Seznam gradiva

18 gradiv
Avtor(ji) Naslov Založba Leto Jezik Področje Vrsta

ACTA HISTORIAE ARTIS SLOVENICA
ZNANSTVENORAZISKOVALNI CENTER SAZU
slovenski NEZNANO PERIODIKA

BIOGRAFIJE IN BIBLIOGRAFIJE RAZISKOVALCEV ZNANSTVENORAZISKOVALNEGA CENTRA SAZU : 1986-1995 : 3. KNJIGA
ZNANSTVENORAZISKOVALNI CENTER SAZU
1998 slovenski PRIROČNIKI MONOGRAFSKA publik.
Kos Dušan
Zabel Igor, Zaplatil Marko, Hudelja Niko, Žalik Huzjan Milojka
Celjska knjiga listin I : listine svobodnih gospodov Žovneških do leta 1341
ZNANSTVENORAZISKOVALNI CENTER SAZU
1996 slov.,nem.,ang. ZGODOVINA MONOGRAFSKA publik.

GESTRINOV ZBORNIK.-LJUBLJANA, 1999
ZNANSTVENORAZISKOVALNI CENTER SAZU
1999 slovenski ZGODOVINA MONOGRAFSKA publik.

HISTORIČEN SEMINAR: POT NA GRMADO.- LJUBLJANA, 1994
ZNANSTVENORAZISKOVALNI CENTER SAZU
1994 slovenski ZGODOVINA MONOGRAFSKA publik.
KOS DUŠAN
HISTORIČEN SPREHOD SKOZI PREISKOVANJE, SOJENJE IN PRAVO PRI PLEMSTVU V POZNEM SREDNJEM VEKU.-LJUBLJANA, 1994
ZNANSTVENORAZISKOVALNI CENTER SAZU
1994 slovenski ZGODOVINA MONOGRAFSKA publik.
KLOBUČAR MARIJA
KAMNIČANI MED IZROČILOM IN SODOBNOSTJO: ŽIVLJENJE KAMNIŠKIH MEŠČANOV OD LETA 1880 DO DRUGE SVETOVNE VOJNE.-LJUBLJANA, 1998
ZNANSTVENORAZISKOVALNI CENTER SAZU
1998 slovenski ZGODOVINA izločeno ob inv 202

Le collezioni uniscono = Zbirke povezujejo : collezioni etnologiche, tradizione orale e turismo culturale fra le Alpi e il Carso = etnološke zbirke, ustno izročilo in kulturni turizem med Alpami in Krasom
ZNANSTVENORAZISKOVALNI CENTER SAZU
2015 slov.,ita.,ang. ZGODOVINA MONOGRAFSKA publik.
glavna urednica Barbara Šterbenc Svetina
Novi Slovenski biografski leksikon : Četrti zvezek (C)
ZNANSTVENORAZISKOVALNI CENTER SAZU
2022 slovenski PRIROČNIKI MONOGRAFSKA publik.
glavna urednica Barbara Šterbenc Svetina ; vodja projekta Oto Luthar
Novi Slovenski biografski leksikon : Drugi zvezek (B-Bla)
ZNANSTVENORAZISKOVALNI CENTER SAZU
2017 slovenski PRIROČNIKI MONOGRAFSKA publik.
glavna urednica Barbara Šterbenc Svetina
Novi Slovenski biografski leksikon : Peti zvezek (Č)
ZNANSTVENORAZISKOVALNI CENTER SAZU
2022 slovenski PRIROČNIKI MONOGRAFSKA publik.
glavna urednica Barbara Šterbenc Svetina ; vodja projekta Oto Luthar
Novi Slovenski biografski leksikon : Prvi zvezek (A)
ZNANSTVENORAZISKOVALNI CENTER SAZU
2013 slovenski PRIROČNIKI MONOGRAFSKA publik.
glavna urednica Barbara Šterbenc Svetina ; vodja projekta Oto Luthar
Novi Slovenski biografski leksikon : Tretji zvezek (Ble-But)
ZNANSTVENORAZISKOVALNI CENTER SAZU
2018 slovenski PRIROČNIKI MONOGRAFSKA publik.
HOLZ EVA
RAZVOJ CESTNEGA OMREŽJA NA SLOVENSKEM OB KONCU 18.IN V 19.STOLETJU.-LJUBLJANA, 1994
ZNANSTVENORAZISKOVALNI CENTER SAZU
1994 slovenski ZGODOVINA MONOGRAFSKA publik.

Vilfanov zbornik : pravo, zgodovina, narod = Recht, Geschichte, Nation
ZNANSTVENORAZISKOVALNI CENTER SAZU
1999 slov., nemški ZGODOVINA MONOGRAFSKA publik.
uredila Klemenc Alenka
Vita artis perennis : ob osemdesetletnici akademika Emilijana Cevca = Festschrift Emilijan Cevc
ZNANSTVENORAZISKOVALNI CENTER SAZU
2000 slov., italij. KULTURNA ZGODOVINA MONOGRAFSKA publik.
LUTHAR OTO, PEROVŠEK JURE
ZBORNIK JANKA PLETERSKEGA .-LJUBLJANA, 2003
ZNANSTVENORAZISKOVALNI CENTER SAZU
2003 slovenski ZGODOVINA MONOGRAFSKA publik.
FAGANEL JOŽE
ZOISOVI ROKOPISI: POPIS I.-LJUBLJANA, 1999
ZNANSTVENORAZISKOVALNI CENTER SAZU
1999 slovenski PRIROČNIKI MONOGRAFSKA publik.