Seznam gradiva

8 gradiv
Avtor(ji) Naslov Založba Leto Jezik Področje Vrsta
Šelhaus Edi
Fotozgodbe = Fotopriče = Photostories
DELAVSKA ENOTNOST LJUBLJANA
1985 slo.,ang.,hrv KULTURNA ZGODOVINA MONOGRAFSKA publik.

NAPREDNO MLADINSKO GIBANJE NA SLOV.PRISPEVKI S POSVET.O PROUČ.ZGODOVINE SKOJ IN MLADINSKEGA GIBANJA V SLOVENIJI.-LJUBLJANA, 1985
DELAVSKA ENOTNOST LJUBLJANA
1985 slovenski ZGODOVINA MONOGRAFSKA publik.

POT SLOVENSKEGA DELAVSTVA V DELAVSKO ENOTNOST: OB 40 LETNICI USTANOVITVE GLAVNEGA ODBORA DELAVSKE ENOTNOSTI IN ZAČETKA IZHAJANJA NJEGOVEGA GLASILA.-LJUBLJANA, 1982
DELAVSKA ENOTNOST LJUBLJANA
1982 slovenski ZGODOVINA MONOGRAFSKA publik.

SINDIKALNO GIBANJE NA SLOVENSKEM: PRISPEVKI SEMINARJEV O ZBIR.DOK GRADIVA O RAZVOJU IN DELOVANJU SINDIKALNIH ORGANIZACIJ.-LJUBLJANA, 1986
DELAVSKA ENOTNOST LJUBLJANA
1986 slovenski ZGODOVINA MONOGRAFSKA publik.
Devetak Gabrijel
Tehnične inovacije
[1.natis]
DELAVSKA ENOTNOST LJUBLJANA
1980 slovenski NEZNANO NEINVENTARIZIRANO
SCHMIDT VLADO
ZGODOVINA ŠOLSTVA IN PEDAGOGIKE NA SLOVENSKEM I .-LJUBLJANA, 1988
DELAVSKA ENOTNOST LJUBLJANA
1988 slovenski ZGODOVINA MONOGRAFSKA publik.
SCHMIDT VLADO
ZGODOVINA ŠOLSTVA IN PEDAGOGIKE NA SLOVENSKEM II .-LJUBLJANA, 1988
DELAVSKA ENOTNOST LJUBLJANA
1988 slovenski ZGODOVINA MONOGRAFSKA publik.
SCHMIDT VLADO
ZGODOVINA ŠOLSTVA IN PEDAGOGIKE NA SLOVENSKEM III .-LJUBLJANA, 1988
DELAVSKA ENOTNOST LJUBLJANA
1988 slovenski ZGODOVINA MONOGRAFSKA publik.