Seznam gradiva

45 gradiv
Avtor(ji) Naslov Založba Leto Jezik Področje Vrsta
BAJT ALEKSANDER
BERMANOV DOSJE.-LJUBLJANA, 1999
ZALOŽBA MLADINSKA KNJIGA
1999 slovenski ZGODOVINA MONOGRAFSKA publik.
DALMATIN JURIJ
BIBLIA, TU JE, VSE SVETU PISMU, STARIGA INU NOVIGA TESTAMENTA=BIBEL,DAS IST DIE GANTZE HEILIGE SCHRIFT.-FAKSIMILE.-LJUBLJANA, 1994
ZALOŽBA MLADINSKA KNJIGA
1994 slovenski ZGODOVINA MONOGRAFSKA publik.

ČLOVEK IN ČAS 1: PRAZGODOVINA IN REČNE KULTURE.- LJUBLJANA, 1997
ZALOŽBA MLADINSKA KNJIGA
1997 slovenski ZGODOVINA MONOGRAFSKA publik.

ČLOVEK IN ČAS 2: KLASIČNA DOBA: HELENISTIČNA DOBA.- LJUBLJANA, 1997
ZALOŽBA MLADINSKA KNJIGA
1997 slovenski ZGODOVINA MONOGRAFSKA publik.

ČLOVEK IN ČAS 3: VELIKI IMPERIJI.- LJUBLJANA, 1997
ZALOŽBA MLADINSKA KNJIGA
1997 slovenski ZGODOVINA MONOGRAFSKA publik.

ČLOVEK IN ČAS 4: KORENINE SREDNJEGA VEKA.- LJUBLJANA, 1997
ZALOŽBA MLADINSKA KNJIGA
1997 slovenski ZGODOVINA MONOGRAFSKA publik.

ČLOVEK IN ČAS 5: POZNI SREDNJI VEK.- LJUBLJANA, 1997
ZALOŽBA MLADINSKA KNJIGA
1997 slovenski ZGODOVINA MONOGRAFSKA publik.

ČLOVEK IN ČAS 6: RENESANSA: 16. STOLETJE.- LJUBLJANA, 1998
ZALOŽBA MLADINSKA KNJIGA
1998 slovenski ZGODOVINA MONOGRAFSKA publik.

ČLOVEK IN ČAS 7 : ABSOLUTIZEM: NAPOLEONOVA DOBA.- LJUBLJANA, 1998
ZALOŽBA MLADINSKA KNJIGA
1998 slovenski ZGODOVINA MONOGRAFSKA publik.

ČLOVEK IN ČAS 8: DEVETNAJSTO STOLETJE: ZAČETEK DVAJSETEGA STOLETJA.- LJUBLJANA, 1998
ZALOŽBA MLADINSKA KNJIGA
1998 slovenski ZGODOVINA MONOGRAFSKA publik.

ČLOVEK IN ČAS 9: 20. STOLETJE.- LJUBLJANA, 1998
ZALOŽBA MLADINSKA KNJIGA
1998 slovenski ZGODOVINA MONOGRAFSKA publik.

ČRNA KNJIGA KOMUNIZMA.ZLOČIN, TEROR IN ZATIRANJE.-LJUBLJANA, 1999
ZALOŽBA MLADINSKA KNJIGA
1999 slovenski ZGODOVINA MONOGRAFSKA publik.
KOCH STEPHEN
DVOJNA ŽIVLJENJA: VOHUNI IN PISATELJI V SOVJETSKI VOJNI IDEJ PROTI ZAHODU.-LJUBLJANA, 1995
ZALOŽBA MLADINSKA KNJIGA
1995 slovenski ZGODOVINA izločeno ob inv 202
BISAIL ZLATKO
EDVARD RUSJAN.-LJUBLJANA, 1958
ZALOŽBA MLADINSKA KNJIGA
1958 slovenski ZGODOVINA MONOGRAFSKA publik.

EVROPSKI SLOVAR (SLOVENSKO, FRANCOSKO, ANGLEŠKO, ITALIJANSKO, NEMEŠKO,ŠPANSKO).-LJUBLJANA, 1994
ZALOŽBA MLADINSKA KNJIGA
1994 slovenski NEZNANO CD/DVD
BLED JEAN PAUL
FRANC JOŽEF .-LJUBLJANA, 1990
ZALOŽBA MLADINSKA KNJIGA
1990 slovenski ZGODOVINA MONOGRAFSKA publik.
POHL WALTER
HABSBURŽANI: ZGODOVINA EVROPSKE RODBINE.- LJUBLJANA, 1994
ZALOŽBA MLADINSKA KNJIGA
1994 slovenski ZGODOVINA MONOGRAFSKA publik.

ILUSTRIRANA ZGODOVINA SLOVENCEV.-LJUBLJANA, 1999
ZALOŽBA MLADINSKA KNJIGA
1999 slovenski ZGODOVINA MONOGRAFSKA publik.
KOCIPER STANKO
KAR SEM ŽIVEL.- LJUBLJANA, 1996
ZALOŽBA MLADINSKA KNJIGA
1996 slovenski ZGODOVINA izločeno ob inv 202

KRANJSKA MESTA, TRGI , GRADOVI IN SAMOSTANI NA BAKROREZIH JANEZA VAJKARDA VALVASORJA: 39 REPRODUKCIJ IZ ALBUMA TOPOGRAFIJA DUCATUS CARNIOLIAE MODERNAE,BOGENŠPEK 1679.-LJUBLJANA, 1992
ZALOŽBA MLADINSKA KNJIGA
1992 slovenski ZGODOVINA MONOGRAFSKA publik.

KRONIKA 20. STOLETJA (DVA MEDIJA): 1930-1939 .- LJUBLJANA, 2000 (VIDEOKASETA: 1930-1939)
ZALOŽBA MLADINSKA KNJIGA
2000 slovenski ZGODOVINA MONOGRAFSKA publik.

KRONIKA 20. STOLETJA (DVA MEDIJA): 1940-1949.- LJUBLJANA, 1998 (IN VIDEOKASAETA: 1940-1949)
ZALOŽBA MLADINSKA KNJIGA
1998 slovenski ZGODOVINA MONOGRAFSKA publik.

KRONIKA 20. STOLETJA :1970-1979(DVA MEDIJA) .- LJUBLJANA, 1999 (IN VIDEOKASETA: 1970-1979)
ZALOŽBA MLADINSKA KNJIGA
1999 slovenski ZGODOVINA MONOGRAFSKA publik.

KRONIKA 20. STOLETJA.1950-1959.-LJUBLJANA, 1999 (IN VIDEOKASETA: 1950-1959)
ZALOŽBA MLADINSKA KNJIGA
1999 slovenski ZGODOVINA MONOGRAFSKA publik.

KRONIKA 20. STOLETJA: (1920-1929) .- LJUBLJANA, 1999 (IN VIDEOKASETA: 1920-1929)
ZALOŽBA MLADINSKA KNJIGA
1999 slovenski ZGODOVINA MONOGRAFSKA publik.

KRONIKA 20. STOLETJA: 1900 - 1909.- LJUBLJANA, 1998 (IN VIDEOKASETA: 1900-1909)
ZALOŽBA MLADINSKA KNJIGA
1998 slovenski ZGODOVINA MONOGRAFSKA publik.

KRONIKA 20. STOLETJA: 1910-1919.-LJUBLJANA, 1999 (IN VIDEOKASETA:1910-1919)
ZALOŽBA MLADINSKA KNJIGA
1999 slovenski ZGODOVINA MONOGRAFSKA publik.

KRONIKA 20. STOLETJA: 1960 - 1969.- LJUBLJANA, 1998 (IN VIDEOKASETA: 1960-1969)
ZALOŽBA MLADINSKA KNJIGA
1998 slovenski ZGODOVINA MONOGRAFSKA publik.

KRONIKA 20. STOLETJA: 1980-1989.-LJUBLJANA, 2000 (+ VIDEO KASETA: 20.STOLETJE: 1980-1989)
ZALOŽBA MLADINSKA KNJIGA
2000 slovenski ZGODOVINA MONOGRAFSKA publik.

KRONIKA 20. STOLETJA: DVA MEDIJA.-LJUBLJANA, 2000 (+ VIDEO KASETA: 1990-1999)
ZALOŽBA MLADINSKA KNJIGA
2000 slovenski ZGODOVINA MONOGRAFSKA publik.

KRONIKA DVAJSETEGA STOLETJA.- LJUBLJANA, 1993
ZALOŽBA MLADINSKA KNJIGA
1993 slovenski ZGODOVINA MONOGRAFSKA publik.
FURET FRANCOIS
MINULE ILUZIJE: ESEJ O KOMUNISTIČNI IDEJI 20. STOLETJA.- LJUBLJANA, 1998
ZALOŽBA MLADINSKA KNJIGA
1998 slovenski ZGODOVINA MONOGRAFSKA publik.
DRNOVŠEK JANEZ
MOJA RESNICA.- LJUBLJANA, 1996
ZALOŽBA MLADINSKA KNJIGA
1996 slovenski ZGODOVINA MONOGRAFSKA publik.
JANŠA JANEZ
OKOPI.- LJUBLJANA, 1994
ZALOŽBA MLADINSKA KNJIGA
1994 slovenski ZGODOVINA MONOGRAFSKA publik.
VODUŠEK VLADIMIR
OPERACIJA MARINEC: DEPALA VAS - SCENARIJ NEKE VOHUNSKE AFERE.- LJUBLJANA, 1995
ZALOŽBA MLADINSKA KNJIGA
1995 slovenski ZGODOVINA MONOGRAFSKA publik.
KRELJ SEBASTIJAN
OTROZHIA BIBLIA.- LJUBLJANA, 1987 (FAKSIMILE)
ZALOŽBA MLADINSKA KNJIGA
1987 slovenski ZGODOVINA izločeno ob inv 202
SIMIČ MARKO
PO SLEDEH SOŠKE FRONTE.-LJUBLJANA, 1996
ZALOŽBA MLADINSKA KNJIGA
1996 slovenski ZGODOVINA MONOGRAFSKA publik.
BORŠTNIK PAVLE
POZABLJENA ZGODBA SLOVENSKE NACIONALNE ILEGALE.-LJUBLJANA, 1998
ZALOŽBA MLADINSKA KNJIGA
1998 slovenski ZGODOVINA MONOGRAFSKA publik.

POZDRAVI IZ SLOVENSKIH KRAJEV: DEŽELA IN LJUDJE NA STARIH RAZGLEDNICAH.-LJUBLJANA, 1987
ZALOŽBA MLADINSKA KNJIGA
1987 slovenski ZGODOVINA MONOGRAFSKA publik.
JANŠA JANEZ
PREMIKI: NASTAJANJE IN OBRAMBA SLOVENSKE DRŽAVE 1988-1992.- LJUBLJANA, 1992
ZALOŽBA MLADINSKA KNJIGA
1992 slovenski ZGODOVINA MONOGRAFSKA publik.
SCHAUBER VERA, SCHINDER MICHAEL
SVETNIKI IN GODOVNI ZAVETNIKI.- LJUBLJANA, 1995
ZALOŽBA MLADINSKA KNJIGA
1995 slovenski ZGODOVINA MONOGRAFSKA publik.
CENCIČ MIRA
TIGR-SLOVENCI POD ITALIJO IN TIGR NA OKOPIH V BOJU ZA NARODNI OBSTOJ. KRAS IN VIPAVSKA DOLINA.- LJUBLJANA, 1997
ZALOŽBA MLADINSKA KNJIGA
1997 slovenski ZGODOVINA MONOGRAFSKA publik.
VAJKARD VALVASOR JANEZ
TOPOGRAPHIA DUCATUS CARNIOLIAE MODERNAE.- LJUBLJANA, 1995
ZALOŽBA MLADINSKA KNJIGA
1995 slovenski ZGODOVINA MONOGRAFSKA publik.
ANTIČ IGOR
VELIKI SVETOVNI BIOGRAFSKI LEKSIKON.-LJUBLJANA, 2002
ZALOŽBA MLADINSKA KNJIGA
2002 slovenski PRIROČNIKI MONOGRAFSKA publik.
BREJC MIHA
VMESNI ČAS: VARNOSTNO INFORMATIVNA SLUŽBA IN NASTAJANJE NOVE SLOVENSKE DRŽAVE 1990-1993.-LJUBLJANA, 1994
ZALOŽBA MLADINSKA KNJIGA
1994 slovenski ZGODOVINA MONOGRAFSKA publik.