Seznam gradiva

81 gradiv
Avtor(ji) Naslov Založba Leto Jezik Področje Vrsta
KOCJAN BARLE MARTA
ABECEDA PRAVOPISA.- LJUBLJANA, 1992
DRŽAVNA ZALOŽBA SLOVENIJE
1992 slovenski PRIROČNIKI MONOGRAFSKA publik.
KOCJAN BARLE MARTA
ABECEDA PRAVOPISA.- PREGLEDNICE, REŠITVE.- LJUBLJANA, 1992
DRŽAVNA ZALOŽBA SLOVENIJE
1992 slovenski PRIROČNIKI MONOGRAFSKA publik.
VESEL NATAŠA
ANGLEŠČINA V RAČUNALNIŠTVU.- LJUBLJANA, 1987
DRŽAVNA ZALOŽBA SLOVENIJE
1987 slovenski PRIROČNIKI MONOGRAFSKA publik.

BIBLIOGRAFSKO KAZALO:POPOTNIK-SODOBNA PEDAGOGIKA 1880-1980.- LJUBLJANA, 1983
DRŽAVNA ZALOŽBA SLOVENIJE
1983 slovenski PRIROČNIKI MONOGRAFSKA publik.
Škaler Stanislav 1929-1973
Boj za staro pravdo
DRŽAVNA ZALOŽBA SLOVENIJE
1973 slovenski ZGODOVINA MONOGRAFSKA publik.
RUPEL DIMITRIJ
ČAS POLITIKE.- LJUBLJANA, 1994
DRŽAVNA ZALOŽBA SLOVENIJE
1994 slovenski ZGODOVINA MONOGRAFSKA publik.
MORAZÉ CHARLES
DEVETNAJSTO STOLETJE 1775-1905:PETA KNJIGA/DRUGI ZVEZEK V/2 .- LJUBLJANA, 1976
DRŽAVNA ZALOŽBA SLOVENIJE
1976 slovenski ZGODOVINA MONOGRAFSKA publik.
MORAZÉ CHARLES
DEVETNAJSTO STOLETJE 1775-1905:PETA KNJIGA/PRVI ZVEZEK V/1 .- LJUBLJANA, 1976
DRŽAVNA ZALOŽBA SLOVENIJE
1976 slovenski ZGODOVINA MONOGRAFSKA publik.
MORAZÉ CHARLES
DEVETNAJSTO STOLETJE 1775-1905:PETA KNJIGA/TRETJI ZVEZEK V/3. .- LJUBLJANA, 1977
DRŽAVNA ZALOŽBA SLOVENIJE
1977 slovenski ZGODOVINA MONOGRAFSKA publik.
BOGATAJ JANEZ
DOMAČE OBRTI NA SLOVENSKEM.- LJUBLJANA, 1989
DRŽAVNA ZALOŽBA SLOVENIJE
1989 slovenski KULTURNA ZGODOVINA MONOGRAFSKA publik.

DVAJSETO STOLETJE:ŠESTA KNJIGA/ČETRTI ZVEZEK VI/4 .- LJUBLJANA, 1972
DRŽAVNA ZALOŽBA SLOVENIJE
1972 slovenski ZGODOVINA MONOGRAFSKA publik.

DVAJSETO STOLETJE:ŠESTA KNJIGA/DRUGI ZVEZEK VI/2 .- LJUBLJANA, 1972
DRŽAVNA ZALOŽBA SLOVENIJE
1972 slovenski ZGODOVINA MONOGRAFSKA publik.

DVAJSETO STOLETJE:ŠESTA KNJIGA/PRVI ZVEZEK VI/1 .- LJUBLJANA, 1972
DRŽAVNA ZALOŽBA SLOVENIJE
1972 slovenski ZGODOVINA MONOGRAFSKA publik.

DVAJSETO STOLETJE:ŠESTA KNJIGA/TRETJI ZVEZEK VI/3 .- LJUBLJANA, 1972
DRŽAVNA ZALOŽBA SLOVENIJE
1972 slovenski ZGODOVINA MONOGRAFSKA publik.

Esperantsko-slovenski in slovensko-esperantski slovar
DRŽAVNA ZALOŽBA SLOVENIJE
1972 drugo PRIROČNIKI MONOGRAFSKA publik.

GEOGRAFSKI ATLAS SLOVENIJE: DRŽAVA V PROSTORU IN ČASU.- LJUBLJANA, 1998
DRŽAVNA ZALOŽBA SLOVENIJE
1998 slovenski GEOGRAFIJA MONOGRAFSKA publik.
Taylor Alan John Percivale
Habsburška monarhija : 1809-1918
DRŽAVNA ZALOŽBA SLOVENIJE
1956 slovenski ZGODOVINA MONOGRAFSKA publik.
BAJEC ANTON, KALAN PAVLE
ITALIJANSKO-SLOVENSKI SLOVAR .- LJUBLJANA, 1992
DRŽAVNA ZALOŽBA SLOVENIJE
1992 slov., italij. PRIROČNIKI MONOGRAFSKA publik.
Melik Anton
Jugoslavija : zemljepisni pregled
DRŽAVNA ZALOŽBA SLOVENIJE
1949 slovenski GEOGRAFIJA MONOGRAFSKA publik.
CALVOCORESSI PETER
KDO JE KDO V BIBLIJI.-LJUBLJANA, 1993
DRŽAVNA ZALOŽBA SLOVENIJE
1993 slovenski PRIROČNIKI MONOGRAFSKA publik.

KRAJEVNI LEKSIKON SLOVENIJE.- LJUBLJANA, 1995
DRŽAVNA ZALOŽBA SLOVENIJE
1995 slovenski PRIROČNIKI MONOGRAFSKA publik.
Klopčič France
Kritično o slovenskem zgodovinopisju
DRŽAVNA ZALOŽBA SLOVENIJE
1977 slovenski ZGODOVINA MONOGRAFSKA publik.

MALI ATLAS SLOVENIJE.- LJUBLJANA, 1995
DRŽAVNA ZALOŽBA SLOVENIJE
1995 slovenski PRIROČNIKI MONOGRAFSKA publik.
SIRC LJUBO
MED HITLERJEM IN TITOM.-LJUBLJANA,1992
DRŽAVNA ZALOŽBA SLOVENIJE
1992 slovenski ZGODOVINA MONOGRAFSKA publik.
FRIEDENTHAL RICHARD
MOŽ NA GRMADI.-MUNCHEN, 1972
DRŽAVNA ZALOŽBA SLOVENIJE
1972 slovenski ZGODOVINA izločeno ob inv 202
Deakin Frederick William 1913-
Stabej Jože 1932-, Biber Dušan
Mussolinijevih šeststo dni
DRŽAVNA ZALOŽBA SLOVENIJE
1978 slovenski ZGODOVINA MONOGRAFSKA publik.
REPE BOŽO
NAŠA DOBA: OPIS ZGODOVINE 20. STOLETJA: UČBENIK ZA 4. RAZRED GIMNAZIJE.-LJUBLJANA, 1995
DRŽAVNA ZALOŽBA SLOVENIJE
1995 slovenski ZGODOVINA MONOGRAFSKA publik.
Moravec Dušan
Novi tokovi v slovenskem založništvu : od Schwentnerja do prvih publikacij Akademije
DRŽAVNA ZALOŽBA SLOVENIJE
1994 slovenski KULTURNA ZGODOVINA MONOGRAFSKA publik.
Baš Angelos
Oblačilna kultura na Slovenskem v 17. in 18. stoletju
DRŽAVNA ZALOŽBA SLOVENIJE
1992 slovenski KULTURNA ZGODOVINA MONOGRAFSKA publik.
STEPIŠNIK DRAGO
ORIS ZGODOVINE TELESNE KULTURE NA SLOVENSKEM.- LJUBLJANA, 1968
DRŽAVNA ZALOŽBA SLOVENIJE
1968 slovenski ZGODOVINA MONOGRAFSKA publik.
Šmit Vlado
Pedagoško delo protestantov na slovenskem v XVI. stoletju
DRŽAVNA ZALOŽBA SLOVENIJE
1952 slovenski ZGODOVINA MONOGRAFSKA publik.
FRIEDLÄNDER SAUL
PIJ XII.IN TRETJI RAJH:DOKUMENTI.-LJUBLJANA, 1966
DRŽAVNA ZALOŽBA SLOVENIJE
1966 slovenski ZGODOVINA MONOGRAFSKA publik.
KRAGELJ JOŽKO
POBITIM V SPOMIN / ZBRAL IN UREDIL JOŽKO KRAGELJ .- GORICA, 2003
DRŽAVNA ZALOŽBA SLOVENIJE
2003 slovenski ZGODOVINA MONOGRAFSKA publik.

POSLOVNI SLOVAR: ANGLEŠKO - SLOVENSKI, SLOVENSKO - ANGLEŠKI.- LJUBLJANA, 1995
DRŽAVNA ZALOŽBA SLOVENIJE
1995 slov., anglešk PRIROČNIKI MONOGRAFSKA publik.
Kardelj Edvard 1910-1979
Pot nove Jugoslavije : članki in govori iz narodnoosvobodilne borbe 1941-1945
DRŽAVNA ZALOŽBA SLOVENIJE
1946 slovenski ZGODOVINA MONOGRAFSKA publik.
HAWKES JACQUETTA
PRAZGODOVINA: PRVA KNJIGA/PRVI ZVEZEK I/1 .- LJUBLJANA, 1967
DRŽAVNA ZALOŽBA SLOVENIJE
1967 slovenski ZGODOVINA MONOGRAFSKA publik.
KRAGELJ JOŽKO
PRIMORSKI DUHOVNIKI: KULTURNI DELAVCI 20. STOLETJA / ZBRAL IN UREDIL JOŽKO KRAGELJ .- GORICA, 2002
DRŽAVNA ZALOŽBA SLOVENIJE
2002 slovenski ZGODOVINA MONOGRAFSKA publik.

PRIROČNI KRAJEVNI LEKSIKON SLOVENIJE.- LJUBLJANA, 1996
DRŽAVNA ZALOŽBA SLOVENIJE
1996 slovenski PRIROČNIKI MONOGRAFSKA publik.
CURK IVA
RIMLJANI NA SLOVENSKEM.- LJUBLJANA, 1976
DRŽAVNA ZALOŽBA SLOVENIJE
1976 slovenski ZGODOVINA MONOGRAFSKA publik.
Hartman Bruno
Rudolf Maister : general in pesnik
DRŽAVNA ZALOŽBA SLOVENIJE
2006 slovenski ZGODOVINA MONOGRAFSKA publik.

SLOVAR SLOVENSKEGA KNJIŽNEGA JEZIKA: KNJIGA 5: T-Ž IN DODATEK A-Š .-LJUBLJANA, 1991
DRŽAVNA ZALOŽBA SLOVENIJE
1991 slovenski PRIROČNIKI MONOGRAFSKA publik.
Ferenc Tone, Kacin Wohinz Milica, Zorn Tone
Slovenci v zamejstvu : pregled zgodovine 1918-1945
DRŽAVNA ZALOŽBA SLOVENIJE
1974 slovenski ZGODOVINA MONOGRAFSKA publik.
Gestrin Ferdo, Melik Vasilij
Slovenska zgodovina : od konca osemnajstega stoletja do 1918
DRŽAVNA ZALOŽBA SLOVENIJE
1966 slovenski ZGODOVINA MONOGRAFSKA publik.
PRUNK JANKO
SLOVENSKI NARODNI VZPON: NARODNA POLITIKA (1768 - 1992).- LJUBLJANA, 1992
DRŽAVNA ZALOŽBA SLOVENIJE
1992 slovenski ZGODOVINA MONOGRAFSKA publik.

SLOVENSKI PRAVOPIS: I PRAVILA.- LJUBLJANA, 1990
DRŽAVNA ZALOŽBA SLOVENIJE
1990 slovenski PRIROČNIKI MONOGRAFSKA publik.

SLOVENSKI ZBORNIK MCMXLV (1945).- LJUBLJANA, 1945
DRŽAVNA ZALOŽBA SLOVENIJE
1945 slovenski ZGODOVINA MONOGRAFSKA publik.
Stepišnik Drago, 1906-1983
Stanko Bloudek
DRŽAVNA ZALOŽBA SLOVENIJE
1971 slovenski ZGODOVINA MONOGRAFSKA publik.
PARETI LUIGI
STARI SVET: 1200 PRED NAŠIM ŠTETJEM DO 500 PO NAŠEM ŠTETJU: DRUGA KNJIGA/TRETJI ZVEZEK II/3 .- LJUBLJANA, 1972
DRŽAVNA ZALOŽBA SLOVENIJE
1972 slovenski ZGODOVINA MONOGRAFSKA publik.
PARETI LUIGI
STARI SVET: 1200 PRED NAŠIM ŠTETJEM DO 500 PO NAŠEM ŠTETJU:DRUGA KNJIGA/DRUGI ZVEZEK II/2 .- LJUBLJANA, 1971
DRŽAVNA ZALOŽBA SLOVENIJE
1971 slovenski ZGODOVINA MONOGRAFSKA publik.
PARETI LUIGI
STARI SVET: 1200 PRED NAŠIM ŠTETJEM DO 500 PO NAŠEM ŠTETJU:DRUGA KNJIGA/PRVI ZVEZEK II/1 .- LJUBLJANA, 1970
DRŽAVNA ZALOŽBA SLOVENIJE
1970 slovenski ZGODOVINA MONOGRAFSKA publik.
Brezovar Milan
Šole in muzeji
DRŽAVNA ZALOŽBA SLOVENIJE
1960 slovenski PRIROČNIKI MONOGRAFSKA publik.
STEPIŠNIK DRAGO
TELOVADBA NA SLOVENSKEM
DRŽAVNA ZALOŽBA SLOVENIJE
1974 slovenski ZGODOVINA MONOGRAFSKA publik.
GOTTSCHALK LOUIS
TEMELJI SODOBNEGA SVETA 1300-1775:ČETRTA KNJIGA/DRUGI ZVEZEK IV/2 .- LJUBLJANA, 1974
DRŽAVNA ZALOŽBA SLOVENIJE
1974 slovenski ZGODOVINA MONOGRAFSKA publik.
GOTTSCHALK LOUIS
TEMELJI SODOBNEGA SVETA 1300-1775:ČETRTA KNJIGA/PRVI ZVEZEK IV/1 .- LJUBLJANA, 1972
DRŽAVNA ZALOŽBA SLOVENIJE
1972 slovenski ZGODOVINA MONOGRAFSKA publik.
Kocbek Edvard
Tovarišija : dnevniški zapiski od 17. maja 1942 do 1. maja 1943
DRŽAVNA ZALOŽBA SLOVENIJE
1949 slovenski ZGODOVINA MONOGRAFSKA publik.
ROT ANDREJ
V OBLJUBLJENI DEŽELI:DNEVNIŠKI ZAPISKI 1991.-LJUBLJANA, 1992
DRŽAVNA ZALOŽBA SLOVENIJE
1992 slovenski ZGODOVINA MONOGRAFSKA publik.
MACDOWELL BART
VATIKAN.- LJUBLJANA, 1991
DRŽAVNA ZALOŽBA SLOVENIJE
1991 slovenski KULTURNA ZGODOVINA MONOGRAFSKA publik.

VELIKE CIVILIZACIJE SREDNJEGA VEKA : TRETJA KNJIGA/DRUGI ZVEZEK III/2 .- LJUBLJANA, 1976
DRŽAVNA ZALOŽBA SLOVENIJE
1976 slovenski ZGODOVINA MONOGRAFSKA publik.

VELIKE CIVILIZACIJE SREDNJEGA VEKA : TRETJA KNJIGA/PRVI ZVEZEK III/1 .-LJUBLJANA, 1975
DRŽAVNA ZALOŽBA SLOVENIJE
1975 slovenski ZGODOVINA MONOGRAFSKA publik.

VELIKI ATLAS SVETA: 2. POPRAVLJENA IZDAJA .- LJUBLJANA, 1996
DRŽAVNA ZALOŽBA SLOVENIJE
1996 slovenski GEOGRAFIJA MONOGRAFSKA publik.
ŠLENC SERGIJ
VELIKI ITALIJANSKO-SLOVENSKI SLOVAR = IL GRANDE DIZIONARIO ITALIANO-SLOVENO.-LJUBLJANA, 1997
DRŽAVNA ZALOŽBA SLOVENIJE
1997 slov., italij. PRIROČNIKI MONOGRAFSKA publik.
DEBENJAK DORIS
VELIKI NEMŠKO - SLOVENSKI SLOVAR.- LJUBLJANA, 1992
DRŽAVNA ZALOŽBA SLOVENIJE
1992 slovenski PRIROČNIKI MONOGRAFSKA publik.
DEBENJAK DORIS
VELIKI SLOVENSKO NEMŠKI SLOVAR.- LJUBLJANA, 1995
DRŽAVNA ZALOŽBA SLOVENIJE
1995 slov., nemški PRIROČNIKI MONOGRAFSKA publik.
Šlenc Sergij
Veliki slovensko-italijanski slovar = Grande dizionario sloveno italiano
DRŽAVNA ZALOŽBA SLOVENIJE
2006 slov., italij. PRIROČNIKI MONOGRAFSKA publik.

VELIKI SPLOŠNI LEKSIKON V OSMIH KNJIGAH.- KNJIGA 5: MA - OŽ.- LJUBLJANA, 1998
DRŽAVNA ZALOŽBA SLOVENIJE
1998 slovenski PRIROČNIKI MONOGRAFSKA publik.

VELIKI SPLOŠNI LEKSIKON V OSMIH KNJIGAH.- KNJIGA 6: P - RŽ.- LJUBLJANA, 1998
DRŽAVNA ZALOŽBA SLOVENIJE
1998 slovenski PRIROČNIKI MONOGRAFSKA publik.

VELIKI SPLOŠNI LEKSIKON V OSMIH KNJIGAH.- KNJIGA 7: S - TE.- LJUBLJANA, 1998
DRŽAVNA ZALOŽBA SLOVENIJE
1998 slovenski PRIROČNIKI MONOGRAFSKA publik.

VELIKI SPLOŠNI LEKSIKON V OSMIH KNJIGAH.- KNJIGA 8: TE - Ž.- LJUBLJANA, 1998
DRŽAVNA ZALOŽBA SLOVENIJE
1998 slovenski PRIROČNIKI MONOGRAFSKA publik.

VELIKI SPLOŠNI LEKSIKON: V OSMIH KNJIGAH.-KNJIGA 1 : A-C.-LJUBLJANA, 1997
DRŽAVNA ZALOŽBA SLOVENIJE
1997 slovenski PRIROČNIKI MONOGRAFSKA publik.

VELIKI SPLOŠNI LEKSIKON: V OSMIH KNJIGAH.-KNJIGA 2 : CH-GH.-LJUBLJANA, 1997
DRŽAVNA ZALOŽBA SLOVENIJE
1997 slovenski PRIROČNIKI MONOGRAFSKA publik.

VELIKI SPLOŠNI LEKSIKON: V OSMIH KNJIGAH.-KNJIGA 3 : GH-KA.-LJUBLJANA, 1997
DRŽAVNA ZALOŽBA SLOVENIJE
1997 slovenski PRIROČNIKI MONOGRAFSKA publik.

VELIKI SPLOŠNI LEKSIKON: V OSMIH KNJIGAH.-KNJIGA 4 : KA-MA.-LJUBLJANA, 1996
DRŽAVNA ZALOŽBA SLOVENIJE
1997 slovenski PRIROČNIKI MONOGRAFSKA publik.
JAKIČ IVAN
VSI SLOVENSKI GRADOVI: LEKSIKON SLOVENSKE GRAJSKE ZAPUŠČINE .- LJUBLJANA, 1997
DRŽAVNA ZALOŽBA SLOVENIJE
1997 slovenski ZGODOVINA MONOGRAFSKA publik.
WOOLEY SIR. LEONARD
ZAČETKI CIVILIZACIJE: PRVA KNJIGA/DRUGI ZVEZEK I/2 .- LJUBLJANA, 1969
DRŽAVNA ZALOŽBA SLOVENIJE
1969 slovenski ZGODOVINA MONOGRAFSKA publik.
Šnuderl Makso
Zgodovina ljudske oblasti : [zapiski in gradivo za predavanja na pravni fakulteti univerze v Ljubljani v študijskem letu 1948/1949 kot učni pripomoček za slušatelje prava]
DRŽAVNA ZALOŽBA SLOVENIJE
1950 slovenski ZGODOVINA MONOGRAFSKA publik.
Grafenauer Bogo
Zgodovina slovenskega naroda. #Zv. 1#, Od naselitve do uveljavljenja frankovskega reda (z uvodnim pregledom zgodovine slovenskega ozemlja do naselitve alpskih Slovanov)
DRŽAVNA ZALOŽBA SLOVENIJE
1964 slovenski ZGODOVINA MONOGRAFSKA publik.
Grafenauer Bogo
Zgodovina slovenskega naroda. #Zv. 2#, Doba zrele fevdalne družbe od uveljavljanja frankovskega fevdalnega reda do začetka kmečkih uporov
2. popravljena in delno dopolnjena izd.
DRŽAVNA ZALOŽBA SLOVENIJE
1965 slovenski ZGODOVINA MONOGRAFSKA publik.
Grafenauer Bogo
Zgodovina slovenskega naroda. #Zv. 5#, Začetki slovenskega narodnega prebujenja v obdobju manufakturne in začetkov industrijske proizvodnje ter razkroja fevdalnih organizacijskih oblik med sredo XVIII. in sredo XIX. stoletja
DRŽAVNA ZALOŽBA SLOVENIJE
1974 slovenski ZGODOVINA MONOGRAFSKA publik.
Beard Charles Austin
Zgodovina Združenih držav Amerike
DRŽAVNA ZALOŽBA SLOVENIJE
1959 slovenski ZGODOVINA MONOGRAFSKA publik.
Rousseau Pierre
Zgodovina znanosti
DRŽAVNA ZALOŽBA SLOVENIJE
1955 slovenski ZGODOVINA MONOGRAFSKA publik.
PLUTARCHUS
ŽIVLJENJE VELIKIH RIMLJANOV.-LJUBLJANA, 1950 (PREVEDEL ANTON SOVRE)
DRŽAVNA ZALOŽBA SLOVENIJE
1950 slovenski ZGODOVINA MONOGRAFSKA publik.