Seznam gradiva

41 gradiv
Avtor(ji) Naslov Založba Leto Jezik Področje Vrsta

Baški zbornik
TOLMINSKI MUZEJ
2006 slovenski DOMOZNANSTVO MONOGRAFSKA publik.

Bovški zbornik : ob 800-letnici prve pisne omembe župnije Bovec : 1192-1992
TOLMINSKI MUZEJ
2004 slovenski DOMOZNANSTVO MONOGRAFSKA publik.
Kofol Karla
Grego Marko
Človek in vojna : katalog razstave ob stoletnici začetka bojev na Soči in sedemdesetletnici konca druge svetovne vojne
TOLMINSKI MUZEJ
2015 slovenski DOMOZNANSTVO MONOGRAFSKA publik.
Vadnjal Jaka
Domovanje v raju : zgodovina Loga pod Mangartom
TOLMINSKI MUZEJ
2009 slovenski DOMOZNANSTVO MONOGRAFSKA publik.
Négyesi Lajos
Gora krvi in vzdihljajev : vojaki 46. pehotnega polka iz Szegeda na Mrzlem Vrhu = The mountain of blood and sighs : soldiers of the 46th infantry regiment from Szeged on Mrzli Vrh
TOLMINSKI MUZEJ
2015 slov., anglešk DOMOZNANSTVO MONOGRAFSKA publik.
Kofol Karla
Izginjajoča stavbna dediščina : Šentviška planota, zgornja Baška grapa in območje Trebuše : katalog razstave
TOLMINSKI MUZEJ
2008 slovenski KULTURNA ZGODOVINA MONOGRAFSKA publik.
Mlinar Miha, Gerbec Teja
Keltskih konj topot : najdišče Bizjakova hiša v Kobaridu : [katalog razstave] = Hear the horses of Celts : the Bizjakova hiša site in Kobarid : [exhibition catalogue]
TOLMINSKI MUZEJ
2011 slov., anglešk DOMOZNANSTVO MONOGRAFSKA publik.
Munih Ciril
Leta strahu in trpljenja : (1914-1918) : kronika župnije Sv. Lucija (Most na Soči)
TOLMINSKI MUZEJ
2016 slovenski DOMOZNANSTVO MONOGRAFSKA publik.
Fučik Josef
Mednarodna razstava ob 90. letnici bitk na Soči "ISONZO 1915 - 1917" s češko udeležbo s temo "Vojaki iz čeških dežel na soški fronti"
TOLMINSKI MUZEJ
2007 slov.,češki DOMOZNANSTVO MONOGRAFSKA publik.
Benedejčič Mirko
Mirko Benedejčič - Hrenc, pesnik in pravljičar
TOLMINSKI MUZEJ
2009 slovenski DOMOZNANSTVO MONOGRAFSKA publik.
Kofol Karla
Na svoji zemlji - 60 let kasneje : katalog razstave ob 60-letnici prvega slovenskega zvočnega igranega celovečernega filma
TOLMINSKI MUZEJ
2008 slovenski KULTURNA ZGODOVINA MONOGRAFSKA publik.

Naplavine obsoške zgodovine : vodnik po stalni razstavi Tolminskega muzeja
TOLMINSKI MUZEJ
2011 slovenski DOMOZNANSTVO MONOGRAFSKA publik.
Fortunat-Černilogar Damjana, Baccichet Moreno
Nemške kostnice med Sočo in Piavo = Deutsche Beinhäuser zwischen den Flüssen Soča und Piave
TOLMINSKI MUZEJ
2020 slov., nemški DOMOZNANSTVO MONOGRAFSKA publik.
MLINAR MIHA
NOVE ZANKE SVETOLUCIJSKE UGANKE:ARHEOLOŠKE RAZISKAVE MOST NA SOČI 2000 DO 2001:KATALOG RAZSTAVE.-TOLMIN, 2002
TOLMINSKI MUZEJ
2002 slovenski KULTURNA ZGODOVINA MONOGRAFSKA publik.
Grego Marko, Mlinar Miha
Od planine do Planike : vodnik po razstavi v Mlekarni Planika Kobarid = Dalla malga alla Planika : guida alla mostra nel Caseificio Planika Kobarid
TOLMINSKI MUZEJ
2019 slov., italij. DOMOZNANSTVO MONOGRAFSKA publik.

PIRNIKOV ZBORNIK.-TOLMIN, 2002
TOLMINSKI MUZEJ
2002 slovenski ZGODOVINA MONOGRAFSKA publik.
Fortunat Černilogar Damjana, Mlinar Miha
Po sledeh tolminske preteklosti [Videoposnetek] : promocijsko izobraževalno-dokumentarni film = Following the footsteps of the past in the Upper Soča Valley : promotional, educational documentary film
TOLMINSKI MUZEJ
2011 slov., anglešk DOMOZNANSTVO CD/DVD
Kofol Karla
Posočje 1945-1947 : katalog razstave ob 70. obletnici vzpostavitve slovenske zahodne meje
TOLMINSKI MUZEJ
2018 slovenski DOMOZNANSTVO MONOGRAFSKA publik.
Mlinar Miha, Turk Matija 1977-
Prapoti skozi praproti : arheološka topografija dolin Tolminke in Zadlaščice : [katalog razstave]
TOLMINSKI MUZEJ
2016 slovenski KULTURNA ZGODOVINA MONOGRAFSKA publik.
Kofol Karla, Jug Cvetka, Uršič Rok 1963-, Zgaga Olga
Grego Marko, Kenda Tomaž 1989-, Žorž Grega
Prve posoške tovarne : industrializacija Gornjega Posočja 1947-2020
TOLMINSKI MUZEJ
2020 slovenski DOMOZNANSTVO MONOGRAFSKA publik.

Soška fronta = Sošcská fronta = Isonzo front : 1915-1917 : s čehi na soški fronti = se Čechy na sočské frontě = on the Soča front with Bohemians : tri zgodbe avstro-ogrskih vojakov s soškega bojišča = tři přiběhy Rakousko-Uherských voják
mednarodna razstava = mezinárodní výstava = international exhibition, 26. 5.-30. 9. 2007
TOLMINSKI MUZEJ
2007 slov.,ita.,ang. DOMOZNANSTVO MONOGRAFSKA publik.
Huf-Melicher Maria Dorothea
Spomini avstro-ogrskega častnika na Tolmin : k.u.k. inženirski štab v Tolminu 1915-1917 : cesta iz Tolmina v Polog : [z dodatkom o Jožefu Rutarju iz Zadlaz-Čadrga]
TOLMINSKI MUZEJ
2007 slovenski DOMOZNANSTVO MONOGRAFSKA publik.
Fortunat-Černilogar Damjana, Drole Ernesta, Pirkovič Jelka, Steiner-Strauss Alexandra, Geyling Michael, Geyling Jutta
Spominska cerkev Sv. Duha v Javorci : sto let bazilike miru : [razstava ob stoletnici Javorce]
TOLMINSKI MUZEJ
2016 slovenski DOMOZNANSTVO MONOGRAFSKA publik.
Mlinar Miha, Laharnar Boštjan, Vidulli Torlo Marzia, Crismani Anna
Stari bogovi obmolknejo : Šentviška planota v arheoloških dobah : katalog razstave
TOLMINSKI MUZEJ
2018 slovenski DOMOZNANSTVO MONOGRAFSKA publik.
Dolenc Rafaela
Stoji v planini vas ... Tolminske Ravne : monografija rojstne vasi
TOLMINSKI MUZEJ
2006 slovenski DOMOZNANSTVO MONOGRAFSKA publik.
RUTAR MARIJA
TOLMINSKA JE PESEM:ZBRANA OBJAVLJENA IN NEOBJAVLJENA DELA UČITELJICE, MUZEALKE IN ETNOLOGINJE MARIJE RUTAR .- NOVA GORICA, 2000
TOLMINSKI MUZEJ
2000 slovenski ZGODOVINA MONOGRAFSKA publik.

Kofol Karla
Tolminska v času punta : zbornik ob 300-letnici tolminskega punta 1713-2013
TOLMINSKI MUZEJ
2013 slovenski DOMOZNANSTVO MONOGRAFSKA publik.
RUTAR SIMON
TOLMINSKE ZGODOVINSKE ČRTICE.-TOLMIN, 2001
TOLMINSKI MUZEJ
2001 slovenski ZGODOVINA MONOGRAFSKA publik.
Gabellini Remigio
Tolminski punt 1713 = La rivolta dei Tolminotti 1713 : [razstava stripa v galeriji Tolminskega muzeja]
TOLMINSKI MUZEJ
2013 slov., italij. DOMOZNANSTVO MONOGRAFSKA publik.
Fortunat Černilogar Damjana
Tolminsko mostišče : ob 90-letnici prvih bojev na soški fronti : katalog ob razstavi Tolminskega muzeja : Tolminski muzej, Tolmin, 21. maj 2005 - 15. oktober 2005
TOLMINSKI MUZEJ
2005 slovenski DOMOZNANSTVO MONOGRAFSKA publik.
Galić Lovro
Marušič Branko
Tolminsko mostišče I
TOLMINSKI MUZEJ
2005 slovenski DOMOZNANSTVO MONOGRAFSKA publik.
Svoljšak Petra
Fortunat Černilogar Damjana, Galić Lovro, Pirih Darja
Tolminsko mostišče II
TOLMINSKI MUZEJ
2005 slovenski DOMOZNANSTVO MONOGRAFSKA publik.

TREBUŠKI ZBORNIK: ALPSKI MLADINSKI RAZISKOVALNI TABOR DOLENJA TREBUŠA 1996-1998 .- TOLMIN, 2003
TOLMINSKI MUZEJ
2003 slovenski DOMOZNANSTVO MONOGRAFSKA publik.
Ferletic Andrej, Mlinar Miha
Lukić Matija
Trije gradovi, tisoč zgodb : zbornik prispevkov o gradu Kozlov rob, dvoru na Doru in Coroninijevi graščini v Tolminu
TOLMINSKI MUZEJ
2021 slovenski DOMOZNANSTVO MONOGRAFSKA publik.
Kofol Karla - uredila
Vode (še) dovolj : zbornik o vodah na Tolminskem
TOLMINSKI MUZEJ
2017 slovenski DOMOZNANSTVO MONOGRAFSKA publik.
Stres Peter
Vodni mlini na Kobariškem : od srednjega veka do opustitve delovanja sredi 20. stoletja
TOLMINSKI MUZEJ
2008 slovenski DOMOZNANSTVO MONOGRAFSKA publik.
Valentinčič Majda - zbrala in uredila
Vojska nas ne vzame : vojaška in begunska korespondenca družine Valentinčič med prvo svetovno vojno
TOLMINSKI MUZEJ
2017 slovenski DOMOZNANSTVO MONOGRAFSKA publik.
Kofol Karla - urednik
Vojske, orožje in utrdbeni sistemi v Posočju : [katalog razstave]
TOLMINSKI MUZEJ
2008 slovenski DOMOZNANSTVO MONOGRAFSKA publik.
Uršič Ivan
Zdaj pa grem na bojno polje : pesmi in dnevniški zapisi 1915-1917
TOLMINSKI MUZEJ
2014 slovenski ZGODOVINA MONOGRAFSKA publik.
Kofol Karla
Življenje ob železni cesti : sto let bohinjske proge : katalog razstave
TOLMINSKI MUZEJ
2006 slovenski DOMOZNANSTVO MONOGRAFSKA publik.
Kofol Karla
Življenje ob železni cesti [Elektronski vir] : sto let bohinjske proge = Life at the railroad : hundred years ob Bohinj railway
TOLMINSKI MUZEJ
2007 slovenski DOMOZNANSTVO CD/DVD