Seznam gradiva

23 gradiv
Avtor(ji) Naslov Založba Leto Jezik Področje Vrsta
DEROSSI RINALDO
ALTORNO AL FUOCO CON JULIUS KUGY.- TRŽIČ, 1991
ISTITUTO DI STORIA SOCIALE E RELIGIOSA DI GORIZIA
Edizioni della Laguna
1991 italijanski ZGODOVINA MONOGRAFSKA publik.

CERKEV IN DRUŽBA NA GORIŠKEM TER NJIHOV ODNOS DO VOJNE IN OSVOBODILNIH GIBANJ: ZBORNIK PREDAVANJ.-GORICA,1997
ISTITUTO DI STORIA SOCIALE E RELIGIOSA DI GORIZIA
Edizioni della Laguna
1997 slov., italij. ZGODOVINA MONOGRAFSKA publik.

CONTRORIFORMA E MONARCHIA ASSOLUTA NELLE PROVINCE AUSTRIACHE.-GORICA, 1997
ISTITUTO DI STORIA SOCIALE E RELIGIOSA DI GORIZIA
Edizioni della Laguna
1997 italijanski ZGODOVINA MONOGRAFSKA publik.

CULTURA E FORMAZIONE DEL CLERO FRA'700 E 800:GORIZIA, LUBIANA E IL LOMBARDO-VENETO.-GORICA, 1985
ISTITUTO DI STORIA SOCIALE E RELIGIOSA DI GORIZIA
Edizioni della Laguna
1985 italijanski ZGODOVINA MONOGRAFSKA publik.

Cultura ebraica nel Goriziano
ISTITUTO DI STORIA SOCIALE E RELIGIOSA DI GORIZIA
Edizioni della Laguna
2007 italijanski DOMOZNANSTVO MONOGRAFSKA publik.

Cultura slovena nel Goriziano
ISTITUTO DI STORIA SOCIALE E RELIGIOSA DI GORIZIA
Edizioni della Laguna
2005 italijanski DOMOZNANSTVO MONOGRAFSKA publik.
Ferrari Liliana - urednik
Cultura tedesca nel Goriziano
ISTITUTO DI STORIA SOCIALE E RELIGIOSA DI GORIZIA
Edizioni della Laguna
2009 italijanski DOMOZNANSTVO MONOGRAFSKA publik.

FIGURE E PROBLEMI DELL'OTTOCENTO GORIZIANO.- ESTRATO (BRANKO MARUŠIČ).- GORIZIA, 1998
ISTITUTO DI STORIA SOCIALE E RELIGIOSA DI GORIZIA
Edizioni della Laguna
1998 slovenski ZGODOVINA MONOGRAFSKA publik.

FIGURE E PROBLEMI DELL'OTTOCENTO GORIZIANO: STUDI RACCOLTI PER I QUINDICIANNI DELL'INSTITUTO.-GORIZIA, 1998
ISTITUTO DI STORIA SOCIALE E RELIGIOSA DI GORIZIA
Edizioni della Laguna
1998 slovenski ZGODOVINA MONOGRAFSKA publik.

GORIŠKA NADŠKOFIJA: OD NASTANKA DO KONCA HABSBURŠKE MONARHIJE 1751-1918.-GORICA, 2002
ISTITUTO DI STORIA SOCIALE E RELIGIOSA DI GORIZIA
Edizioni della Laguna
2002 slovenski ZGODOVINA MONOGRAFSKA publik.

I CATTOLICI ISONTINI NEL XX. SECOLO.- GORICA, 1987
ISTITUTO DI STORIA SOCIALE E RELIGIOSA DI GORIZIA
Edizioni della Laguna
1987 italijanski ZGODOVINA MONOGRAFSKA publik.
Tavano Luigi, Mlakar Liliana
La Castagnavizza
ISTITUTO DI STORIA SOCIALE E RELIGIOSA DI GORIZIA
Edizioni della Laguna
2008 italijanski DOMOZNANSTVO MONOGRAFSKA publik.
Tavano Luigi
La diocesi di Gorizia : 1750-1947
ISTITUTO DI STORIA SOCIALE E RELIGIOSA DI GORIZIA
Edizioni della Laguna
2004 italijanski DOMOZNANSTVO MONOGRAFSKA publik.
Pillon Lucia
L'archivio della famiglia Degrazia : I. del
ISTITUTO DI STORIA SOCIALE E RELIGIOSA DI GORIZIA
Edizioni della Laguna
2010 italijanski ARHIVISTIKA MONOGRAFSKA publik.
Donato Cristiano
L'episcopato di Francesco Isola nella diocesi di Concordia (1898-1919)
ISTITUTO DI STORIA SOCIALE E RELIGIOSA DI GORIZIA
Edizioni della Laguna
2009 italijanski ZGODOVINA MONOGRAFSKA publik.
Boscarol Francesca
Mossa nella storia
ISTITUTO DI STORIA SOCIALE E RELIGIOSA DI GORIZIA
Edizioni della Laguna
2009 italijanski ZGODOVINA MONOGRAFSKA publik.

PRVI GORIŠKI NADŠKOF GROF KAREL MIHAEL ATTEMS 1752-1774 ;1.-GORICA, 1988
ISTITUTO DI STORIA SOCIALE E RELIGIOSA DI GORIZIA
Edizioni della Laguna
1988 slovenski ZGODOVINA MONOGRAFSKA publik.
Tilatti Andrea - urednik
Santuari di confine: una tipologia? : atti del convegno di studi, Gorizia - Nova Gorica, 7-8 ottobre 2004
ISTITUTO DI STORIA SOCIALE E RELIGIOSA DI GORIZIA
Edizioni della Laguna
2008 italijanski DOMOZNANSTVO MONOGRAFSKA publik.
Tilatti Andrea - urednik
Santuari di confine: una tipologia? : atti del convegno di studi, Gorizia - Nova Gorica, 7-8 ottobre 2004 : [2a ed.]
ISTITUTO DI STORIA SOCIALE E RELIGIOSA DI GORIZIA
Edizioni della Laguna
2008 italijanski DOMOZNANSTVO MONOGRAFSKA publik.
ROSA JURIJ
SLOVENSKA DUHOVŠČINA NA GORIŠKEM V DOKUMENTIH KOMUNISTIČNE PARTIJE V OBDOBJU 1945-1965 (SEPARAT).-GORICA, 1997
ISTITUTO DI STORIA SOCIALE E RELIGIOSA DI GORIZIA
Edizioni della Laguna
1997 slovenski ZGODOVINA MONOGRAFSKA publik.
ROSA JURIJ
SLOVENSKI ČASOPISI NA GORIŠKEM O VERSKIH IN CERKVENIH ZADEVAH V GORIŠKI NADŠKOFIJI (IZVLEČEK).-UDINE, 2002
ISTITUTO DI STORIA SOCIALE E RELIGIOSA DI GORIZIA
Edizioni della Laguna
2002 slovenski ZGODOVINA MONOGRAFSKA publik.
Marušič Branko
Stefano Kociančič : (1818-1883) : un ecclesiastico al servizio della cultura fra Sloveni e Friulani : [atti del Convegno internazionale su Stefano Kociančič, Gorizia, 20 gennaio 1984]
ISTITUTO DI STORIA SOCIALE E RELIGIOSA DI GORIZIA
Edizioni della Laguna
1984 slov., italij. DOMOZNANSTVO MONOGRAFSKA publik.
ATTEMS KAREL MIHAEL
VIZITACIJSKI ZAPISNIKI GORIŠKEGA, TOLMINSKEGA IN DEVINSKEGA ARHIDIAKONATA GORIŠKE NADŠKOFIJE: 1762-1773 .- GORICA, 2000
ISTITUTO DI STORIA SOCIALE E RELIGIOSA DI GORIZIA
Edizioni della Laguna
2000 slovenski ZGODOVINA MONOGRAFSKA publik.