Seznam gradiva

13 gradiv
Avtor(ji) Naslov Založba Leto Jezik Področje Vrsta
HRIBAR TOMAŽIČ VERONIKA
DORNBERŠKA MIKROREGIJA (DIPLOMSKA NALOGA).- LJUBLJANA, 1973
FILOZOFSKA FAKULTETA V LJUBLJANI
1973 slovenski GEOGRAFIJA MONOGRAFSKA publik.
BIZJAK TATJANA
GEOGRAFIJA KATASTRSKE OBČINE PODNANOS IN KATASTRSKE OBČINE LOZICE (DIPLOMSKO DELO) .- LJUBLJANA, 1969
FILOZOFSKA FAKULTETA V LJUBLJANI
1969 slovenski GEOGRAFIJA MONOGRAFSKA publik.
VINTAR MARTA
GEOGRAFSKA TRANSFORMACIJA VRTOJBE (DIPLOMSKA NALOGA).- LJUBLJANA
FILOZOFSKA FAKULTETA V LJUBLJANI
slovenski GEOGRAFIJA MONOGRAFSKA publik.
MEDEN BOJAN
GEOGRAFSKO PREOBLIKOVANJE ŠIRŠEGA GRAVITACIJSKEGA OBMOČJA NOVE GORICE (DIPLOMSKO DELO) .- LJUBLJANA, 1975
FILOZOFSKA FAKULTETA V LJUBLJANI
1975 slovenski GEOGRAFIJA MONOGRAFSKA publik.
Kordiš Meta
Gospodična, vi ste lepi kot plakat : plakat v Ljubljani med obema svetovnima vojnama
FILOZOFSKA FAKULTETA V LJUBLJANI
2005 slovenski ZGODOVINA MONOGRAFSKA publik.
STOPAR IVAN
JOSEPH LEOPOLD WISER PL.BERG LJUBLJANSKI VEDUTIST, KALIGRAF IN MINIATURIST.-LJUBLJANA, 1991
FILOZOFSKA FAKULTETA V LJUBLJANI
1991 slovenski ZGODOVINA MONOGRAFSKA publik.

MIKUŽEV ZBORNIK.-LJUBLJANA, 1999 (ZBIRKA: HISTORIA,4)
FILOZOFSKA FAKULTETA V LJUBLJANI
1999 slovenski ZGODOVINA MONOGRAFSKA publik.
HÖFLER JANEZ
O PRVIH CERKVAH IN PRAŽUPNIJAH NA SLOVENSKEM .-LJUBLJANA, 1986
FILOZOFSKA FAKULTETA V LJUBLJANI
1986 slovenski ZGODOVINA MONOGRAFSKA publik.

ODDELEK ZA ZGODOVINO: 1920-2000: OB OSEMDESETLETNICI.-LJUBLJANA, 2000
FILOZOFSKA FAKULTETA V LJUBLJANI
2000 slovenski ZGODOVINA MONOGRAFSKA publik.
LIKAR ALOJZ
REGIONALNO GEOGRAFSKI PRIKAZ PREDMEJE IN OTLICE (DIPLOMSKA NALOGA).-LJUBLJANA, 1974
FILOZOFSKA FAKULTETA V LJUBLJANI
1974 slovenski GEOGRAFIJA MONOGRAFSKA publik.
Rok Stergar
Slovenci in vojska, 1867-1914 : slovenski odnos do vojaških vprašanj od uvedbe dualizma do začetka 1. svetovne vojne
FILOZOFSKA FAKULTETA V LJUBLJANI
2004 slovenski ZGODOVINA MONOGRAFSKA publik.
KOSOVEL MAGDA
SREDNJA VIPAVSKA DOLINA (DIPLOMSKA NALOGA).- LJUBLJANA
FILOZOFSKA FAKULTETA V LJUBLJANI
slovenski GEOGRAFIJA MONOGRAFSKA publik.
Grafenauer Bogo
Struktura in tehnika zgodovinske vede : (uvod v študij zgodovine)
FILOZOFSKA FAKULTETA V LJUBLJANI
1960 slovenski PRIROČNIKI MONOGRAFSKA publik.