Seznam gradiva

33 gradiv
Avtor(ji) Naslov Založba Leto Jezik Področje Vrsta
Huzjan Zdenko
Ponebšek Tina, Cigoj Tanja, Hatfull Jon
"Tako zdaj, kot prej" : Pilonova galerija Ajdovščina, 8. 5.-31. 5. 2015 / Zdenko Huzjan
PILONOVA GALERIJA AJDOVŠČINA
2015 slovenski KULTURNA ZGODOVINA MONOGRAFSKA publik.

AJDOVŠČINA 2000: ARHITEKTURNI ZVEZEK 2.- AJDOVŠČINA, 1998
PILONOVA GALERIJA AJDOVŠČINA
1998 slovenski KULTURNA ZGODOVINA MONOGRAFSKA publik.

Mislej Irene, Furlan Maja, Cigoj Tanja, Hatfull Jon, Brecelj Primož
Bogdan Borčić : slike = paintings : Pilonova galerija Ajdovščina, 15. april - 18. maj 2014
PILONOVA GALERIJA AJDOVŠČINA
2014 slov., anglešk KULTURNA ZGODOVINA MONOGRAFSKA publik.

CERKEV V ŠTURJAH: NATEČAJ ZA IDEJNO ARHITEKTONSKO REŠITEV CERKVE S SPREMLJAJOČIMI OBJEKTI.-AJDOVŠČINA, 1996
PILONOVA GALERIJA AJDOVŠČINA
1996 slovenski KULTURNA ZGODOVINA MONOGRAFSKA publik.
Pilon Veno
Ponebšek Tina, Kovič Brane, Slamič Ivana, Ščuka Viljem
Ferrania : barvni diapozitivi : Pilonova galerija Ajdovščina, [11.] december 2015-[14.] februar 2016 / Veno Pilon
PILONOVA GALERIJA AJDOVŠČINA
2016 slovenski KULTURNA ZGODOVINA MONOGRAFSKA publik.
Mislej Irene
Goriški likovni krog : med obema vojnama
PILONOVA GALERIJA AJDOVŠČINA
2009 slovenski KULTURNA ZGODOVINA MONOGRAFSKA publik.

IVO KOVAČ: RISBE, AKVARELI,GRAFIKE;PREGLEDNA RAZSTAVA.-AJDOVŠČINA, 2003
PILONOVA GALERIJA AJDOVŠČINA
2003 slovenski KULTURNA ZGODOVINA MONOGRAFSKA publik.
Lenščak Ivo
Bassin Aleksander, Cigoj Tanja, Jemec Andrej 1934-, Lenščak Urška, Ponebšek Tina, Brecelj Primož, Milharčič Tanja 1980-
Ivo Lenščak : slikar : pregledna razstava : Pilonova galerija, Ajdovščina, 21. junij-15. september 2019
PILONOVA GALERIJA AJDOVŠČINA
2019 slovenski KULTURNA ZGODOVINA MONOGRAFSKA publik.

JEAN VODAINE.-TOLMIN, AJDOVŠČINA, 2002
PILONOVA GALERIJA AJDOVŠČINA
2002 francoski KULTURNA ZGODOVINA MONOGRAFSKA publik.

Klemenčič Milan, 1875-1957, Cigoj Tanja, Mužica Rozana, Brecelj Primož
Milan Klemenčič : donacija slik in risb : [1875-1957]
PILONOVA GALERIJA AJDOVŠČINA
2012 slovenski KULTURNA ZGODOVINA MONOGRAFSKA publik.
Lah Milena
Milena Lah : kiparka : 9. junij-1. oktober 2017
PILONOVA GALERIJA AJDOVŠČINA
2017 slovenski KULTURNA ZGODOVINA MONOGRAFSKA publik.
več avtorjev
Marinkovska Maja, Cigoj Tanja
Mladi vizualni umetniki na Goriškem : 1. 12. 2016-29. 1. 2017, Pilonova galerija Ajdovščina
PILONOVA GALERIJA AJDOVŠČINA
2016 slovenski KULTURNA ZGODOVINA MONOGRAFSKA publik.
Šivec Maja, Ipavec Polona, Jalovec Emil
Nova fotografija. Subjekt : [9. oktober - 30. oktober 2015]
PILONOVA GALERIJA AJDOVŠČINA
2015 slovenski KULTURNA ZGODOVINA MONOGRAFSKA publik.

PILON V OČEH DRUGIH:VENO PILON VU PAR LES AUTRES.-AJDOVŠČINA, 2002
PILONOVA GALERIJA AJDOVŠČINA
2002 slovenski KULTURNA ZGODOVINA MONOGRAFSKA publik.

Ponebšek Tina, Uršič Ivanka, Cigoj Tanja, Lovrenov Maja, Brecelj Primož, Rosa Kaja
Pilonovi negativi fotografij --- : iz fonda dr. Engelberta Besednjaka in Rozalije Vuk = Veno Pilon's negatives of photographs from the fund of Dr. Engelbert Besednjak and Rozalija Vuk : 11. september-13. december 2020, Pilonova galerija Ajdovščina
PILONOVA GALERIJA AJDOVŠČINA
2020 slov., anglešk KULTURNA ZGODOVINA MONOGRAFSKA publik.
VECCHIET FRANCO, MONTENERO GIULIO
POGOVOR O UMETNIKOVEM ORODJU.-AJDOVŠČINA, 2002
PILONOVA GALERIJA AJDOVŠČINA
2002 slov., italij. KULTURNA ZGODOVINA MONOGRAFSKA publik.
Jejčič Danilo
Kovšca Nataša, Vončina Katja 1983-
Prezrte reči = Cose ignorate : [fotografije] : Pilonova galerija Ajdovščina, november / novembre 2015 / Danilo Jejčič
PILONOVA GALERIJA AJDOVŠČINA
2015 slov., italij. KULTURNA ZGODOVINA MONOGRAFSKA publik.
Križaj Svetozar
Skice, risbe in načrti s Plečnikovega seminarja 1946 - 1948 [Slikovno gradivo]
PILONOVA GALERIJA AJDOVŠČINA
2008 slovenski KULTURNA ZGODOVINA MONOGRAFSKA publik.
KRAŠNA ANKA
SLIKE 1991-1996.- AJDOVŠČINA, 1997
PILONOVA GALERIJA AJDOVŠČINA
1997 slovenski KULTURNA ZGODOVINA MONOGRAFSKA publik.
Mislej Irene
Slovenski tisk v Gorici = La stampa slovena a Gorizia : 1918-1940
PILONOVA GALERIJA AJDOVŠČINA
2009 slovenski DOMOZNANSTVO MONOGRAFSKA publik.
Mislej Irene
Slovenski umetniki na Goriškem : 1914-1945 : slikarstvo, kiparstvo, risba, grafika, fotografija : študijska razstava, Ajdovščina, maj/junij 2005
PILONOVA GALERIJA AJDOVŠČINA
2005 slovenski KULTURNA ZGODOVINA MONOGRAFSKA publik.
Križaj Svetozar
Svetozar Križaj, arhitekt : pozna dela na Ajdovskem v fotografijah Primoža Breclja
PILONOVA GALERIJA AJDOVŠČINA
2008 slovenski KULTURNA ZGODOVINA MONOGRAFSKA publik.

Trideset let Pilonove galerije Ajdovščina
PILONOVA GALERIJA AJDOVŠČINA
2004 slovenski KULTURNA ZGODOVINA MONOGRAFSKA publik.

Veno Pilon : v prvi svetovni vojni = in the First World War : Pilonova galerija, 19. december 2014-1. februar 2015, 19th December 2014-1st February 2015
PILONOVA GALERIJA AJDOVŠČINA
2014 slov., anglešk KULTURNA ZGODOVINA MONOGRAFSKA publik.
Pilonova galerija Ajdovščina
Cigoj Tanja
Veno Pilon : vodnik po stalni zbirki za otroke
PILONOVA GALERIJA AJDOVŠČINA
2018 slovenski PRIROČNIKI MONOGRAFSKA publik.

Veno Pilon : začetki = gli esordi : ob 120. obletnici rojstva Vena Pilona = in occasione del 120° anniversario della nascita di Veno Pilon : 23. september - 20. november 2016, 23 settembre - 20 novembre 2016, Pilonova galerija
PILONOVA GALERIJA AJDOVŠČINA
2016 slov., italij. KULTURNA ZGODOVINA MONOGRAFSKA publik.
BERNIK STANE
VENO PILON: PARIŠKI FOTOGRAF.-AJDOVŠČINA, 1992
PILONOVA GALERIJA AJDOVŠČINA
1992 slovenski KULTURNA ZGODOVINA MONOGRAFSKA publik.
Pilon Veno
Vipavska krajina v delih Vena Pilona: slike, risbe, grafike
PILONOVA GALERIJA AJDOVŠČINA
2017 slovenski KULTURNA ZGODOVINA MONOGRAFSKA publik.
Makuc Vladimir
Vladimir Makuc : dela = opere : Ajdovščina, oktober/november 2006, Velenje, december 2006, Kranj, februar 2007, Ribnica, marec 2007
PILONOVA GALERIJA AJDOVŠČINA
2006 slovenski KULTURNA ZGODOVINA MONOGRAFSKA publik.
Pilonova galerija (Ajdovščina)
Pilon Veno, Ponebšek Tina, Žgur Kaja, Cigoj Tanja, Brecelj Primož
Vodnik po stalni zbirki Vena Pilona
PILONOVA GALERIJA AJDOVŠČINA
2016 slovenski KULTURNA ZGODOVINA MONOGRAFSKA publik.
Bianchi Walter
Walter Bianchi : 1897-1983 : slikarstvo in oblikovanje : maj - junij 2006
PILONOVA GALERIJA AJDOVŠČINA
2006 slovenski KULTURNA ZGODOVINA MONOGRAFSKA publik.

Zbirka del Pilonovih prijateljev : Pilonova galerija, Ajdovščina, december 2008
PILONOVA GALERIJA AJDOVŠČINA
2008 slovenski KULTURNA ZGODOVINA MONOGRAFSKA publik.
Zupan Gojko
Zoran Mušič na Goriškem = Zoran Mušič nel Goriziano
PILONOVA GALERIJA AJDOVŠČINA
2009 slov., italij. KULTURNA ZGODOVINA MONOGRAFSKA publik.