Seznam gradiva

11 gradiv
Avtor(ji) Naslov Založba Leto Jezik Področje Vrsta

ANNALES: ANALI ZA ISTRSKE IN MEDITERANSKE ŠTUDIJE : SERIES HISTORIA ET SOCIOLOGIA
ZNANSTVENO-RAZISKOVALNO SREDIŠČE V KOPRU
1991 slovenski NEZNANO PERIODIKA

GLASNIK ZRS KOPER, KOPER
ZNANSTVENO-RAZISKOVALNO SREDIŠČE V KOPRU
1997 slovenski NEZNANO PERIODIKA
Pirjevec Jože
Glossae : izbor tedenskih glos, objavljenih v Primorskem dnevniku (1978-2020)
ZNANSTVENO-RAZISKOVALNO SREDIŠČE V KOPRU
2020 slovenski ZGODOVINA MONOGRAFSKA publik.

Koper pred izzivi tretjega tisočletja : monografska študija / zbrali in uredili Lucija Čok in Vesna Gomezel Mikolič
ZNANSTVENO-RAZISKOVALNO SREDIŠČE V KOPRU
2000 slov., italij. DOMOZNANSTVO MONOGRAFSKA publik.

MEJE KOT OVIRE IN MOSTOVI:PRIMERJAVA TREH OBMEJNIH OBMOČIJ:SLOVENIJA/ITALIJA,IRSKA/SEVERNA IRSKA,ZAH.SREDOZEMLJE.-MEDNARODNA ZNANSTVENA KONFERENCA 14.-16.9.2001.-KOPER, 2001
ZNANSTVENO-RAZISKOVALNO SREDIŠČE V KOPRU
2001 slovenski ZGODOVINA MONOGRAFSKA publik.

PETER PAVEL VERGERIJ ML.:POLEMIČNI MISLEC V EVROPI 16. STOLETJA: OB 500-LETNICI ROJSTVA.-KOPER, 1998
ZNANSTVENO-RAZISKOVALNO SREDIŠČE V KOPRU
1998 slovenski ZGODOVINA MONOGRAFSKA publik.
Bajc Gorazd, Klabjan Borut - zbrala in uredila
Pirjevčev zbornik : poti zgodovine med severnim Jadranom, srednjo in vzhodno Evropo : ob 70. obletnici akad. prof. dr. Jožeta Pirjevca
ZNANSTVENO-RAZISKOVALNO SREDIŠČE V KOPRU
2011 večjezični ZGODOVINA MONOGRAFSKA publik.

Slovensko-italijanski odnosi v zadnjih 100 letih : znanstveni sestanek, Koper, 23. september 2002, [GLASNIK, št. 14, Letnik 7, 2002]
ZNANSTVENO-RAZISKOVALNO SREDIŠČE V KOPRU
2002 slov.,ita.,ang. ZGODOVINA MONOGRAFSKA publik.
KONTESTABILE ROVIS MIRJANA
UČITELJ NAJ BO: OB 130-LETNICI UČITELJIŠČA V KOPRU.-KOPER, 2003
ZNANSTVENO-RAZISKOVALNO SREDIŠČE V KOPRU
2003 slovenski ZGODOVINA MONOGRAFSKA publik.

Zahodna Banjška planota skozi čas : o geografiji in botaniki, arheologiji, stavbarstvu cerkva, zgodovini, ljudeh in etnološki dediščini ter jeziku zahodne Banjške planote
ZNANSTVENO-RAZISKOVALNO SREDIŠČE V KOPRU
2018 slovenski DOMOZNANSTVO MONOGRAFSKA publik.

ŽIVLJENJE IN DELO PRIMORSKEGA PRAVNIKA, NARODNJAKA IN POSLANCA V RIMSKEM PARLAMENTU DR. JOSIPA VILFANA.-KOPER-TRST, 2002
ZNANSTVENO-RAZISKOVALNO SREDIŠČE V KOPRU
2002 slovenski ZGODOVINA MONOGRAFSKA publik.