Seznam gradiva

87 gradiv
Avtor(ji) Naslov Založba Leto Jezik Področje Vrsta

"Presveto Srce Jezusovo, v tebe zaupamo!" : Oleografije iz prve polovice dvajsetega stoletja
GORIŠKI MUZEJ
2012 slovenski DOMOZNANSTVO MONOGRAFSKA publik.
Nanut Mirela, Marušič Branko 1938-, Dušić Biljana, Rebula-Tuta Alenka, Miklavčič-Brezigar Inga, Dolničar Katjuša, Skrt Darja 1961-
Aleksandrinke
GORIŠKI MUZEJ
2014 slovenski DOMOZNANSTVO MONOGRAFSKA publik.

Šerbelj Ferdinand - urednik
Barok na Goriškem : [znanstvena monografija] = Il barocco nel Goriziano : [monografia scientifica]
GORIŠKI MUZEJ
2006 slov., italij. DOMOZNANSTVO MONOGRAFSKA publik.
Pergar Rudi
Barva kot svetloba : retrospektiva, 18. XII. 1999 - 13. II. 2000, Goriški muzej, Grad Kromberk
GORIŠKI MUZEJ
1999 slovenski KULTURNA ZGODOVINA MONOGRAFSKA publik.
Plahuta Slavica
Batuje : izbor objavljenega in neobjavljenega gradiva o vasi Batuje
GORIŠKI MUZEJ
2005 slovenski DOMOZNANSTVO MONOGRAFSKA publik.

Klavora Marko, Hawlina Ana
Begunci : slovenski begunci s soške fronte : dokumentarna fotomonografija
GORIŠKI MUZEJ
2015 slovenski DOMOZNANSTVO MONOGRAFSKA publik.
Brešan Katarina
Begunci : slovenski begunci s soške fronte : zbornik
GORIŠKI MUZEJ
2016 slovenski DOMOZNANSTVO MONOGRAFSKA publik.

BOVŠKO BERILO: IZBOR MANJ ZNANIH ČLANKOV O BOVŠKEM .- BOVEC, 1971
GORIŠKI MUZEJ
1971 slovenski ZGODOVINA MONOGRAFSKA publik.

BOŽJEPOTNA SVETIŠČA OB ITALIJANSKO - SLOVENSKI MEJI NA PODOBICAH.-TRST, NOVA GORICA, VIDEM,1992
GORIŠKI MUZEJ
1992 slov., italij. KULTURNA ZGODOVINA MONOGRAFSKA publik.
Gomiršek Tanja
Brestje in Kojsko : kulturni in upravni center Brd do 1945
GORIŠKI MUZEJ
2009 slovenski DOMOZNANSTVO MONOGRAFSKA publik.
Vodopivec Janko
Čebelarski zapiski
GORIŠKI MUZEJ
2016 slovenski DOMOZNANSTVO MONOGRAFSKA publik.
MARUŠIČ BRANKO, SEDMAK DRAGO
DELAVSKO GIBANJE NA PRIMORSKEM DO KONCA PRVE SVETOVNE VOJNE.- NOVA GORICA, 1979
GORIŠKI MUZEJ
1979 slovenski ZGODOVINA MONOGRAFSKA publik.
Sedmak Drago
Državna meja na Goriškem 1945-2004 : vodnik po razstavi
GORIŠKI MUZEJ
2013 slov.,ita.,ang. DOMOZNANSTVO MONOGRAFSKA publik.
Sedmak Drago
Državne meje na Goriškem v 19. in 20. stoletju / I confini statali nel Goriziano dei secoli XIX e XX .- Nova Gorica, 2004
GORIŠKI MUZEJ
2004 slov., italij. DOMOZNANSTVO MONOGRAFSKA publik.
Miklavčič-Brezigar Inga, Rijavec Tanja 1984-, Torkar Tahir Zdenka
Etnologija, zbirke in prva vojna
GORIŠKI MUZEJ
2015 slov.,ita.,ang. DOMOZNANSTVO MONOGRAFSKA publik.

Svoljšak Drago, Žbona-Trkman Beatriče
Fluvio Frigido - Castra - Flovius - Ajdovščina : vodnik in katalog stalne arheološke razstave Goriškega muzeja na Prešernovi 24 v Ajdovščini
GORIŠKI MUZEJ
2013 slovenski DOMOZNANSTVO MONOGRAFSKA publik.
Skrt Darja
Gibljive slike z razstave : k filmsko-teoretsko in muzeološko osmišljeni rabi avdiovizualnih medijev od dokumentarnega filma do multimonitorske instalacije v muzejih v Sloveniji [film, video, razstava, muzej]
GORIŠKI MUZEJ
2004 slovenski PRIROČNIKI MONOGRAFSKA publik.

GORIŠKA: MOZAIK TISOČLETIJ.-NOVA GORICA, 2001
GORIŠKI MUZEJ
2001 slovenski DOMOZNANSTVO Videokaseta

GORIŠKI LETNIK: ZBORNIK GORIŠKEGA MUZEJA, NOVA GORICA
GORIŠKI MUZEJ
1974 slovenski NEZNANO PERIODIKA

Goriški muzej
GORIŠKI MUZEJ
1993 slov., italij. DOMOZNANSTVO MONOGRAFSKA publik.
Pavlin Vojko
Goriško gospostvo ob prehodu pod Habsburžane na osnovi urbarja iz leta 1507
GORIŠKI MUZEJ
2006 slovenski DOMOZNANSTVO MONOGRAFSKA publik.
Silič Nemec Nelida
Grad Štanjel. Galerija L. Spacala [zgibanka]
GORIŠKI MUZEJ
1988 slovenski KULTURNA ZGODOVINA MONOGRAFSKA publik.
Höfler (Hofler) Janez
GRADIVO ZA HISTORIČNO TOPOGRAFIJO PREDJOŽEFINSKIH ŽUPNIJ NA SLOVENSKEM:PRIMORSKA:OGLEJSKI PATRIARHAT, GORIŠKA NADŠKOFIJA, TRŽAŠKA ŠKOFIJA.-KROMBERK, 2001
GORIŠKI MUZEJ
2001 slovenski ZGODOVINA MONOGRAFSKA publik.

GRAJSKA ZBIRKA NA DOBROVEM - POSKUS REKONSTRUKCIJE, ZLOŽENKA.- NOVA GORICA, 1998
GORIŠKI MUZEJ
1998 slovenski ZGODOVINA MONOGRAFSKA publik.
Bačar Stanislav
Hubelj, Ajdovščina, Šturje in sosednji kraji v zgodovinskih zapisih od konca 15. do začetka 17. stoletja
GORIŠKI MUZEJ
2007 slov., nemški DOMOZNANSTVO MONOGRAFSKA publik.
Miklavčič-Brezigar Inga, Figelj Klavdija, Marušič Branko 1938-, Pavšič Milost Aleksandra, Kozinc Darinka, Kožuh David
Industrijska dediščina na Goriškem - prispevki in pričevanja : [Meblo, MIP, Tekstina, SIA, Salonit, Lipa, Remiza --- in še mnogo drugih] : katalog razstave
GORIŠKI MUZEJ
2015 slovenski DOMOZNANSTVO MONOGRAFSKA publik.
Čargo Ivan
Ivan Čargo - Božidar Jakac : soočenje dveh prijateljev : Tolminska muzejska zbirka, Tolmin, 7. maj - 13. junij 1999
GORIŠKI MUZEJ
1999 slovenski KULTURNA ZGODOVINA MONOGRAFSKA publik.
Silič Nemec Nelida
Javni spomeniki na Primorskem : 1945-1978
GORIŠKI MUZEJ
1982 slovenski KULTURNA ZGODOVINA MONOGRAFSKA publik.
Sedmak Drago
Kam usoda jih je peljala?
GORIŠKI MUZEJ
2014 slovenski DOMOZNANSTVO MONOGRAFSKA publik.
KERNEL DAVOR
KAMNOLOMSTVO IN KAMNOSEŠTVO NA KRASU.-NOVA GORICA, 2003
GORIŠKI MUZEJ
2003 slovenski DOMOZNANSTVO MONOGRAFSKA publik.

Kanal ob Soči
GORIŠKI MUZEJ
2006 slovenski DOMOZNANSTVO MONOGRAFSKA publik.

Sedmak Drago - urednik
Kanal ob Soči : v dnevniku občinskega tajnika Antona Bajta
GORIŠKI MUZEJ
2006 slovenski DOMOZNANSTVO MONOGRAFSKA publik.

KATALOGIZACIJA IN SKRB ZA ZBIRKE V MANJŠIH MUZEJIH .-NOVA GORICA, 1978
GORIŠKI MUZEJ
1978 slovenski PRIROČNIKI MONOGRAFSKA publik.
GORŠE FRANCE
KIPI IN RISBE IZ AMERIŠKEGA OBDOBJA: GRAD DOBROVO, JUNIJ - SEPTEMBER 1995.-DOBROVO, 1995
GORIŠKI MUZEJ
1995 slovenski KULTURNA ZGODOVINA MONOGRAFSKA publik.
Gomiršek Tanja
Cencič Mira
Kot drugi ni bil ta junak, ni drugim grobom grob enak...
GORIŠKI MUZEJ
2011 slovenski DOMOZNANSTVO MONOGRAFSKA publik.

KRONOLOGIJA DOGODKOV NA PRIMORSKEM (MAJ 1945-SEPT.1947).- NOVA GORICA, 1977
GORIŠKI MUZEJ
1977 slovenski ZGODOVINA MONOGRAFSKA publik.
Perco Leopoldo
Leopoldo Perco : slikar in restavrator : retrospektivna razstava : Grad Kromberk, Nova Gorica, 22. september - 22. oktober 1973
GORIŠKI MUZEJ
1973 slovenski KULTURNA ZGODOVINA MONOGRAFSKA publik.
MIKLAVČIČ BREZIGAR INGA
LJUDSKE SKRINJE NA GORIŠKEM.-KROMBERK-VOGRSKO,2000
GORIŠKI MUZEJ
2000 slovenski KULTURNA ZGODOVINA MONOGRAFSKA publik.
Miklavčič-Brezigar Inga
Meščanstvo na Goriškem : med vrednotami in konflikti : na prelomu iz 19. v 20. stoletje
GORIŠKI MUZEJ
2013 slovenski DOMOZNANSTVO MONOGRAFSKA publik.
Miklavčič Brezigar Inga
Meščanstvo na Goriškem med vrednotami in konflikti na prelomu iz 19. v 20. stoletje
GORIŠKI MUZEJ
2012 slovenski DOMOZNANSTVO MONOGRAFSKA publik.
Zupanc Ciril
Mihajlo, obveščevalec in diverzant IX. korpusa
Zmaga v skupnem boju nad naci-fašizmom // Zmaga
GORIŠKI MUZEJ
2007 slovenski DOMOZNANSTVO MONOGRAFSKA publik.

MILKO BAMBIČ 1905-1991: ŽIVLJENJE IN DELO.- NOVA GORICA, TRST, GORICA, ČEDAD, 1992
GORIŠKI MUZEJ
1992 slovenski KULTURNA ZGODOVINA MONOGRAFSKA publik.
Volarič Miloš
Miloš Volarič : slike : retrospektivna razstava, Goriški muzej, Grad Kromberk, 19. december 1997-30. januar 1998
GORIŠKI MUZEJ
1997 slovenski KULTURNA ZGODOVINA MONOGRAFSKA publik.
ZORZUT LUDVIK
MUZEJSKA TOPOGRAFIJA.-(FOTOKOPIJE)
GORIŠKI MUZEJ
slovenski PRIROČNIKI Fotokopija
Brešan Katarina
Na začetku je bila črta : 70 let likovne ustvarjalnosti v mestu
GORIŠKI MUZEJ
2017 slovenski KULTURNA ZGODOVINA MONOGRAFSKA publik.
Pipan David Erik
Naši gorski strelci : Slovenci v avstro-ogrskih vojaških gorskih enotah pred in med prvo svetovno vojno
GORIŠKI MUZEJ
2011 slovenski DOMOZNANSTVO MONOGRAFSKA publik.

Njim vsem pripada slava : osamosvojitveno dogajanje Ajdovščina, Idrija, Nova Gorica, Tolmin : zbornik 199
GORIŠKI MUZEJ
2009 slovenski DOMOZNANSTVO MONOGRAFSKA publik.

Malnič Andrej, Šušmelj Jože, Vuga Tomaž
Osimo in Goriška : 35-letnica podpisa Osimskih sporazumov in 25-letnica izgradnje briške ceste
GORIŠKI MUZEJ
2010 slovenski DOMOZNANSTVO MONOGRAFSKA publik.
SKRT DARJA
PO SLEDOVIH REIZMA: OD EKSPERIMENTA DO ZNANOSTI V FILMIH NAŠKA KRIŽNARJA.-NOVA GORICA, 1996
GORIŠKI MUZEJ
1996 slovenski KULTURNA ZGODOVINA MONOGRAFSKA publik.
MIKLAVČIČ BREZIGAR INGA
POKLON SOLKANSKIM MIZARJEM (KATALOG).-NOVA GORICA, 2001
GORIŠKI MUZEJ
2001 slovenski DOMOZNANSTVO MONOGRAFSKA publik.
Marušič Branko
Pregled politične zgodovine Slovencev na Goriškem : 1848-1899
GORIŠKI MUZEJ
2005 slovenski DOMOZNANSTVO MONOGRAFSKA publik.

PREHRANA NA GORIŠKEM.-NOVA GORICA, 2002
GORIŠKI MUZEJ
2002 slovenski DOMOZNANSTVO MONOGRAFSKA publik.

PRIMORSKA 1918-1947 : KATALOG STALNE RAZSTAVE
GORIŠKI MUZEJ
2002 slovenski ZGODOVINA MONOGRAFSKA publik.

PRIMORSKA 1945-1947:KRONOLOGIJA DOGODKOV.-NOVA GORICA, 1997
GORIŠKI MUZEJ
1997 slovenski ZGODOVINA MONOGRAFSKA publik.
Nemec Rafael
Rafael Nemec : razstava ob 100-letnici rojstva akademskega slikarja, restavratorja in pedagoga
GORIŠKI MUZEJ
2014 slovenski KULTURNA ZGODOVINA MONOGRAFSKA publik.
Nemec Rafael
Rafael Nemec : retrospektivna razstava : Goriški muzej - grad Kromberk, 12. september - 12. oktober 1975
GORIŠKI MUZEJ
1975 slovenski KULTURNA ZGODOVINA MONOGRAFSKA publik.
Gomiršek Tanja
Rebula nekoč in danes
GORIŠKI MUZEJ
2007 slovenski DOMOZNANSTVO MONOGRAFSKA publik.
MEDVEŠČEK PAVEL
RETROSPEKTIVNA RAZSTAVA: GRAFIKA, RISBA, DECEMBER 1994 - FEBRUAR 1995.-NOVA GORICA, 1994
GORIŠKI MUZEJ
1994 slovenski KULTURNA ZGODOVINA MONOGRAFSKA publik.
Miklavčič-Brezigar Inga
Klemenčič Bojan, konservator
Robidišče : vas med življenjem in smrtjo ali kako prižgati iskro na ugaslem ognjišču [zgibanka]
GORIŠKI MUZEJ
1995 slovenski DOMOZNANSTVO MONOGRAFSKA publik.
Marušič Branko, Klavora Vasja, Kernel Davor
Sem puško zagledal in jokat začel : 96. pehotni polk iz Karlovca na soški fronti : [katalog] = I saw a rifle and began to weep : 96th Infantry Regiment from Karlovec on the Isonzo Front : [catalogue]
GORIŠKI MUZEJ
2014 slov., anglešk DOMOZNANSTVO MONOGRAFSKA publik.
PODOBNIK RAFAEL
SEVANJE DUHOVNOSTI: RETROSPEKTIVNA RAZSTAVA 24 FOTOGRAFSKIH CIKLOV.-NOVA GORICA, 2002
GORIŠKI MUZEJ
2002 slovenski KULTURNA ZGODOVINA MONOGRAFSKA publik.

Miklavčič-Brezigar Inga, Koncilja Gabrijela
Skriti obrazi Aleksandrije = I volti nascosti di Alessandria = Hidden facets of Alexandria : razstava: slovenske šolske sestre in aleksandrinke = exhibition: slovenian school sisters and "aleksandrinke" : Goriški muzej Kromberk, Nova Gorica
GORIŠKI MUZEJ
2009 slov.,ita.,ang. DOMOZNANSTVO MONOGRAFSKA publik.
Klemenčič Milan
Slikar in lutkar Milan Klemenčič : 1875-1957 : retrospektivna razstava : Nova Gorica, junij - julij 1976
GORIŠKI MUZEJ
1976 slovenski KULTURNA ZGODOVINA MONOGRAFSKA publik.
Plahuta Slavica
Slovenski in črnogorski interniranci in narodnoosvobodilni boj na Goriškem : (jeseni 1943 in pozimi 1944)
GORIŠKI MUZEJ
2004 slovenski ZGODOVINA MONOGRAFSKA publik.

SOŠKA FRONTA 1915 - 1917: KATALOG K RAZSTAVI.- NOVA GORICA. 1989
GORIŠKI MUZEJ
1989 slovenski ZGODOVINA MONOGRAFSKA publik.

SOŠKA FRONTA 1915-1917: PUBLIKACIJA GORIŠKEGA LETNIKA: RAZSTAVA OB 70. LETNICI ZADNJIH BOJEV OB SOČI.-NOVA GORICA, 1987
GORIŠKI MUZEJ
1987 slovenski ZGODOVINA MONOGRAFSKA publik.
ŠTIH PETER
SREDNJEVEŠKE GORIŠKE ŠTUDIJE:PRISPEVKI ZA ZGODOVINO GORICE, GORIŠKE IN GORIŠKIH GROFOV.-NOVA GORICA, 2002
GORIŠKI MUZEJ
2002 slovenski ZGODOVINA MONOGRAFSKA publik.

Staroverstvo in staroverci : katalog etnološke zbirke Pavla Medveščka
GORIŠKI MUZEJ
2014 slovenski DOMOZNANSTVO MONOGRAFSKA publik.

Šentviška planota [slikovno gradivo] : etnološka razstava Pečine, Tolmin, Nova Gorica, 1986/87
GORIŠKI MUZEJ
1986 slovenski DOMOZNANSTVO Kartografsko gradivo

ŠTEFAN (STIPE) ŠTEKAR 1899-1986: RAZSTAVA OB STOLETNICI ROJSTVA .- KROMBERK, 2000
GORIŠKI MUZEJ
2000 slovenski KULTURNA ZGODOVINA MONOGRAFSKA publik.
ŠTIH PETER
ŠTUDIJA O DVEH LISTINAH CESARJA OTONA III. IZ LETA 1001 ZA OGLEJSKEGA PATRIARHA JOHANNESA IN FURLANSKEGA GROFA VERIHENA .- NOVA GORICA, 1999
GORIŠKI MUZEJ
1999 slovenski ZGODOVINA MONOGRAFSKA publik.
Miklavčič-Brezigar Inga, Kašca Fabjan
Pavlin Marina, Božič Boris
Trenta : ob odprtju informativnega centra Triglavskega narodnega parka in prve faze Trentarskega muzeja
GORIŠKI MUZEJ
1995 slov., anglešk DOMOZNANSTVO MONOGRAFSKA publik.
VUK MARKO
TRENTA,VRSNO,TOLMIN,DOBROVO,MEDANA,KROMBERK,ŠTANJEL-VODNIK PO ZBIRKAH GORIŠKEGA MUZEJA.- NOVA GORICA, 1977
GORIŠKI MUZEJ
1977 slovenski ZGODOVINA MONOGRAFSKA publik.
Dell Chiesa Giangiacome
Trgovina z vinom in meje : Zgodovina goriškega podjetja bratov Abuja [Il commercio del vino e le frontiere : La storia della ditta Goriziana "fratelli Abuja", Der weinhandel und die grenze : Die geschichte des unternehmens von den brüdern Abuja aus Gör
1899-2009
GORIŠKI MUZEJ
2010 slov.,ita.,nem. DOMOZNANSTVO MONOGRAFSKA publik.
Mahorčič Katja
avtorji fotografij dijaki Gimnazije Nova Gorica
Tukaj živimo Slovenci : Primorska 1945-1947 : grafiti
GORIŠKI MUZEJ
2011 slov., italij. DOMOZNANSTVO MONOGRAFSKA publik.
Gomiršek Tanja
Vila Vipolže od prve omembe do danes
GORIŠKI MUZEJ
2015 slovenski DOMOZNANSTVO MONOGRAFSKA publik.
Makuc Vladimir
Vladimir Makuc : retrospektivna razstava : Goriški muzej, Nova Gorica, 1985
GORIŠKI MUZEJ
1985 slovenski KULTURNA ZGODOVINA MONOGRAFSKA publik.
Bačar Stanislav
Voda, stopa, mlin : dokumentirani mlini na območju današnje občine Ajdovščina v zgodovinskih virih in zapisih
GORIŠKI MUZEJ
2013 slovenski DOMOZNANSTVO MONOGRAFSKA publik.

VOJNA V POSOČJU 1915-1917: OB OTVORITVI KOBARIŠKEGA MUZEJA.- NOVA GORICA, 1990 (KATALOG)
GORIŠKI MUZEJ
1990 slovenski ZGODOVINA MONOGRAFSKA publik.
Kogej Katja, Blažko Boris
Vozovi in sledovi : razstavni katalog
GORIŠKI MUZEJ
1992 slovenski DOMOZNANSTVO MONOGRAFSKA publik.

Vstala, Primorska, si v novo življenje! : o Primorski v letih 1945-1990
GORIŠKI MUZEJ
2011 slovenski ZGODOVINA MONOGRAFSKA publik.
BEZLAJ KREVEL LJUDMILA
ZA VOJKOM: OB PETINDVAJSETLETNICI SMRTI NARODNEGA HEROJA JANKA PREMRLA-VOJKA .- NOVA GORICA, 1968
GORIŠKI MUZEJ
1968 slovenski ZGODOVINA MONOGRAFSKA publik.
Vidmar Cvetko
Zadnja tuja vojaška okupacija slovenskega ozemlja : oris Zavezniške vojaške uprave v Slovenskem primorju : (od 12. junija 1945 do 15. septembra 1947)
GORIŠKI MUZEJ
2009 slovenski ZGODOVINA MONOGRAFSKA publik.

Zbirka podarjenih del Vladimirja Makuca : retrospektivni izbor
GORIŠKI MUZEJ
2010 slovenski KULTURNA ZGODOVINA MONOGRAFSKA publik.

Žene - matere, služkinje, dojilje razpete v boju za vsakdanj kruh med družino in tujino = Done - mamme, serve, balie da latte lottanti per il panne guotidiano, dilaniate tra famiglia propria estraniera / [tekst zgibanke Inga Brezigar]
GORIŠKI MUZEJ
1994 slov., italij. DOMOZNANSTVO MONOGRAFSKA publik.

ŽENITOVANJSKE ŠEGE NA PRIMORSKEM .- ZV. 5 .- NOVA GORICA, 1977
GORIŠKI MUZEJ
1977 slovenski ZGODOVINA MONOGRAFSKA publik.

ŽIVLJENJE V FRONTNEM ZALEDJU 1915 - 1918:LJUDJE IN OZEMLJE.- GORICA, 1998
GORIŠKI MUZEJ
1998 slovenski ZGODOVINA MONOGRAFSKA publik.