Seznam gradiva

12 gradiv
Avtor(ji) Naslov Založba Leto Jezik Področje Vrsta

Jevnikar Ivo
Boj za narodne pravice in demokracijo : povojno obnavljanje političnega življenja Slovencev v sedanjih mejah Italije
KROŽEK ZA DRUŽBENA VPRAŠANJA VIRGIL ŠČEK
2019 slov., italij. ZGODOVINA MONOGRAFSKA publik.
Dolhar Erik
Troha Nevenka
Boj za slovenstvo Kanalske doline : od TIGR-a do volitev 1946
KROŽEK ZA DRUŽBENA VPRAŠANJA VIRGIL ŠČEK
2002 slovenski ZGODOVINA MONOGRAFSKA publik.
PELIKAN EGON
ENGELBERT BESEDNJAK V PARLAMENTU.- TRST, 1996
KROŽEK ZA DRUŽBENA VPRAŠANJA VIRGIL ŠČEK
1996 slovenski ZGODOVINA MONOGRAFSKA publik.
PAHOR ADRIAN
IL CREPUSCOLO DEL TLT E I PARTITI AUTONOMI SLOVENI (1952 - 1954).-TRST, 1993
KROŽEK ZA DRUŽBENA VPRAŠANJA VIRGIL ŠČEK
1993 italijanski ZGODOVINA MONOGRAFSKA publik.
PELIKAN EGON
JOSIP VILFAN V PARLAMENTU.-TRST, 1997
KROŽEK ZA DRUŽBENA VPRAŠANJA VIRGIL ŠČEK
1997 slovenski ZGODOVINA MONOGRAFSKA publik.
BANDELJ BORIS
KATOLIŠKA SOCIALNO POLITIČNA MISEL VIRGILA ŠČEKA.- TRST, 1997
KROŽEK ZA DRUŽBENA VPRAŠANJA VIRGIL ŠČEK
1997 slovenski ZGODOVINA MONOGRAFSKA publik.
Sfiligoj Majda
Kjer sem svoboden, tam sem doma : življenje in delo dr. Avgusta Sfiligoja
KROŽEK ZA DRUŽBENA VPRAŠANJA VIRGIL ŠČEK
2006 slovenski DOMOZNANSTVO MONOGRAFSKA publik.
STURMAN ROBI
LE ASSOCIAZIONI E I GIORNALI SLOVENI A TRIESTE DAL 1848 AL 1890.-TRST, 1996
KROŽEK ZA DRUŽBENA VPRAŠANJA VIRGIL ŠČEK
1996 italijanski ZGODOVINA MONOGRAFSKA publik.
Gariup Mario
Opcija za tretji rajh v Kanalski dolini
KROŽEK ZA DRUŽBENA VPRAŠANJA VIRGIL ŠČEK
2000 slovenski ZGODOVINA MONOGRAFSKA publik.
CIANI BRUNA
TRIESTE 1954 - 1956: IL MEMORANDUM D'INTESA E I GRUPPI POLITICI AUTONOMI SLOVENI.-TRST,1993
KROŽEK ZA DRUŽBENA VPRAŠANJA VIRGIL ŠČEK
1993 italijanski ZGODOVINA MONOGRAFSKA publik.

Zbornik simpozija o Francu Jezi
KROŽEK ZA DRUŽBENA VPRAŠANJA VIRGIL ŠČEK
1994 slovenski ZGODOVINA MONOGRAFSKA publik.

Zvestoba vrednotam : podoba Dušana Černeta in po njem poimenovanih pobud
KROŽEK ZA DRUŽBENA VPRAŠANJA VIRGIL ŠČEK
2012 slovenski ZGODOVINA MONOGRAFSKA publik.