Seznam gradiva

15 gradiv
Avtor(ji) Naslov Založba Leto Jezik Področje Vrsta
PEČEK MOJCA
AVTONOMNOST UČITELJEV NEKDAJ IN SEDAJ.- LJUBLJANA, 1998
ZNANSTVENO IN PUBLICISTIČNO SREDIŠČE, LJUBLJANA
1998 slovenski ZGODOVINA MONOGRAFSKA publik.
HOBSBAWM ERIC
ČAS SKRAJNOSTI: SVETOVNA ZGODOVINA 1914-1991.-LJUBLJANA, 2000
ZNANSTVENO IN PUBLICISTIČNO SREDIŠČE, LJUBLJANA
2000 slovenski ZGODOVINA MONOGRAFSKA publik.
GEARY DICK
HITLER IN NACIZEM.-LJUBLJANA, 1995
ZNANSTVENO IN PUBLICISTIČNO SREDIŠČE, LJUBLJANA
1995 slovenski ZGODOVINA MONOGRAFSKA publik.
Comay Joan
Kdo je kdo v Stari zavezi
ZNANSTVENO IN PUBLICISTIČNO SREDIŠČE, LJUBLJANA
2002 slovenski PRIROČNIKI MONOGRAFSKA publik.
LAZAREVIĆ ŽARKO
KMEČKI DOLGOVI NA SLOVENSKEM: SOCIALNO-EKONOMSKI VIDIKI ZADOLŽENOSTI SLOVENSKIH KMETOV 1848-1948.-LJUBLJANA, 1994
ZNANSTVENO IN PUBLICISTIČNO SREDIŠČE, LJUBLJANA
1994 slovenski ZGODOVINA MONOGRAFSKA publik.

KRATKA ZGODOVINA FILOZOFIJE.- LJUBLJANA, 1998
ZNANSTVENO IN PUBLICISTIČNO SREDIŠČE, LJUBLJANA
1998 slovenski ZGODOVINA MONOGRAFSKA publik.
MASTNAK TOMAŽ
KRISTJANSTVO IN MUSLIMANI.- LJUBLJANA, 1996
ZNANSTVENO IN PUBLICISTIČNO SREDIŠČE, LJUBLJANA
1996 slovenski ZGODOVINA MONOGRAFSKA publik.
LUTHAR OTO
MED KRONOLOGIJO IN FIKCIJO: STRATEGIJA HISTORIČNEGA MIŠLJENJA.- LJUBLJANA, 1993
ZNANSTVENO IN PUBLICISTIČNO SREDIŠČE, LJUBLJANA
1993 slovenski ZGODOVINA MONOGRAFSKA publik.
BLINKHORN MARTIN
MUSSOLINI IN FAŠISTIČNA ITALIJA.-LJUBLJANA, 1995
ZNANSTVENO IN PUBLICISTIČNO SREDIŠČE, LJUBLJANA
1995 slovenski ZGODOVINA MONOGRAFSKA publik.
MULLETT MICHAEL
PROTIREFORMACIJA IN KATOLIŠKA REFORMACIJA V ZGODNJI MODERNI EVROPI.-LJUBLJANA, 1995
ZNANSTVENO IN PUBLICISTIČNO SREDIŠČE, LJUBLJANA
1995 slovenski ZGODOVINA MONOGRAFSKA publik.
BALKOVEC BOJAN
PRVA SLOVENSKA VLADA 1918 - 1921.- LJUBLJANA, 1992
ZNANSTVENO IN PUBLICISTIČNO SREDIŠČE, LJUBLJANA
1992 slovenski ZGODOVINA MONOGRAFSKA publik.
APPLE MICHAEL W.
ŠOLA, UČITELJ IN OBLAST.-LJUBLJANA, 1992
ZNANSTVENO IN PUBLICISTIČNO SREDIŠČE, LJUBLJANA
1992 slovenski ZGODOVINA izločeno ob inv 202
MILHARČIČ HLADNIK MIRJAM
ŠOLSTVO IN UČITELJICE NA SLOVENSKEM.-LJUBLJANA, 1995
ZNANSTVENO IN PUBLICISTIČNO SREDIŠČE, LJUBLJANA
1995 slovenski ZGODOVINA MONOGRAFSKA publik.
LEE STEPHEN J.
TRIDESETLETNA VOJNA.-LJUBLJANA, 1995
ZNANSTVENO IN PUBLICISTIČNO SREDIŠČE, LJUBLJANA
1995 slovenski ZGODOVINA izločeno ob inv 202
MERIER VIKTOR
ZAKAJ JE RAZPADLA JUGOSLAVIJA.- LJUBLJANA, 1996
ZNANSTVENO IN PUBLICISTIČNO SREDIŠČE, LJUBLJANA
1996 slovenski ZGODOVINA MONOGRAFSKA publik.