Seznam gradiva

57 gradiv
Avtor(ji) Naslov Založba Leto Jezik Področje Vrsta

100 LET ZGODOVINSKEGA ARHIVA LJUBLJANA (PRILOŽENE 4 ZLOŽENKE) .- LJUBLJANA, 1998
ZGODOVINSKI ARHIV LJUBLJANA
1998 slovenski ARHIVISTIKA MONOGRAFSKA publik.

111 let Zgodovinskega arhiva Ljubljana : 1898-2009
ZGODOVINSKI ARHIV LJUBLJANA
2009 slovenski ARHIVISTIKA MONOGRAFSKA publik.

ARHITEKTURA IN URBANIZEM V LJUBLJANI OD OMEMBE V PISNIH VIRIH LETA 1144 DO POTRESA LETA 1895 IN ARHIVSKO GRADIVO ZGODOVINSKEGA ARHIVA LJUBLJANA .- LJUBLJANA, 1994
ZGODOVINSKI ARHIV LJUBLJANA
1994 slovenski ARHIVISTIKA MONOGRAFSKA publik.
Šenk Tatjana - urednik
Arhivistika, zgodovina, pravo : Vilfanov spominski zbornik = Archivkunde, Geschichte, Recht : Gedenkschrift für Sergij Vilfan = Archives, history, law : Vilfan's memorial volume
ZGODOVINSKI ARHIV LJUBLJANA
2007 slov.,nem.,ang. ARHIVISTIKA MONOGRAFSKA publik.
SKRABL ZORKA
ARHIVSKA ZAPUŠČINA MARJANA KOZINE (1907-1966), SKLADATELJA, PUBLICISTA IN PREVAJALCA:INVENTAR( GRADIVO IN RAZPRAVE;16).-LJUBLJANA, 1996
ZGODOVINSKI ARHIV LJUBLJANA
1996 slovenski ARHIVISTIKA MONOGRAFSKA publik.

Beograd skozi stoletja : (9. - 20. stoletje)
ZGODOVINSKI ARHIV LJUBLJANA
2013 slovenski ARHIVISTIKA MONOGRAFSKA publik.

GRADIVO IN RAZPRAVE ŠT.11: VODNIK ZGODOVINSKEGA ARHIVA LJUBLJANA.-LJUBLJANA, 1992
ZGODOVINSKI ARHIV LJUBLJANA
1992 slovenski ARHIVISTIKA MONOGRAFSKA publik.
MRAVLJA MIJA
GRADIVO IN RAZPRAVE: ZVEZA KULTURNIH ORG.KRANJ.- INVENTAR 1947-1980.-
ZGODOVINSKI ARHIV LJUBLJANA
1980 slovenski ARHIVISTIKA MONOGRAFSKA publik.
ŠTUKL JAKOB
IZ MOJEGA ŽIVLJENJA:GRADIVO IN RAZPRAVE 24.-LJUBLJANA-ŠK.LOKA, 2004
ZGODOVINSKI ARHIV LJUBLJANA
2004 slovenski ZGODOVINA MONOGRAFSKA publik.
OTOREPEC BOŽO, MATIĆ DRAGAN
IZBRANE LISTINE ZGODOVINSKEGA ARHIVA LJUBLJANA: (1320 - 1782).- GRADIVO IN RAZPRAVE; 19/1.-LJUBLJANA, 1998
ZGODOVINSKI ARHIV LJUBLJANA
1998 slovenski ARHIVISTIKA MONOGRAFSKA publik.
OTOREPEC BOŽO, MATIĆ DRAGAN
IZBRANE LISTINE ZGODOVINSKEGA ARHIVA LJUBLJANA: (1320 - 1782).- GRADIVO IN RAZPRAVE; 19/2 (TRANSKRIPCIJE Z REGESTI IN KOMENTARJI) .- LJUBLJANA, 1998
ZGODOVINSKI ARHIV LJUBLJANA
1998 slovenski ARHIVISTIKA MONOGRAFSKA publik.
Hančič Damjan
Klarise na Kranjskem
ZGODOVINSKI ARHIV LJUBLJANA
2005 slovenski ARHIVISTIKA MONOGRAFSKA publik.
ŠTUKL FRANCE
KNJIGA HIŠ V ŠKOFJI LOKI III., STARA LOKA IN NJENE HIŠE.- LJUBLJANA, 1996 (GRADIVO IN RAZPRAVE;ŠT.17)
ZGODOVINSKI ARHIV LJUBLJANA
1996 slovenski ARHIVISTIKA MONOGRAFSKA publik.
Suhadolnik Jože
Kongresni trg z okolico do Prešernovega trga : arhitekturni in zgodovinski oris mestnega predela in objektov, lastniki hiš in arhivsko gradivo ZAL : razstava Zgodovinskega arhiva Ljubljana, atrij Mestne občine Ljubljana in avla ZAL
ZGODOVINSKI ARHIV LJUBLJANA
2009 slovenski ARHIVISTIKA MONOGRAFSKA publik.
Kos Marija, Rogelj Monika
Kranjska rodbina Mayr v luči arhivskih dokumentov in muzejskih predmetov : razstava Gorenjskega muzeja in Zgodovinskega arhiva Ljubljana
ZGODOVINSKI ARHIV LJUBLJANA
2012 slovenski ARHIVISTIKA MONOGRAFSKA publik.
Eržen Podlipnik Elizabeta
Kuge, lakote in vojske - reši nas, o Gospod! : Kranjska v prvem letu vélike vojne
ZGODOVINSKI ARHIV LJUBLJANA
2014 slovenski ARHIVISTIKA MONOGRAFSKA publik.
MATIĆ DRAGAN
KULTURNI UTRIP LJUBLJANE MED PRVO SVETOVNO VOJNO: KULTURNE IN DRUŽABNE PRIREDITVE V SEZONAH 1913/14-1917/18.-GRADIVO IN RAZPRAVE:15.-LJUBLJANA, 1995
ZGODOVINSKI ARHIV LJUBLJANA
1995 slovenski ARHIVISTIKA MONOGRAFSKA publik.
Eržen Podlipnik Elizabeta, Hodnik Mira, Mušič Dunja
Klobčar Monika, Semlič Rajh Zdenka
Ljubezen gre skozi želodec : kulinarika v arhivskih virih
ZGODOVINSKI ARHIV LJUBLJANA
2021 slov., nemški ARHIVISTIKA MONOGRAFSKA publik.
DRNOVŠEK MARJAN
LJUBLJANA NA STARIH FOTOGRAFIJAH .- PONATIS 1988 .- LJUBLJANA ,1985
ZGODOVINSKI ARHIV LJUBLJANA
1988 slovenski ZGODOVINA MONOGRAFSKA publik.

LJUBLJANSKA INDUSTRIJA V LETIH 1918 - 1941.- LJUBLJANA, 1992
ZGODOVINSKI ARHIV LJUBLJANA
1992 slovenski ARHIVISTIKA MONOGRAFSKA publik.
ANŽIČ SONJA, HANČIČ DAMJAN, ŠENK TATJANA
LJUBLJANSKA MESTNA UPRAVA OD PRVEGA ŽUPANA DALJE:1504-2004.-LJUBLJANA, 2004
ZGODOVINSKI ARHIV LJUBLJANA
2004 slovenski ZGODOVINA MONOGRAFSKA publik.

LJUBLJANSKI HOTELI V PRETEKLOSTI.-RAZSTAVA JUNIJ-NOVEMBER 1999 V ZAL.-LJUBLJANA, 1999 (KATALOG)
ZGODOVINSKI ARHIV LJUBLJANA
1999 slovenski ARHIVISTIKA MONOGRAFSKA publik.
Anžič Sonja
Ljubljanski župani skozi čas : 500 let ljubljanskih županov = Ljubljana mayors through time : 500 years of Ljubljana mayors
ZGODOVINSKI ARHIV LJUBLJANA
2004 slov., anglešk ARHIVISTIKA MONOGRAFSKA publik.
Kopač Janez
Lokalna oblast na Slovenskem v letih 1945-1955 [Gradivo in razprave; 29]
ZGODOVINSKI ARHIV LJUBLJANA
2006 slovenski ZGODOVINA MONOGRAFSKA publik.
več avtorjev
Malefične svoboščine Ljubljančanov = Deren von Laibach Malefitzfreyhaittn : ljubljanski kazenski sodni red
ZGODOVINSKI ARHIV LJUBLJANA
2004 slov., nemški ARHIVISTIKA MONOGRAFSKA publik.
SUHADOLNIK JOŽE
MESTNI TRG Z OKOLICO IN CIRIL-METODOV TRG: ARHITEKTURNI IN ZGODOVINSKI ORIS PREDELA MED GRAJSKIM HRIBOM, CANKARJEVIM NABREŽJEM, TRANČO, STRITARJEVO ULICO IN PODGRAJSKEGA DELA CIRIL.METODOVEGA TRGA TER ARHIVSKO GRADIVO ZGODOVINSKEGA ARHIVA LJUBLJANA: KAT
ZGODOVINSKI ARHIV LJUBLJANA
2000 slovenski ARHIVISTIKA MONOGRAFSKA publik.
Matijevič Meta, Skrabl Zorka
Novomeška trgovina in trgovci : razstava Zgodovinskega arhiva Ljubljana Enote za Dolenjsko in Belo krajino Novo mesto
ZGODOVINSKI ARHIV LJUBLJANA
2005 slovenski ARHIVISTIKA MONOGRAFSKA publik.
Matijevič Meta
Novomeške hiše in ljudje : s poudarkom na obdobju od srede 18. do srede 19. stoletja : [Gradivo in razprave; 31]
ZGODOVINSKI ARHIV LJUBLJANA
2007 slovenski ARHIVISTIKA MONOGRAFSKA publik.
Suhadolnik Jože
Osebnosti mesta Ljubljane : portretna serija fototeke : inventar [Gradivo in razprave 27]
ZGODOVINSKI ARHIV LJUBLJANA
2005 slovenski ARHIVISTIKA MONOGRAFSKA publik.
STUDEN ANDREJ
PEDENARCA, KSEL, KELNERCA, ŽNIDAR (GRADIVO IN RAZPRAVE 13).- LJUBLJANA, 1993
ZGODOVINSKI ARHIV LJUBLJANA
1993 slovenski ARHIVISTIKA MONOGRAFSKA publik.
KOS DUŠAN
PISMO, PISAVA, PISAR: PRISPEVEK K ZGODOVINI KRANJSKIH LISTIN DO LETA 1300 .- LJUBLJANA, 1994
ZGODOVINSKI ARHIV LJUBLJANA
1994 slovenski ARHIVISTIKA MONOGRAFSKA publik.
Suhadolnik Jože 1954-, Budna Kodrič Nataša
Poljansko predmestje : zgodovinski in arhitekturni oris mestnega predela in objektov, lastniki hiš in arhivsko gradivo Zgodovinskega arhiva Ljubljana : razstava Zgodovinskega arhiva Ljubljana
ZGODOVINSKI ARHIV LJUBLJANA
2013 slovenski ARHIVISTIKA MONOGRAFSKA publik.

Portretna fotografija, osebnosti mesta Ljubljana : arhivski inventar
ZGODOVINSKI ARHIV LJUBLJANA
2011 slovenski ARHIVISTIKA MONOGRAFSKA publik.

PRIROČNIKI IN KARTE O ORGANIZACIJSKI STRUKTURI V DEŽELAH KOROŠKI, KRANJSKI, PRIMORJU IN ŠTAJERSKI DO LETA 1918: ZGODOVINSKO BIBLIOGRAFSKI VODNIK .- GRAZ, KLAGENFURT, LJUBLJANA, GORIZIA, TRIESTE, 1988
ZGODOVINSKI ARHIV LJUBLJANA
1988 slovenski PRIROČNIKI MONOGRAFSKA publik.
Šega Judita
Protestantizem na Loškem : ob 500-letnici rojstva Primoža Trubarja
ZGODOVINSKI ARHIV LJUBLJANA
2008 slovenski KULTURNA ZGODOVINA MONOGRAFSKA publik.
Pečnik Barbara
Samo zaradi lakote in žeje gre Slovenec malokedaj v krčmo : podoba ljubljanskih gostišč na prelomu 19. v 20. stoletje
ZGODOVINSKI ARHIV LJUBLJANA
2017 slovenski ZGODOVINA MONOGRAFSKA publik.
ANŽIČ SONJA
SKRB ZA UBOGE V DEŽELI KRANJSKI:SOCIALNA POLITIKA NA KRANJSKEM OD SREDE 18. STOLETJA DO LETA 1918.-LJUBLJANA, 2002
ZGODOVINSKI ARHIV LJUBLJANA
2002 slovenski ARHIVISTIKA MONOGRAFSKA publik.
Eržen Podlipnik Elizabeta, Šega Judita, Hodnik Mira, Mušič Dunja
Habjan Hana, Žorž Grega
Slovenci, začenjajo se novi časi ... : (1918-1920)
ZGODOVINSKI ARHIV LJUBLJANA
2018 slovenski ARHIVISTIKA MONOGRAFSKA publik.

SLOVENIJA NI DUNAJ: RAZSTAVA ZGODOVINSKEGA ARHIVA LJUBLJANA IN DUNAJSKEGA MESTNEGA IN DEŽELNEGA ARHIVA.-LJUBLJANA, 1995
ZGODOVINSKI ARHIV LJUBLJANA
1995 slov., nemški ARHIVISTIKA MONOGRAFSKA publik.
ŠUŠTAR BRANKO
SPODNJA ŠIŠKA- PUŠELJC LJUBLJANE: ARHIVSKI ZAPISKI S POTI VASI V PREDMESTJE:1885-1914.-(GRADIVO IN RAZPRAVE;18).-LJUBLJANA, 1996
ZGODOVINSKI ARHIV LJUBLJANA
1996 slovenski ARHIVISTIKA MONOGRAFSKA publik.

SPOMINSKI ZBORNIK ZGODOVINSKEGA ARHIVA LJUBLJANA,GRADIVO IN RAZPRAVE ŠT.21.-LJUBLJANA, 1999
ZGODOVINSKI ARHIV LJUBLJANA
1999 slovenski ARHIVISTIKA MONOGRAFSKA publik.
ŠENK TATJANA
STARA LJUBLJANA-MESTO TRGOV:KATALOG.-LJUBLJANA, 2002
ZGODOVINSKI ARHIV LJUBLJANA
2002 slovenski ARHIVISTIKA MONOGRAFSKA publik.
SUHADOLNIK JOŽE
STARI TRG, GORNJI TRG, LEVSTIKOV TRG.-LJUBLJANA 2003 KATALOG
ZGODOVINSKI ARHIV LJUBLJANA
2003 slovenski ARHIVISTIKA MONOGRAFSKA publik.

Stavbna dediščina mesta Kranja v arhivskem gradivu : razstava Zgodovinskega arhiva Ljubljana, Enote za Gorenjsko Kranj : [Galerija Prešernove hiše v Kranju]
ZGODOVINSKI ARHIV LJUBLJANA
2011 slovenski ARHIVISTIKA MONOGRAFSKA publik.

STO LET DOLENJSKE PROGE: RAZSTAVA ZGODOVINSKEGA ARHIVA LJUBLJANA-ENOTA ZA DOLENJSKO IN BELO KRAJINO.-NOVO MESTO, 1994
ZGODOVINSKI ARHIV LJUBLJANA
1994 slovenski ARHIVISTIKA MONOGRAFSKA publik.

ŠKART- ARHIVSKI OBČASNIK.- LJUBLJANA 1986
ZGODOVINSKI ARHIV LJUBLJANA
1986 slovenski ARHIVISTIKA MONOGRAFSKA publik.
Stariha Gorazd
Tržič v arhivskem gradivu fonda Občina Tržič (1860-1920) : tržiške storije in historije
ZGODOVINSKI ARHIV LJUBLJANA
2015 slovenski ARHIVISTIKA MONOGRAFSKA publik.
Kos Marija
Ulice, ceste in trgi mesta Kranja v preteklosti : [razstava v galeriji Kranjske hiše, Kranj, marec 2009]
ZGODOVINSKI ARHIV LJUBLJANA
2009 slovenski ARHIVISTIKA MONOGRAFSKA publik.
Kos Marjana 8.1.1968-, Mušič Dunja, Eržen Podlipnik Elizabeta, Hodnik Mira, Cerar Luka 1992-
V slogi k uspehu! : arhivsko gradivo društev iz fondov Zgodovinskega arhiva Ljubljana
ZGODOVINSKI ARHIV LJUBLJANA
2021 slovenski ARHIVISTIKA MONOGRAFSKA publik.
Kos Dušan
Valvasor, kuharica Ana in težave z duhom gospe Gallenberg : o prikazovanju duhov in reševanju nesrečnih duš na Slovenskem v zgodnjem novem veku ter o spiritističnih zgodbah Janeza Vajkarda Valvasorja
ZGODOVINSKI ARHIV LJUBLJANA
2013 slovenski ZGODOVINA MONOGRAFSKA publik.
ŠEGA JUDITA
ZDRAVSTVENE IN HIGIENSKE RAZMERE V LJUBLJANI (1895 - 1910).- (GRADIVO IN RAZPRAVE 12).-LJUBLJANA, 1993
ZGODOVINSKI ARHIV LJUBLJANA
1993 slovenski ARHIVISTIKA MONOGRAFSKA publik.
Maležič Matija
Zgodbe krutih časov : iz zapiskov, dokumentov in spominov Matije Maležiča
ZGODOVINSKI ARHIV LJUBLJANA
2008 slovenski ARHIVISTIKA MONOGRAFSKA publik.
FABJANČIČ VLADISLAV
ZGODOVINA LJUBLJANSKIH SODNIKOV IN ŽUPANOV : 1269-1820 .- /GRADIVO IN RAZPRAVE/
Ljubljanski sodniki in župani // Župani in sodniki
ZGODOVINSKI ARHIV LJUBLJANA
1998 slovenski ARHIVISTIKA MONOGRAFSKA publik.
VALENČIČ VLADO
ZGODOVINA LJUBLJANSKIH ULIČNIH IMEN.- GRADIVA IN RAZPRAVE 9.- LJUBLJANA, 1989
ZGODOVINSKI ARHIV LJUBLJANA
1989 slovenski ARHIVISTIKA MONOGRAFSKA publik.

ZGODOVINSKI ARHIV LJUBLJANA: PREDSTAVITVE IN VIDEOFILM.-LJUBLJANA, 2000
ZGODOVINSKI ARHIV LJUBLJANA
2000 slovenski ARHIVISTIKA Videokaseta
Petelin David
Živeti v socialistični Ljubljani : mestno življenje v prvih dveh desetletjih po drugi svetovni vojni
ZGODOVINSKI ARHIV LJUBLJANA
2019 slovenski ZGODOVINA MONOGRAFSKA publik.
SUHADOLNIK JOŽE
ŽIVILSKI TRG IN PLEČNIKOVE TRŽNICE Z OKOLICO V ZGODOVINI.- LJUBLJANA, 1997
ZGODOVINSKI ARHIV LJUBLJANA
1997 slovenski ARHIVISTIKA MONOGRAFSKA publik.