Seznam gradiva

28 gradiv
Avtor(ji) Naslov Založba Leto Jezik Področje Vrsta
FERENC TONE
DIES IRAE:ČETNIKI, VAŠKI STRAŽARJI IN NJIHOVA USODA JESENI 1943.-LJUBLJANA, 2002
MODRIJAN ZALOŽBA
2002 slovenski NARODNOOSVOBODILNA BORBA MONOGRAFSKA publik.
Nose Aleš
Domobranci zdravo - Bog daj : protikomunistične enote na Slovenskem 1942-1945
MODRIJAN ZALOŽBA
2008 slovenski ZGODOVINA MONOGRAFSKA publik.
Snoj Marko
Etimološki slovar slovenskih zemljepisnih imen
MODRIJAN ZALOŽBA
2009 slovenski PRIROČNIKI MONOGRAFSKA publik.
Gentile Emilio
Fašizem : zgodovina in interpretacije
MODRIJAN ZALOŽBA
2010 slovenski ZGODOVINA MONOGRAFSKA publik.
Kavčič Bojan, Vrdlovec Zdenko
Filmski leksikon
MODRIJAN ZALOŽBA
1999 slovenski PRIROČNIKI MONOGRAFSKA publik.
JANŠA ZORN OLGA
HISTORIČNO DRUŠTVO ZA KRANJSKO.- LJUBLJANA, 1996
MODRIJAN ZALOŽBA
1996 slovenski ZGODOVINA MONOGRAFSKA publik.
REPE BOŽO
JUTRI JE NOV DAN: SLOVENCI IN RAZPAD JUGOSLAVIJE.-LJUBLJANA, 2002
MODRIJAN ZALOŽBA
2002 slovenski ZGODOVINA MONOGRAFSKA publik.
Zajc Marko
Kje se slovensko neha in hrvaško začne : slovensko-hrvaška meja v 19. in na začetku 20. stoletja
MODRIJAN ZALOŽBA
2006 slovenski ZGODOVINA MONOGRAFSKA publik.
TROHA NEVENKA
KOMU TRST:SLOVENCI IN ITALIJANI MED DVEMA DRŽAVAMA.- LJUBLJANA, 1999
MODRIJAN ZALOŽBA
1999 slovenski ZGODOVINA MONOGRAFSKA publik.
Režek Mateja
Med resničnostjo in iluzijo : slovenska in jugoslovanska politika v desetletju po sporu z Informbirojem : (1948-1958)
MODRIJAN ZALOŽBA
2005 slovenski ZGODOVINA MONOGRAFSKA publik.
Verginella Marta
Meja drugih : primorsko vprašanje in slovenski spomin
MODRIJAN ZALOŽBA
2009 slovenski ZGODOVINA MONOGRAFSKA publik.
Štih Peter, Simoniti Vasko
Na stičišču svetov : slovenska zgodovina od prazgodovinskih kultur do konca 18. stoletja
MODRIJAN ZALOŽBA
2009 slovenski ZGODOVINA MONOGRAFSKA publik.
Ambrožič Lado
Novljanovo stoletje : 1908-2004
MODRIJAN ZALOŽBA
2006 slovenski ZGODOVINA MONOGRAFSKA publik.
LEŠNIK AVGUST
OD DESPOTIZMA K DEMOKRACIJI: RAZVOJ USTAVNOSTI IN PARLAMENTARIZMA .- LJUBLJANA, 2000
MODRIJAN ZALOŽBA
2000 slovenski ZGODOVINA MONOGRAFSKA publik.
Vodopivec Peter
Od Pohlinove slovnice do samostojne države : slovenska zgodovina od konca 18. stoletja do konca 20. stoletja
MODRIJAN ZALOŽBA
2006 slovenski ZGODOVINA MONOGRAFSKA publik.

Pravipis : zbirka pogostih pravopisnih kavljev z nekaj napotki za brskanje po e-slovarjih [Pravopis]
MODRIJAN ZALOŽBA
2013 slovenski PRIROČNIKI MONOGRAFSKA publik.
Repe Božo, Prinčič Jože
Pred časom : portret Staneta Kavčiča
MODRIJAN ZALOŽBA
2009 slovenski ZGODOVINA MONOGRAFSKA publik.
Lusa Stefano
Razkroj oblasti : slovenski komunisti in demokratizacija države
MODRIJAN ZALOŽBA
2012 slovenski ZGODOVINA MONOGRAFSKA publik.
Čepič Zdenko, Guštin Damijan 1955-, Troha Nevenka
Slovenija v vojni : 1941-1945
MODRIJAN ZALOŽBA
2017 slovenski ZGODOVINA MONOGRAFSKA publik.
Fabec Franc, Vončina Dejan
Slovenska odporniška fotografija, 1941-1945
MODRIJAN ZALOŽBA
2005 slovenski ZGODOVINA MONOGRAFSKA publik.
PEROVŠEK JURIJ
SLOVENSKA OSAMOSVOJITEV V LETU 1918: ŠTUDIJA O SLOVENSKI DRŽAVNOSTI V DRŽAVI SLOVENCEV, HRVATOV IN SRBOV.-LJUBLJANA, 1998
MODRIJAN ZALOŽBA
1998 slovenski ZGODOVINA MONOGRAFSKA publik.
Štih Peter 1960-, Simoniti Vasko, Vodopivec Peter
Slovenska zgodovina : od prazgodovinskih kultur do začetka 21. stoletja
MODRIJAN ZALOŽBA
2016 slovenski ZGODOVINA MONOGRAFSKA publik.
Škrabec Milan
Slovenstvo na razglednicah
MODRIJAN ZALOŽBA
2009 slovenski ZGODOVINA MONOGRAFSKA publik.
Drndić Daša
Sonnenschein : dokumentarni roman
MODRIJAN ZALOŽBA
2009 slovenski ZGODOVINA MONOGRAFSKA publik.

Splošni religijski leksikon : A-Ž
MODRIJAN ZALOŽBA
2007 slovenski PRIROČNIKI MONOGRAFSKA publik.
Furlan Seaton Stasha
Vojna vse spremeni : kako sta mlada Slovenka in njen oče preživela drugo svetovno vojno; o njunem značaju in pogumu
MODRIJAN ZALOŽBA
2016 slovenski ZGODOVINA MONOGRAFSKA publik.

ZAKLADI TISOČLETIJ:ZGODOVINA SLOVENIJE OD NEANDRTALCEV DO SLOVANOV.-LJUBLJANA, 1999
MODRIJAN ZALOŽBA
1999 slovenski ZGODOVINA MONOGRAFSKA publik.
ROZMAN FRANC, MELIK VASILIJ, REPE BOŽO
ZASTAVE VIHRAJO:SPOMINSKI DNEVI IN PRAZNOVANJA NA SLOVENSKEM OD SREDINE 19. STOL. DO DANES.-LJUBLJANA, 1999
MODRIJAN ZALOŽBA
1999 slovenski ZGODOVINA MONOGRAFSKA publik.