Seznam gradiva

94 gradiv
Avtor(ji) Naslov Založba Leto Jezik Področje Vrsta

30 zvezkov Gradiva za zgodovino Maribora : [katalog k razstavi]
POKRAJINSKI ARHIV MARIBOR
2005 slovenski ARHIVISTIKA MONOGRAFSKA publik.

80 biserov Pokrajinskega arhiva Maribor
POKRAJINSKI ARHIV MARIBOR
2013 slovenski ARHIVISTIKA MONOGRAFSKA publik.
KRAMBERGER FRANC
ANTON MARTIN SLOMŠEK.- MARIBOR, 1993 ( INVENTARJI 5)
POKRAJINSKI ARHIV MARIBOR
1993 slovenski ARHIVISTIKA MONOGRAFSKA publik.

ANTON MARTIN SLOMŠEK: RAZSTAVA V POKRAJINSKEM MUZEJU MARIBOR.- MARIBOR, 1992
POKRAJINSKI ARHIV MARIBOR
1992 slovenski ZGODOVINA MONOGRAFSKA publik.
Uhlík Jan
Arhitekt Jan Vejrych : avtor Narodnega doma v Mariboru
POKRAJINSKI ARHIV MARIBOR
2018 slovenski ARHIVISTIKA MONOGRAFSKA publik.
Hozjan Andrej
Arhivsko gradivo gospostva Beltinci v rodbinskem arhivu grofov Csáky v Avstrijskem državnem arhivu = Das Archivgut der Herrschaft Bellatincz (Beltinci) in dem Familienarchiv der Grafen Csáky in dem Österreichischen Staatsarchiv
POKRAJINSKI ARHIV MARIBOR
2016 slovenski ARHIVISTIKA MONOGRAFSKA publik.
Maček Jure
Človek ne more mimo, ne da bi pustil sled ... : Maribor med leti 1918-1941 v gradivu izbranih osebnih fondov Pokrajinskega arhiva Maribor
POKRAJINSKI ARHIV MARIBOR
2006 slovenski ARHIVISTIKA MONOGRAFSKA publik.

Gostenčnik Nina 1978-, Zajšek Boštjan, Mlinarič Lučka
Dostop do arhivskega gradiva in njegova uporaba : knjiga povzetkov = Access and use of archival records : book of abstracts / Mednarodna konferenca Tehnični in vsebinski problemi klasičnega in elektronskega arhiviranja, 11. - 13. april 2018, Radenci, Sl
POKRAJINSKI ARHIV MARIBOR
2018 slov., anglešk ARHIVISTIKA MONOGRAFSKA publik.
Maček Jure
Dr. Franc Kovačič v gradivu Pokrajinskega arhiva Maribor : osebni fond
POKRAJINSKI ARHIV MARIBOR
2009 slovenski ARHIVISTIKA MONOGRAFSKA publik.
Maček Jure
Dr. Lavoslav Gregoréc. Privatna korespondenca (Ogradi-Žužek), osebni dokumenti in službeni dopisi : [Inventarji 17]
POKRAJINSKI ARHIV MARIBOR
2008 slovenski ARHIVISTIKA MONOGRAFSKA publik.

DRŽAVNI TOŽILEC V MARIBORU, TISK IN CENZURA 1898-1941.-KATALOGI K RAZSTAVAM, ZVEZEK 12 .-MARIBOR, 2002
POKRAJINSKI ARHIV MARIBOR
2002 slovenski ARHIVISTIKA MONOGRAFSKA publik.
Oman Žiga
Evangeličanski Maribor, mesto in njegova bližnja okolica v času reformacije : besedilo razstave = Evangelisches Maribor, die Stadt und ihre nähere Umgebung in der Reformationszeit : Ausstellungstext = Evangelical Maribor, the town and its surroundings
POKRAJINSKI ARHIV MARIBOR
2012 slov.,nem.,ang. ZGODOVINA MONOGRAFSKA publik.
Horvat, Mojca 1973-
Horvat Nuka, Gostenčnik Nina 1978-, Zajšek Boštjan, Kristovič Matej
Gospostvo Negova, kot ga slikajo arhivski viri
POKRAJINSKI ARHIV MARIBOR
2021 slovenski ARHIVISTIKA MONOGRAFSKA publik.
Holcman Borut, Horvat Mojca
Gospoščina Negova : izbor gradiva iz fonda za obdobje med leti 1543-1941 : Katalogi, zvezek 27
Razstava Pokrajinskega arhiva Maribor v razstavišču ARCHIVUM od 7. maja do 30. septembra 2007
POKRAJINSKI ARHIV MARIBOR
2007 slovenski ARHIVISTIKA MONOGRAFSKA publik.

GRADIVO ZA ZGODOVINO MARIBORA, MARIBOR
POKRAJINSKI ARHIV MARIBOR
1975 slovenski ARHIVISTIKA PERIODIKA

Hidromontaža Maribor skozi čas : arhivsko gradivo mariborskega gospodarstva v Pokrajinskem arhivu Maribor : spominski zbornik : [razstava Pokrajinskega arhiva Maribor v razstaviščih Archivum in Per gradus]
POKRAJINSKI ARHIV MARIBOR
2009 slovenski ARHIVISTIKA MONOGRAFSKA publik.

HRANITI IN OHRANITI: 100 LET NAČRTNEGA ZBIRANJA IN OHRANJANJA ARHIVSKEGA GRADIVA TER 70 LET DELOVANJA PROFESIONALNE ARHIVSKE USTANOVE V MARIBORU: JUBILEJNI ZBORNIK.-MARIBOR, 2003
POKRAJINSKI ARHIV MARIBOR
2003 slovenski ARHIVISTIKA MONOGRAFSKA publik.

HRANITI IN OHRANITI: NAJLISTINE POKRAJINSKEGA ARHIVA MARIBOR: KATALOG K RAZSTAVI.-MARIBOR, 2003
POKRAJINSKI ARHIV MARIBOR
2003 slovenski ARHIVISTIKA MONOGRAFSKA publik.
Hozjan Andrej
Inventar arhivskega gradiva zemljiškega gospostva Dolnja Lendava/Alsólendva v arhivu knezov Esterházy grad Forchtenstein
POKRAJINSKI ARHIV MARIBOR
2006 slov.,madžarsk ARHIVISTIKA MONOGRAFSKA publik.
FRAS IVAN
INVENTAR GOSPOŠČINE BISTRIŠKI GRAD:1587-1944:INVENTARJI 10.-MARIBOR, 2004
POKRAJINSKI ARHIV MARIBOR
2004 slovenski ARHIVISTIKA MONOGRAFSKA publik.

Izzivi in izkušnje pri delu v arhivih : knjiga povzetkov : Mednarodna konferenca Tehnični in vsebinski problemi klasičnega in elektronskega arhiviranja : 24.-26. maj 2023, Radenci, Slovenija = Challenges and experiences in archives : book of abstracts.
POKRAJINSKI ARHIV MARIBOR
2023 slov., anglešk ARHIVISTIKA MONOGRAFSKA publik.
Gostenčnik Nina 1978-
Jeklotehna Maribor : 70 let po ustanovitvi : spominski zbornik
POKRAJINSKI ARHIV MARIBOR
2016 slovenski ARHIVISTIKA MONOGRAFSKA publik.
Zajšek Boštjan
Maver Aleš 1978-, Skitek Vinko, Gostenčnik Nina 1978-
Jugoslavija prihaja : kako se je odvila prevratna doba 1918/19 v Mariboru in drugje na slovenskem Štajerskem in Koroškem
POKRAJINSKI ARHIV MARIBOR
2018 slovenski ARHIVISTIKA MONOGRAFSKA publik.
Lešnik Sabina, Pezdiček Eva, Gerlič Gorazd
Kako so gradili Titov most v Mariboru : [ Katalogi, zvezek 30]
POKRAJINSKI ARHIV MARIBOR
2008 slovenski ARHIVISTIKA MONOGRAFSKA publik.

KATALOGI ARHIVSKEGA GRADIVA I: ZBIRKA GLEDALIŠKIH PLAKATOV 1790-1920.-MARIBOR, 1988
POKRAJINSKI ARHIV MARIBOR
1988 slovenski ARHIVISTIKA MONOGRAFSKA publik.

KATALOGI ARHIVSKEGA GRADIVA II: ZBIRKA GRAMOFONSKIH PLOŠČ.- MARIBOR, 1989
POKRAJINSKI ARHIV MARIBOR
1989 slovenski ARHIVISTIKA MONOGRAFSKA publik.

KATALOGI K RAZSTAVAM: ZVEZEK 2 .- MARIBOR, 1984
POKRAJINSKI ARHIV MARIBOR
1984 hrvaški ARHIVISTIKA MONOGRAFSKA publik.

KATALOGI K RAZSTAVAM: ZVEZEK 3 .- MARIBOR, 1985
POKRAJINSKI ARHIV MARIBOR
1985 slovenski ARHIVISTIKA MONOGRAFSKA publik.

KATALOGI K RAZSTAVAM: ZVEZEK 6: A. MARTIN SLOMŠEK 1800-1862) .- MARIBOR, 1996
POKRAJINSKI ARHIV MARIBOR
1996 slovenski ARHIVISTIKA MONOGRAFSKA publik.

KATALOGI K RAZSTAVAM: ZVEZEK 8: KORENINE NOTARIATA NA SLOVENSKEM.- MARIBOR, 1996
POKRAJINSKI ARHIV MARIBOR
1996 slovenski ARHIVISTIKA MONOGRAFSKA publik.

KATALOGI K RAZSTAVAM: ZVEZEK 9.-MARENBERŠKI DOMINIKANSKI SAMOSTAN 1251-1782 .- MARIBOR, 1997
POKRAJINSKI ARHIV MARIBOR
1997 slovenski ARHIVISTIKA MONOGRAFSKA publik.

KATALOGI K RAZSTAVAM:ZVEZEK 4 .- MARIBOR, 1988
POKRAJINSKI ARHIV MARIBOR
1988 slovenski ARHIVISTIKA MONOGRAFSKA publik.

KATALOGI K RAZSTAVAM:ZVEZEK 5 .- MARIBOR, 1991
POKRAJINSKI ARHIV MARIBOR
1991 slovenski ARHIVISTIKA MONOGRAFSKA publik.
VRBNJAK VIKTOR
KLUB KOROŠKIH SLOVENCEV V MARIBORU:1928-2003.-MARIBOR, 2003
POKRAJINSKI ARHIV MARIBOR
2003 slovenski ARHIVISTIKA MONOGRAFSKA publik.
Maček Jure
Korespondenca dr. Lavoslava Gregoréca. Abrahamowicz-Novak (Inventarji 15)
POKRAJINSKI ARHIV MARIBOR
2007 slovenski ARHIVISTIKA MONOGRAFSKA publik.
FRAS IVAN
LISTINE,PREDMETI IN PODOBE MESTA MARIBOR:750 LET MESTA MARIBOR:KATALOGI 19.-POKRAJINSKI ARHIV MARIBOR.-MARIBOR, 2004
POKRAJINSKI ARHIV MARIBOR
2004 slovenski ARHIVISTIKA MONOGRAFSKA publik.
Mlinarič Jože
Malteški viteški red na Slovenskem s poudarkom na malteški postojanki (komendi) v Melju pri Mariboru : (od 13. stoletja do začetka 19. stoletja)
POKRAJINSKI ARHIV MARIBOR
2008 slovenski ARHIVISTIKA MONOGRAFSKA publik.
Semlič Rajh Zdenka, Oman Žiga, Mlinarič Lučka
Maribor : mesto, hiše, ljudje : stavbna zgodovina starega mestnega jedra med sredino 18. stoletja in letom 1941
POKRAJINSKI ARHIV MARIBOR
2012 slovenski ARHIVISTIKA MONOGRAFSKA publik.
Lešnik Sabina 1965-
Maribor v letu 1965 : razstava fotografij
POKRAJINSKI ARHIV MARIBOR
2015 slovenski ARHIVISTIKA MONOGRAFSKA publik.
Oman Žiga
Gostenčnik, Nina 1978-, Zajšek Boštjan
Maribor v prvi svetovni vojni : življenje v zaledju
POKRAJINSKI ARHIV MARIBOR
2014 slovenski ARHIVISTIKA MONOGRAFSKA publik.
Maček Jure
Mariborska društva in društveno življenje pred drugo svetovno vojno
POKRAJINSKI ARHIV MARIBOR
2005 slovenski ARHIVISTIKA MONOGRAFSKA publik.

MARIBORSKI FOTOGRAFI 1848-1941/POKRAJINSKI ARHIV MARIBOR:KATALOGI XV.-MARIBOR, 2003
POKRAJINSKI ARHIV MARIBOR
2003 slovenski ARHIVISTIKA MONOGRAFSKA publik.
Maček Jure
Metalna Maribor : sledovi mariborskega gospodarstva v arhivskem gradivu Pokrajinskega arhiva Maribor : [razstava Pokrajinskega arhiva Maribor v razstavišču Archivum]
POKRAJINSKI ARHIV MARIBOR
2006 slovenski ARHIVISTIKA MONOGRAFSKA publik.

Moderna arhivistika [Elektronski vir] : časopis arhivske teorije in prakse = journal of archival theory and practice
POKRAJINSKI ARHIV MARIBOR
2018 slov., anglešk ARHIVISTIKA PERIODIKA

Načrti okrožnih inženirjev in mestnih zidarskih mojstrov na slovenskem Štajerskem : (1786-1849) : [Zgodovinski arhiv Celje, Pokrajinski arhiv Maribor, 2. 10. 2008-31. 3. 2009]
POKRAJINSKI ARHIV MARIBOR
2008 slovenski ARHIVISTIKA MONOGRAFSKA publik.
Zadravec Dejan
Obračun prihodkov in izdatkov Tattenbachove svobodne hiše v Mariboru : 1. julij 1699 - 9. januar 1700 : kritična objava arhivskih dokumentov. Viri 7
POKRAJINSKI ARHIV MARIBOR
2007 slovenski ARHIVISTIKA MONOGRAFSKA publik.
Tovšak Slavica, Meško Helena, Velunšek Simona
Od Državne glasbene šole do Konservatorija za glasbo in balet Maribor : zbornik, razstavo in koncert posvečamo 65-letnici glasbenega in baletnega šolstva v Mariboru
POKRAJINSKI ARHIV MARIBOR
2011 slovenski ARHIVISTIKA MONOGRAFSKA publik.

OD IDEJE DO NAČRTA:IZBOR GRADBENIH NAČRTOV OKRAJNEGA URADA MARIBOR 1854-1868:KATALOGI 18.-POKRAJINSKI ARHIV MARIBOR.-MARIBOR, 2004
POKRAJINSKI ARHIV MARIBOR
2004 slovenski ARHIVISTIKA MONOGRAFSKA publik.
Horvat Mojca 1973-
Od urbarjev do fotografij : arhivsko gradivo gospostva Fala s širšega območja Ruš, Lovrenca na Pohorju in Selnice ob Dravi
POKRAJINSKI ARHIV MARIBOR
2024 slovenski ARHIVISTIKA MONOGRAFSKA publik.
ČEH SUZANA
OKRAJNA KOMISIJA ZA VOJNO ŠKODO MARIBOR 1945-1946.- MARIBOR, 1996
POKRAJINSKI ARHIV MARIBOR
1996 slovenski ARHIVISTIKA MONOGRAFSKA publik.

Gostenčnik Nina 1978-, Zajšek Boštjan
Osebni in drugi občutljivi podatki pri ustvarjalcih in v arhivih : knjiga povzetkov / Mednarodna konferenca Tehnični in vsebinski problemi klasičnega in elektronskega arhiviranja, 3.-5. april 2019, Radenci, Slovenija
POKRAJINSKI ARHIV MARIBOR
2019 slov., anglešk ARHIVISTIKA MONOGRAFSKA publik.
Velunšek Simona
Osnovna šola Fram : 1854-2000
POKRAJINSKI ARHIV MARIBOR
2006 slovenski ARHIVISTIKA MONOGRAFSKA publik.
DVOŘAKOVA EVA
PEČARSTVO HERIČKO MARIBOR.- MARIBOR, 1996 (VIRI ZA GRADBENO ZGODOVINO MARIBORA;1A)
POKRAJINSKI ARHIV MARIBOR
1996 slovenski ARHIVISTIKA MONOGRAFSKA publik.
Gostenčnik Nina, Lobnik Barbara
Plinarna Maribor 140 let v našem mestu : arhivsko gradivo mariborskega gospodarstva v Pokrajinskem arhivu Maribor : spominski zbornik : razstava Pokrajinskega arhiva Maribor in Plinarne Maribor [v razstavišču Archivum od 6. maja do 20. junija 2010]
POKRAJINSKI ARHIV MARIBOR
2010 slovenski ARHIVISTIKA MONOGRAFSKA publik.

POKRAJINSKI ARHIV MARIBOR: HRANITI IN OHRANITI.-MARIBOR, 2003 (VHS KASETA)
POKRAJINSKI ARHIV MARIBOR
2003 slovenski ARHIVISTIKA Videokaseta
Lešnik Sabina
Prazniki na voščilnicah : Katalogi zv. 26
POKRAJINSKI ARHIV MARIBOR
2006 slovenski ARHIVISTIKA MONOGRAFSKA publik.
Novak Miroslav
Preslikave vsebin v arhivskih strokovnih postopkih
POKRAJINSKI ARHIV MARIBOR
2007 slovenski ARHIVISTIKA MONOGRAFSKA publik.
Lešnik Sabina, Gostenčnik Nina
Prireditev Mariborski teden v Mariboru : predstavitev fotografskega gradiva iz zbirk Pokrajinskega arhiva Maribor : [razstava Pokrajinskega arhiva Maribor v razstavišču Per gradus]
POKRAJINSKI ARHIV MARIBOR
2011 slovenski ARHIVISTIKA MONOGRAFSKA publik.
NOVAK MIROSLAV
RAČUNALNIK V ARHIVU: ASPEKTI UPORABE SODOBNE INFORMACJSKE TEHNOLOGIJE.-MARIBOR, 1993
POKRAJINSKI ARHIV MARIBOR
1993 slovenski PRIROČNIKI MONOGRAFSKA publik.
Skitek Vinko
Računske knjige breškega rudarskega sodnika Egidija Leschendursta, 1580-1589 = Rechnungsbücher des Friesacher Bergrichters Gilg Leschendurst, 1580-1589
POKRAJINSKI ARHIV MARIBOR
2022 slov., nemški ARHIVISTIKA MONOGRAFSKA publik.
Kocutar Stane
Rudolf Badjura, pisec prvih slovenskih turističnih vodnikov
POKRAJINSKI ARHIV MARIBOR
2009 slovenski ARHIVISTIKA MONOGRAFSKA publik.
OTIČ MARTA
SECESIJA SE DOTAKNE MARIBORA.- MARIBOR, 1996 (VIRI ZA GRADBENO ZGODOVINO MARIBORA PO 1850;ZV.2B)
POKRAJINSKI ARHIV MARIBOR
1996 slovenski ARHIVISTIKA MONOGRAFSKA publik.
Ogrizek Emica
Sodni register Okrožnega sodišča Maribor 1898-1941. Trgovski register
POKRAJINSKI ARHIV MARIBOR
2006 slovenski ARHIVISTIKA MONOGRAFSKA publik.
Ogrizek Emica
Sodni register Okrožnega sodišča Maribor 1898-1941. Zadružni register
POKRAJINSKI ARHIV MARIBOR
2005 slovenski ARHIVISTIKA MONOGRAFSKA publik.

SPLOŠNOIZOBRAŽEVALNO ŠOLSTVO V MARIBORU PO DRUGI SVETOVNI VOJNI:KATALOGI 17.-POKRAJINSKI ARHIV MARIBOR.-MARIBOR, 2004
POKRAJINSKI ARHIV MARIBOR
2004 slovenski ARHIVISTIKA MONOGRAFSKA publik.
Trstenjak Alojzij, dr.
Maček Jure
Spomini iz svetovne vojne 1914 - 1918
POKRAJINSKI ARHIV MARIBOR
2015 slovenski ARHIVISTIKA MONOGRAFSKA publik.

SREČANJE OBMEJNIH ARHIVOV:MARIBOR, RADENCI, 28. IN 29. OKTOBRA 1999.-MARIBOR, 2000
POKRAJINSKI ARHIV MARIBOR
2000 slovenski ARHIVISTIKA MONOGRAFSKA publik.
Ogrizek Emica
Stečaji in prisilne poravnave izven stečaja v gradivu Okrožnega sodišča Maribor 1898-1941 : [Inventarji 18)
POKRAJINSKI ARHIV MARIBOR
2008 slovenski ARHIVISTIKA MONOGRAFSKA publik.

Stoletni mariborski glavni most : gradnja 1909-1913, otvoritev 23. avgusta 1913, spremembe na mostu : predstavitev fotografskega gradiva iz fondov in zbirk Pokrajinskega arhiva Maribor
POKRAJINSKI ARHIV MARIBOR
2013 slovenski ARHIVISTIKA MONOGRAFSKA publik.

ŠOLSTVO V MARIBORU MED PRVO IN DRUGO SVETOVNO VOJNO:KATALOGI XI.-MARIBOR, 2002
POKRAJINSKI ARHIV MARIBOR
2002 slovenski ARHIVISTIKA MONOGRAFSKA publik.

Tehnični in vsebinski problemi klasičnega in elektronskega arhiviranja [Elektronski vir] : zbornik mednarodne konference, Radenci
POKRAJINSKI ARHIV MARIBOR
2013 večjezični ARHIVISTIKA PERIODIKA

Tehnični in vsebinski problemi klasičnega in elektronskega arhiviranja [Elektronski vir] : zbornik referatov dopolnilnega izobraževanja s področij arhivistike, dokumentalistike in informatike v Radencih od 25. do 27. marca 2009
POKRAJINSKI ARHIV MARIBOR
2009 slovenski ARHIVISTIKA CD/DVD

TEHNIČNI IN VSEBINSKI PROBLEMI KLASIČNEGA IN ELEKTRONSKEGA ARHIVIRANJA: ZBORNIK REFERATOV DOPOLNILNEGA IZOBRAŽEVANJA S PODROČIJ ARHIVISTIKE, DOKUMENTALISTIKE IN INFORMATIKE V RADENCIH, MARIBOR (NADALJEVANJE SODOBNIH ARHIVOV - A 0044)
POKRAJINSKI ARHIV MARIBOR
2002 slovenski ARHIVISTIKA PERIODIKA
Ogrizek Emica
Tiskovne zadeve Državnega tožilstva Maribor : 1898-1941
POKRAJINSKI ARHIV MARIBOR
2010 slovenski ARHIVISTIKA MONOGRAFSKA publik.

Tovarna avtomobilov Maribor : sledovi mariborskega gospodarstva v arhivskem gradivu Pokrajinskega arhiva Maribor : 60 let - spominski zbornik
POKRAJINSKI ARHIV MARIBOR
2007 slovenski ARHIVISTIKA MONOGRAFSKA publik.
Zajšek Boštjan
Tudi nam pripada Božje sonce : ob 150-letnici Evangeličanske občine Maribor
POKRAJINSKI ARHIV MARIBOR
2013 slovenski ZGODOVINA MONOGRAFSKA publik.
Friš Darko, Matjašič Friš Mateja
Turner Pavel : objava arhivskih dokumentov : Korespondenca dr. Pavla Turnerja : korespondenti C-F v letih 1885-1924 : znanstveno-kritična objava arhivskih dokumentov
POKRAJINSKI ARHIV MARIBOR
2007 slovenski ARHIVISTIKA MONOGRAFSKA publik.
Friš Darko
Matjašič Friš Mateja
Turner Pavel : objava arhivskih dokumentov : korespondenca dr. Pavla Turnerja Achleitner - Aškerc. Viri 6, 1. zvezek
POKRAJINSKI ARHIV MARIBOR
2005 slov., nemški ARHIVISTIKA MONOGRAFSKA publik.
Friš Darko
Matjašič Friš Mateja
Turner Pavel : objava arhivskih dokumentov : Korespondenca dr. Pavla Turnerja v letih 1885-1923 : BABNIK - BUDERMANN. Viri 8
POKRAJINSKI ARHIV MARIBOR
2006 slovenski ARHIVISTIKA MONOGRAFSKA publik.
Gostenčnik Nina 1978-
TVT Tovarna vozil in toplotne tehnike Boris Kidrič Maribor : ob progi in za progo : 1863-2009 : arhivsko gradivo mariborskega gospodarstva v Pokrajinskem arhivu Maribor
POKRAJINSKI ARHIV MARIBOR
2019 slovenski ARHIVISTIKA MONOGRAFSKA publik.
Maček Jure
Ukinitveni komisar za društva, organizacije in združenja na Spodnjem Štajerskem
POKRAJINSKI ARHIV MARIBOR
2004 slovenski ARHIVISTIKA MONOGRAFSKA publik.

Gostenčnik Nina 1978-, Zajšek Boštjan
Uporabnikom prijazni arhivi : knjiga povzetkov : Mednarodna konferenca Tehnični in vsebinski problemi klasičnega in elektronskega arhiviranja : 11.-13. maj 2022, Radenci, Slovenija = User friendly archives : book of abstracts : International Conference
Tehnični in vsebinski problemi klasičnega in elektronskega arhiviranja Technical and field related problems of traditional and electronic archiving
POKRAJINSKI ARHIV MARIBOR
2022 slov., anglešk ARHIVISTIKA MONOGRAFSKA publik.

Varašanci - prekmurski meščani : trg Turnišče v arhivskih virih : [razstava Pokrajinskega arhiva Maribor v razstavišču Archivum]
POKRAJINSKI ARHIV MARIBOR
2011 slovenski ARHIVISTIKA MONOGRAFSKA publik.

VIRI 1 : VIRI ZA GRADBENO ZGODOVINO MARIBORA DO 1850 JOŽE CURK.- MARIBOR, 1985
POKRAJINSKI ARHIV MARIBOR
1985 slovenski ARHIVISTIKA MONOGRAFSKA publik.

VIRI 2: VIRI ZA GRADBENO ZGODOVINO MARIBORA PO 1850.- MARIBOR, 1996
POKRAJINSKI ARHIV MARIBOR
1996 slovenski ARHIVISTIKA MONOGRAFSKA publik.
MLINARIČ JOŽE
VIRI 3: ZBIRKA LISTIN 1246-1865.- MARIBOR, 1987
POKRAJINSKI ARHIV MARIBOR
1987 slovenski ARHIVISTIKA MONOGRAFSKA publik.

VIRI ZA GRADBENO ZGODOVINO MARIBORA PO L.1850 VIRI 2, ZV.1.- MARIBOR, 1990
POKRAJINSKI ARHIV MARIBOR
1990 slovenski ARHIVISTIKA MONOGRAFSKA publik.
Lešnik Sabina 1965-
Vodni stolp v Mariboru in gradnja elektrarn na Dravi : 50 let od dviga vodnega stolpa leta 1968 : spominski zbornik
POKRAJINSKI ARHIV MARIBOR
2017 slovenski ARHIVISTIKA MONOGRAFSKA publik.
Šövegeš Gordana
Vodnik po arhivskem gradivu o Prekmurju v Arhivu županije Zala v Zalaegerszegu
POKRAJINSKI ARHIV MARIBOR
2009 slovenski ARHIVISTIKA MONOGRAFSKA publik.

VODNIK PO FONDIH IN ZBIRKAH: POKRAJINSKI ARHIV MARIBOR.- MARIBOR, 1990
POKRAJINSKI ARHIV MARIBOR
1990 slovenski ARHIVISTIKA MONOGRAFSKA publik.

VOJNE ZGODBE IZ SODNEGA ARHIVA: PRVA SVETOVNA VOJNA V ARHIVSKEM GRADIVU OKROŽNEGA SODIŠČA MARIBOR-KATALOGI 10.-MARIBOR, 2001
POKRAJINSKI ARHIV MARIBOR
2001 slovenski ARHIVISTIKA MONOGRAFSKA publik.

ZBIRKA KOROŠKI PLEBISCIT.- KATALOGI ARHIVSKEGA GRADIVA IV.- MARIBOR, 1990
POKRAJINSKI ARHIV MARIBOR
1990 slovenski ARHIVISTIKA MONOGRAFSKA publik.

ZGODOVINSKO DRUŠTVO V MARIBORU 1903-2003/POKRAJINSKI ARHIV MARIBOR:KATALOGI XIV.-MARIBOR, 2003
POKRAJINSKI ARHIV MARIBOR
2003 slovenski ARHIVISTIKA MONOGRAFSKA publik.
Mlinarič Jože
Ženski dominikanski samostan v Studenicah skozi zgodovino ok. 1245-1782
POKRAJINSKI ARHIV MARIBOR
2006 slovenski ARHIVISTIKA MONOGRAFSKA publik.