Seznam gradiva

2 gradivi
Avtor(ji) Naslov Založba Leto Jezik Področje Vrsta

ČASOPIS ZA ZGODOVINO IN NARODOPISJE, MARIBOR
ZGODOVINSKO DRUŠTVO V MARIBORU
1907 slovenski ZGODOVINA PERIODIKA

STUDIA HISTORICA SLOVENICA: ČASOPIS ZA HUMANISTIČNE IN DRUŽBOSLOVNE ŠTUDIJE, MARIBOR
ZGODOVINSKO DRUŠTVO V MARIBORU
2001 slovenski NEZNANO PERIODIKA