Seznam gradiva

34 gradiv
Avtor(ji) Naslov Založba Leto Jezik Področje Vrsta

BEGUNSKO ŠOLSTVO V 20. STOLETJU-NAŠE IN PRI NAS.-LJUBLJANA, 2002
SLOVENSKI ŠOLSKI MUZEJ
2002 slovenski ZGODOVINA MONOGRAFSKA publik.

DIJAŠKI IN ŠTUDENTSKI DOMOVI .-LJUBLJANA 1976
SLOVENSKI ŠOLSKI MUZEJ
1976 slovenski ZGODOVINA MONOGRAFSKA publik.
Ribarič Mateja
Hiše učenosti na Slovenskem na starih razglednicah
SLOVENSKI ŠOLSKI MUZEJ
2006 slov.,nem.,ang. ZGODOVINA MONOGRAFSKA publik.

IZOBRAŽEVANJE ODRASLE MLADINE 1870 - 1941: KMETIJSKO BERILO ZA NADALJEVALNE TEČAJE LJUDSKIH ŠOL IN GOSPODARJEM V POUK.-LJUBLJANA, 1975
SLOVENSKI ŠOLSKI MUZEJ
1975 slovenski ZGODOVINA Fotokopija

IZOBRAŽEVANJE ODRASLE MLADINE 1870-1941 .-LJUBLJANA, 1975
SLOVENSKI ŠOLSKI MUZEJ
1975 slovenski ZGODOVINA MONOGRAFSKA publik.
HOJAN TATJANA
KAJ BERETA SLOVENSKI UČITELJ IN UČENEC:PEDAGOŠKI MLADINSKI LISTI NA SLOVENSKEM V 20. STOLETJU.-LJUBLJANA, 1999
SLOVENSKI ŠOLSKI MUZEJ
1999 slovenski ZGODOVINA MONOGRAFSKA publik.

OB SEDEMDESETLETNICI USTANOVITVE SLOVENSKEGA ŠOLSKEGA MUZEJA V LJUBLJANI:1898-1968.-LJUBLJANA, 1968
SLOVENSKI ŠOLSKI MUZEJ
1968 slovenski ZGODOVINA MONOGRAFSKA publik.

OB STOLETNICI USTANOVITVE SLOVENSKE UČITELJSKE ORGANIZACIJE: RAZSTAVNI KATALOG .- LJUBLJANA, 1989
SLOVENSKI ŠOLSKI MUZEJ
1989 slovenski ZGODOVINA MONOGRAFSKA publik.
Balkovec Debevec Marjetka
Knific Bojan, Šuštar Branko, Visenjak-Limon Maja
Obleka v šoli : pregled oblačilnega videza učiteljev in učencev na Slovenskem skozi čas
SLOVENSKI ŠOLSKI MUZEJ
2014 slovenski ZGODOVINA MONOGRAFSKA publik.

OD "VERSKE" K "BREZVERSKI" ŠOLI - ANDREJ PRAPOTNIK (1827 - 1895).-LJUBLJANA, 1995
SLOVENSKI ŠOLSKI MUZEJ
1995 slovenski ARHIVISTIKA MONOGRAFSKA publik.

OD MATURE DO MATURE: ZGODOVINSKI RAZVOJ MATURE NA SLOVENSKEM: RAZSTAVA V SLOVENSKEM ŠOLSKEM MUZEJU,LJUBLJANA.-LJUBLJANA, 1998
SLOVENSKI ŠOLSKI MUZEJ
1998 slovenski ARHIVISTIKA MONOGRAFSKA publik.

OSEMDESETLETNICA SLOVENSKEGA ŠOLSKEGA MUZEJA:1898-1978.-LJUBLJANA, 1978
SLOVENSKI ŠOLSKI MUZEJ
1978 slovenski ZGODOVINA MONOGRAFSKA publik.

OSNOVNA ŠOLA NA SLOVENSKEM 1869-1969 .-LJUBLJANA, 1970
SLOVENSKI ŠOLSKI MUZEJ
1970 slovenski ZGODOVINA MONOGRAFSKA publik.

PEDAGOŠKI POGLEDI NA ANTONA MARTINA SLOMŠKA.ZBORNIK OB RAZSTAVI.-LJUBLJANA, 1999
SLOVENSKI ŠOLSKI MUZEJ
1999 slovenski ZGODOVINA MONOGRAFSKA publik.

POPOTNIK 1880-1950-1980 SODOBNA PEDAGOGIKA.-LJUBLJANA, 1980 (KATALOG)
SLOVENSKI ŠOLSKI MUZEJ
1980 slovenski ZGODOVINA MONOGRAFSKA publik.
Pahor Drago
Pregled razvoja osnovnega šolstva na zapadnem robu slovenskega ozemlja
SLOVENSKI ŠOLSKI MUZEJ
1970 slovenski ZGODOVINA MONOGRAFSKA publik.

RAZSTAVA OB 250-LETNICI ROJSTVA ŠTEFANA KÜZMIČA (1723 - 1779); GORIŠKO IN ISTRSKO BEGUNSKO ŠOLSTVO V PRVI SVETOVNI VOJNI, 50 LETNICA GENTILEJEVE ŠOLSKE REFORME.-LJUBLJANA, 1973
SLOVENSKI ŠOLSKI MUZEJ
1973 slovenski ZGODOVINA MONOGRAFSKA publik.

RAZSTAVA SREDNJEŠOLSKIH GLASIL (KATALOG).-LJUBLJANA, 1993
SLOVENSKI ŠOLSKI MUZEJ
1993 slovenski ZGODOVINA MONOGRAFSKA publik.

SLOVENSKI ŠOLSKI MUZEJ LJUBLJANA: RAZSTAVA O ŽENSKEM ŠOLSTVU IN DELOVANJU UČITELJIC NA SLOVENSKEM .- LJUBLJANA 1970
SLOVENSKI ŠOLSKI MUZEJ
1970 slovenski ZGODOVINA MONOGRAFSKA publik.
HOJAN TATJANA
SLOVENSKI UČITELJ 1872-1877: BIBLIOGRAFSKO KAZALO.- LJUBLJANA, 1988
SLOVENSKI ŠOLSKI MUZEJ
1988 slovenski PRIROČNIKI MONOGRAFSKA publik.

ŠOLA ZA SESTRE: ZDRAVSTVENO ŠOLSTVO NA SLOVENSKEM: RAZSTAVNI KATALOG.-LJUBLJANA, 1992
SLOVENSKI ŠOLSKI MUZEJ
1992 slovenski ZGODOVINA MONOGRAFSKA publik.

ŠOLSKA KRONIKA: ZBORNIK ZA ZGODOVINO ŠOLSTVA IN VZGOJE, LJUBLJANA / (ZBORNIK ZA HISTORIJU ŠKOLJSTVA I PROSVJETE, ZAGREB)
SLOVENSKI ŠOLSKI MUZEJ
1982 slovenski ZGODOVINA PERIODIKA
CIPERLE JOŽE
ŠOLSKA SPRIČEVALA.-LJUBLJANA,1991.-(KATALOG)
SLOVENSKI ŠOLSKI MUZEJ
1991 slovenski ZGODOVINA MONOGRAFSKA publik.

ŠOLSKI SISTEMI NA SLOVENSKEM OD 1774 - 1963.- LJUBLJANA, 1964
SLOVENSKI ŠOLSKI MUZEJ
1964 slovenski ZGODOVINA Fotokopija

ŠOLSTVO NA SLOVENSKEM SKOZI STOLETJA II.-(OD 1848 DO 1918).-KATALOG STALNE RAZSTAVE;68.-LJUBLJANA, 1999
SLOVENSKI ŠOLSKI MUZEJ
1999 slovenski ZGODOVINA MONOGRAFSKA publik.

ŠOLSTVO NA SLOVENSKEM SKOZI STOLETJA III. (OD 1918-1991):KATALOG STALNE RAZSTAVE.-LJUBLJANA, 2002
SLOVENSKI ŠOLSKI MUZEJ
2002 slovenski ZGODOVINA MONOGRAFSKA publik.

ŠOLSTVO NA SLOVENSKEM SKOZI STOLETJA.- LJUBLJANA ,1987
SLOVENSKI ŠOLSKI MUZEJ
1987 slovenski ZGODOVINA MONOGRAFSKA publik.

ŠOLSTVO NA SLOVENSKEM SKOZI STOLETJA.- LJUBLJANA ,1988
SLOVENSKI ŠOLSKI MUZEJ
1988 slovenski ZGODOVINA MONOGRAFSKA publik.

Učila in učni pripomočki na podružničnih šolah skozi več kot pet desetletij : Razstava Slovenski šolski muzej, 20. maj - 30. september 2008
SLOVENSKI ŠOLSKI MUZEJ
2008 slovenski ZGODOVINA MONOGRAFSKA publik.

UČITELJSKI LIST: 1920-1926 BIBLIOGRAFSKO KAZALO- RAZPRAVA.-LJUBLJANA, 1991
SLOVENSKI ŠOLSKI MUZEJ
1991 slovenski PRIROČNIKI MONOGRAFSKA publik.
PAHOR MINKA
UKINITEV SLOVENSKIH IN HRVAŠKIH ŠOL NA PRIMORSKEM .-LJUBLJANA, 1984
SLOVENSKI ŠOLSKI MUZEJ
1984 slovenski ZGODOVINA MONOGRAFSKA publik.
CIPERLE JOŽE, SKALAR VINKO
VZGOJNI ZAVODI.- LJUBLJANA, 1987
SLOVENSKI ŠOLSKI MUZEJ
1987 slovenski ZGODOVINA MONOGRAFSKA publik.
Šuštar Branko
Zgodbe šolskih zvezkov : pogledi na razvoj šolskih zvezkov na Slovenskem od srede 19. stoletja naprej : [kulturnozgodovinska razstava]
SLOVENSKI ŠOLSKI MUZEJ
2011 slovenski ZGODOVINA MONOGRAFSKA publik.

ŽENSKO ŠOLSTVO IN DELOVANJE UČITELJIC NA SLOVENSKEM: RAZSTAVA V SLOVENSKEM ŠOLSKEM MUZEJU.-LJUBLJANA, 1970
SLOVENSKI ŠOLSKI MUZEJ
1970 slovenski ZGODOVINA MONOGRAFSKA publik.