Seznam gradiva

60 gradiv
Avtor(ji) Naslov Založba Leto Jezik Področje Vrsta
Žižek Aleksander
"To je krasna obitelj, ti Ipavci!" : Franc, Benjamin, Gustav in Josip Ipavec v arhivskem gradivu
ZGODOVINSKI ARHIV CELJE
2021 slovenski ARHIVISTIKA MONOGRAFSKA publik.
Bukošek Metka
"Za poljubčke je dobil vse" : črna kronika v sodnih dokumentih Zgodovinskega arhiva Celje
ZGODOVINSKI ARHIV CELJE
2013 slovenski ARHIVISTIKA MONOGRAFSKA publik.

Batagelj Borut 10.7.1976-, Brod Aleš, Zelič Oskar Zoran
#receptiizarhiva : stoletni kuharski zapiski za sodobno rabo
ZGODOVINSKI ARHIV CELJE
2021 slovenski ARHIVISTIKA MONOGRAFSKA publik.
Žižek Aleksander
ABC - arhivska Barbara Celjska
ZGODOVINSKI ARHIV CELJE
2015 slov., anglešk ARHIVISTIKA MONOGRAFSKA publik.
Himmelreich Bojan, Miljević Jure
Bombe na Celje : letalski napadi na Celje med drugo svetovno vojno : [Zgodovinski arhiv Celje, 15. 12. 2005-30. 9. 2006]
ZGODOVINSKI ARHIV CELJE
2005 slovenski ARHIVISTIKA MONOGRAFSKA publik.
Žižek Aleksander, Zdovc Hedvika, Batagelj Borut 10.7.1976-
Kristovič Matej, Kranjec Jože 1982-, Žižek Aleksander
Celje, mesto v arhivu : izbor mestnih spominov iz gradiva Zgodovinskega arhiva Celje
ZGODOVINSKI ARHIV CELJE
2016 slovenski ARHIVISTIKA MONOGRAFSKA publik.
Hokejski klub ECE (Celje)
Celjski hokej : 70 let bojev za uspeh
ZGODOVINSKI ARHIV CELJE
2018 slovenski ZGODOVINA MONOGRAFSKA publik.
Himmelreich Bojan
Celjski olimpijci : 1936-1988
ZGODOVINSKI ARHIV CELJE
2012 slovenski ZGODOVINA MONOGRAFSKA publik.
Aristovnik Bojana, Batagelj Borut 10.7.1976-, Himmelreich Bojan, Jazbec Sonja, Kranjec Jože 1982-, Sirk Vesna 1983-, Zdovc Hedvika, Žižek Aleksander
Dekade. Devetdeseta : 1990-1999 @Celje
ZGODOVINSKI ARHIV CELJE
2015 slovenski ARHIVISTIKA MONOGRAFSKA publik.
Aristovnik Bojana, Batagelj Borut 10.7.1976-, Himmelreich Bojan, Jazbec Sonja, Kranjec Jože 1982-, Sirk Vesna 1983-, Zdovc Hedvika, Žižek Aleksander
Dekade. Osemdeseta : 1980-1989 @Celje
ZGODOVINSKI ARHIV CELJE
2016 slovenski ARHIVISTIKA MONOGRAFSKA publik.

Dekade. Petdeseta : 1950-1959 @Celje
ZGODOVINSKI ARHIV CELJE
2019 slovenski ARHIVISTIKA MONOGRAFSKA publik.
Aristovnik Bojana, Batagelj Borut 10.7.1976-
Dekade. Šestdeseta : 1960-1969 @Celje
ZGODOVINSKI ARHIV CELJE
2018 slovenski ARHIVISTIKA MONOGRAFSKA publik.
MIKOLA MILKO
DELO KOT KAZEN: IZREKANJE IN IZVRŠEVANJE KAZNI PRISILNEGA, POBOLJŠEVALNEGA IN DRUŽBENO KORISTNEGA DELA V SLOVENIJI V OBDOBJU 1945-1951 (ŠTUDIJE 7)
ZGODOVINSKI ARHIV CELJE
2002 slovenski ARHIVISTIKA MONOGRAFSKA publik.
Zajc Cizelj Ivanka
Dijaški dom Krško : 1951-1985 : SI_ZAC/1107
ZGODOVINSKI ARHIV CELJE
2011 slovenski ARHIVISTIKA MONOGRAFSKA publik.

Filatelija v arhivih, arhivi v filateliji : 100 let filatelije v Celju
ZGODOVINSKI ARHIV CELJE
2023 slovenski ARHIVISTIKA MONOGRAFSKA publik.

Hiša pisanih spominov
ZGODOVINSKI ARHIV CELJE
2006 slovenski ARHIVISTIKA MONOGRAFSKA publik.

Hiša pisanih spominov : elektronski medij [DVD]
ZGODOVINSKI ARHIV CELJE
2006 slovenski ARHIVISTIKA CD/DVD

INVENTAR 5:MESTNE ŠOLE CELJE (1777-1964).- PUBLIKACIJE ZGODOVINSKEGA ARHIVA V CELJU.-CELJE, 1993
ZGODOVINSKI ARHIV CELJE
1993 slovenski ARHIVISTIKA MONOGRAFSKA publik.

INVENTARJI 1: ZV.1.- CELJE, 1987 .- MILKO NIKOLA - MESTNI LJUDSKI ODBOR CELJE 1945-1954.-CELJE, 1987
ZGODOVINSKI ARHIV CELJE
1987 slovenski ARHIVISTIKA MONOGRAFSKA publik.

INVENTARJI 2: PUBLIKACIJA ZGODOVINSKEGA ARHIVA V CELJU (OKRAJNI URADI 1854-1868).-CELJE, 1993
ZGODOVINSKI ARHIV CELJE
1993 slovenski ARHIVISTIKA MONOGRAFSKA publik.

INVENTARJI 3: PUBLIKACIJA ZGODOVINSKEGA ARHIVA V CELJU: ARHIVSKO GRADIVO O INDUSTRIJSKIH PODJETJIH NA CELJSKEM DO LETA 1945 .-CELJE, 1993
ZGODOVINSKI ARHIV CELJE
1993 slovenski ARHIVISTIKA MONOGRAFSKA publik.

INVENTARJI 4: PUBLIKACIJE ZGODOVINSKEGA ARHIVA V CELJU (HEDVIKA ZDOVC:MESTNA OBČINA CELJE,I.DEL.1850-1918.-CELJE, 1994
ZGODOVINSKI ARHIV CELJE
1994 slovenski ARHIVISTIKA MONOGRAFSKA publik.

INVENTARJI 7: PUBLIKACIJA ZGODOVINSKEGA ARHIVA V CELJU (METKA BUKUVŠEK,IVANKA ZAJC-CIZELJ:ŠOLSKI SVETI 1864-1941).-CELJE, 1996
ZGODOVINSKI ARHIV CELJE
1996 slovenski ARHIVISTIKA MONOGRAFSKA publik.
HIMMELREICH BOJAN
INVENTARJI: 6 PUBLIKACIJE ZGODOVINSKEGA ARHIVA V CELJU.- (BOJAN HIMMELREICH:GRADIVO OKUPATORJEVIH CIVILNIH ORGANOV 1941-1945 V FONDIH ZGODOVINSKEGA ARHIVA V CELJU).-CELJE, 1996
ZGODOVINSKI ARHIV CELJE
1996 slovenski ARHIVISTIKA MONOGRAFSKA publik.
Zdovc Hedvika, Ivančič Lebar Irena
Iz hiše pisanih spominov : Zanimivi dogodki iz "življenja" občine Trbovlje od 1849 do 1941
ZGODOVINSKI ARHIV CELJE
2011 slovenski ZGODOVINA MONOGRAFSKA publik.
Himmelreich Bojan
Je bilo v Celju dovolj mostov?
ZGODOVINSKI ARHIV CELJE
2022 slovenski ARHIVISTIKA MONOGRAFSKA publik.
Žižek Aleksander
Karel VI. potrdi celjske mestne svoboščine : 1717, september 18., Dunaj
ZGODOVINSKI ARHIV CELJE
2004 slov., nemški ARHIVISTIKA MONOGRAFSKA publik.

KAREL VI. POTRDI CELJSKE MESTNE SVOBOŠČINE:1717,SEPTEMBER 18.,DUNAJ.-CELJE, 2004
ZGODOVINSKI ARHIV CELJE
2004 slov., nemški ZGODOVINA izločeno ob inv 202
Zgodovinski arhiv Celje
Katalog izdaj
ZGODOVINSKI ARHIV CELJE
2017 slovenski ARHIVISTIKA MONOGRAFSKA publik.
CVELFAR BOJAN
KNJIGA GOSTOV ZDRAVILIŠČA ROGAŠKA SLATINA 1823-1850: PRIČEVANJE ARHIVSKIH DOKUMENTOV 1.-CELJE, 2002
ZGODOVINSKI ARHIV CELJE
2002 slovenski ARHIVISTIKA MONOGRAFSKA publik.
Bizjak Matjaž, Žižek Aleksander
Knjiga obračunov celjskih mestnih sodnikov : 1457-1513
ZGODOVINSKI ARHIV CELJE
2010 slov., nemški ARHIVISTIKA MONOGRAFSKA publik.
Mikola Milko
Logotipi celjskih industrijskih podjetij : [razstava v Zgodovinskem arhivu Celje, 30. 9. 2004-15. 12. 2004]
ZGODOVINSKI ARHIV CELJE
2004 slovenski ZGODOVINA MONOGRAFSKA publik.
Žižek Aleksander
Memento mori : smrt in odnos do nje v arhivskem gradivu
ZGODOVINSKI ARHIV CELJE
2020 slovenski ARHIVISTIKA MONOGRAFSKA publik.
Aristovnik Bojana
Mesto v objemu voda : poplave v Celju v 20. stoletju
ZGODOVINSKI ARHIV CELJE
2005 slovenski ARHIVISTIKA MONOGRAFSKA publik.
Žižek Aleksander, Fugger Germadnik Rolanda
Mesto v senci gradu : razstavni katalog
ZGODOVINSKI ARHIV CELJE
2005 slovenski ARHIVISTIKA MONOGRAFSKA publik.
Bukošek Metka
Naj zmaga pravica : razvoj pravosodnih organov na Celjskem
ZGODOVINSKI ARHIV CELJE
2009 slovenski ARHIVISTIKA MONOGRAFSKA publik.
HIMMELREICH BOJAN
NAMESTO ŽEMLJE ČRNI KRUH: ORGANIZACIJA PRESKRBE Z ŽIVILI V CELJU V ČASU OBEH SVETOVNIH VOJN.-PUBLIKACIJE ZAC; ŠTUDIJE 6.-CELJE, 2002
ZGODOVINSKI ARHIV CELJE
2002 slovenski ARHIVISTIKA MONOGRAFSKA publik.
Zdovc Hedvika
Občina Trbovlje : 1849-1941 : SI_ZAC/0065
ZGODOVINSKI ARHIV CELJE
2013 slovenski ARHIVISTIKA MONOGRAFSKA publik.
Zajc Cizelj Ivanka
Občinski komite Zveze socialistične mladine Slovenije Šentjur pri Celju : 1960-1991
ZGODOVINSKI ARHIV CELJE
2007 slovenski ARHIVISTIKA MONOGRAFSKA publik.

OD NAČRTA DO STAVBE:ARHITEKTURA KOZJANSKEGA V NAČRTIH IN DOKUMENTIH IZ SREDE 19. STOLETJA.-CELJE, 2002
ZGODOVINSKI ARHIV CELJE
2002 slovenski ARHIVISTIKA MONOGRAFSKA publik.
ZAJC CIZELJ IVANKA
OSNOVNA ŠOLA CELJE:1777-1919 (ŠTUDIJE 5) .- CELJE, 2000
ZGODOVINSKI ARHIV CELJE
2000 slovenski ARHIVISTIKA MONOGRAFSKA publik.
Himmelreich Bojan
Pike, špekulanti in Trumanova jajca : preskrba prebivalstva Slovenije z blagom široke potrošnje v letih 1945-1953
ZGODOVINSKI ARHIV CELJE
2008 slovenski ARHIVISTIKA MONOGRAFSKA publik.
Himmelreich Bojan
Planinsko društvo Celje - Matica : 1862-2010 : SI_ZAC/1121
ZGODOVINSKI ARHIV CELJE
2013 slovenski ARHIVISTIKA MONOGRAFSKA publik.

POGLED V URBANISTIČNI RAZVOJ CELJA.-CELJE, 2004
ZGODOVINSKI ARHIV CELJE
2004 slovenski ZGODOVINA MONOGRAFSKA publik.
ŽIŽEK ALEKSANDER
ROKODELCI MOJEGA MESTA (ŠTUDIJE 4) .- CELJE, 2000
ZGODOVINSKI ARHIV CELJE
2000 slovenski ARHIVISTIKA MONOGRAFSKA publik.
Žižek Aleksander
Skrivno življenje cehov : cehi Celja, Maribora in Ptuja med letoma 1732 in 1859
ZGODOVINSKI ARHIV CELJE
2012 slovenski ZGODOVINA MONOGRAFSKA publik.
MIKOLA MILKO
SODNI PROCESI NA CELJSKEM 1944 - 1951 (ŠTUDIJE 1) .- CELJE, 1995
ZGODOVINSKI ARHIV CELJE
1995 slovenski ARHIVISTIKA MONOGRAFSKA publik.
Batagelj Borut 10.7.1976-, Kregar Tone 1971-, Štepec Marko, Himmelreich Bojan
Srčni pozdrav iz bojniga polja : prva svetovna vojna in njen odmev na Celjskem
ZGODOVINSKI ARHIV CELJE
2014 slovenski ZGODOVINA MONOGRAFSKA publik.

SREČANJE S CELJSKIMI ROKODELCI.-CELJE, 2001
ZGODOVINSKI ARHIV CELJE
2001 slovenski ARHIVISTIKA MONOGRAFSKA publik.
MIKOLA MILKO
STARA INDUSTRIJSKA PODJETJA NA CELJSKEM (ŠTUDIJE 2) .- CELJE, 1996
ZGODOVINSKI ARHIV CELJE
1996 slovenski ARHIVISTIKA MONOGRAFSKA publik.
Batagelj Borut, Novak Miroslav, Lindental Damjan, Zupanc Jure, Zupanič Katja
Stara šara?! : problem dolgoročne hrambe na sodobnih nosilcih informacij : [katalog k razstavi]
ZGODOVINSKI ARHIV CELJE
2012 slovenski ARHIVISTIKA MONOGRAFSKA publik.

V HIŠI MOJEGA OČETA JE MNOGO BIVALIŠČ:(JANEZOV EVANGELIJ;14,2):O PORUŠENIH CELJSKIH CERKVAH.-CELJE, 2003
ZGODOVINSKI ARHIV CELJE
2003 slovenski ZGODOVINA MONOGRAFSKA publik.
Batagelj Borut, Jakšić Milan, Spasović Ivana
Voda, vode, vodi. Celje = Voda, vode, vodi. Celje
ZGODOVINSKI ARHIV CELJE
2013 slov., srbski ARHIVISTIKA MONOGRAFSKA publik.

Vodnik po fondih in zbirkah Zgodovinskega arhiva Celje
ZGODOVINSKI ARHIV CELJE
2010 slovenski ARHIVISTIKA MONOGRAFSKA publik.

VODNIK PO FONDIH IN ZBIRKAH ZGODOVINSKEGA ARHIVA V CELJU.-CELJE, 1997
ZGODOVINSKI ARHIV CELJE
1997 slovenski ARHIVISTIKA MONOGRAFSKA publik.

Žižek Aleksander, Urlep Lilijana, Horvat Mojca 1973-, Zajšek Boštjan, Zadravec Dejan, Hernja-Masten Marija, Fras Ivan, Tovšak Slavica, Cvelfar Bojan, Goličnik Jože, Gostenčnik Nina 1978-
Vodnik po urbarjih in urbarialnih registrih štajerskih arhivov
ZGODOVINSKI ARHIV CELJE
2009 slovenski ARHIVISTIKA MONOGRAFSKA publik.
MIKOLA MILKO
ZAPLEMBE PREMOŽENJA V SLOVENIJI 1943-1952 (ŠTUDIJE 3) .- CELJE, 1999
ZGODOVINSKI ARHIV CELJE
1999 slovenski ARHIVISTIKA MONOGRAFSKA publik.

ZDRAVILIŠKI DOM V ROGAŠKI SLATINI.-ROGAŠKA, 2003
ZGODOVINSKI ARHIV CELJE
2003 slovenski ZGODOVINA MONOGRAFSKA publik.
MIKOLA MILKO
ZGODOVINA CELJSKE INDUSTRIJE.-CELJE, 2004
ZGODOVINSKI ARHIV CELJE
2004 slovenski ZGODOVINA MONOGRAFSKA publik.
Batagelj Borut
Zima : od strahu k veselju : Razstava v Zgodovinskem arhivu Celje od 21. decembra 2010 do 23. marca 2011
Razstava v Zgodovinskem arhivu Celje od 21. decembra 2010 do 23. marca 2011
ZGODOVINSKI ARHIV CELJE
2010 slovenski ZGODOVINA MONOGRAFSKA publik.