Seznam gradiva

24 gradiv
Avtor(ji) Naslov Založba Leto Jezik Področje Vrsta
Merku Pavle
1300 (tisoč tristo) primorskih priimkov
MLADIKA
2004 slovenski PRIROČNIKI MONOGRAFSKA publik.
Jazbar Erika
35 let Slovenske skupnosti na Goriškem
MLADIKA
2010 slovenski DOMOZNANSTVO MONOGRAFSKA publik.
Brecelj Martin
Anatomija političnega zločina : trojni umor v Rossettijevi ulici med ugibanji in dejstvi
MLADIKA
2016 slovenski ZGODOVINA MONOGRAFSKA publik.
Pahor Magdalena
Bibliografsko kazalo Mladike : letniki I-L : 1957-2006
MLADIKA
2008 slovenski PRIROČNIKI MONOGRAFSKA publik.
Earle John
Cena domoljubja - SOE in MI6 na stičišču Italijanov in Slovencev med drugo svetovno vojno
MLADIKA
2009 slovenski ZGODOVINA MONOGRAFSKA publik.
MIKHAILOV NIKOLAI
JEZIKOVNI SPOMENIKI ZGODNJE SLOVENŠČINE:ROKOPISNA DOBA SLOVENSKEGA JEZIKA (OD XIV. STOLETJA DO LETA 1550).-TRST, 2001
MLADIKA
2001 slovenski ZGODOVINA MONOGRAFSKA publik.
Gregorič Milan
Karlo Kocjančič : življenje in delo
MLADIKA
2008 slovenski ZGODOVINA MONOGRAFSKA publik.
Mazzoli Enrico
Kugy v prvi svetovni vojni : od Julijskih Alp do Kobarida, čez Tilment, Piavo in nazaj
MLADIKA
2007 slovenski ZGODOVINA MONOGRAFSKA publik.
Pertot Marjan
Kremžar-De Luisa Lučka
Lepa Vida ob Srebrni reki : kulturno in gledališko delo primorskih in drugih zgodnjih priseljencev v Argentini
MLADIKA
2011 slovenski KULTURNA ZGODOVINA MONOGRAFSKA publik.
Jazbar Erika, Čotar Miloš
Mirko Špacapan : politična biografija 1977-2007
MLADIKA
2008 slovenski DOMOZNANSTVO MONOGRAFSKA publik.

MLADIKA
MLADIKA
1957 slovenski NEZNANO PERIODIKA
Prinčič Vili
Neme priče vojnih grozot, 1915-1918
MLADIKA
2018 slovenski DOMOZNANSTVO MONOGRAFSKA publik.
Tomažič Danica
Pisma bratu v zapor in drugi dopisi
MLADIKA
2010 slovenski ZGODOVINA MONOGRAFSKA publik.
Vuk Stanko
Pisma Darinki
MLADIKA
2005 slovenski ZGODOVINA MONOGRAFSKA publik.
DERŽAJ MATJAŽ
PLANINSKI POZDRAV: OB 100 - LETNICI USTANOVITVE SLOVENSKEGA PLANINSKEGA DRUŠTVA.-LJUBLJANA, 1993
MLADIKA
1993 slovenski DOMOZNANSTVO MONOGRAFSKA publik.
Vetrih Vera - urednik
Po domovih kraških vasi so zagorele svečke
MLADIKA
2010 slovenski ZGODOVINA MONOGRAFSKA publik.
Pavletič Bojan
Pomen sokolskega gibanja na Tržaškem : ob 130-letnici ustanovitve domovinske in športne organizacije : predavanje na študijskih dnevih Draga v soboto, 4. septembra 1999
MLADIKA
1999 slovenski ZGODOVINA MONOGRAFSKA publik.
DRNOVŠEK MARJAN
POT SLOVENSKIH IZSELJENCEV NA TUJE.- LJUBLJANA, 1991
MLADIKA
1991 slovenski ZGODOVINA MONOGRAFSKA publik.
Juren Mitja, Pizzamus Paolo, Persegati Nicola
Pozabljeni Kras : ofenzive v jeseni 1916
MLADIKA
2011 slovenski ZGODOVINA MONOGRAFSKA publik.
Pavletič Bojan
Prarealci iz Ulice Starega lazareta
MLADIKA
2003 slovenski ZGODOVINA MONOGRAFSKA publik.

Šušteršič Mario
Primorski sokoli bodo še leteli : življenje in delo Bojana Pavletiča
MLADIKA
2013 slovenski ZGODOVINA MONOGRAFSKA publik.
MERKU PAVLE
SLOVENSKA KRAJEVNA IMENA V ITALIJI:PRIROČNIK.- TRST, 1999
MLADIKA
1999 slovenski PRIROČNIKI MONOGRAFSKA publik.
Merku Pavle
Slovenski priimki na zahodni meji
MLADIKA
1982 slovenski PRIROČNIKI MONOGRAFSKA publik.
VOLPI LISJAK BRUNO
SLOVENSKO POMORSKO RIBIŠTVO SKOZI STOLETJA OD TRSTA DO TIMAVE.- TRST, 1995
MLADIKA
1995 slovenski ZGODOVINA MONOGRAFSKA publik.