Seznam gradiva

7 gradiv
Avtor(ji) Naslov Založba Leto Jezik Področje Vrsta
LAVRIČ ANA
ACTA ECCLESIASTICA SLOVENIAE 12 : LJUBLJANSKA ŠKOFIJA V VIZITACIJAH REINALDA SCARLICHIJA .- LJUBLJANA, 1990
TEOLOŠKA FAKULTETA UNIVERZE V LJUBLJANI
1990 slovenski ARHIVISTIKA MONOGRAFSKA publik.
Tadina Ivanka
ACTA ECCLESIASTICA SLOVENIAE 13 : IVANKA TADINA, IGNACIJ KNOBLEHAR 1819-1858 .- LJUBLJANA, 1991
TEOLOŠKA FAKULTETA UNIVERZE V LJUBLJANI
1991 slovenski ARHIVISTIKA MONOGRAFSKA publik.

ACTA ECCLESIASTICA SLOVENIAE 14 : MISCELLANEA .- LJUBLJANA,1992
TEOLOŠKA FAKULTETA UNIVERZE V LJUBLJANI
1992 slovenski ARHIVISTIKA MONOGRAFSKA publik.
Debevec Damjan
ACTA ECCLESIASTICA SLOVENIAE 30 : Karikature v boju proti veri in cerkvi : 1945-1960
TEOLOŠKA FAKULTETA UNIVERZE V LJUBLJANI
2008 slovenski ARHIVISTIKA MONOGRAFSKA publik.
Škulj Edo
ACTA ECCLESIASTICA SLOVENIAE 31 : Kronika župnije Rob ; Iz turjaške oznanilne knjige
TEOLOŠKA FAKULTETA UNIVERZE V LJUBLJANI
2009 slovenski ARHIVISTIKA MONOGRAFSKA publik.

BOGOSLOVNI VESTNIK: GLASILO TEOLOŠKE FAKULTETE V LJUBLJANI.- LETO 1985/ŠT.2, LETNIK 45.-LJUBLJANA, 1985
TEOLOŠKA FAKULTETA UNIVERZE V LJUBLJANI
1985 slovenski ZGODOVINA MONOGRAFSKA publik.

ZBORNIK OB SEDEMDESETLETNICI TEOLOŠKE FAKULTETE V LJUBLJANI 1919-1989.-LJUBLJANA, 1990
TEOLOŠKA FAKULTETA UNIVERZE V LJUBLJANI
1990 slovenski ZGODOVINA MONOGRAFSKA publik.