Seznam gradiva

7 gradiv
Avtor(ji) Naslov Založba Leto Jezik Področje Vrsta
Devetak Gabrijel
Evropski marketing storitev
MODERNA ORGANIZACIJA
2000 slovenski NEZNANO NEINVENTARIZIRANO
Devetak Gabrijel
Marketing izobraževalnih storitev : intelektualna lastnina, zadovoljstvo odjemalcev, strategije, poslovna odličnost, benchmarking, metodologija raziskovanja, elektronsko poslovanje, ustvarjalnost
MODERNA ORGANIZACIJA
2002 slovenski NEZNANO NEINVENTARIZIRANO
Devetak Gabrijel
Marketinška zasnova podjetja : marketing, razvoj, inovacije, industrijska lastnina, mednarodno sodelovanje, motiviranje in stimuliranje
MODERNA ORGANIZACIJA
1995 slovenski NEZNANO NEINVENTARIZIRANO
JUG JURIJ
PRISPEVKI K ZGODOVINI IZOBRAŽEVANJA ODRASLIH (1774-1918):POROČILO K RAZISKAVI.-LETO 2000, ZVEZEK 10.-LJUBLJANA, 2000
MODERNA ORGANIZACIJA
2000 slovenski ZGODOVINA MONOGRAFSKA publik.
JUG JURIJ
PRISPEVKI K ZGODOVINI IZOBRAŽEVANJA ODRASLIH (1945-1990):POROČILO K RAZISKAVI.-LETO 2000, ZVEZEK 9.-LJUBLJANA, 2000
MODERNA ORGANIZACIJA
2000 slovenski ZGODOVINA MONOGRAFSKA publik.

PRISPEVKI K ZGODOVINI IZOBRAŽEVANJA ODRASLIH :OBDOBJE MED OBEMA VOJNAMA:POROČILO O RAZISKAVI.-KRANJ, 1999
MODERNA ORGANIZACIJA
1999 slovenski ZGODOVINA MONOGRAFSKA publik.
JUG JURIJ
PRISPEVKI K ZGODOVINI IZOBRAŽEVANJA ODRASLIH: (1945 - 1990): POROČILO O RAZISKAVI, ZV.5/2.-KRANJ, 1998
MODERNA ORGANIZACIJA
1998 slovenski ZGODOVINA MONOGRAFSKA publik.