Seznam gradiva

2 gradivi
Avtor(ji) Naslov Založba Leto Jezik Področje Vrsta

POSTOJINSKO OKRAJNO GLAVARSTVO: ZEMLJEPISNI IN ZGODOVINSKI OPIS.-PONATIS IZ 1889 .- VRHNIKA, 2003
GALERIJA 2 VRHNIKA
2003 slovenski ZGODOVINA MONOGRAFSKA publik.
Čuk Alenka
Postojna : na prelomu stoletij = at the turn of centuries : Postojna, sloveča Postojnska jama in njena okolica na starih razglednicah = Postojna, the famous Postojna Cave and the town's environs on old postcards
GALERIJA 2 VRHNIKA
2006 slov., anglešk ZGODOVINA MONOGRAFSKA publik.