Seznam gradiva

107 gradiv (100 prikazanih)
Avtor(ji) Naslov Založba Leto Jezik Področje Vrsta
PELICON CIRIL - RADO
80 LET OD ROJSTVA JANKA PREMRLA VOJKA IN 57 LET OD NJEGOVE SMRTI.-KOPER, 2000
SAMOZALOŽBA
2000 slovenski ZGODOVINA MONOGRAFSKA publik.
PAVLIN MARTIN
BANJŠICE.-BANJŠICE, 2001 (SAKRALNI SPOMENIKI PRIMORSKE;5)
SAMOZALOŽBA
2001 slovenski KULTURNA ZGODOVINA MONOGRAFSKA publik.
Močnik Vlado, 1910-1984
Baška grapa
SAMOZALOŽBA
1974 slovenski DOMOZNANSTVO MONOGRAFSKA publik.
ŠPANGER VEKOSLAV
BAZOVIŠKI SPOMENIK.- TRST, 1965
SAMOZALOŽBA
1965 slovenski ZGODOVINA MONOGRAFSKA publik.
LUŠINA BRANKO
BIBLIOGRAFIJA - SVETA GORA PRI GORICI V NAŠIH IN TUJIH TISKIH .- NOVA GORICA, 1991
SAMOZALOŽBA
1991 slovenski PRIROČNIKI MONOGRAFSKA publik.
Jež Pavel - Stanko
BITKA PRI FONIH : 6. 4. 1943 : spomini
SAMOZALOŽBA
slovenski DOMOZNANSTVO Fotokopija
Klavora Fedja
Bonaparte ob Soči --- 1797 : prvi pohod Francozov iz Verone do Leobna
SAMOZALOŽBA
2006 slovenski DOMOZNANSTVO MONOGRAFSKA publik.

CERKEV SV. DUHA NA JAVORCI.- TOLMIN, 1996 (ZLOŽENKA)
SAMOZALOŽBA
1996 slovenski DOMOZNANSTVO MONOGRAFSKA publik.
BIZILJ LJERKA
CERKEV V POLICIJSKIH ARHIVIH.- LJUBLJANA, 1991
SAMOZALOŽBA
1991 slovenski ZGODOVINA MONOGRAFSKA publik.
STANIČ MARA
CIRIL STANIČ: TO SI BIL.-LJUBLJANA, 2004
SAMOZALOŽBA
2004 slovenski DOMOZNANSTVO MONOGRAFSKA publik.
Repič Marija, Leban Erika
Col v času italijanske okupacije in rekrutacija colskih fantov v italijansko vojsko [naloga za gibanje znanost mladini za zgodovino, Srednja naravoslovna šola Veno Pilon Ajdovščina]
SAMOZALOŽBA
1993 slovenski DOMOZNANSTVO Fotokopija
Bajec Urška, Rudolf Ivan 1960-, Batič Matic, Colja Dejan, Čuk Novak Dragica, Mikuž Nežka, Vončina Anka, Vončina Srečko
Črni Vrh pod Avstro-Ogrsko
SAMOZALOŽBA
2014 slovenski DOMOZNANSTVO MONOGRAFSKA publik.
RUSTJA RUDI
ČUVARJI OGNJA II.DEL: ZBORNIK 1945 - 1995.-MALE ŽABLJE, 1997
SAMOZALOŽBA
1997 slovenski ZGODOVINA MONOGRAFSKA publik.
Praček Franc
Kodele Žorž Marta 1966-, Žigon Zdenka
Dnevnik sardinca Franca
SAMOZALOŽBA
2015 slovenski ZGODOVINA MONOGRAFSKA publik.
SEDEJ JOSIP
DR. FRANČIŠEK BORGIA SEDEJ.- ZAGREB, 1971
SAMOZALOŽBA
1971 slovenski ZGODOVINA MONOGRAFSKA publik.
PEROVIČ MIRJAM
DREŽNICA, ALI TE POZNAM? .- DREŽNICA, 1994
SAMOZALOŽBA
1994 slovenski ZGODOVINA MONOGRAFSKA publik.
RUDOLF ANDREJKA
DRUŠTVENO PRAVO V SLOVENIJI.- LJUBLJANA, 1928
SAMOZALOŽBA
1928 slovenski PRIROČNIKI Fotokopija
FALATOV PETER
ELEKTRIFIKACIJA NA PRIMORSKEM
SAMOZALOŽBA
slovenski ZGODOVINA Tipkopis
LOKAR MATEJA
GLASBENO ŽIVLJENJE V OBČINI AJDOVŠČINA PO LETU 1945 (DIPLOMSKA NALOGA) .- LJUBLJANA, 1992
SAMOZALOŽBA
1992 slovenski KULTURNA ZGODOVINA MONOGRAFSKA publik.
GABRŠČEK ANDREJ
GORIŠKI SLOVENCI: I.KNJIGA OD LETA 1830-1900 .- LJUBLJANA, 1832
SAMOZALOŽBA
1832 slovenski ZGODOVINA MONOGRAFSKA publik.
PETRINJA DANILO - PRIMOŽ
GRADNJA LUKE KOPER IN ŽELEZNIŠKE PROGE KOPER-PREŠNICA.-KOPER, 1999
SAMOZALOŽBA
1999 slovenski ZGODOVINA MONOGRAFSKA publik.
Pavan Camillo
Grande guerra e popolazione civile. Vol. 1, Caporetto : storia, testimonianze, itinerari
SAMOZALOŽBA
1997 italijanski DOMOZNANSTVO MONOGRAFSKA publik.
Gombač Dragica
Harije skozi čas : prispevek k proučevanju razvoja vasi in življenja vaščanov
SAMOZALOŽBA
2011 slovenski ZGODOVINA MONOGRAFSKA publik.
VUGA LUCIJAN
HIŠA NA MEJI:ROMANSIRANA KRONIKA.-NOVA GORICA, 2003
SAMOZALOŽBA
2003 slovenski DOMOZNANSTVO MONOGRAFSKA publik.
Pavan Camillo
I prigionieri italiani dopo Caporetto
SAMOZALOŽBA
2001 italijanski DOMOZNANSTVO MONOGRAFSKA publik.
Orel Urban
Italijanski kolonializem in Slovenci kot vojaki in delavci v Italijanski vzhodni Afriki 1935-1940 : magistrsko delo [Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta, Oddelek za zgodovino]
SAMOZALOŽBA
2020 slovenski ZGODOVINA Fotokopija
Parovel Paolo G.
Čok Matjaž, Pelicon Lucijan, Pirjevec Jože
Izbrisana identiteta : nasilno poitalijančenje priimkov, imen in krajevnih imen v pokrajini "Julijska Benečija" od 1919 do 1945 s seznami za province Trst, Gorica in Istra ter podatki prvih 5300 dekretov
SAMOZALOŽBA
2020 slovenski PRIROČNIKI MONOGRAFSKA publik.
HUMAR JOŽKO
JEZUS MED RESNICO IN LEGENDO.- NOVA GORICA, 1993
SAMOZALOŽBA
1993 slovenski ZGODOVINA MONOGRAFSKA publik.
Lipovec Irma
Sajovic Borut, veterinar in politik
Joža Čop : gornik in alpinist : ob 120-letnici rojstva
SAMOZALOŽBA
2013 slovenski ZGODOVINA MONOGRAFSKA publik.
Bonazza Sergio, Kociančič Štefan, Marušič Branko, Steska Viktor, Zor Janez
Bratina Pavel
Kamnje - 422 let glagolskega napisa
SAMOZALOŽBA
2005 slovenski DOMOZNANSTVO MONOGRAFSKA publik.
JELINČIČ ZMAGO
KATALOG BANKOVCEV JUGOSLOVANSKIH DEŽEL.- LJUBLJANA, 1988
SAMOZALOŽBA
1988 slovenski ZGODOVINA MONOGRAFSKA publik.
KLAVORA FEDJA
KDO DAL PODOBO JE BOVŠKEMU: O ZGODOVINI, ŽIVLJENJU, CESTI IN NASELJIH NA BOVŠKEM .- TOLMIN, 2003
SAMOZALOŽBA
2003 slovenski DOMOZNANSTVO MONOGRAFSKA publik.
Titl Julij
Kelti in Slovenci : ostanki keltske kulture in civilizacije na Slovenskem
SAMOZALOŽBA
2004 slovenski ZGODOVINA MONOGRAFSKA publik.
Stres Peter, Stres Marijan
Kobariški fotograf in podjetnik Franc Stres in njegova družina : ob 100-letnici začetka njegovega fotografskega delovanja v Kobaridu
SAMOZALOŽBA
2011 slovenski DOMOZNANSTVO MONOGRAFSKA publik.
Abram Jožef - uredil
Kobjeglavski pasijon : spisal Ivan Drašček, kurat v Kobjeglavi
SAMOZALOŽBA
2021 slovenski DOMOZNANSTVO Fotokopija
VALANT MILAN
KRAJEVNA ZGODOVINA PRIMORSKE.- LJUBLJANA, 1986
SAMOZALOŽBA
1986 slovenski ZGODOVINA MONOGRAFSKA publik.
RUSTJA RUDI
KRIŠKE KORENINE.- MALE ŽABLJE, 1994
SAMOZALOŽBA
1994 slovenski DOMOZNANSTVO MONOGRAFSKA publik.
KOLOINI BORUT
KRIŽ JE BU ENKRAT MEJSTU: ŽIVLJENJE NEKEGA KRAJA.- VIPAVSKI KRIŽ,1992
SAMOZALOŽBA
1992 slovenski DOMOZNANSTVO MONOGRAFSKA publik.
Tuma Matija
Kronika rodbine Tuma
SAMOZALOŽBA
2008 slovenski ZGODOVINA MONOGRAFSKA publik.
KRAGELJ JOŽKO
LETA DOZOREVANJA.- GORICA, 1997
SAMOZALOŽBA
1997 slovenski ZGODOVINA MONOGRAFSKA publik.
VALANT MILAN
LJUDSKI OBIČAJI IN NAVADE SLOVENCEV .-LJUBLJANA, 1986
SAMOZALOŽBA
1986 slovenski KULTURNA ZGODOVINA MONOGRAFSKA publik.
Vuk Helena 1939-
Markiči in Markčarji
SAMOZALOŽBA
2014 slovenski DOMOZNANSTVO MONOGRAFSKA publik.
Ferfolja Lučana
mentor: prof.dr. Janša Zorn Olga
Miren skozi zgodovino : diplomsko delo : Pedagoška fakulteta, oddelek za razredni pouk
SAMOZALOŽBA
1995 slovenski DOMOZNANSTVO Fotokopija
Petejan Pavel
Munih Katja
Mirenski šoštar
SAMOZALOŽBA
2015 slovenski DOMOZNANSTVO MONOGRAFSKA publik.
Rodman Magda
Moj dom in moj rod : šopek osebnih in družinskih zgodb mojih sorodnikov
SAMOZALOŽBA
2013 slovenski DOMOZNANSTVO MONOGRAFSKA publik.
PREZELJ VIKTOR
MOJE RAVNE- SAMOZALOŽBA, 1989.-IDRIJA, 1989
SAMOZALOŽBA
1989 slovenski DOMOZNANSTVO MONOGRAFSKA publik.
Kanalec Jože
Moji spomini na jugoslovanski odred za Slovensko primorje, Trst in Istro, 1945-1947
SAMOZALOŽBA
2005 slovenski ZGODOVINA MONOGRAFSKA publik.
Simčič Stanislav
Mojih 90 let
SAMOZALOŽBA
2006 slovenski DOMOZNANSTVO MONOGRAFSKA publik.
Bogataj Marjeta, Bogataj Pavel
Mojster Jožef Kete : ob 100-letnici rojstva, 15. februar 2009
SAMOZALOŽBA
2009 slovenski DOMOZNANSTVO MONOGRAFSKA publik.
Albreht Ivan 1945-
Mozaik krščanstva ob Mrzli reki : 250 zgodb iz preteklosti ajdovske in šturske župnije
SAMOZALOŽBA
2016 slovenski DOMOZNANSTVO MONOGRAFSKA publik.
PUST ANTON
NAROD NAŠ SPOMINE HRANI .- MIREN PRI GORICI, 2003
SAMOZALOŽBA
2003 slovenski ZGODOVINA MONOGRAFSKA publik.
RUSTJA RUDI
NASELJE CESTA-CESTA.-MALE ŽABLJE, 2003
SAMOZALOŽBA
2003 slovenski DOMOZNANSTVO MONOGRAFSKA publik.
ZUPAN TOMO
NAŠ CESAR FRAN JOSIP I. : POVODOM PETDESETLETNICE NJEGOVEGA VLADARSTVA.-LJUBLJANA, 1898
SAMOZALOŽBA
1898 slovenski ZGODOVINA Fotokopija
Pavlovič Peter
Naši onstran meje
SAMOZALOŽBA
1933 slovenski ZGODOVINA MONOGRAFSKA publik.
Maver Kristjan
Maver Magda
Nekoč je bilo : stare razglednice goriške dežele in zgornje vipavske doline
SAMOZALOŽBA
2007 slovenski DOMOZNANSTVO MONOGRAFSKA publik.
Blasich Miriam, Geršak Ana, Uršič Suzana 1977-
Marušič Branko 1938-
Nova Gorica v stripu
SAMOZALOŽBA
2017 slovenski DOMOZNANSTVO MONOGRAFSKA publik.
Komac Jernej
Občina Soča med prvo svetovno vojno : Vojaško in civilno dogajanje v neposrednem zaledju prve frontne linije [diplomsko delo], Filozofska fakulteta-Oddelek za zgodovino
SAMOZALOŽBA
2015 slovenski DOMOZNANSTVO Fotokopija
Kragelj Jožko
Od postaje do postaje
SAMOZALOŽBA
1998 slovenski DOMOZNANSTVO MONOGRAFSKA publik.
Šuligoj Mirko
OD SOČE DO ČAVNA : monografija kanalskega okrožja 1941-1945
SAMOZALOŽBA
1989 slovenski DOMOZNANSTVO Fotokopija
IŽANEC FRANC
ODPRTI GROBOVI :BELA KRAJINA JOKA, II ZV..-BUENOS AIRES, 1970
SAMOZALOŽBA
1970 slovenski DOMOZNANSTVO MONOGRAFSKA publik.
PRINČIČ NIKOLAJ
ONSTRAN DOBREGA : SLIKE IZ ŽIVLJENJA BRICEV 1918-1943
SAMOZALOŽBA
1998 slovenski DOMOZNANSTVO MONOGRAFSKA publik.
KOBAL ANA
OSNOVNO ŠOLSTVO V DOBI FAŠIZMA:OSNOVNE ŠOLE VIPAVSKEGA IN COLSKEGA ŠOLSKEGA OKOLIŠA V LETIH 1923-1943;(DIPLOMSKA NALOGA).-VIPAVA, 1999
SAMOZALOŽBA
1999 slovenski ZGODOVINA MONOGRAFSKA publik.
Abram Jožef 1941-
Ostanki iz zgodovine Kobjeglave in Tupelč : zbirka člankov, dokumentov in slik, ki večinoma niso objavljeni v knjigi Kobjeglava in Tupelče skozi čas
SAMOZALOŽBA
2018 slovenski DOMOZNANSTVO MONOGRAFSKA publik.
Rupel Aldo
Osvobodilna fronta v Gorici : 75-letnica
SAMOZALOŽBA
2016 slovenski DOMOZNANSTVO MONOGRAFSKA publik.
RUSTJA RUDI
PLAČE: VAS NA SONČNI STRANI.-MALE ŽABLJE,2000
SAMOZALOŽBA
2000 slovenski ZGODOVINA MONOGRAFSKA publik.

Heberle Perat Marija, Perat Zvonko
Pol stoletja našega poslanstva v Slovenski šoli "Stati inu obstati" : zbornik dijakov tolminskega Učiteljišča generacije 1960-1965 ob 50-letnici zaključka šolanja
SAMOZALOŽBA
2015 slovenski DOMOZNANSTVO MONOGRAFSKA publik.
Lončar Dragotin
Politično življenje Slovencev
SAMOZALOŽBA
1906 slovenski ZGODOVINA MONOGRAFSKA publik.
Tul Irena
Preobrazba šolskih knjižnic na Goriškem pod italijansko oblastjo : diplomsko delo
SAMOZALOŽBA
2006 slovenski DOMOZNANSTVO MONOGRAFSKA publik.
MIKLAVČIČ VIKTOR
PRIČEVANJA.-NOVA GORICA, 2001
SAMOZALOŽBA
2001 slovenski DOMOZNANSTVO MONOGRAFSKA publik.
PETRINJA DANILO - PRIMOŽ
PRIMORSKA 1945-1955.-KOPER, 2001
SAMOZALOŽBA
2001 slovenski ZGODOVINA MONOGRAFSKA publik.
PREZELJ VIKTOR
PRISPEVKI K ZGODOVINI CERKLJANSKE.- CERKNO, 1992
SAMOZALOŽBA
1992 slovenski DOMOZNANSTVO MONOGRAFSKA publik.
Morenčič Branko
Martinuč Marjanca, Sedmak Drago
Prometnice v Goriških brdih pred in med prvo svetovno vojno
SAMOZALOŽBA
2017 slovenski DOMOZNANSTVO MONOGRAFSKA publik.
Maver Kristjan
Prva svetovna vojna : soško bojišče 1914-1918
SAMOZALOŽBA
2014 slovenski DOMOZNANSTVO MONOGRAFSKA publik.
Koršič Martina
Janša-Zorn Olga
Prvačina skozi čas : diplomsko delo
SAMOZALOŽBA
1998 slovenski DOMOZNANSTVO Fotokopija

Tomažič Ivan 1919-2014
Razstava Veneti na Slovenskem
SAMOZALOŽBA
2001 slovenski ZGODOVINA MONOGRAFSKA publik.
Mahnič Vanja
Razvoj arhitekturnega kompleksa : MALO SEMENIŠČE VIPAVA : raziskovalna naloga
SAMOZALOŽBA
2005 slovenski DOMOZNANSTVO Fotokopija
Mejak Grega
Razvoj avto-moto športa na Goriškem (1958-1985) : magistrsko delo
SAMOZALOŽBA
2021 slovenski DOMOZNANSTVO Fotokopija

Florjančič Ana
Red drži svet : zbornik maturantov tolminskega učiteljišča : 1959-1964
SAMOZALOŽBA
2014 slovenski DOMOZNANSTVO MONOGRAFSKA publik.
Devetak Robert
Ročinj na prehodu iz 19. v 20. stoletje [diplomsko delo]
SAMOZALOŽBA
2011 slovenski DOMOZNANSTVO CD/DVD
Toplišek Janez
Rodoslovje : genealogija kot znanost in hobi : [kako izdelati rodovnik, priporočila za rodoslovno delo, kje najti rodoslovne vire]
SAMOZALOŽBA
2004 slovenski PRIROČNIKI MONOGRAFSKA publik.
RUSTJA RUDI
RODOVI.- MALE ŽABLJE, 1990
SAMOZALOŽBA
1990 slovenski DOMOZNANSTVO MONOGRAFSKA publik.
Kete Emil
S Kristusom na Tabor in na Kalvarijo : Emil Kete
SAMOZALOŽBA
2011 slovenski DOMOZNANSTVO MONOGRAFSKA publik.

Hojak Alojz, Šušmelj Jože
Skriljanci : [spomini na dijaški dom v Skriljah in nižjo gimnazijo v Dobravljah v letih 1950-1952]
SAMOZALOŽBA
2015 slovenski DOMOZNANSTVO MONOGRAFSKA publik.

SLOVENIJA SKOZI OGENJ DO NEODVISNOSTI.- LJUBLJANA, 1991
SAMOZALOŽBA
1991 slovenski ZGODOVINA MONOGRAFSKA publik.
JELINČIČ ZMAGO
SLOVENSKA PARTIZANSKA POTRDILA.- LJUBLJANA, 1991
SAMOZALOŽBA
1991 slovenski NARODNOOSVOBODILNA BORBA MONOGRAFSKA publik.
VODUŠEK STARIČ JERCA
SLOVENSKI ŠPIJONI IN SOE 1938-1942.-LJUBLJANA, 2002
SAMOZALOŽBA
2002 slovenski ZGODOVINA MONOGRAFSKA publik.
Šuligoj Kogoj Marija
Spomini / Marija Šuligoj-Kogoj
SAMOZALOŽBA
2008 slovenski DOMOZNANSTVO MONOGRAFSKA publik.
BRATOŽ IVAN
SPOMINI IZ OTROŠKIH LET NA MOJ DOMAČI KRAJ.-KOPER, 1998
SAMOZALOŽBA
1998 slovenski DOMOZNANSTVO MONOGRAFSKA publik.
Artač Marija, roj. Planinc
Stara hišna imena na Slapu pri Vipavi
SAMOZALOŽBA
2018 slovenski DOMOZNANSTVO MONOGRAFSKA publik.
Kogovšek Franc
Steze slovenskega spomina : vodnik po rapalski meji. Zv. 1, Od Osojnice (Žiri) do Vodic (Kalce)
SAMOZALOŽBA
2007 slovenski PRIROČNIKI Fotokopija
Kogovšek Franc
Steze slovenskega spomina : vodnik rapalske meje. Od Loma do Grčarevca
SAMOZALOŽBA
2009 slovenski PRIROČNIKI Fotokopija
Žigon Joško
Svoboda in socializem
SAMOZALOŽBA
1945 slovenski PRIROČNIKI MONOGRAFSKA publik.
Krečič Jernej
Šola v Dobravljah skozi čas : diplomska seminarska naloga
SAMOZALOŽBA
2009 slovenski DOMOZNANSTVO Fotokopija
ŠKERL FRANCE
THE STRUGGLE OF THE SLOVENES IN THE LITTORAL FOR THE PEOPLE'S AUTHORITY.-LJUBLJANA, 1945
SAMOZALOŽBA
1945 angleški ZGODOVINA MONOGRAFSKA publik.
Arčon Kamil
To niso pravljice, to je moj življenjepis
SAMOZALOŽBA
2011 slovenski DOMOZNANSTVO Fotokopija
Šušmelj Jože
Pirjevec Jože, Pavšič Rudi
V Trstu ob osamosvajanju Slovenije
SAMOZALOŽBA
2018 slovenski ZGODOVINA MONOGRAFSKA publik.
Devetak Gabrijel
V vrtincu dogodkov rodbine Devetak in sorodnikov
SAMOZALOŽBA
2012 slovenski NEZNANO NEINVENTARIZIRANO
Šorli Ljubka
Venec spominčic možu na grob
SAMOZALOŽBA
1957 slovenski DOMOZNANSTVO MONOGRAFSKA publik.
Buttolo Franca
VERA : Avtobiografija z avtobibliografijo
SAMOZALOŽBA
2017 slovenski ZGODOVINA Fotokopija
ČUČNIK MAJCEN NADA
ZAPIS V ČAS:OSNOVE VAROVANJA IN KONSERVIRANJA KNJIŽNIČNEGA IN ARHIVSKEGA GRADIVA.-LJUBLJANA, 1996
SAMOZALOŽBA
1996 slovenski ARHIVISTIKA MONOGRAFSKA publik.