Seznam gradiva

6 gradiv
Avtor(ji) Naslov Založba Leto Jezik Področje Vrsta

ABECEDNI IMENIK K UPRAVNI RAZDELITVI LRS.- LJUBLJANA, 1948
URADNI LIST LRS
1948 slovenski PRIROČNIKI MONOGRAFSKA publik.

DOKUMENTI O RAZVOJU LJUDSKE OBLASTI V SLOVENIJI.- LJUBLJANA, 1949
URADNI LIST LRS
1949 slovenski ZGODOVINA MONOGRAFSKA publik.

Kazenski zakonik : (prečiščeno besedilo) : Uvodni zakon h kazenskemu zakoniku ; Prehodne in končne določbe zakona o spremembah in dopolnitvah kazenskega zakonika ; Pojasnila
URADNI LIST LRS
1960 slovenski PRIROČNIKI MONOGRAFSKA publik.

Priročnik za krajevne ljudske odbore I
URADNI LIST LRS
1948 slovenski PRIROČNIKI MONOGRAFSKA publik.

Priročnik za krajevne ljudske odbore II
URADNI LIST LRS
1948 slovenski PRIROČNIKI MONOGRAFSKA publik.

Priročnik za krajevne ljudske odbore III
URADNI LIST LRS
1950 slovenski PRIROČNIKI MONOGRAFSKA publik.