Seznam gradiva

42 gradiv
Avtor(ji) Naslov Založba Leto Jezik Področje Vrsta
FABJANČIČ MARIJA
BIBLIOGRAFIJA PUBLIKACIJ SLOVENSKE AKADEMIJE ZNANOSTI IN UMETNOSTI V LETIH 1972-1980.-LJUBLJANA, 1982
SLOVENSKA AKADEMIJA ZNANOSTI IN UMETNOSTI
1982 slovenski PRIROČNIKI MONOGRAFSKA publik.

BIBLIOTEKA IN PUBLIKACIJE SLOVENSKE AKADEMIJE ZNANOSTI IN UMETNOSTI V LETIH 1952-1971.-LJUBLJANA, 1973
SLOVENSKA AKADEMIJA ZNANOSTI IN UMETNOSTI
1973 slovenski PRIROČNIKI MONOGRAFSKA publik.

BIOGRAFIJE IN BIBLIOGRAFIJE RAZISKOVALCEV ZNANSTVENORAZISKOVALNEGA CENTRA SAZU : 1976-1985 : 2. KNJIGA .- LJUBLJANA, 1988
SLOVENSKA AKADEMIJA ZNANOSTI IN UMETNOSTI
1988 slovenski PRIROČNIKI MONOGRAFSKA publik.

BRIŽINSKI SPOMENIKI.- LJUBLJANA, 1992 (2 KOSA)
SLOVENSKA AKADEMIJA ZNANOSTI IN UMETNOSTI
1992 slovenski ZGODOVINA MONOGRAFSKA publik.

DRŽAVA IN CERKEV:IZBRANI ZGODOVINSKI IN PRAVNI VIDIKI:MEDNARODNI POSVET 21. IN 22. JUNIJA 2001.-LJUBLJANA 2002, (SAZU,RAZRED ZA ZGODOVINO IN DRUŽBENE VEDE, RAZPRAVE 18)
SLOVENSKA AKADEMIJA ZNANOSTI IN UMETNOSTI
2002 slov.,nem.,ang. ZGODOVINA MONOGRAFSKA publik.
BEZLAJ FRANCE
ETIMOLOŠKI SLOVAR SLOVENSKEGA JEZIKA : ČETRTA KNJIGA : Š-Ž .- LJUBLJANA, 2005
SLOVENSKA AKADEMIJA ZNANOSTI IN UMETNOSTI
2005 slovenski PRIROČNIKI MONOGRAFSKA publik.
BEZLAJ FRANCE
ETIMOLOŠKI SLOVAR SLOVENSKEGA JEZIKA : DRUGA KNJIGA : K-O .- LJUBLJANA, 1982
SLOVENSKA AKADEMIJA ZNANOSTI IN UMETNOSTI
1982 slovenski PRIROČNIKI MONOGRAFSKA publik.
BEZLAJ FRANCE
ETIMOLOŠKI SLOVAR SLOVENSKEGA JEZIKA : PRVA KNJIGA : A-J
SLOVENSKA AKADEMIJA ZNANOSTI IN UMETNOSTI
1976 slovenski PRIROČNIKI MONOGRAFSKA publik.
BEZLAJ FRANCE
ETIMOLOŠKI SLOVAR SLOVENSKEGA JEZIKA : TRETJA KNJIGA : P-S .- LJUBLJANA, 1995
SLOVENSKA AKADEMIJA ZNANOSTI IN UMETNOSTI
1995 slovenski PRIROČNIKI MONOGRAFSKA publik.
ŠIFRER MILAN
GEOGRAFSKI UČINKI ŽLEDA V GOZDOVIH OKROG IDRIJE TER POSTOJNE.- LJUBLJANA, 1976 (SEPARATUM)
SLOVENSKA AKADEMIJA ZNANOSTI IN UMETNOSTI
1976 slovenski GEOGRAFIJA MONOGRAFSKA publik.
OTOREPEC BOŽO
GRADIVO ZA SLOVENSKO ZGODOVINO V ARHIVIH IN BIBLIOTEKAH VIDMA (UDINE 1270-1405).-LJUBLJANA, 1995
SLOVENSKA AKADEMIJA ZNANOSTI IN UMETNOSTI
1995 slovenski ZGODOVINA MONOGRAFSKA publik.

GRAFENAUERJEV ZBORNIK.- LJUBLJANA, 1996
SLOVENSKA AKADEMIJA ZNANOSTI IN UMETNOSTI
1996 slovenski ZGODOVINA MONOGRAFSKA publik.
MEZE DRAGO
KMETIJE NA ŠENTVIŠKI PLANOTI IN V TREBUŠI.- LJUBLJANA, 1988 (SEPARATUM)
SLOVENSKA AKADEMIJA ZNANOSTI IN UMETNOSTI
1988 slovenski GEOGRAFIJA MONOGRAFSKA publik.

Kraški izviri Vipave in njihovo zaledje = Vipava karst springs and their background [separat iz Acta Carsologica - Krasoslovni zbornik, XI/3 1982]
SLOVENSKA AKADEMIJA ZNANOSTI IN UMETNOSTI
1983 slovenski GEOGRAFIJA MONOGRAFSKA publik.

MALOV ZBORNIK.- LJUBLJANA, 1996
SLOVENSKA AKADEMIJA ZNANOSTI IN UMETNOSTI
1996 slovenski ZGODOVINA MONOGRAFSKA publik.

MARIJ KOGOJ: 1892 - 1992: ZBORNIK REFERATOV S KOLOKVIJA OB STOLETNICI SKLADATELJEVEGA ROJSTVA.-LJUBLJANA, 1992
SLOVENSKA AKADEMIJA ZNANOSTI IN UMETNOSTI
1992 slovenski KULTURNA ZGODOVINA MONOGRAFSKA publik.
KOS DUŠAN
MED GRADOM IN MESTOM.- LJUBLJANA, 1994
SLOVENSKA AKADEMIJA ZNANOSTI IN UMETNOSTI
1994 slovenski ZGODOVINA MONOGRAFSKA publik.

NARODNE MANJŠINE.- LJUBLJANA, 1989
SLOVENSKA AKADEMIJA ZNANOSTI IN UMETNOSTI
1989 slovenski PRIROČNIKI MONOGRAFSKA publik.
Rupel Mirko
Nove najdbe naših protestantik XVI. stoletja = Neue Funde unserer Protestantica des XVI. Jahrhunderts
SLOVENSKA AKADEMIJA ZNANOSTI IN UMETNOSTI
1954 slovenski ZGODOVINA MONOGRAFSKA publik.
BORISOV PETER
OD RANOCELNIŠTVA DO ZAČETKOV ZNANSTVENE KIRURGIJE NA SLOVENSKEM.-LJUBLJANA, 1977
SLOVENSKA AKADEMIJA ZNANOSTI IN UMETNOSTI
1977 slovenski ZGODOVINA MONOGRAFSKA publik.

Pri slovenski manjšini v Avstriji in Italiji = Slovene minorities in Austria and Italy : poročilo o študijskem potovanju po Avstriji in Italiji zaradi proučevanja problemov v zvezi s slovensko manjšino
SLOVENSKA AKADEMIJA ZNANOSTI IN UMETNOSTI
1987 večjezični PRIROČNIKI MONOGRAFSKA publik.

SEZNAM RAZPOLOŽLJIVIH PUBLIKACIJ SAZU-JA.- LJUBLJANA, 1968
SLOVENSKA AKADEMIJA ZNANOSTI IN UMETNOSTI
1968 slovenski PRIROČNIKI MONOGRAFSKA publik.

SEZNAM RAZPOLOŽLJIVIH PUBLIKACIJ SAZU-JA.- LJUBLJANA, 1969
SLOVENSKA AKADEMIJA ZNANOSTI IN UMETNOSTI
1969 slovenski PRIROČNIKI MONOGRAFSKA publik.

Grafenauer Bogo, Gestrin Ferdo, Pleterski Janko, Vilfan Sergij 1919-1996, Flere Darja
Slovenci in država : zbornik prispevkov z znanstvenega posveta na SAZU (od 9. do 11. novembra 1994)
SLOVENSKA AKADEMIJA ZNANOSTI IN UMETNOSTI
1995 slovenski ZGODOVINA MONOGRAFSKA publik.
Janša-Zorn Olga, Holz Eva, Kandus Nataša
Slovenian historiography in foreign languages, published from 1918-1993 : on the occasion of the 18th International Congress of Historical Sciences, Montréal 1995
SLOVENSKA AKADEMIJA ZNANOSTI IN UMETNOSTI
1995 angleški PRIROČNIKI MONOGRAFSKA publik.

SLOVENIJA NA VOJAŠKEM ZEMLJEVIDU 1763-1787: 1. ZVEZEK, SEKCIJE 221-225,230-239,246-247,250,60 .- LJUBLJANA, 1995
SLOVENSKA AKADEMIJA ZNANOSTI IN UMETNOSTI
1995 slovenski ARHIVISTIKA MONOGRAFSKA publik.

SLOVENIJA NA VOJAŠKEM ZEMLJEVIDU 1763-1787: 2. ZVEZEK, SEKCIJA 189-191, 201-205,212-216,219,220 .- LJUBLJANA, 1997
SLOVENSKA AKADEMIJA ZNANOSTI IN UMETNOSTI
1997 slovenski ARHIVISTIKA MONOGRAFSKA publik.

urejuje France Kidrič s sodelovanjem uredniškega odbora
SLOVENSKI BIOGRAFSKI LEKSIKON : Zv. 07/2: Peterlin-Pregelj C.
Slovenski bijografski leksikon // SBL
SLOVENSKA AKADEMIJA ZNANOSTI IN UMETNOSTI
1949 slovenski PRIROČNIKI MONOGRAFSKA publik.

s sodelovanjem uredniškega odbora urejuje Franc Ksav. Lukman
SLOVENSKI BIOGRAFSKI LEKSIKON : Zv. 08/2: Pregelj Ivan-Qualle
Slovenski bijografski leksikon // SBL
SLOVENSKA AKADEMIJA ZNANOSTI IN UMETNOSTI
1952 slovenski PRIROČNIKI MONOGRAFSKA publik.

uredil Alfonz Gspan s sodelovanjem uredniškega odbora
SLOVENSKI BIOGRAFSKI LEKSIKON : Zv. 09/3: Raab-Schmid
Slovenski bijografski leksikon // SBL
SLOVENSKA AKADEMIJA ZNANOSTI IN UMETNOSTI
1960 slovenski PRIROČNIKI MONOGRAFSKA publik.

uredil Alfonz Gspan s sodelovanjem uredniškega odbora
SLOVENSKI BIOGRAFSKI LEKSIKON : Zv. 10/3: Schmidl-Steklasa
Slovenski bijografski leksikon // SBL
SLOVENSKA AKADEMIJA ZNANOSTI IN UMETNOSTI
1967 slovenski PRIROČNIKI MONOGRAFSKA publik.

uredil Alfonz Gspan s sodelovanjem uredniškega odbora
SLOVENSKI BIOGRAFSKI LEKSIKON : Zv. 11/3: Stele-Švikaršič
Slovenski bijografski leksikon // SBL
SLOVENSKA AKADEMIJA ZNANOSTI IN UMETNOSTI
1971 slovenski PRIROČNIKI MONOGRAFSKA publik.

uredila Alfonz Gspan in Fran Petre
SLOVENSKI BIOGRAFSKI LEKSIKON : Zv. 12/4: Táborská-Trtnik
Slovenski bijografski leksikon // SBL
SLOVENSKA AKADEMIJA ZNANOSTI IN UMETNOSTI
1980 slovenski PRIROČNIKI MONOGRAFSKA publik.

uredili Alfonz Gspan, Jože Munda in Fran Petre
SLOVENSKI BIOGRAFSKI LEKSIKON : Zv. 13/4: Trubar-Vodaine
Slovenski bijografski leksikon // SBL
SLOVENSKA AKADEMIJA ZNANOSTI IN UMETNOSTI
1982 slovenski PRIROČNIKI MONOGRAFSKA publik.

uredil Jože Munda s sodelovanjem uredniškega odbora
SLOVENSKI BIOGRAFSKI LEKSIKON : Zv. 14/4: Vode-Zdešar
Slovenski bijografski leksikon // SBL
SLOVENSKA AKADEMIJA ZNANOSTI IN UMETNOSTI
1986 slovenski PRIROČNIKI MONOGRAFSKA publik.

uredil Jože Munda s sodelovanjem uredniškega odbora
SLOVENSKI BIOGRAFSKI LEKSIKON : Zv. 15/4: Zdolšek-Žvanut
Slovenski bijografski leksikon // SBL
SLOVENSKA AKADEMIJA ZNANOSTI IN UMETNOSTI
1991 slovenski PRIROČNIKI MONOGRAFSKA publik.

uredil Jože Munda s sodelovanjem uredniškega odbora
SLOVENSKI BIOGRAFSKI LEKSIKON : Zv. 16: Osebno kazalo
Slovenski bijografski leksikon // SBL
SLOVENSKA AKADEMIJA ZNANOSTI IN UMETNOSTI
1991 slovenski PRIROČNIKI MONOGRAFSKA publik.

SLOVENSKI PRAVOPIS.- LJUBLJANA, 1962
SLOVENSKA AKADEMIJA ZNANOSTI IN UMETNOSTI
1962 slovenski PRIROČNIKI MONOGRAFSKA publik.

SLOVENSKI UPOR 1941:OSVOBODILNA FRONTA SLOVENSKEGA NARODA PRED POL STOLETJA: ZBORNIK REFERATOV NA ZNANSTVENEM POSVETU V DNEH 23.IN 24.MAJA V LJUBLJANI.-LJUBLJANA, 1991
SLOVENSKA AKADEMIJA ZNANOSTI IN UMETNOSTI
1991 slovenski ZGODOVINA MONOGRAFSKA publik.
RADINJA DARKO
USAD NAD PODRAGO V VIPAVSKI DOLINI.- LJUBLJANA, 1971 (SEPARATUM)
SLOVENSKA AKADEMIJA ZNANOSTI IN UMETNOSTI
1971 slovenski GEOGRAFIJA MONOGRAFSKA publik.

VPRAŠANJE OBLIKOVANJA SLOVENSKEGA ETNIČNEGA IN DRŽAVNEGA PROSTORA S POSEBNIM POUDARKOM NA SLOVENSKO HRVAŠKI MEJI V ISTRI.-LJUBLJANA, 1998
SLOVENSKA AKADEMIJA ZNANOSTI IN UMETNOSTI
1998 slovenski KULTURNA ZGODOVINA MONOGRAFSKA publik.
Valenčič Vlado
Žitna trgovina na Kranjskem in ljubljanske žitne cene od srede 17. stoletja dob prve svetovne vojne = Krains Getreidehandel und die Getreidepreise von Ljubljana von der Mitte des 17. Jahrhunderts bis zum ersten Weltkrieg
SLOVENSKA AKADEMIJA ZNANOSTI IN UMETNOSTI
1977 slovenski ZGODOVINA MONOGRAFSKA publik.