Seznam gradiva

2 gradivi
Avtor(ji) Naslov Založba Leto Jezik Področje Vrsta
Švajncer Janez J.
Partizanska odlikovanja, znaki in medalje
MUZEJ NARODNE OSVOBODITVE MARIBOR
1985 slovenski ZGODOVINA MONOGRAFSKA publik.

SOKOLI IN ORLI NA ŠTAJERSKEM, KOROŠKEM IN V PREKMURJU.- MARIBOR,1993
MUZEJ NARODNE OSVOBODITVE MARIBOR
1993 slovenski ZGODOVINA izločeno ob inv 202