Seznam gradiva

19 gradiv
Avtor(ji) Naslov Založba Leto Jezik Področje Vrsta
ČEPIČ ZDENKO
AGRARNA REFORMA IN KOLONIZACIJA V SLOVENIJI:(1945-1948).-MARIBOR,1995
ZALOŽBA OBZORJA MARIBOR
1995 slovenski ZGODOVINA MONOGRAFSKA publik.
PELIKAN EGON
AKOMODACIJA IDEOLOGIJE POLITIČNEGA KATOLICIZMA NA SLOVENSKEM.- MARIBOR, 1997
ZALOŽBA OBZORJA MARIBOR
1997 slovenski ZGODOVINA MONOGRAFSKA publik.
ŠNUDERL MAKSO
DNEVNIK 1941 - 1945: I. V OKUPIRANI LJUBLJANI.- MARIBOR, 1993
ZALOŽBA OBZORJA MARIBOR
1993 slovenski ZGODOVINA izločeno ob inv 202
FERENC TONE
FAŠISTI BREZ KRINKE: DOKUMENTI 1941 - 1942.- MARIBOR, 1987
ZALOŽBA OBZORJA MARIBOR
1987 slovenski ZGODOVINA MONOGRAFSKA publik.
Praprotnik Nada
Juliana
ZALOŽBA OBZORJA MARIBOR
1989 slovenski KULTURNA ZGODOVINA MONOGRAFSKA publik.
Ferenc Tone
Kapitulacija Italije in narodnoosvobodilna borba v Sloveniji jeseni 1943
ZALOŽBA OBZORJA MARIBOR
1967 slovenski ZGODOVINA MONOGRAFSKA publik.
Klemenčič Vladimir 1926-2013
Koroška : karta in imenik slovenskih in nemških krajevnih imen = Kärnten : Landkarte und Ortschaftsverzeichnis mit slowenischen und deutschen Ortsnamen
ZALOŽBA OBZORJA MARIBOR
1972 slov., nemški PRIROČNIKI MONOGRAFSKA publik.
FERENC TONE
MUZEJ SLOVENSKIH IZGNANCEV V BRESTANICI.- MARIBOR, 1971
ZALOŽBA OBZORJA MARIBOR
1971 slovenski ZGODOVINA MONOGRAFSKA publik.
Budal Andrej 1889-1972
Odmevi z roba
ZALOŽBA OBZORJA MARIBOR
1967 slovenski ZGODOVINA MONOGRAFSKA publik.
BAJT DRAGO
PIŠEM, TOREJ SEM: PRIROČNIK ZA PISANJE.- MARIBOR, 1993
ZALOŽBA OBZORJA MARIBOR
1993 slovenski PRIROČNIKI MONOGRAFSKA publik.
AMBROŽIČ NOVLJAN LADO
PO ČEM JE ZMAGA.- MARIBOR, 1988
ZALOŽBA OBZORJA MARIBOR
1988 slovenski ZGODOVINA MONOGRAFSKA publik.
ŠKALER STANKO
PO POTEH SLOVENSKO - HRVAŠKEGA KMEČKEGA UPORA 1573.- MARIBOR,1971
ZALOŽBA OBZORJA MARIBOR
1971 slovenski ZGODOVINA MONOGRAFSKA publik.
Kacin-Wohinz Milica
Primorski Slovenci pod italijansko zasedbo 1918-1921
ZALOŽBA OBZORJA MARIBOR
1972 slovenski ZGODOVINA MONOGRAFSKA publik.
STIPLOVŠEK MIROSLAV
PRISPEVKI ZA ZGODOVINO SINDIKALNEGA GIBANJA NA SLOVENSKEM .-MARIBOR, 1989
ZALOŽBA OBZORJA MARIBOR
1989 slovenski ZGODOVINA MONOGRAFSKA publik.
STIPLOVŠEK MIROSLAV
PRISPEVKI ZA ZGODOVINO SINDIKALNEGA GIBANJA NA SLOVENSKEM OD ZAČETKOV ENOTNIH SINDIKATOV SLOVENIJE (1868-1945).-MARIBOR, 1989
ZALOŽBA OBZORJA MARIBOR
1989 slovenski ZGODOVINA MONOGRAFSKA publik.
Ferenc Tone
Quellen zur nationalsozialistischen Entnationalisierungspolitik in Slowenien 1941-1945 = Viri o nacistični raznarodovalni politiki v Sloveniji 1941-1945
ZALOŽBA OBZORJA MARIBOR
1980 nemški ZGODOVINA MONOGRAFSKA publik.
VUGA DAVORIN
SOŠKA FRONTA 1915-1917.- MARIBOR, 1990
ZALOŽBA OBZORJA MARIBOR
1990 slovenski ZGODOVINA MONOGRAFSKA publik.
ŠORN JOŽE
ZAČETKI INDUSTRIJE NA SLOVENSKEM.- MARIBOR, 1984
ZALOŽBA OBZORJA MARIBOR
1984 slovenski ZGODOVINA MONOGRAFSKA publik.
DIAKON PAVEL
ZGODOVINA LANGOBARDOV .-MARIBOR, 1988
ZALOŽBA OBZORJA MARIBOR
1988 slovenski ZGODOVINA MONOGRAFSKA publik.