Seznam gradiva

156 gradiv (100 prikazanih)
Avtor(ji) Naslov Založba Leto Jezik Področje Vrsta

"IMELI SO DVE DOMOVINI": RAZSTAVA ARHIVA SRS; KATALOGI :ZV.8.- LJUBLJANA,1988A
ARHIV REPUBLIKE SLOVENIJE
1988 slovenski ARHIVISTIKA MONOGRAFSKA publik.
Cankar Tadej
"Odločnejši protivniki semitstva" : o antisemitizmu in slovenskih liberalcih na Kranjskem
ARHIV REPUBLIKE SLOVENIJE
2023 slovenski ZGODOVINA MONOGRAFSKA publik.

160 LET MAPNEGA ARHIVA.-LJUBLJANA, 1987
ARHIV REPUBLIKE SLOVENIJE
1987 slovenski ARHIVISTIKA MONOGRAFSKA publik.

ARHIV REPUBLIKE SLOVENIJE (PREDSTAVITVENA PUBLIKACIJA) .- LJUBLJANA, 2003
ARHIV REPUBLIKE SLOVENIJE
2003 slovenski ARHIVISTIKA MONOGRAFSKA publik.

ARHIV REPUBLIKE SLOVENIJE 30 LET:1968-1998.-LJUBLJANA, 2002
ARHIV REPUBLIKE SLOVENIJE
2002 slovenski ARHIVISTIKA Videokaseta
GRABNAR MOJCA
ARHIV REPUBLIKE SLOVENIJE.- LJUBLJANA, 1993
ARHIV REPUBLIKE SLOVENIJE
1993 slovenski ARHIVISTIKA MONOGRAFSKA publik.

ARHIV REPUBLIKE SLOVENIJE.-LJUBLJANA, 2002
ARHIV REPUBLIKE SLOVENIJE
2002 slovenski ARHIVISTIKA CD/DVD

ARHIV REPUBLIKE SLOVENIJE.-LJUBLJANA, 2002 KASETA)
ARHIV REPUBLIKE SLOVENIJE
2002 slovenski ARHIVISTIKA Videokaseta

ARHIV REPUBLIKE SLOVENIJE:KRATKA PREDSTAVITEV UPORABA ARHIVSKE KULTURNE DEDIŠČINE.-LJUBLJANA,1999
ARHIV REPUBLIKE SLOVENIJE
1999 slovenski ARHIVISTIKA MONOGRAFSKA publik.
Bonin Zdenka
Nared Andrej, Gašperšič Manca, Horvat Mojca 1973-, Milotti-Bertoni Daniela
Arhivi - zakladnice spomina
ARHIV REPUBLIKE SLOVENIJE
2014 slovenski ARHIVISTIKA MONOGRAFSKA publik.
Nared Andrej
Arhivi - zakladnice spomina : vodnik po razstavi
ARHIV REPUBLIKE SLOVENIJE
2015 slovenski ARHIVISTIKA MONOGRAFSKA publik.
ŽONTAR JOŽE
ARHIVSKA VEDA V 20. STOLETJU.-LJUBLJANA, 2003
ARHIV REPUBLIKE SLOVENIJE
2004 slovenski ARHIVISTIKA MONOGRAFSKA publik.
Vodopivec Jedert - avtor - urednik, Anžič Sonja - avtor
Arhivski depoji v Sloveniji
ARHIV REPUBLIKE SLOVENIJE
2009 slovenski ARHIVISTIKA MONOGRAFSKA publik.
Žumer Vladimir (urednik)
Arhivski predpisi v Republiki Sloveniji
ARHIV REPUBLIKE SLOVENIJE
2007 slovenski ARHIVISTIKA MONOGRAFSKA publik.
Griesser Pečar Tamara
Boj proti veri in cerkvi : 1945-1961 [zgibanka]
ARHIV REPUBLIKE SLOVENIJE
slovenski ZGODOVINA MONOGRAFSKA publik.

ČRNA GORA V ARHIVSKIH DOKUMENTIH SKOZI STOLETJA:RAZSTAVA DRŽAVNEGA ARHIVA ČRNE GORE, LJUBLJANA, 6.JUNIJ-6.SEPTEMBER 2002.-LJUBLJANA, 2002
ARHIV REPUBLIKE SLOVENIJE
2002 slovenski ARHIVISTIKA izločeno ob inv 202
Davorin Jenko : (1835-1914) / uredila Gregor Jenuš, Franc Križnar
Jenuš Gregor, Križnar Franc, Kuret Primož 1935-, Gabrič Aleš 1963-, Škoro Babić Aida
Davorin Jenko : (1835-1914)
ARHIV REPUBLIKE SLOVENIJE
2015 slovenski ZGODOVINA MONOGRAFSKA publik.
Reljić Jelica, Jenuš Gregor, Križnar Franc
Davorin Jenko = Davorin Jenko : (1835-1914)
ARHIV REPUBLIKE SLOVENIJE
2014 slov., srbski ZGODOVINA MONOGRAFSKA publik.
VERBIČ MARIJA
DEŽELNOZBORSKI SPISI KRANJSKIH STANOV II (1516-1519) .- LJUBLJANA, 1986
ARHIV REPUBLIKE SLOVENIJE
1986 slovenski ARHIVISTIKA MONOGRAFSKA publik.
VOŠNJAK BOGUMIL
DNEVNIK IZ PRVE SVETOVNE VOJNE.- (ZA OBJAVO PRIPRAVIL VLADIMIR KOLOŠA) .- LJUBLJANA, 1994
ARHIV REPUBLIKE SLOVENIJE
1994 slovenski ARHIVISTIKA MONOGRAFSKA publik.
Adamič Marjeta, Drnovšek Darinka, Gombač Metka, Oblak Čarni Marija
DOKUMENTI ORGANOV IN ORGANIZACIJ NARODNOOSVOBODILNEGA GIBANJA V SLOVENIJI : KNJIGA 10 : DODATEK JANUAR 1942 - SEPTEMBER 1943
ARHIV REPUBLIKE SLOVENIJE
2005 slovenski NARODNOOSVOBODILNA BORBA MONOGRAFSKA publik.
Adamič Marjeta, Drnovšek Darinka, Gombač Metka, Oblak Čarni Marija
DOKUMENTI ORGANOV IN ORGANIZACIJ NARODNOOSVOBODILNEGA GIBANJA V SLOVENIJI : KNJIGA 11 : Zapisniki sej najvišjih organov in organizacij 1942-1945
ARHIV REPUBLIKE SLOVENIJE
2012 slovenski NARODNOOSVOBODILNA BORBA MONOGRAFSKA publik.

DOKUMENTI ORGANOV IN ORGANIZACIJ NARODNOOSVOBODILNEGA GIBANJA V SLOVENIJI : KNJIGA 8 .- LJUBLJANA, 2001
ARHIV REPUBLIKE SLOVENIJE
2001 slovenski NARODNOOSVOBODILNA BORBA MONOGRAFSKA publik.

DOKUMENTI ORGANOV IN ORGANIZACIJ NARODNOOSVOBODILNEGA GIBANJA V SLOVENIJI : KNJIGA 9 : AVGUST - 8. SEPTEMBER 1943 .- LJUBLJANA, 2003
ARHIV REPUBLIKE SLOVENIJE
2003 slovenski NARODNOOSVOBODILNA BORBA MONOGRAFSKA publik.
International Council on Archives, Commitee on Current Records in an Electronic Environment
Elektronski dokumenti : priročnik za arhiviste
ARHIV REPUBLIKE SLOVENIJE
2006 slovenski ARHIVISTIKA MONOGRAFSKA publik.

EVIDENTIRANJE ARHIVSKEGA GRADIVA V TUJINI (oddvojeno iz OBVESTILA ARHIVA REPUBLIKE SLOVENIJE A 0128 in vodeno kot svoja arhivska periodika)
ARHIV REPUBLIKE SLOVENIJE
2010 slovenski ARHIVISTIKA PERIODIKA

FILMSKA USTVARJALNOST METODA IN MILKE BADJURA: 1926-1969:RAZSTAVA ARHIVA REPUBLIKE SLOVENIJIE OB 100.LETNICI 1.PREDSTAVE BRATOV LUMIERE IN 90-LETNICI SLOVENSKEGA FILMA.-LJUBLJANA, 1995
ARHIV REPUBLIKE SLOVENIJE
1995 slovenski ARHIVISTIKA MONOGRAFSKA publik.
NEMANIČ IVAN, LJUBIČ ALJA
FILMSKI OBZORNIK ZRCALO ČASA 1946-1951.- LJUBLJANA, 1991 (KATALOGI ZV.11)
ARHIV REPUBLIKE SLOVENIJE
1991 slovenski ARHIVISTIKA MONOGRAFSKA publik.
NEMANIČ IVAN
FILMSKI ZAPISI BOŽIDARJA JAKCA : 1929-1955 .- 2. IZDAJA .- (PUBLIKACIJE ARHIVA REPUBLIKE SLOVENIJE. INVENTARJI)
ARHIV REPUBLIKE SLOVENIJE
2005 slovenski ARHIVISTIKA MONOGRAFSKA publik.
NEMANIČ IVAN
FILMSKI ZAPISI BOŽIDARJA JAKCA: 1929-1955.- LJUBLJANA, 1989 (PUBLIKACIJE ARS,INVENTARJI;ZV.2)
ARHIV REPUBLIKE SLOVENIJE
1989 slovenski ARHIVISTIKA MONOGRAFSKA publik.
Nemanič Ivan
Filmsko gradivo Arhiva Republike Slovenije : 1905-1993 : Dokumentarni, igrani in animirani filmi
ARHIV REPUBLIKE SLOVENIJE
1998 slovenski ARHIVISTIKA MONOGRAFSKA publik.
NEMANIČ IVAN
FILMSKO GRADIVO ARHIVA SR SLOVENIJE: 2. DEL: IGRANI IN ANIMIRANI FILMI .- LJUBLJANA, 1982
ARHIV REPUBLIKE SLOVENIJE
1982 slovenski ARHIVISTIKA MONOGRAFSKA publik.
Tršan Lojz
Filmsko gradivo Slovenskega filmskega arhiva pri Arhivu Republike Slovenije
ARHIV REPUBLIKE SLOVENIJE
2010 slovenski ARHIVISTIKA MONOGRAFSKA publik.
Sunčič Vladimir
Filmsko gradivo Slovenskega filmskega arhiva pri Arhivu Republike Slovenije [Inventarji. Serija Zbirke ; zv. 8]
ARHIV REPUBLIKE SLOVENIJE
2015 slovenski ARHIVISTIKA MONOGRAFSKA publik.
Nemanič Ivan
Filmsko gradivo Slovenskega filmskega arhiva pri Arhivu Republike Slovenije : dokumentarni, igrani in animirani filmi [2., dopolnjena izdaja]
ARHIV REPUBLIKE SLOVENIJE
1998 slovenski ARHIVISTIKA MONOGRAFSKA publik.
REZEC STIBILJ TATJANA
FILMSKO GRADIVO SLOVENSKEGA FILMSKEGA ARHIVA PRI ARHIVU REPUBLIKE SLOVENIJE.-LJUBLJANA, 2000
ARHIV REPUBLIKE SLOVENIJE
2000 slovenski ARHIVISTIKA MONOGRAFSKA publik.
REZEC STIBILJ TATJANA
FILMSKO GRADIVO SLOVENSKEGA FILMSKEGA ARHIVA PRI ARHIVU REPUBLIKE SLOVENIJE.-LJUBLJANA, 2002 (ARS.INVENTARJI.SERIJA ZBIRKE,ZV.6)
ARHIV REPUBLIKE SLOVENIJE
2002 slovenski ARHIVISTIKA MONOGRAFSKA publik.
NEMANIČ IVAN
FILMSKO GRADIVO SLOVENSKEGA FILMSKEGA ARHIVA PRI ARHIVU REPUBLIKE SLOVENIJE: 2.IZDAJA .- (SERIJA ZBIRKE ZV.4) .- LJUBLJANA, 2002
ARHIV REPUBLIKE SLOVENIJE
2002 slovenski ARHIVISTIKA MONOGRAFSKA publik.

FONDI IN ZBIRKE MLADINSKIH ORGANIZACIJ V ARHIVU REPUBLIKE SLOVENIJE (1941-1965).-LJUBLJANA, 2000
ARHIV REPUBLIKE SLOVENIJE
2000 slovenski ARHIVISTIKA MONOGRAFSKA publik.
Serše Aleksandra, Juričić Čargo Danijela, Južnič Stanislav, Košir Matevž
Gabrijel Gruber S. J. : 1740-1805 : 200 let
Gabrijel Gruber // Gabrijel Gruber S. J., 1740-1805 // Razstava ob 200 letnici smrti
ARHIV REPUBLIKE SLOVENIJE
2005 slovenski ARHIVISTIKA MONOGRAFSKA publik.
JURIČIČ ČARGO DANIELA
GOSPODARSKI RAZVOJ LUPOGLAVSKEGA GOSPOSTVA V 16.STOLETJU V LUČI URBARJEV IN URBARIALNIH ZAPISOV 1523-1573.-LJUBLJANA, 1999
ARHIV REPUBLIKE SLOVENIJE
1999 slovenski ARHIVISTIKA MONOGRAFSKA publik.

IFLA NAČELA ZA HRAMBO KNJIŽNIČNEGA GRADIVA IN ZA RAVNANJE Z NJIM.-LJUBLJANA, 2000
ARHIV REPUBLIKE SLOVENIJE
2000 slovenski PRIROČNIKI MONOGRAFSKA publik.

IGNACIJEVA KARIZMA NA SLOVENSKEM: RAZSTAVA PRI SV. JAKOBU.- LJUBLJANA, 1990
ARHIV REPUBLIKE SLOVENIJE
1990 slovenski ZGODOVINA MONOGRAFSKA publik.

IVAN CANKAR IN DELAVSKO GIBANJE
ARHIV REPUBLIKE SLOVENIJE
slovenski ZGODOVINA izločeno ob inv 202

IZ ZGODOVINE SLOVENSKEGA ŠPORTA NA TRŽAŠKEM .-LJUBLJANA, 1991
ARHIV REPUBLIKE SLOVENIJE
1991 slovenski ARHIVISTIKA MONOGRAFSKA publik.
FISTER ANTON
IZBRANI SPISI - ČETRTA KNJIGA.- LJUBLJANA, 1998
ARHIV REPUBLIKE SLOVENIJE
1998 slovenski ZGODOVINA izločeno ob inv 202
FISTER ANTON
IZBRANI SPISI - TRETJA KNJIGA: GOVORI O RELIGIJI.- LJUBLJANA,1992
ARHIV REPUBLIKE SLOVENIJE
1992 slovenski ZGODOVINA izločeno ob inv 202
BUDNA KODRIČ NATAŠA, SERŠE ALEKSANDRA
IZOBRAŽEVANJE DEKLET V LJUBLJANI: ŠOLE NAŠIH BABIC .- LJUBLJANA, 2003
ARHIV REPUBLIKE SLOVENIJE
2003 slovenski ZGODOVINA Videokaseta

Jurij baron Vega in njegov čas : zbornik ob 250-letnici rojstva = Baron Jurij Vega and his times : celebrating 250 years
ARHIV REPUBLIKE SLOVENIJE
2006 slov.,nem.,ang. ZGODOVINA MONOGRAFSKA publik.

Kako vizualiziramo kulturo? = How do we visualize culture? .- 61. kongres FIAF
ARHIV REPUBLIKE SLOVENIJE
2006 slov., anglešk KULTURNA ZGODOVINA MONOGRAFSKA publik.

Jeraj Mateja 1955-, Melik Jelka, Nagode Črtomir 1903-1947, Košir Matevž
Kazenski proces proti Črtomirju Nagodetu in soobtoženim : študija in prikaz procesa
ARHIV REPUBLIKE SLOVENIJE
2015 slovenski ZGODOVINA MONOGRAFSKA publik.
MELIK JELKA
KAZENSKO SODSTVO NA SLOVENSKEM 1919 - 1929: S POSEBNIM OZIROM NA ARHIVSKO GRADIVO DEŽELNEGA SODIŠČA V LJUBLJANI.-LJUBLJANA, 1994
ARHIV REPUBLIKE SLOVENIJE
1994 slovenski ARHIVISTIKA MONOGRAFSKA publik.
SUNČIČ VLADIMIR
KOMISIJE ZA AGRARNE OPERACIJE 1885 - 1945 : 1. DEL : A - K.- LJUBLJANA, 1991
ARHIV REPUBLIKE SLOVENIJE
1991 slovenski ARHIVISTIKA MONOGRAFSKA publik.
SUNČIČ VLADIMIR
KOMISIJE ZA AGRARNE OPERACIJE 1885 - 1945 : 2. DEL : L - SO .- LJUBLJANA, 1992
ARHIV REPUBLIKE SLOVENIJE
1992 slovenski ARHIVISTIKA MONOGRAFSKA publik.
SUNČIČ VLADIMIR
KOMISIJE ZA AGRARNE OPERACIJE 1885 - 1945 : 3. DEL : SP - Ž (INVENTARJI 5/3).-LJUBLJANA, 1994
ARHIV REPUBLIKE SLOVENIJE
1994 slovenski ARHIVISTIKA MONOGRAFSKA publik.
SUNČIČ VLADIMIR
KOMISIJE ZA AGRARNE OPERACIJE 1885-1918 IN KOMISAR ZA ODPRAVO OBČIH UŽITKOV V TRSTU 1924-1954 .- LJUBLJNA, 2002
ARHIV REPUBLIKE SLOVENIJE
2002 slovenski ARHIVISTIKA MONOGRAFSKA publik.

KONSERVIRANJE KNJIG IN PAPIRJA : ZBORNIK RAZPRAV.-LJUBLJANA, 1997
ARHIV REPUBLIKE SLOVENIJE
1997 slovenski ARHIVISTIKA MONOGRAFSKA publik.
KLEMŠE VLADO
KRAJEVNA, LEDINSKA IN VODNA IMENA V ŠTEVERJANU.- GORICA, 1993
ARHIV REPUBLIKE SLOVENIJE
1993 slovenski GEOGRAFIJA MONOGRAFSKA publik.
Nared Andrej, Volčjak Jure
Kranjski deželni privilegiji = Carniolan provincial privileges = Krainische Landesprivilegien : 1338-1736 : [razstava Arhiva Republike Slovenije : Narodna galerija, Galerija Narodni dom, 3. april - 4. maj 2008, Peterokotni stolp Ljubljanskega gradu, 3.
ARHIV REPUBLIKE SLOVENIJE
2008 slovenski ARHIVISTIKA MONOGRAFSKA publik.
Šumrada Janez, Kopitar Adrijan
Gacoin-Marks Florence, Golec Boris, Nared Andrej
Kranjski Janezi, Napoleonovi soldati : francoski vojaški nabor v ilirski provinci Kranjski, 1812-1813 = Slovenes, soldats de Napoléon : conscription française dans la province illyrienne de Carniole, 1812-1813
ARHIV REPUBLIKE SLOVENIJE
2018 slov.,francoski ZGODOVINA MONOGRAFSKA publik.

LISTINE IMENOVANJ LJUBLJANSKIH ŠKOFOV:KRATKI ŽIVLJENJEPISI LJUBLJANSKIH (NAD)ŠKOFOV IN POMOŽNIH ŠKOFOV OB RAZSTAVI LISTIN ARHIVA REPUBLIKE SLOVENIJE IN NADŠKOFIJSKEGA ARHIVA LJUBLJANA.-LJUBLJANA, 2004
ARHIV REPUBLIKE SLOVENIJE
2004 slovenski ARHIVISTIKA MONOGRAFSKA publik.
Volčjak Jure
Hren Alenka, 1974-, Ambrožič Matjaž 1967-, Visočnik Julijana, Dolinar France M. 1941-
Listine jezuitskega kolegija v Ljubljani : 1592-1751
ARHIV REPUBLIKE SLOVENIJE
2014 slovenski ARHIVISTIKA MONOGRAFSKA publik.
Starman Alenka, Križaj Jernej
Milijon 289 tisoč 369 za samostojno Slovenijo : 20. obletnica plebiscita / [Razstava Arhiva Republike Slovenije ob 20. obletnici plebiscita za samostojno in neodvisno Republiko Slovenijo, Cankarjev dom, 24. december 2010-19.januar 2011
ARHIV REPUBLIKE SLOVENIJE
2010 slov., anglešk ZGODOVINA MONOGRAFSKA publik.

MoReq : model zahtev za upravljanje elektronskih dokumentov : specifikacija MoReq
ARHIV REPUBLIKE SLOVENIJE
2005 slovenski PRIROČNIKI MONOGRAFSKA publik.
Škrabec Milan
Narod naš dokaze hrani : stare razglednice
ARHIV REPUBLIKE SLOVENIJE
2005 slovenski ARHIVISTIKA MONOGRAFSKA publik.

NASTAJANJE NAPOLEONOVE KRANJSKE:KORESPONDENCA FRANCOISA-MARIE FARGUESA,FRANCOSKEGA INTENDANTA ZA KRANJSKO IN GORENJSKO,1809-1810.-LJUBLJANA, 2004
ARHIV REPUBLIKE SLOVENIJE
2004 slovenski ZGODOVINA MONOGRAFSKA publik.
ZUPANČIČ PUŠAVEC NINA
OBLIKE ORGANIZIRANJA GOSPODARSTVA NA SLOVENSKEM OD 1918 DO 1941.-LJUBLJANA, 2003
ARHIV REPUBLIKE SLOVENIJE
2003 slovenski ARHIVISTIKA MONOGRAFSKA publik.

OBVESTILA ARHIVA REPUBLIKE SLOVENIJE, LJUBLJANA
ARHIV REPUBLIKE SLOVENIJE
1986 slovenski ARHIVISTIKA PERIODIKA

OD SANJ DO RESNIČNOSTI: RAZVOJ SLOVENSKE DRŽAVNOSTI.-LJUBLJANA,2001
ARHIV REPUBLIKE SLOVENIJE
2001 slovenski ZGODOVINA MONOGRAFSKA publik.
DORNIK ŠUBELJ LJUBA
ODDELEK ZA ZAŠČITO NARODA ZA SLOVENIJIO.-LJUBLJANA, 1999
ARHIV REPUBLIKE SLOVENIJE
1999 slovenski ARHIVISTIKA MONOGRAFSKA publik.
GLAŽAR NATALIJA
ORGANIZACIJSKO KOMUNICIRANJE ARHIVOV - HRANITELJEV ARHIVSKEGA GRADIVA .- LJUBLJANA, 2002
ARHIV REPUBLIKE SLOVENIJE
2002 slovenski ARHIVISTIKA MONOGRAFSKA publik.
Melik Jelka
Osnove prava in pravne države za arhiviste
ARHIV REPUBLIKE SLOVENIJE
2011 slovenski PRIROČNIKI MONOGRAFSKA publik.
GOMBAČ METKA
POKRAJINSKI NARODNOOSVOBODILNI ODBOR ZA SLOVENSKO PRIMORJE IN TRST 1944-1947:ORGANIZACIJSKA SHEMA LJUDSKE OBLASTI.-LJUBLJANA, 2003
ARHIV REPUBLIKE SLOVENIJE
2003 slovenski ARHIVISTIKA MONOGRAFSKA publik.

Pol stoletja : zbornik prispevkov ob 50. obletnici delovanja Centra za konserviranje in restavriranje Arhiva Republike Slovenije in Interdisciplinarnem posvetu Svetloba in kulturna dediščina in katalog ob razstavi
ARHIV REPUBLIKE SLOVENIJE
2006 slovenski ARHIVISTIKA MONOGRAFSKA publik.
TROHA NEVENKA
POLITIKA SLOVENSKO-ITALIJANSKEGA BRATSTVA: SLOVENSKO-ITALIJANSKA ANTIFAŠISTIČNA UNIJA V CONI A JULIJSKE KRAJINE V ČASU OD OSVOBODITVE DO UVELJAVITVE MIROVNE POGODBE.-LJUBLJANA, 1998
ARHIV REPUBLIKE SLOVENIJE
1998 slovenski ARHIVISTIKA MONOGRAFSKA publik.
Pieroni Giovanni Battista
Poročila in risbe utrdb arhitekta Giovannija Pieronija
ARHIV REPUBLIKE SLOVENIJE
2008 slovenski ARHIVISTIKA MONOGRAFSKA publik.

PRAVO, ZGODOVINA, ARHIVI 1. PRISPEVKI ZA ZGODOVINO PRAVOSODJA.-LJUBLJANA, 2000
ARHIV REPUBLIKE SLOVENIJE
2000 slovenski ARHIVISTIKA MONOGRAFSKA publik.

PREDPISI S PODROČJA ARHIVSKE DEJAVNOSTI V SLOVENIJI.-LJUBLJANA, 2001
ARHIV REPUBLIKE SLOVENIJE
2001 slovenski ARHIVISTIKA MONOGRAFSKA publik.

PRIROČNIK ZA STROKOVNO OBDELAVO ARHIVSKEGA GRADIVA PRAVOSODNIH ORGANOV OD SREDE 18. STOLETJA DO L. 1991;1.DEL.-LJUBLJANA, 1997
ARHIV REPUBLIKE SLOVENIJE
1997 slovenski ARHIVISTIKA MONOGRAFSKA publik.

REGISTRATURNI NAČRT ZA NAMESTNIŠTVO IN OKRAJNA GLAVARSTVA NA KRANJSKEM.-LJUBLJANA,1996
ARHIV REPUBLIKE SLOVENIJE
1996 slovenski ARHIVISTIKA MONOGRAFSKA publik.
JERAJ MATEJA
REP.SVET ZVEZE SINDIKATOV SLOV.S PREDHODNIKI; 1 DEL: 1945-1949.- LJUBLJANA, 1988
ARHIV REPUBLIKE SLOVENIJE
1988 slovenski ARHIVISTIKA MONOGRAFSKA publik.
KOZINA BRANE
REPUBLIŠKI UPRAVNI ORGANI LRS OD 1945-1953.- LJUBLJANA, 1996
ARHIV REPUBLIKE SLOVENIJE
1996 slovenski ARHIVISTIKA MONOGRAFSKA publik.

ROKOPISI ARHIVA RS; KATALOGI ;ZV.10 .-LJUBLJANA, 1990
ARHIV REPUBLIKE SLOVENIJE
1990 slovenski ARHIVISTIKA MONOGRAFSKA publik.
UMEK EMA
SAMOSTANI KOSTANJEVICA, PLETERJE IN STIČNA.- LJUBLJANA 1974
ARHIV REPUBLIKE SLOVENIJE
1974 slovenski ARHIVISTIKA MONOGRAFSKA publik.

SAMOSTANI V SREDNJEVEŠKIH LISTINAH NA SLOVENSKEM.- LJUBLJANA,1993
ARHIV REPUBLIKE SLOVENIJE
1993 slovenski ARHIVISTIKA MONOGRAFSKA publik.

SEJNI ZAPISNIKI NARODNE VLADE SLOVENCEV, HRVATOV IN SRBOV V LJUBLJANI IN DEŽELNIH VLAD ZA SLOVENIJO 1918-1921:3.DEL:OD 22. MARCA 1920 DO 9. JULIJA 1921.-LJUBLJANA, 2002
ARHIV REPUBLIKE SLOVENIJE
2002 slovenski ARHIVISTIKA MONOGRAFSKA publik.

SEJNI ZAPISNIKI NARODNE VLADE SLOVENCEV, HRVATOV IN SRBOV V LJUBLJANI IN DEŽELNIH VLAD ZA SLOVENIJO:1918/1921.-LJUBLJANA,1999 (2.DEL)
ARHIV REPUBLIKE SLOVENIJE
1999 slovenski ARHIVISTIKA MONOGRAFSKA publik.

SEJNI ZAPISNIKI NARODNE VLADE SLOVENCEV,HRVATOV IN SRBOV V LJUBLJANI IN DEŽELNIH VLAD ZA SLOVENIJO:1918-1921.-1.DEL.-LJUBLJANA, 1998
ARHIV REPUBLIKE SLOVENIJE
1998 slovenski ARHIVISTIKA MONOGRAFSKA publik.
Valenčič Jana, Dobrin Miha
Slovenci v Londonu 1991-1994 = Slovenians in London 1991-1994 : kronika delovanja civilne družbe v času osamosvajanja = A chronicle of grass roots activities for Slovenian independence : slovenski krizni center in glasilo Slovenian Newsletter
The Slovenian Crisis Centre and the Slovenian Newsletter : ob razstavi in predaji gradiva v Arhiv RS 2006
ARHIV REPUBLIKE SLOVENIJE
2006 slov., anglešk ZGODOVINA MONOGRAFSKA publik.

SLOVENIJA NA VOJAŠKEM ZEMLJEVIDU 1763-1787: 3. ZVEZEK, SEKCIJE 130-133,154,156-158,179-181,186-188,206-211,226-229,240 .- LJUBLJANA, 1997
ARHIV REPUBLIKE SLOVENIJE
1997 slovenski ARHIVISTIKA MONOGRAFSKA publik.

SLOVENIJA NA VOJAŠKEM ZEMLJEVIDU 1763-1787: 4. ZVEZEK .- LJUBLJANA, 1998
ARHIV REPUBLIKE SLOVENIJE
1998 slovenski ARHIVISTIKA MONOGRAFSKA publik.

SLOVENIJA NA VOJAŠKEM ZEMLJEVIDU 1763-1787: 5. ZVEZEK .- LJUBLJANA, 1999
ARHIV REPUBLIKE SLOVENIJE
1999 slovenski ARHIVISTIKA MONOGRAFSKA publik.

SLOVENIJA NA VOJAŠKEM ZEMLJEVIDU 1763-1787: 6. ZVEZEK .- LJUBLJANA, 2000
ARHIV REPUBLIKE SLOVENIJE
2000 slovenski ARHIVISTIKA MONOGRAFSKA publik.

SLOVENIJA NA VOJAŠKEM ZEMLJEVIDU 1763-1787: 7. ZVEZEK, SEKCIJE: I-6,I-7,I-8,II-10,II-11,II-13,II-12,III-13,III-14 .- LJUBLJANA, 2001
ARHIV REPUBLIKE SLOVENIJE
2001 slovenski ARHIVISTIKA MONOGRAFSKA publik.

SLOVENIJA V PAPEŠKIH LISTINAH:RAZSTAVA ARHIVA REPUBLIKE SLOVENIJE.-LJUBLJANA, 1996
ARHIV REPUBLIKE SLOVENIJE
1996 slovenski ARHIVISTIKA MONOGRAFSKA publik.
Jeraj Mateja
Slovenke na prehodu v socializem : (vloga in položaj ženske v Sloveniji 1945-1953)
ARHIV REPUBLIKE SLOVENIJE
2005 slovenski ZGODOVINA MONOGRAFSKA publik.
Kološa Vladimir
Slovenska mesta skozi čas : razstava Arhiva Republike Slovenije
ARHIV REPUBLIKE SLOVENIJE
2008 slovenski ARHIVISTIKA MONOGRAFSKA publik.

Slovenska mesta skozi čas = Dzieje słoweńskich miast : wystava Archiwum Republiki Słowenii = razstava Arhiva Republike Slovenije : Archiwum Państwowe m. st. Warszawy, Warszawa, 12-26 października 2004 r.
ARHIV REPUBLIKE SLOVENIJE
2004 poljski ARHIVISTIKA MONOGRAFSKA publik.
Kološa Vladimir
Slovenska mesta skozi čas = Slovene towns through time
ARHIV REPUBLIKE SLOVENIJE
2005 slov., anglešk ARHIVISTIKA MONOGRAFSKA publik.

Slovenska mesta skozi čas = Slovenečkite gradovi niz vremeto : izložba na Arhivot na Republika Slovenija = Razstava Arhiva Republike Slovenije : Muzej na grad Skopje, Skopje, 7-21 april 2004
ARHIV REPUBLIKE SLOVENIJE
2004 makedonski ARHIVISTIKA MONOGRAFSKA publik.