Seznam gradiva

58 gradiv
Avtor(ji) Naslov Založba Leto Jezik Področje Vrsta
Bruckmüller Ernst
Pflaum Veronika, Vilfan-Bruckmüller Irena, Rihtaršič Mateja
Avstrijska zgodovina
SLOVENSKA MATICA V LJUBLJANI
2017 slovenski ZGODOVINA MONOGRAFSKA publik.
Štuhec Marko
Besede, ravnanja in stvari : plemstvo na Kranjskem v prvi polovici 18. stoletja
SLOVENSKA MATICA V LJUBLJANI
2009 slovenski ZGODOVINA MONOGRAFSKA publik.

BLEIWEISOV ZBORNIK: XI. ZVEZEK.- LJUBLJANA, 1909
SLOVENSKA MATICA V LJUBLJANI
1909 slovenski ZGODOVINA MONOGRAFSKA publik.

CERKEV, KULTURA IN POLITIKA 1890 - 1941: SIMPOZIJ 1992.- LJUBLJANA, 1993
SLOVENSKA MATICA V LJUBLJANI
1993 slovenski ZGODOVINA MONOGRAFSKA publik.
GORŠE MIROSLAV
DOKTOR VALENTIN ZARNIK: NARODNI BUDITELJ, PISATELJ IN POLITIK.- LJUBLJANA, 1940
SLOVENSKA MATICA V LJUBLJANI
1940 slovenski ZGODOVINA MONOGRAFSKA publik.
SIMONITI VASKO
FANFARE NASILJA.-LJUBLJANA, 2003
SLOVENSKA MATICA V LJUBLJANI
2003 slovenski ZGODOVINA MONOGRAFSKA publik.

GLASNIK SLOVENSKE MATICE
SLOVENSKA MATICA V LJUBLJANI
slovenski NEZNANO PERIODIKA
Simoniti Primož
Humanizem na Slovenskem in slovenski humanisti do srede XVI. stoletja
SLOVENSKA MATICA V LJUBLJANI
1979 slovenski ZGODOVINA MONOGRAFSKA publik.
Svetlič Rikard
Kazalo krajev na "Zemljevidu slovenskega ozemlja", 1:200.000
SLOVENSKA MATICA V LJUBLJANI
1922 slovenski PRIROČNIKI MONOGRAFSKA publik.
Cevc Emilijan 1920-2006
Kiparstvo na Slovenskem med gotiko in barokom
SLOVENSKA MATICA V LJUBLJANI
1981 slovenski KULTURNA ZGODOVINA MONOGRAFSKA publik.

Barbarič Štefan
Kmečki upori v slovenski umetnosti : zbornik razprav
SLOVENSKA MATICA V LJUBLJANI
1974 slovenski KULTURNA ZGODOVINA MONOGRAFSKA publik.
Makarovič Gorazd
Ko še nismo bili Slovenci in Slovenke : novoveške etnične identitete pred slovensko narodno zavestjo
SLOVENSKA MATICA V LJUBLJANI
2008 slovenski ZGODOVINA MONOGRAFSKA publik.
Gams Ivan, 1923-2014
Kras : zgodovinski, naravoslovni in geografski oris
SLOVENSKA MATICA V LJUBLJANI
1974 slovenski GEOGRAFIJA MONOGRAFSKA publik.
VOVKO ANDREJ
MAL POLOŽI DAR...:PORTRET SLOVENSKE NARODNOOBRAMBNE ŠOLSKE ORGANIZACIJE DRUŽBE SV. CIRILA IN METODA:1885-1918.-LJUBLJANA, 1994
SLOVENSKA MATICA V LJUBLJANI
1994 slovenski ZGODOVINA MONOGRAFSKA publik.
ČERMELJ LAVO
MED PRVIM IN DRUGIM TRŽAŠKIM PROCESOM.-LJUBLJANA, 1972
SLOVENSKA MATICA V LJUBLJANI
1972 slovenski ZGODOVINA MONOGRAFSKA publik.
PREMRL RADOSLAVA
MOJ BRAT JANKO - VOJKO .- LJUBLJANA, 1992
SLOVENSKA MATICA V LJUBLJANI
1992 slovenski ZGODOVINA MONOGRAFSKA publik.
Kravos Bogomila
Moj Trst
SLOVENSKA MATICA V LJUBLJANI
2023 slovenski ZGODOVINA MONOGRAFSKA publik.
UDE LOJZE
MOJE MNENJE O POLOŽAJU: ČLANKI IN PISMA1941- 1944.- LJUBLJANA, 1994
SLOVENSKA MATICA V LJUBLJANI
1994 slovenski ZGODOVINA MONOGRAFSKA publik.
HERBERSTEIN ŽIGA
MOSKOVSKI ZAPISKI .- LJUBLJANA, 2001
SLOVENSKA MATICA V LJUBLJANI
2001 slovenski ZGODOVINA MONOGRAFSKA publik.
ZWITTER FRAN
O SLOVENSKEM NARODNEM VPRAŠANJU.- LJUBLJANA, 1990
SLOVENSKA MATICA V LJUBLJANI
1990 slovenski ZGODOVINA MONOGRAFSKA publik.
Rejec Tatjana
Partija in tigrovci : medvojna in povojna usoda nekaterih vodilnih tigrovcev
SLOVENSKA MATICA V LJUBLJANI
2006 slovenski ZGODOVINA MONOGRAFSKA publik.
PETRE FRAN
POIZKUS ILIRIZMA PRI SLOVENCIH (1835 - 1849).- LJUBLJANA, 1939
SLOVENSKA MATICA V LJUBLJANI
1939 slovenski ZGODOVINA MONOGRAFSKA publik.
VODOPIVEC KATJA
POSTAVA IN HUDODELSTVO :KRIMINALITETA NA SLOVENSKEM V 19. STOLETJU.-LJUBLJANA, 1990
SLOVENSKA MATICA V LJUBLJANI
1990 slovenski ZGODOVINA MONOGRAFSKA publik.
Cevc Emilijan 1920-2006
Poznogotska plastika na Slovenskem
SLOVENSKA MATICA V LJUBLJANI
1970 slovenski KULTURNA ZGODOVINA MONOGRAFSKA publik.
VILFAN SERGIJ
PRAVNA ZGODOVINA SLOVENCEV.- LJUBLJANA, 1996
SLOVENSKA MATICA V LJUBLJANI
1996 slovenski ZGODOVINA MONOGRAFSKA publik.
Mahnič Joža - zbral in uredil
Pregljev zbornik : predavanja z znanstvenega simpozija, ki je potekal 27. 10. 1983 ob stoletnici pisateljevega rojstva
SLOVENSKA MATICA V LJUBLJANI
1984 slovenski DOMOZNANSTVO MONOGRAFSKA publik.
REJEC ALBERT
PRIČEVANJA O TIGRU.- LJUBLJANA, 1995
SLOVENSKA MATICA V LJUBLJANI
1995 slovenski ZGODOVINA MONOGRAFSKA publik.
Cencič Miroslava
Primorska sredina v primežu bratomorne vojne
SLOVENSKA MATICA V LJUBLJANI
2011 slovenski ZGODOVINA MONOGRAFSKA publik.
Kacin Wohinz Milica, Verginella Marta
Primorski upor fašizmu : 1920-1941
SLOVENSKA MATICA V LJUBLJANI
2008 slovenski ZGODOVINA MONOGRAFSKA publik.
Studen Andrej
Rabljev zamah : k zgodovini kriminala in kaznovanja na Slovenskem od 16. do začetka 21. stoletja
SLOVENSKA MATICA V LJUBLJANI
2004 slovenski ZGODOVINA MONOGRAFSKA publik.
REISP BRANKO
REDKI STARI TISKI .- LJUBLJANA, 2001
SLOVENSKA MATICA V LJUBLJANI
2001 slovenski ZGODOVINA MONOGRAFSKA publik.
Konc Lorenzutti Nataša
Senca brez človeka : film v prozi
SLOVENSKA MATICA V LJUBLJANI
2023 slovenski ZGODOVINA MONOGRAFSKA publik.
KOBLAR FRANCE
SIMON GREGORČIČ.-LJUBLJANA, 1962
SLOVENSKA MATICA V LJUBLJANI
1962 slovenski ZGODOVINA MONOGRAFSKA publik.

Zuljan Kumar Danila, Kolenc Petra 1977-, Ramšak Jure, Makuc Neva 1978-, Rutar Simon 1851-1903
Simon Rutar in Beneška Slovenija
SLOVENSKA MATICA V LJUBLJANI
2021 slovenski DOMOZNANSTVO MONOGRAFSKA publik.

SLOVENCI V XX.STOLETJU: SIMPOZIJ 4. IN 5. DECEMBRA 2001.-LJUBLJANA, 2002
SLOVENSKA MATICA V LJUBLJANI
2002 slovenski ZGODOVINA MONOGRAFSKA publik.
Voje Ignacij
Slovenica - Balcanica : zgodovinske študije
SLOVENSKA MATICA V LJUBLJANI
2005 slovenski ZGODOVINA MONOGRAFSKA publik.
Dragotin Cvetko
Slovenska glasba v evropskem prostoru = Slovene music in its European setting
SLOVENSKA MATICA V LJUBLJANI
1991 slov., anglešk KULTURNA ZGODOVINA MONOGRAFSKA publik.

SLOVENSKA MATICA: ZBORNIK RAZPRAV IN ČLANKOV.- LJUBLJANA, 1964
SLOVENSKA MATICA V LJUBLJANI
1964 slovenski ZGODOVINA MONOGRAFSKA publik.

SLOVENSKA ZEMLJA.-OPIS SLOVENSKIH POKRAJIN-VOJVODINA KOROŠKA.-1.ZV.-LJUBLJANA, 1909
SLOVENSKA MATICA V LJUBLJANI
1909 slovenski ZGODOVINA MONOGRAFSKA publik.
GESTRIN FERDO
SLOVENSKE DEŽELE IN ZGODNJI KAPITALIZEM.- LJUBLJANA, 1991
SLOVENSKA MATICA V LJUBLJANI
1991 slovenski ZGODOVINA MONOGRAFSKA publik.

SLOVENSKE ZAMISLI O PRIHODNOSTI OKROG LETA 1918: NARODNA VLADA, DRŽAVA SHS IN SLOVENSKE ZAMISLI O PRIHODNOSTI PRED LETOM 1918 IN PO NJEM.-LJUBLJANA, 2000
SLOVENSKA MATICA V LJUBLJANI
2000 slovenski ZGODOVINA MONOGRAFSKA publik.

SLOVENSKI IZSELJENSKI KOLEDAR
SLOVENSKA MATICA V LJUBLJANI
1954 slovenski KOLEDARJI PERIODIKA
MLAKAR BORIS
SLOVENSKO DOMOBRANSTVO 1943-1945:USTANOVITEV, ORGANIZACIJA, IDEJNO OZADJE.-LJUBLJANA, 2003
SLOVENSKA MATICA V LJUBLJANI
2003 slovenski ZGODOVINA MONOGRAFSKA publik.
GRAFENAUER BOGO
SLOVENSKO NARODNO VPRAŠANJE IN SLOVENSKI ZGODOVINSKI POLOŽAJ.- LJUBLJANA, 1987
SLOVENSKA MATICA V LJUBLJANI
1987 slovenski ZGODOVINA MONOGRAFSKA publik.
Melik Anton
Slovensko primorje
SLOVENSKA MATICA V LJUBLJANI
1960 slovenski GEOGRAFIJA MONOGRAFSKA publik.
ČERMELJ LAVO
SPOMINI NA MOJA TRŽAŠKA LETA.-LJUBLJANA, 1969
SLOVENSKA MATICA V LJUBLJANI
1969 slovenski ZGODOVINA MONOGRAFSKA publik.
OTOREPEC BOŽO
SREDNJEVEŠKI PEČATI IN GRBI MEST IN TRGOV NA SLOVENSKEM.-LJUBLJANA, 1988
SLOVENSKA MATICA V LJUBLJANI
1988 slovenski ZGODOVINA MONOGRAFSKA publik.
OBLAK VATROSLAV
STAREJŠI SLOVENSKI TEKSTI.- LJUBLJANA
SLOVENSKA MATICA V LJUBLJANI
slovenski ZGODOVINA MONOGRAFSKA publik.
SOVRE ANTON
STARI GRKI.-SLOVENSKA MATICA V LJUBLJANI, 2002
SLOVENSKA MATICA V LJUBLJANI
2002 slovenski ZGODOVINA MONOGRAFSKA publik.
izbral in uredil Zdravko Duša
Tolminska knjiga : pesmi, zgodbe in pričevanja
SLOVENSKA MATICA V LJUBLJANI
2016 slovenski DOMOZNANSTVO MONOGRAFSKA publik.

Velika vojna in Slovenci : 1914-1918
SLOVENSKA MATICA V LJUBLJANI
2005 slovenski ZGODOVINA MONOGRAFSKA publik.
Pavšič Jernej - uredil
Vipavska dolina : neživi svet, rastlinstvo, živalstvo, zgodovina, umetnostna zgodovina, gmotna kultura, gospodarstvo, naravovarstvo
SLOVENSKA MATICA V LJUBLJANI
2013 slovenski DOMOZNANSTVO MONOGRAFSKA publik.
SIMONITI VASKO
VOJAŠKA ORGANIZACIJA NA SLOVENSKEM V 16.STOLETJU.- LJUBLJANA, 1991
SLOVENSKA MATICA V LJUBLJANI
1991 slovenski ZGODOVINA MONOGRAFSKA publik.
Komelj Miklavž, Mislej Irene
Zagledal sem se sredi dveh ozvezdij : Veno Pilon med podobo in besedo
SLOVENSKA MATICA V LJUBLJANI
2022 slovenski KULTURNA ZGODOVINA MONOGRAFSKA publik.

ZBORNIK ZA ZGODOVINO NARAVOSLOVJA IN TEHNIKE, LJUBLJANA
SLOVENSKA MATICA V LJUBLJANI
1971 slovenski NEZNANO PERIODIKA
Svetlič Rikard
Svetlič Rikard, Vojaški geografski zavod (Dunaj)
Zemljevid slovenskega ozemlja [Kartografsko gradivo] : Julijske Alpe ; Maribor ; Ljubljana - Trst ; Zagreb
SLOVENSKA MATICA V LJUBLJANI
1921 slovenski PRIROČNIKI Kartografsko gradivo
Reisp Branko
Zgodbe in podobe iz naše preteklosti
SLOVENSKA MATICA V LJUBLJANI
2008 slovenski ZGODOVINA MONOGRAFSKA publik.
KOSOVEL ANTON
ZLOČIN BREZ KAZNI.-LJUBLJANA, 2003
SLOVENSKA MATICA V LJUBLJANI
2003 slovenski DOMOZNANSTVO MONOGRAFSKA publik.