Seznam gradiva

4 gradiva
Avtor(ji) Naslov Založba Leto Jezik Področje Vrsta

LONDONSKI SPORAZUM:PONATIS IZ PRIMORSKEGA DNEVNIKA GLAVNIH DOKUMENTOV.-TRST, 1969
ZALOŽBA TRŽAŠKEGA TISKA
1969 slovenski PRIROČNIKI MONOGRAFSKA publik.

PROSVETNI ZBORNIK 1868 - 1968.- TRST, 1970
ZALOŽBA TRŽAŠKEGA TISKA
1970 slovenski ZGODOVINA MONOGRAFSKA publik.
ŽERJAL DRAGO
SPOMINI IN RAZLAGE O PROTIFAŠISTIČNEM BOJU PRIMORSKE MLADINE MED VOJNAMA.-TRST, 1990
ZALOŽBA TRŽAŠKEGA TISKA
1990 slovenski ZGODOVINA MONOGRAFSKA publik.
GOMBAČ BORIS M.
TRST, TRIESTE: DVE IMENI, ENA IDENTITETA.- TRST (TRŽASKA ZALOŽBA),1993
ZALOŽBA TRŽAŠKEGA TISKA
1993 slovenski ZGODOVINA MONOGRAFSKA publik.