Seznam gradiva

28 gradiv
Avtor(ji) Naslov Založba Leto Jezik Področje Vrsta

ACTA ECCLESIASTICA SLOVENIAE 10 : MISCELLANEA .- LJUBLJANA, 1988
INŠTITUT ZA ZGODOVINO CERKVE PRI TEOLOŠKI FAKULTETI
1988 slovenski ARHIVISTIKA MONOGRAFSKA publik.
DOLINAR FRANCE M.
ACTA ECCLESIASTICA SLOVENIAE 11 : SLOVENSKA CERKVENA POKRAJINA .- LJUBLJANA, 1989
INŠTITUT ZA ZGODOVINO CERKVE PRI TEOLOŠKI FAKULTETI
1989 slovenski ARHIVISTIKA MONOGRAFSKA publik.

ACTA ECCLESIASTICA SLOVENIAE 15 .- MATJAŽ AMBROŽIČ: ZVONARSTVO NA SLOVENSKEM.-LJUBLJANA, 1993
INŠTITUT ZA ZGODOVINO CERKVE PRI TEOLOŠKI FAKULTETI
1993 slovenski ARHIVISTIKA MONOGRAFSKA publik.

ACTA ECCLESIASTICA SLOVENIAE 16 : METOD BENEDIK - ANGEL KRALJ: KAPUCINI NA SLOVENSKEM V ZGODOVINSKIH VIRIH.-LJUBLJANA, 1994
INŠTITUT ZA ZGODOVINO CERKVE PRI TEOLOŠKI FAKULTETI
1994 slovenski ARHIVISTIKA MONOGRAFSKA publik.
Baraga France
ACTA ECCLESIASTICA SLOVENIAE 17 : FRANCE BARAGA, KAPITELJSKI ARHIV NOVO MESTO : REGESTI LISTIN IN POPIS GRADIVA .- LJUBLJANA, 1995
INŠTITUT ZA ZGODOVINO CERKVE PRI TEOLOŠKI FAKULTETI
1995 slovenski ARHIVISTIKA MONOGRAFSKA publik.
LIKAR IVAN, BARAGA FRANCE
ACTA ECCLESIASTICA SLOVENIAE 18 .- LJUBLJANA, 1996
INŠTITUT ZA ZGODOVINO CERKVE PRI TEOLOŠKI FAKULTETI
1996 slovenski ARHIVISTIKA MONOGRAFSKA publik.

ACTA ECCLESIASTICA SLOVENIAE 19 .- LJUBLJANA, 1997
INŠTITUT ZA ZGODOVINO CERKVE PRI TEOLOŠKI FAKULTETI
1997 slovenski ARHIVISTIKA MONOGRAFSKA publik.

ACTA ECCLESIASTICA SLOVENIAE 20 .- LJUBLJANA, 1998
INŠTITUT ZA ZGODOVINO CERKVE PRI TEOLOŠKI FAKULTETI
1998 slovenski ARHIVISTIKA MONOGRAFSKA publik.
MOZETIČ IZTOK, MAUČEC MARJAN, KURNJEK BRANKO
ACTA ECCLESIASTICA SLOVENIAE 21 : DNEVNO ČASOPISJE O DUHOVNIŠKIH PROCESIH NA SLOVENSKEM 1945-1953 .- LJUBLJANA, 1999
INŠTITUT ZA ZGODOVINO CERKVE PRI TEOLOŠKI FAKULTETI
1999 slovenski ARHIVISTIKA MONOGRAFSKA publik.
ŽNIDARŠIČ GOLEC LILIJANA
ACTA ECCLESIASTICA SLOVENIAE 22 : DUHOVNIKI KRANJSKEGA DELA LJUBLJANSKE ŠKOFIJE DO TRIDENTINSKEGA KONCILA.-LJUBLJANA, 2000
INŠTITUT ZA ZGODOVINO CERKVE PRI TEOLOŠKI FAKULTETI
2000 slovenski ARHIVISTIKA MONOGRAFSKA publik.
KAVČIČ DAMJAN
ACTA ECCLESIASTICA SLOVENIAE 23 : KONSTITUCIJE KLARIS V MEKINJAH IN ŠKOFJI LOKI.-LJUBLJANA, 2001
INŠTITUT ZA ZGODOVINO CERKVE PRI TEOLOŠKI FAKULTETI
2001 slovenski ARHIVISTIKA MONOGRAFSKA publik.

ACTA ECCLESIASTICA SLOVENIAE 24 .- LJUBLJANA, 2002
INŠTITUT ZA ZGODOVINO CERKVE PRI TEOLOŠKI FAKULTETI
2002 slovenski ARHIVISTIKA MONOGRAFSKA publik.
AMBROŽIČ MATJAŽ
ACTA ECCLESIASTICA SLOVENIAE 25 : LJUBLJANSKI KNEZOŠKOF DR. JANEZ ZLATOUST POGAČAR: NJEGOVA VERSKA, KULTURNA IN POLITIČNA VLOGA ZA ZGODOVINO SLOVENCEV .- LJUBLJANA, 2003
INŠTITUT ZA ZGODOVINO CERKVE PRI TEOLOŠKI FAKULTETI
2003 slovenski ARHIVISTIKA MONOGRAFSKA publik.

ACTA ECCLESIASTICA SLOVENIAE 32 : Teološki študij na Slovenskem ; Vloga teoloških izobraževalnih ustanov v slovenski zgodovini pri oblikovanju visokošolskega izobraževalnega sistema
INŠTITUT ZA ZGODOVINO CERKVE PRI TEOLOŠKI FAKULTETI
2010 slovenski ARHIVISTIKA MONOGRAFSKA publik.
Dolinar France M., Kolar Bogdan, Friš Darko
ACTA ECCLESIASTICA SLOVENIAE 33 : Poročila ljubljanskih škofov v Rim o stanju v škofiji : (Relationes ad Limina) : 1. del: 1589-1675
INŠTITUT ZA ZGODOVINO CERKVE PRI TEOLOŠKI FAKULTETI
2011 slov.,latinsko ARHIVISTIKA MONOGRAFSKA publik.
Dolinar France M., Kolar Bogdan - recenzent, Friš Darko - recenzent
ACTA ECCLESIASTICA SLOVENIAE 34 : Poročila ljubljanskih škofov v Rim o stanju v škofiji : (Relationes ad Limina) : 2. del: 1685-1943
INŠTITUT ZA ZGODOVINO CERKVE PRI TEOLOŠKI FAKULTETI
2012 slov.,latinsko ARHIVISTIKA MONOGRAFSKA publik.
Kolar Bogdan
ACTA ECCLESIASTICA SLOVENIAE 35 : Misijonska hiša pri sv. Jožefu nad Celjem : kronika ustanove od 1852 do 1925
INŠTITUT ZA ZGODOVINO CERKVE PRI TEOLOŠKI FAKULTETI
2013 slov., nemški ARHIVISTIKA MONOGRAFSKA publik.
Šimac Miha
ACTA ECCLESIASTICA SLOVENIAE 36 : Vojaški duhovniki iz slovenskih dežel pod habsburškim žezlom
INŠTITUT ZA ZGODOVINO CERKVE PRI TEOLOŠKI FAKULTETI
2014 slov., nemški ARHIVISTIKA MONOGRAFSKA publik.
Kolar Bogdan - uredil
ACTA ECCLESIASTICA SLOVENIAE 37 : Prva svetovna vojna in Cerkev na Slovenskem
INŠTITUT ZA ZGODOVINO CERKVE PRI TEOLOŠKI FAKULTETI
2015 slovenski ARHIVISTIKA MONOGRAFSKA publik.
Kolar Bogdan - uredil
ACTA ECCLESIASTICA SLOVENIAE 38 : Miscellanea
INŠTITUT ZA ZGODOVINO CERKVE PRI TEOLOŠKI FAKULTETI
2016 slovenski ARHIVISTIKA MONOGRAFSKA publik.
Volčjak Jure
ACTA ECCLESIASTICA SLOVENIAE 39 : Goriška nadškofija na Kranjskem v času apostolskega vikarja in prvega nadškofa Karla Mihaela grofa Attemsa (1750-1774)
INŠTITUT ZA ZGODOVINO CERKVE PRI TEOLOŠKI FAKULTETI
2017 slovenski ARHIVISTIKA MONOGRAFSKA publik.
Martelanc Tanja 1983-
ACTA ECCLESIASTICA SLOVENIAE 40 : Kapucini in njihova arhitektura na Slovenskem
INŠTITUT ZA ZGODOVINO CERKVE PRI TEOLOŠKI FAKULTETI
2018 slovenski ARHIVISTIKA MONOGRAFSKA publik.

Kolar Bogdan, Sužnik Maja
ACTA ECCLESIASTICA SLOVENIAE 41 : Učitelji Teološke fakultete za ustanovitev in ohranitev Univerze v Ljubljani
INŠTITUT ZA ZGODOVINO CERKVE PRI TEOLOŠKI FAKULTETI
2019 slovenski ARHIVISTIKA MONOGRAFSKA publik.

Kolar Bogdan, Sužnik Maja
ACTA ECCLESIASTICA SLOVENIAE 42 : Prekmurje v letu 1919 in katoliška cerkev
INŠTITUT ZA ZGODOVINO CERKVE PRI TEOLOŠKI FAKULTETI
2020 slovenski ARHIVISTIKA MONOGRAFSKA publik.
Otrin Blaž, Visočnik Julijana
ACTA ECCLESIASTICA SLOVENIAE 43 : Topografsko-zgodovinski opisi župnij ljubljanske škofije 1821-1823
INŠTITUT ZA ZGODOVINO CERKVE PRI TEOLOŠKI FAKULTETI
2021 slovenski ARHIVISTIKA MONOGRAFSKA publik.
Guček Boštjan, duhovnik
ACTA ECCLESIASTICA SLOVENIAE 44 : "Nosi le zakrpano obuvalo" : oris družbenega položaja duhovščine na Slovenskem (1918-1941)
INŠTITUT ZA ZGODOVINO CERKVE PRI TEOLOŠKI FAKULTETI
2022 slovenski ARHIVISTIKA MONOGRAFSKA publik.

JEZUITI NA SLOVENSKEM: ZBORNIK SIMPOZIJA.- LJUBLJANA, 1992
INŠTITUT ZA ZGODOVINO CERKVE PRI TEOLOŠKI FAKULTETI
1992 slovenski ZGODOVINA MONOGRAFSKA publik.

JEZUITSKI KOLEGIJ V LJUBLJANI (1597-1773). ZBORNIK RAZPRAV.- LJUBLJANA, 1998
INŠTITUT ZA ZGODOVINO CERKVE PRI TEOLOŠKI FAKULTETI
1998 slovenski ZGODOVINA MONOGRAFSKA publik.