Seznam gradiva

18 gradiv
Avtor(ji) Naslov Založba Leto Jezik Področje Vrsta
NALDINI PAVEL
CERKVENI KRAJEPIS ALI OPIS MESTA IN ŠKOFIJE JUSTINOPOLIS,LJUDSKO KOPER.-KOPER, 2001
ZGODOVINSKO DRUŠTVO ZA JUŽNO PRIMORSKO
2001 slovenski ZGODOVINA MONOGRAFSKA publik.
BITTELLI REMO
CLAUSTRA ALPIUM JULIARUM:RAPALSKA MEJA IN FAŠIZEM:ARHEOLOGIJA KOT PRIMER KONTINUITETE.-KOPER, 1999
ZGODOVINSKO DRUŠTVO ZA JUŽNO PRIMORSKO
1999 slov., italij. ZGODOVINA MONOGRAFSKA publik.

DEŽELA REFOŠKA: VINOGRADNIŠTVO IN VINARSTVO SLOVENSKE ISTRE.-KOPER, 1995 (KNJIŽNICA ANNALES,10)
ZGODOVINSKO DRUŠTVO ZA JUŽNO PRIMORSKO
1995 slovenski ZGODOVINA MONOGRAFSKA publik.
VERGINELLA MARTA
EKONOMIJA ODREŠENJA IN PREŽIVETJA.-KOPER, 1996 (KNJIŽNICA ANNALES,14)
ZGODOVINSKO DRUŠTVO ZA JUŽNO PRIMORSKO
1996 slovenski ZGODOVINA MONOGRAFSKA publik.
MIHELIČ DARJA
HAZARD.- KOPER, 1993 (KNJIŽNICA ANNALES: ŠT. 3)
ZGODOVINSKO DRUŠTVO ZA JUŽNO PRIMORSKO
1993 slovenski ZGODOVINA MONOGRAFSKA publik.
BAJC GORAZD
IZ NEVIDNEGA NA PLAN: SLOVENSKI PRIMORSKI LIBERALNI NARODNJAKI V EMIGRACIJI MED DRUGO SVETOVNO VOJNO IN OZADJE BRITANSKIH MISIJ V SLOVENIJI.-KOPER, 2002 (KNJIŽNICA ANNALES,30)
ZGODOVINSKO DRUŠTVO ZA JUŽNO PRIMORSKO
2002 slovenski ZGODOVINA MONOGRAFSKA publik.
VERGINELLA MARTA
LJUDJE V VOJNI : DRUGA SVETOVNA VOJNA V TRSTU IN NA PRIMORSKEM.-KOPER, 1995 (KNJIŽNICA ANNALES,9)
ZGODOVINSKO DRUŠTVO ZA JUŽNO PRIMORSKO
1995 slovenski ZGODOVINA MONOGRAFSKA publik.
DAROVEC DARKO
NOTARJEVA JAVNA VERA: NOTARJI IN VICEDOMINI V KOPRU, IZOLI IN PIRANU V OBDOBJU BENEŠKE REPUBLIKE.-KOPER, 1994 (KNJIŽNICA ANNALES,7)
ZGODOVINSKO DRUŠTVO ZA JUŽNO PRIMORSKO
1994 slovenski ZGODOVINA MONOGRAFSKA publik.
COSSUTTA RADA
POLJEDELSKO IN VINOGRADNIŠKO IZRAZJE V SLOVENSKI ISTRI.-KOPER, 2002 (KNJIŽNICA ANNALES, 26)
ZGODOVINSKO DRUŠTVO ZA JUŽNO PRIMORSKO
2002 slovenski ZGODOVINA MONOGRAFSKA publik.
GUSTIN VESELKO, MORENČIČ BRANKO
POŠTNA ZGODOVINA IN FILATELIJA NA PRIMORSKEM.- KOPER, 1997
ZGODOVINSKO DRUŠTVO ZA JUŽNO PRIMORSKO
1997 slovenski ZGODOVINA MONOGRAFSKA publik.
KALC ALEKSEJ
POTI IN USODE: SELITVENE IZKUŠNJE SLOVENCEV Z ZAHODNE MEJE .- KOPER, 2002
ZGODOVINSKO DRUŠTVO ZA JUŽNO PRIMORSKO
2002 slovenski ZGODOVINA MONOGRAFSKA publik.
CUNJA RADOVAN
POZNORIMSKI IN ZGODNJESREDNJEVEŠKI KOPER: ARHEOLOŠKO IZKOPAVANJE NA BIVŠEM KAPUCINSKEM VRTU V LETIH 1986-1987 V LUČI DROBNIH NAJDB 5.DO9. STOLETJA.-KOPER, 1996
ZGODOVINSKO DRUŠTVO ZA JUŽNO PRIMORSKO
1996 slovenski ZGODOVINA MONOGRAFSKA publik.
DAROVEC DARKO
PREGLED ZGODOVINE ISTRE (KNJIŽNICA ANNALES) .- KOPER, 1992
ZGODOVINSKO DRUŠTVO ZA JUŽNO PRIMORSKO
1992 slovenski ZGODOVINA MONOGRAFSKA publik.
STAREC ROBERTO
SPELJATI VODO NA SVOJ MLIN: ZADNJI MLINAR (PRILOGA K KNJIGI ZG 1174)
ZGODOVINSKO DRUŠTVO ZA JUŽNO PRIMORSKO
2002 slovenski NEZNANO CD/DVD
STAREC ROBERTO
SPELJATI VODO NA SVOJ MLIN:VODNI MLINI V ISTRI.-KOPER, 2002
ZGODOVINSKO DRUŠTVO ZA JUŽNO PRIMORSKO
2002 slovenski ZGODOVINA MONOGRAFSKA publik.
DAROVEC DARKO
STARI KRAJEPISI ISTRE.-KOPER, 1999
ZGODOVINSKO DRUŠTVO ZA JUŽNO PRIMORSKO
1999 slovenski ZGODOVINA MONOGRAFSKA publik.
PELIKAN EGON
TAJNO ŠTETJE PREBIVALSTVA V JULIJSKI KRAJINI LETA 1933.-KOPER, 2002 (KNJIŽNICA ANNALES,28)
ZGODOVINSKO DRUŠTVO ZA JUŽNO PRIMORSKO
2002 slovenski ZGODOVINA MONOGRAFSKA publik.
TITL JULIJ
TOPONIMI KOPRSKEGA PRIMORJA IN NJEGOVEGA ZALEDJA.-KOPER, 2000 (KNJIŽNICA ANNALES,23)
ZGODOVINSKO DRUŠTVO ZA JUŽNO PRIMORSKO
2000 slovenski ZGODOVINA MONOGRAFSKA publik.