana : oris preteklosti župnije in občine Biljana ter naselij Biljana in Zali Breg od prve omembe vasi Biljana leta 1205 do priključitve k Jugoslaviji 1947
GORIŠKA MOHORJEVA DRUŽBA
2015 slovenski DOMOZNANSTVO MONOGRAFSKA publik.
Križnar Franc, Mauri Štefan
Biti sam : (avto)portret skladatelja Štefana Maurija
GORIŠKA MOHORJEVA DRUŽBA
2011 slovenski DOMOZNANSTVO MONOGRAFSKA publik.
TUTA SLAVKO
CENA ZA SVOBODO.-GORICA, 1999
GORIŠKA MOHORJEVA DRUŽBA
1999 slovenski ZGODOVINA MONOGRAFSKA publik.
MARC LJUBO
ČREPINJE: SPOMINJANJA PRIMORSKEGA DUHOVNIKA 1940 - 1958.- CELJE,GORICA, 1994
GORIŠKA MOHORJEVA DRUŽBA
1994 slovenski ZGODOVINA MONOGRAFSKA publik.
Novak Alojzij 1881-1967
Podbersič Renato 1970-, Sedmak Drago
Črniška kronika : frontno zaledje v Vipavski dolini med prvo svetovno vojno
GORIŠKA MOHORJEVA DRUŽBA
2014 slovenski DOMOZNANSTVO MONOGRAFSKA publik.
NOVAK ALOJZIJ
ČRNIŠKA KRONIKA.- GORICA, 1992
GORIŠKA MOHORJEVA DRUŽBA
1992 slovenski ZGODOVINA MONOGRAFSKA publik.

David Doktorič : primorski duhovnik med Starim in Novim svetom
GORIŠKA MOHORJEVA DRUŽBA
1996 slovenski DOMOZNANSTVO MONOGRAFSKA publik.
Kacin Dominik
Kacin-Wohinz Milica, Mlakar Boris 1947-
Dnevniki, pisma, spomini iz dveh svetovnih vojn
GORIŠKA MOHORJEVA DRUŽBA
2016 slovenski DOMOZNANSTVO MONOGRAFSKA publik.
Klinec Rudolf
Podbersič Renato, ml. - urednik, Černic Peter - urednik
Dnevniški zapisi : 1943-1945
GORIŠKA MOHORJEVA DRUŽBA
2010 slovenski DOMOZNANSTVO MONOGRAFSKA publik.
BRATINA JANKO
DOLINA IN HRIB: IZBOR IZ LITERARNEGA IN STROKOVNEGA DELA.-GORICA, 2002
GORIŠKA MOHORJEVA DRUŽBA
2002 slovenski DOMOZNANSTVO MONOGRAFSKA publik.
Stres Peter
Dr. Anton Gregorčič : 1852-1925 : politična biografija
GORIŠKA MOHORJEVA DRUŽBA
2013 slovenski DOMOZNANSTVO MONOGRAFSKA publik.
Rojc Tatjana - urednik
Dragi Srečko ... = Mon cher ami : neobjavljena pisma Srečku Kosovelu
GORIŠKA MOHORJEVA DRUŽBA
2007 slovenski KULTURNA ZGODOVINA MONOGRAFSKA publik.
Marušič Branko - urednik
Državni in deželni poslanec Anton Černe (1813-1891) : ob dvestoletnici rojstva
GORIŠKA MOHORJEVA DRUŽBA
2013 slovenski ZGODOVINA MONOGRAFSKA publik.

Černic Peter, Setničar France
Franc Setničar : (1875-1945) : kancler, glasbenik in alpinist
GORIŠKA MOHORJEVA DRUŽBA
2020 slovenski DOMOZNANSTVO MONOGRAFSKA publik.
Perat Mariza
Gorica : njene zanimivosti in njen čas
GORIŠKA MOHORJEVA DRUŽBA
2012 slovenski PRIROČNIKI MONOGRAFSKA publik.
Jazbar Erika, Vogrič Zdenko
Gorica : vodnik po mestu in po sledovih slovenske prisotnosti
GORIŠKA MOHORJEVA DRUŽBA
2008 slovenski PRIROČNIKI MONOGRAFSKA publik.

GORICA V SLOVENSKI KNJIŽEVNOSTI: IZBOR POEZIJE IN PROZE.-GORICA, 1996
GORIŠKA MOHORJEVA DRUŽBA
1996 slovenski DOMOZNANSTVO MONOGRAFSKA publik.
Bratuž Lojzka - urednik, Žerjal Ivan - urednik
Goriška knjiga : pesmi, zgodbe in pričevanja
GORIŠKA MOHORJEVA DRUŽBA
2009 slovenski DOMOZNANSTVO MONOGRAFSKA publik.
Vončina Andrej
Goriški nadškof Alojzij Matija Zorn : življenje in delo s posebnim poudarkom na njegovem političnem delovanju
GORIŠKA MOHORJEVA DRUŽBA
2012 slovenski DOMOZNANSTVO MONOGRAFSKA publik.

GORIŠKI SPOMINI:SODOBNIKI O GORICI IN GORIŠKI V LETIH 1830-1918.-GORICA, 2002
GORIŠKA MOHORJEVA DRUŽBA
2002 slovenski ZGODOVINA MONOGRAFSKA publik.
Marušič Branko
Il vicino come amico realta o utopia? : La convivenza lungo il confine italo-sloveno
GORIŠKA MOHORJEVA DRUŽBA
2007 italijanski DOMOZNANSTVO MONOGRAFSKA publik.
MAKUC DORICA
IN GNOJILI BOSTE NEMŠKO ZEMLJO .-GORICA, 1990
GORIŠKA MOHORJEVA DRUŽBA
1990 slovenski ZGODOVINA MONOGRAFSKA publik.
MIKULETIČ FORTUNAT
INTERNATITIS.- GORICA, 1974
GORIŠKA MOHORJEVA DRUŽBA
1974 slovenski ZGODOVINA MONOGRAFSKA publik.
Žigon Janko
Inventura
GORIŠKA MOHORJEVA DRUŽBA
2009 slovenski DOMOZNANSTVO MONOGRAFSKA publik.
Kovačič Ivan, Slejko Zoran
Ivan Kovačič - Soški : 1873-1936 : zbrano delo
GORIŠKA MOHORJEVA DRUŽBA
2006 slovenski DOMOZNANSTVO MONOGRAFSKA publik.
BRATUŽ LOJZKA
IZ GORIŠKE PRETEKLOSTI: BESEDILA IN LIKI .- GORICA, 2001
GORIŠKA MOHORJEVA DRUŽBA
2001 slovenski ZGODOVINA MONOGRAFSKA publik.
Bratuž Lojzka
Iz primorske kulturne dediščine
GORIŠKA MOHORJEVA DRUŽBA
2008 slovenski ZGODOVINA MONOGRAFSKA publik.
Simčič Tomaž 1958-
Jakob Ukmar : (1878-1971) : sto let slovenstva in krščanstva v Trstu
GORIŠKA MOHORJEVA DRUŽBA
1986 slovenski ZGODOVINA MONOGRAFSKA publik.
Markuža Jože
Tavčar Marko 1958-
Jože Markuža : (1939-2019) : kraški dedič Slomškovega duha
GORIŠKA MOHORJEVA DRUŽBA
2020 slovenski DOMOZNANSTVO MONOGRAFSKA publik.
Kragelj Jožko - urednik
Kamni govorijo
GORIŠKA MOHORJEVA DRUŽBA
2001 slovenski DOMOZNANSTVO MONOGRAFSKA publik.
PERTOT BRUNA MARIJA
KO SE VRAČAJO DELFINI.- GORICA, 1993
GORIŠKA MOHORJEVA DRUŽBA
1993 slovenski DOMOZNANSTVO MONOGRAFSKA publik.
Stres Peter
Kobariško berilo : zgodbe, pričevanja, poezija, proza
GORIŠKA MOHORJEVA DRUŽBA
2011 slovenski DOMOZNANSTVO MONOGRAFSKA publik.

KOLEDAR GORIŠKE MOHORJEVE DRUŽBE, GORICA
GORIŠKA MOHORJEVA DRUŽBA
1924 slovenski KOLEDARJI PERIODIKA
Ukmar Jakob
Kratka zgodovina vesoljnih cerkvenih zborov : z zgodovinskega, dogmatičnega in cerkvenega vidika
GORIŠKA MOHORJEVA DRUŽBA
1963 slovenski ZGODOVINA MONOGRAFSKA publik.
KLINEC RUDOLF
MARIJA V ZGODOVINI GORIŠKE.- GORICA, 1954 (67 FOTOKOPIJ)
GORIŠKA MOHORJEVA DRUŽBA
1954 slovenski ZGODOVINA Fotokopija
Uršič Ivanka - urednik, Češčut Marija - urednik, Rosa Jurij - urednik
Marko Vuk 1947-2004 : spominska slovesnost na Mirenskem Gradu, 24. 11. 2007
GORIŠKA MOHORJEVA DRUŽBA
2010 slovenski DOMOZNANSTVO MONOGRAFSKA publik.
Bonutti Karl
Med izbiro in zgodovino : spomini goriškega Slovenca
GORIŠKA MOHORJEVA DRUŽBA
2015 slovenski ZGODOVINA MONOGRAFSKA publik.
Valentinčič Dejan
Medetnična integracija v lokalnem okolju : primer Nove Gorice in Gorice : znanstvena monografija
GORIŠKA MOHORJEVA DRUŽBA
2021 slovenski DOMOZNANSTVO MONOGRAFSKA publik.
Ščuka Kerže Marija
Turk Lida, Cenda-Klinc Marija
Moj oče Zorko
GORIŠKA MOHORJEVA DRUŽBA
2008 slovenski DOMOZNANSTVO MONOGRAFSKA publik.
MARUŠIČ ANDREJ
MOJA DOBA IN PODOBA.- GORICA, 1991
GORIŠKA MOHORJEVA DRUŽBA
1991 slovenski ZGODOVINA MONOGRAFSKA publik.
Kragelj Jožko 1919-2010
Moja Tolminska : črtice
GORIŠKA MOHORJEVA DRUŽBA
1975 slovenski NEZNANO NEINVENTARIZIRANO
MOČNIK FRANC
MOJI SPOMINI.-GORICA, 2001
GORIŠKA MOHORJEVA DRUŽBA
2001 slovenski ZGODOVINA MONOGRAFSKA publik.
Kacin Marija - urednik // Koršič Zorn Verena - urednik
Naš kulturni hram in njegovi graditelji / (Kulturni center Lojze Bratuž)
GORIŠKA MOHORJEVA DRUŽBA
2007 slovenski DOMOZNANSTVO MONOGRAFSKA publik.
Legiša Drago
Ne zapečkarji, ampak protagonisti
GORIŠKA MOHORJEVA DRUŽBA
2005 slovenski NEZNANO NEINVENTARIZIRANO

uredili Marija Češčut, Milan Jarc, Branko Marušič
Nekdaj v starih časih : spisi Rada Bednarika (1902-1975) in prispevki o njem
GORIŠKA MOHORJEVA DRUŽBA
2013 slovenski DOMOZNANSTVO MONOGRAFSKA publik.
Bitežnik Josip
Nove postave : razlaga najvažnejših poglavij italijanskega civilnega prava. Del 1
GORIŠKA MOHORJEVA DRUŽBA
1930 slovenski PRIROČNIKI MONOGRAFSKA publik.

Ob 100-letnici prve slovenske državne gimnazije
GORIŠKA MOHORJEVA DRUŽBA
2013 slovenski DOMOZNANSTVO MONOGRAFSKA publik.
PERAT MARIZA
OB 90-LETNICI SLOVENSKE MARIJINE DRUŽBE V GORICI.-GORICA, 1998
GORIŠKA MOHORJEVA DRUŽBA
1998 slovenski ZGODOVINA MONOGRAFSKA publik.

OD TOMAJA DO TRSTA: ŠOLSKE SESTRE SV.F.KRISTUSA KRALJA V SLUŽBI CERKVE NA PRIMORSKEM.-GORICA, 1985
GORIŠKA MOHORJEVA DRUŽBA
1985 slovenski DOMOZNANSTVO MONOGRAFSKA publik.
DOLHAR RAFKO
OD TRENTE DO ZAJZERE: JULIUS KUGY, SLOVENSKE GORE IN LJUDJE.- TRST, 1994
GORIŠKA MOHORJEVA DRUŽBA
1994 slovenski DOMOZNANSTVO MONOGRAFSKA publik.
Klemše Vlado
Odšli so brez slave in brez spomina
GORIŠKA MOHORJEVA DRUŽBA
2014 slovenski DOMOZNANSTVO MONOGRAFSKA publik.
Terpin Marjan
Paler iz Brd : iz življenja Terpinovih v Števerjanu
GORIŠKA MOHORJEVA DRUŽBA
2010 slovenski DOMOZNANSTVO MONOGRAFSKA publik.
VAUHNIK MILOŠ
PE-FAU SPOMINI I.- GORICA, 1988
GORIŠKA MOHORJEVA DRUŽBA
1988 slovenski ZGODOVINA MONOGRAFSKA publik.
ČEBOKLI ANDREJ
PESNIK IN PISATELJ IZ KREDA 1893-1923).-GORICA, 1999
GORIŠKA MOHORJEVA DRUŽBA
1999 slovenski DOMOZNANSTVO MONOGRAFSKA publik.
JELINČIČ ZORKO
POD SVINČENIM NEBOM: SPOMINI TIGROVSKEGA VODITELJA.- GORICA, 1994
GORIŠKA MOHORJEVA DRUŽBA
1994 slovenski ZGODOVINA MONOGRAFSKA publik.

PODOBA MATERE BOŽJE NA SVETI GORI PRI GORICI OB 400 - LETNICI BOŽJE POTI.-GORICA, 1956
GORIŠKA MOHORJEVA DRUŽBA
1956 slovenski ZGODOVINA MONOGRAFSKA publik.
Pertot Nada
Pomagajmo si sami : jezikovni priročnik (2. izd.)
GORIŠKA MOHORJEVA DRUŽBA
1999 slovenski PRIROČNIKI MONOGRAFSKA publik.
Beličič Vinko
Prelistavanje poldavnine
GORIŠKA MOHORJEVA DRUŽBA
1980 slovenski ZGODOVINA NEINVENTARIZIRANO
Mamić Tino
Priimki : njih izvor in pomen. 1, Primorska
GORIŠKA MOHORJEVA DRUŽBA
2020 slovenski PRIROČNIKI MONOGRAFSKA publik.
Stres Peter
Priimki v Brdih : izvor in razvoj do 1. svetovne vojne
GORIŠKA MOHORJEVA DRUŽBA
2005 slovenski DOMOZNANSTVO MONOGRAFSKA publik.
Makuc Dorica
Primorska dekleta v Nemčijo gredo
GORIŠKA MOHORJEVA DRUŽBA
2005 slovenski DOMOZNANSTVO MONOGRAFSKA publik.
Klinec Rudolf
Primorska duhovščina pod fašizmom
GORIŠKA MOHORJEVA DRUŽBA
1979 slovenski ZGODOVINA MONOGRAFSKA publik.
Kacin Marija
Primorska šola na prepihu : ob 65-letnici obnovitve
GORIŠKA MOHORJEVA DRUŽBA
2011 slovenski DOMOZNANSTVO MONOGRAFSKA publik.

PRIMORSKI SLOVENSKI BIOGRAFSKI LEKSIKON : 1. knjiga : Abram - Juvančič (1. do 7. snopič), Gorica 1974-1981
GORIŠKA MOHORJEVA DRUŽBA
1974 slovenski PRIROČNIKI MONOGRAFSKA publik.

PRIMORSKI SLOVENSKI BIOGRAFSKI LEKSIKON : 2. knjiga : Kacin - Pirjevec (8. do 11. snopič), Gorica 1982-1985
GORIŠKA MOHORJEVA DRUŽBA
1982 slovenski PRIROČNIKI MONOGRAFSKA publik.

PRIMORSKI SLOVENSKI BIOGRAFSKI LEKSIKON : 3. knjiga : Pirjevec - Theuerschuh (12. do 15. snopič), Gorica 1986-1989
GORIŠKA MOHORJEVA DRUŽBA
1986 slovenski PRIROČNIKI MONOGRAFSKA publik.

PRIMORSKI SLOVENSKI BIOGRAFSKI LEKSIKON : 4. knjiga : Tič - Žvanut in dodatek A - Ž (16. do 20. snopič), Gorica 1990-1994
GORIŠKA MOHORJEVA DRUŽBA
1990 slovenski PRIROČNIKI MONOGRAFSKA publik.
RUSTJA ADRIJAN
RODIL SEM SE V SOBOTO.-GORICA, 2003
GORIŠKA MOHORJEVA DRUŽBA
2003 slovenski ZGODOVINA MONOGRAFSKA publik.
ŠVARA VLADO
S SLOVENSKO PESMIJO SKOZI ŽIVLJENJE .- GORICA, 2004
GORIŠKA MOHORJEVA DRUŽBA
2004 slovenski DOMOZNANSTVO MONOGRAFSKA publik.

Češčut Marija, Tavčar Marko 1958-
Samostojna Slovenija bodi pozdravljena : osamosvajanje Slovenije v zamejskem periodičnem tisku 1988-1991 : Kataloški glas, Novi list, Dom, Mladika
GORIŠKA MOHORJEVA DRUŽBA
2011 slovenski ZGODOVINA MONOGRAFSKA publik.
MAKUC DORICA
SARDINCI.-GORICA, 2000
GORIŠKA MOHORJEVA DRUŽBA
2000 slovenski ZGODOVINA MONOGRAFSKA publik.
Kragelj Jožko
Simon iz Ruta
GORIŠKA MOHORJEVA DRUŽBA
1991 slovenski DOMOZNANSTVO MONOGRAFSKA publik.
Sivec Stanko 1926-
Skozi ogenj
GORIŠKA MOHORJEVA DRUŽBA
2015 slovenski DOMOZNANSTVO MONOGRAFSKA publik.
ERJAVEC FRAN
SLOVENCI IN KATOLIŠKA CERKEV.- GORICA, 1948
GORIŠKA MOHORJEVA DRUŽBA
1948 slovenski ZGODOVINA MONOGRAFSKA publik.
Kobal Andrew 1899-1988
Slovenec v službi F.B.I. in druge zgodbe ameriških Slovencev
GORIŠKA MOHORJEVA DRUŽBA
1981 slovenski ZGODOVINA MONOGRAFSKA publik.
Možina Jože
Slovenski razkol : okupacija, revolucija in začetki protirevolucionarnega upora : [znanstvena monografija]
GORIŠKA MOHORJEVA DRUŽBA
2020 slovenski ZGODOVINA MONOGRAFSKA publik.
MOČNIK HUBERT
SPOMINI IN IZKUSTVA.- GORICA, 1971
GORIŠKA MOHORJEVA DRUŽBA
1971 slovenski ZGODOVINA MONOGRAFSKA publik.
Jeza Franc
Spomini iz taborišča
GORIŠKA MOHORJEVA DRUŽBA
1985 slovenski ZGODOVINA NEINVENTARIZIRANO
Kragelj Jožko
Stanko Stanič : življenje in delo
GORIŠKA MOHORJEVA DRUŽBA
2006 slovenski DOMOZNANSTVO MONOGRAFSKA publik.

SVETA GORA 1539-1989: GRADIVO S STROKOVNEGA SREČANJA
GORIŠKA MOHORJEVA DRUŽBA
1990 slovenski ZGODOVINA MONOGRAFSKA publik.
KOBAL ANDREJ
SVETOVNI POPOTNIK PRIPOVEDUJE.- GORICA, 1976
GORIŠKA MOHORJEVA DRUŽBA
1976 slovenski ZGODOVINA MONOGRAFSKA publik.
Kralj Bojana
Ubald Vrabec : (1905-1992)
GORIŠKA MOHORJEVA DRUŽBA
2005 slovenski ZGODOVINA MONOGRAFSKA publik.

UMETNOST 20. STOLETJA NA GORIŠKEM IN V POSOČJU.-GORICA, 2000
GORIŠKA MOHORJEVA DRUŽBA
2000 slovenski KULTURNA ZGODOVINA MONOGRAFSKA publik.
Brecelj Bogomil
Utrinki mojega življenja
GORIŠKA MOHORJEVA DRUŽBA
2000 slovenski ZGODOVINA MONOGRAFSKA publik.
BELLAVITE PIERLUIGI
V STRUGI IZBRUŠENI KAMNI:NENAVADNA PRIPOVED POPOTNIKA OD IZLIVA DO IZVIRA SOČE.-GORICA, 2002
GORIŠKA MOHORJEVA DRUŽBA
2002 slovenski DOMOZNANSTVO MONOGRAFSKA publik.

VALENTIN STANIČ 1774-1847: ZAPISKI IN GRADIVO O STANIČU .-GORICA 1973
GORIŠKA MOHORJEVA DRUŽBA
1973 slovenski ZGODOVINA MONOGRAFSKA publik.
Kandut Jakob
Tavčar Marko 1958-, Soban Stanislav
Viharnik iz Kanalske doline : Jakob Kandut 1913-1996
GORIŠKA MOHORJEVA DRUŽBA
2021 slovenski DOMOZNANSTVO MONOGRAFSKA publik.
REBULA ALOJZ
VINOGRAD RIMSKE CESARICE IN ZGODNJE NOVELE.- GORICA, 1994
GORIŠKA MOHORJEVA DRUŽBA
1994 slovenski DOMOZNANSTVO MONOGRAFSKA publik.
Bric Ivo
Černic Peter, Podbersič Renato 1970-
Vojaški dnevnik : 1915-1919 : ob 75. obletnici smrti
GORIŠKA MOHORJEVA DRUŽBA
2018 slovenski DOMOZNANSTVO MONOGRAFSKA publik.
Oblak Sandro
Mlakar Boris 1947-
Z udarno pestjo : odnos ljudske oblasti do resničnih in namišljenih domačih nasprotnikov na Idrijskem in Cerkljanskem (1943-1950)
GORIŠKA MOHORJEVA DRUŽBA
2020 slovenski DOMOZNANSTVO MONOGRAFSKA publik.

ZBORNIK OB 50-LETNICI GORIŠKE MOHORJEVE DRUŽBE: 1924-1974.-GORICA, 1974
GORIŠKA MOHORJEVA DRUŽBA
1974 slovenski ZGODOVINA MONOGRAFSKA publik.

ZBORNIK OB STOLETNICI ROJSTVA ALBERTA REJCA (1899-1976): DOMOVINA, KJE SI? GORICA, 1998
GORIŠKA MOHORJEVA DRUŽBA
1998 slovenski ZGODOVINA MONOGRAFSKA publik.
zbral in uredil Jože Šušmelj
Zgodbe s Trnovske planote
GORIŠKA MOHORJEVA DRUŽBA
2011 slovenski DOMOZNANSTVO MONOGRAFSKA publik.
KLINEC RUDOLF
ZGODOVINA GORIŠKE MOHORJEVE DRUŽBE GORICA.-GORICA
GORIŠKA MOHORJEVA DRUŽBA
slovenski ZGODOVINA MONOGRAFSKA publik.

ZGODOVINA GORIŠKE NADŠKOFIJE 1751-1951 .-GORICA, 1951
GORIŠKA MOHORJEVA DRUŽBA
1951 slovenski ZGODOVINA MONOGRAFSKA publik.