Seznam gradiva

28 gradiv
Avtor(ji) Naslov Založba Leto Jezik Področje Vrsta

27. ZBOROVANJE SLOVENSKIH ZGODOVINARJEV: ZBORNIK (29. SEPTEMBER - 1. OKTOBER 1994) .- LJUBLJANA, 1994
ZVEZA ZGODOVINSKIH DRUŠTEV SLOVENIJE
1994 slovenski ZGODOVINA MONOGRAFSKA publik.

30. ZBOROVANJE SLOVENSKIH ZGODOVINARJEV: TEMELJNE PRELOMNICE PRETEKLIH TISOČLETIJ: ZBORNIK REFERATOV ROGLA, 28. -30. SEPTEMBER 2000 .- LJUBLJANA, 2001
ZVEZA ZGODOVINSKIH DRUŠTEV SLOVENIJE
2001 slovenski ZGODOVINA MONOGRAFSKA publik.
KOS DUŠAN
BELA KRAJINA V POZNEM SREDNJEM VEKU.- LJUBLJANA, 1987
ZVEZA ZGODOVINSKIH DRUŠTEV SLOVENIJE
1987 slovenski ZGODOVINA izločeno ob inv 202
BRATOŽ RAJKO
BITKA PRI FRIGIDU.- LJUBLJANA, 1994
ZVEZA ZGODOVINSKIH DRUŠTEV SLOVENIJE
1994 slovenski ZGODOVINA MONOGRAFSKA publik.
VERGINELLA MARTA
DRUŽINA V DOLINI PRI TRSTU V 19.STOLETJU.- LJUBLJANA, TRST, 1990
ZVEZA ZGODOVINSKIH DRUŠTEV SLOVENIJE
1990 slovenski ZGODOVINA MONOGRAFSKA publik.

DUNAJ IN SLOVENCI: POSVETOVANJE ZVEZE ZGODOVINSKIH DRUŠTEV SLOVENIJE.-LJUBLJANA, 1994
ZVEZA ZGODOVINSKIH DRUŠTEV SLOVENIJE
1994 slovenski ZGODOVINA MONOGRAFSKA publik.

Evropski vplivi na slovensko družbo
ZVEZA ZGODOVINSKIH DRUŠTEV SLOVENIJE
2008 slovenski ZGODOVINA MONOGRAFSKA publik.
BRATOŽ RAJKO
GRŠKA ZGODOVINA: KRATEK PREGLED S TEMELJNIMI VIRI IN IZBRANO LITERATURO.- LJUBLJANA, 1997
ZVEZA ZGODOVINSKIH DRUŠTEV SLOVENIJE
1997 slovenski ZGODOVINA MONOGRAFSKA publik.

KRONIKA: ČASOPIS ZA SLOVENSKO KRAJEVNO ZGODOVINO, LJUBLJANA
ZVEZA ZGODOVINSKIH DRUŠTEV SLOVENIJE
1934 slovenski ZGODOVINA PERIODIKA
Rustja Peter
Med Trstom in Dunajem : Ivan Nabergoj v avstrijskem državnem zboru (1873-1897)
ZVEZA ZGODOVINSKIH DRUŠTEV SLOVENIJE
1999 slovenski ZGODOVINA MONOGRAFSKA publik.

MEDNARODNI ZNANSTVENI POSVET SLOVENIJA V LETU 1945:ZBORNIK REFERATOV.-LJUBLJANA, 1996
ZVEZA ZGODOVINSKIH DRUŠTEV SLOVENIJE
1996 slovenski ZGODOVINA MONOGRAFSKA publik.
Štih Peter - urednik, Balkovec Bojan - urednik, Mlinar Janez - pisec recenzij, Friš Darko - pisec recenzij
Migracije in slovenski prostor od antike do danes
ZVEZA ZGODOVINSKIH DRUŠTEV SLOVENIJE
2010 slovenski ZGODOVINA MONOGRAFSKA publik.

Mitsko in stereotipno v slovenskem pogledu na zgodovino : zbornik 33. zborovanja Zveze zgodovinskih društev Slovenije, Kranj, 19.-21. oktober 2006
ZVEZA ZGODOVINSKIH DRUŠTEV SLOVENIJE
2006 slovenski ZGODOVINA MONOGRAFSKA publik.
KAČIČNIK GABRIČ ALENKA
O kmečkih dolgovih nekoliko drugače : problem servitutnih pravic na posestvu Snežnik
ZVEZA ZGODOVINSKIH DRUŠTEV SLOVENIJE
2004 slovenski ZGODOVINA MONOGRAFSKA publik.
BELIĆ PREDRAG
PRVA TRI DESETLETJA JEZUITOV IN SLOVENCI (1546 - 1569).- LJUBLJANA, 1989
ZVEZA ZGODOVINSKIH DRUŠTEV SLOVENIJE
1989 slovenski ZGODOVINA MONOGRAFSKA publik.

RAZVOJ TURIZMA V SLOVENIJI: ZBORNIK REFERATOV.- LJUBLJANA, 1996
ZVEZA ZGODOVINSKIH DRUŠTEV SLOVENIJE
1996 slovenski ZGODOVINA MONOGRAFSKA publik.
Bratož Rajko
Rimska zgodovina : Del 1, Od začetkov do nastopa cesarja Dioklecijana
ZVEZA ZGODOVINSKIH DRUŠTEV SLOVENIJE
2007 slovenski ZGODOVINA MONOGRAFSKA publik.
Pesek Rosvita
Skupščinski koraki k samostojni državi : izbor iz dobesednih zapisov sej Skupščine Republike Slovenije, odločilnih za nastanek neodvisne države Slovenije v obdobju 1990-1991, s komentarjem
ZVEZA ZGODOVINSKIH DRUŠTEV SLOVENIJE
2008 slovenski ZGODOVINA MONOGRAFSKA publik.

SLOVENIJA 1848-1998: ISKANJE LASTNE POTI:MEDNARODNI ZNANSTVENI SIMPOZIJ, MARIBOR.-MARIBOR, 1998
ZVEZA ZGODOVINSKIH DRUŠTEV SLOVENIJE
1998 slovenski ZGODOVINA MONOGRAFSKA publik.
SVOLJŠAK PETRA
SLOVENSKI BEGUNCI V ITALIJI MED PRVO SVETOVNO VOJNO.- LJUBLJANA,1991
ZVEZA ZGODOVINSKIH DRUŠTEV SLOVENIJE
1991 slovenski ZGODOVINA MONOGRAFSKA publik.
Vogrič Ivan
Slovenski književniki in 1. svetovna vojna
ZVEZA ZGODOVINSKIH DRUŠTEV SLOVENIJE
2001 slovenski KULTURNA ZGODOVINA MONOGRAFSKA publik.
ŠEBJANIČ FRANC
ŠOLNIK IN DOMOLJUB ADAM FARKAŠ (1730 - 1786).- LJUBLJANA, 1982
ZVEZA ZGODOVINSKIH DRUŠTEV SLOVENIJE
1982 slovenski ZGODOVINA MONOGRAFSKA publik.
Bratož Rajko
Dolinar France M. 1941-, Šetinc Salzmann Madita
Vpliv oglejske cerkve na vzhodnoalpski in predalpski prostor od 4. do 8. stoletja
ZVEZA ZGODOVINSKIH DRUŠTEV SLOVENIJE
1990 slovenski ZGODOVINA MONOGRAFSKA publik.

XXXI. ZBOROVANJE SLOVENSKIH ZGODOVINARJEV: REGIONALNI VIDIKI SLOVENSKE ZGODOVINE: POVZETKI REFERATOV.-MARIBOR, 2002
ZVEZA ZGODOVINSKIH DRUŠTEV SLOVENIJE
2002 slovenski ZGODOVINA MONOGRAFSKA publik.

ZBOROVANJE SLOVENSKIH ZGODOVINARJEV: MNOŽIČNE SMRTI NA SLOVENSKEM:ZBORNIK REFERATOV.-LJUBLJANA, 1999
ZVEZA ZGODOVINSKIH DRUŠTEV SLOVENIJE
1990 slovenski ZGODOVINA MONOGRAFSKA publik.

ZGODOVINA DENARSTVA IN BANČNIŠTVA NA SLOVENSKEM: POSVETOVANJE OB ŠTIRIDESETLETNICI DENARNEGA ZAVODA SLOVENIJE.-LJUBLJANA, 1987
ZVEZA ZGODOVINSKIH DRUŠTEV SLOVENIJE
1987 slovenski ZGODOVINA MONOGRAFSKA publik.

ZGODOVINSKI ČASOPIS: GLASILO ZVEZE ZGODOVINSKIH DRUŠTEV SLOVENIJE, LJUBLJANA
ZVEZA ZGODOVINSKIH DRUŠTEV SLOVENIJE
1948 slovenski ZGODOVINA PERIODIKA

ŽIVLJENJE IN DELO JOSIPA ŽONTARJA: OB STOLETNICI ROJSTVA.- KRANJ,1996
ZVEZA ZGODOVINSKIH DRUŠTEV SLOVENIJE
1996 slovenski ZGODOVINA MONOGRAFSKA publik.