Seznam gradiva

18 gradiv
Avtor(ji) Naslov Založba Leto Jezik Področje Vrsta
FERENC TONE
"SI AMMAZZA TROPPO POCO": CONDANNATI A MORTE - OSTAGGI - PASSATI PER LE ARMI NELLA PROVINCIA DI LUBIANA: 1941-1943: DOCUMENTI .- LJUBLJANA, 1999
INŠTITUT ZA NOVEJŠO ZGODOVINO
1999 italijanski ZGODOVINA MONOGRAFSKA publik.
Komac Jernej
"Srce se mi trga od žalosti" : vsakdanje življenje prebivalstva na Bovškem med véliko vojno
INŠTITUT ZA NOVEJŠO ZGODOVINO
2022 slovenski DOMOZNANSTVO MONOGRAFSKA publik.
FERENC TONE
"THERE IS NOT ENOUGH KILLING": CONDEMNED TO DEATH - HOSTAGES - SHOT IN THE LJUBLJANA PROVINCE: 1941-1943: DOCUMENTS.- LJUBLJANA, 1999
INŠTITUT ZA NOVEJŠO ZGODOVINO
1999 angleški ZGODOVINA MONOGRAFSKA publik.
Ferenc Tone
"Ubija se premalo" : obsojeni na smrt, talci, ustreljeni v ljubljanski pokrajini : 1941-1943 : dokumenti
INŠTITUT ZA NOVEJŠO ZGODOVINO
1999 slov., italij. ZGODOVINA MONOGRAFSKA publik.

KLJUČNE ZNAČILNOSTI SLOVENSKE POLITIKE V LETIH 1929-1955: ZNANSTVENO POROČILO.-LJUBLJANA, 1995
INŠTITUT ZA NOVEJŠO ZGODOVINO
1995 slovenski ZGODOVINA MONOGRAFSKA publik.

Marko Natlačen (1886-1942) : v zgodovinskem dogajanju
INŠTITUT ZA NOVEJŠO ZGODOVINO
2012 slovenski ZGODOVINA MONOGRAFSKA publik.
Troha Nevenka - uredila
Nasilje vojnih in povojnih dni
INŠTITUT ZA NOVEJŠO ZGODOVINO
2014 slovenski ZGODOVINA MONOGRAFSKA publik.

POROČILO O DELU INŠTITUTA ZA NOVEJŠO ZGODOVINO V LETU 2002.-LJUBLJANA, 2003
INŠTITUT ZA NOVEJŠO ZGODOVINO
2003 slovenski PRIROČNIKI izločeno ob inv 202

POROČILO O DELU INŠTITUTA ZA NOVEJŠO ZGODOVINO V LETU 2003.-LJUBLJANA, 2004
INŠTITUT ZA NOVEJŠO ZGODOVINO
2004 slovenski PRIROČNIKI izločeno ob inv 202

POROČILO O DELU INŠTITUTA ZA NOVEJŠO ZGODOVINO V LETU 2004.-LJUBLJANA, 2005
INŠTITUT ZA NOVEJŠO ZGODOVINO
2005 slovenski PRIROČNIKI izločeno ob inv 202
Lorenčič Aleksander
Prelom s starim in začetek novega : tranzicija slovenskega gospodarstva iz socializma v kapitalizem (1990-2004)
INŠTITUT ZA NOVEJŠO ZGODOVINO
2012 slovenski ZGODOVINA MONOGRAFSKA publik.
Ferenc Tone
Rab - Arbe - Arbissima : konfinacije, racije in internacije v Ljubljanski pokrajini : 1941-1943 : dokumenti
INŠTITUT ZA NOVEJŠO ZGODOVINO
2000 slov., italij. ZGODOVINA MONOGRAFSKA publik.
Čepič Zdenko - uredil
Slovenija - Jugoslavija, krize in reforme 1968/1988
INŠTITUT ZA NOVEJŠO ZGODOVINO
2010 slovenski ZGODOVINA MONOGRAFSKA publik.
Gabrič Aleš - uredil
Slovenska pot iz enopartijskega v demokratični sistem
INŠTITUT ZA NOVEJŠO ZGODOVINO
2012 slov., srbski ZGODOVINA MONOGRAFSKA publik.

Čeč Dragica, Šuštar Branko, Kalc Aleksej, Studen Andrej 1963-, Lamut Ana Marija
Socialna in kulturna zgodovina hrane
INŠTITUT ZA NOVEJŠO ZGODOVINO
2016 slov., nemški KULTURNA ZGODOVINA MONOGRAFSKA publik.
Gabrič Aleš - uredil
TIGR v zgodovini in zgodovinopisju
INŠTITUT ZA NOVEJŠO ZGODOVINO
2017 slovenski ZGODOVINA MONOGRAFSKA publik.
Kačičnik Gabrič Alenka
Praper Borut, Gabrič Aleš 1963-
To smemo že tako dolgo : kmečke služnosti in njihova odprava
INŠTITUT ZA NOVEJŠO ZGODOVINO
2014 slovenski ZGODOVINA MONOGRAFSKA publik.
PRINČIČ JOŽE
ZVEZA EKONOMISTOV SLOVENIJE V ČASU IN PROSTORU 1934-1950-2000.-LJUBLJANA, 2001
INŠTITUT ZA NOVEJŠO ZGODOVINO
2001 slovenski ZGODOVINA MONOGRAFSKA publik.