Seznam gradiva

18 gradiv
Avtor(ji) Naslov Založba Leto Jezik Področje Vrsta
BRGOČ VERA, ČUK ALENKA
ANTON ČERNAČ (1905-1984).- POSTOJNA, 1998
DRUŠTVO ZA NEGOVANJE RODOLJUBNIH TRADICIJ ORGANIZACIJE
TIGR PRIMORSKE
1998 slovenski ZGODOVINA MONOGRAFSKA publik.
Cencič Mira
Beneška Slovenija in njeni Čedermaci
DRUŠTVO ZA NEGOVANJE RODOLJUBNIH TRADICIJ ORGANIZACIJE
TIGR PRIMORSKE
2008 slovenski ZGODOVINA MONOGRAFSKA publik.
Cencič Mira
Črni bratje : povest in resnična zgodba
DRUŠTVO ZA NEGOVANJE RODOLJUBNIH TRADICIJ ORGANIZACIJE
TIGR PRIMORSKE
2005 slovenski DOMOZNANSTVO MONOGRAFSKA publik.

DANILO ZELEN: NARODNI JUNAK.-POSTOJNA, 1998
DRUŠTVO ZA NEGOVANJE RODOLJUBNIH TRADICIJ ORGANIZACIJE
TIGR PRIMORSKE
1998 slovenski ZGODOVINA MONOGRAFSKA publik.
Slokar Rajko
Devetdesetletni Alojz Kralj : tigrovec in partizan
DRUŠTVO ZA NEGOVANJE RODOLJUBNIH TRADICIJ ORGANIZACIJE
TIGR PRIMORSKE
2010 slovenski DOMOZNANSTVO MONOGRAFSKA publik.
RUTAR BORUT
DR. JOŽE DEKLEVA: PRIPRAVE NA NARODNOSTNO VSTAJO PRIMORCEV V ORGANIZACIJI TIGR OD 1927-1941.-KOPER, 1999
DRUŠTVO ZA NEGOVANJE RODOLJUBNIH TRADICIJ ORGANIZACIJE
TIGR PRIMORSKE
1999 slovenski ZGODOVINA MONOGRAFSKA publik.

DRUGI TRŽAŠKI PROCES : od 2. decembra do 14. decembra 1941 in usodni 15. december 1941 : zbornik
DRUŠTVO ZA NEGOVANJE RODOLJUBNIH TRADICIJ ORGANIZACIJE
TIGR PRIMORSKE
2021 slovenski ZGODOVINA MONOGRAFSKA publik.

IVAN RUDOLF-NARODNI BUDITELJ, MAISTROV BOREC, TIGROVEC, ORGANIZATOR PREKOMORCEV V AFRIKI.-
DRUŠTVO ZA NEGOVANJE RODOLJUBNIH TRADICIJ ORGANIZACIJE
TIGR PRIMORSKE
1998 slovenski ZGODOVINA MONOGRAFSKA publik.
REJEC TATJANA
JUST GODNIČ: TIGROVSKI BOREC ZA OSVOBODITEV PRIMORSKE .- POSTOJNA, 1997
DRUŠTVO ZA NEGOVANJE RODOLJUBNIH TRADICIJ ORGANIZACIJE
TIGR PRIMORSKE
1997 slovenski ZGODOVINA MONOGRAFSKA publik.
CENCIČ MIRA
MOČ DOMOLJUBJA; TIGROVEC ANTON RUTAR, NJEGOV ČAS IN NJEGOVO NARODNOOBRAMBNO DELOVANJE.-KOPER, 2002
DRUŠTVO ZA NEGOVANJE RODOLJUBNIH TRADICIJ ORGANIZACIJE
TIGR PRIMORSKE
2002 slovenski ZGODOVINA MONOGRAFSKA publik.
Pelicon Ciril
Po Vojkovih poteh : spomini kurirja Rada, spomini spominov soborcev
DRUŠTVO ZA NEGOVANJE RODOLJUBNIH TRADICIJ ORGANIZACIJE
TIGR PRIMORSKE
2003 slovenski DOMOZNANSTVO MONOGRAFSKA publik.
Cencič Mira
Primorske pesmi rodoljubja in tigrovskega upora
DRUŠTVO ZA NEGOVANJE RODOLJUBNIH TRADICIJ ORGANIZACIJE
TIGR PRIMORSKE
2010 slovenski KULTURNA ZGODOVINA MONOGRAFSKA publik.

PRIMORSKI RODOLJUB: GLASILO DRUŠTVA ZA NEGOVANJE RODOLJUBNIH TRADICIJ ORGANIZACIJE TIGR PRIMORSKE, KOPER (POSTOJNA)
DRUŠTVO ZA NEGOVANJE RODOLJUBNIH TRADICIJ ORGANIZACIJE
TIGR PRIMORSKE
1999 slovenski NEZNANO PERIODIKA
VIDMAR CVETKO
TIGR V RIHENBERKU-BRANIKU.-BRANIK, 2000
DRUŠTVO ZA NEGOVANJE RODOLJUBNIH TRADICIJ ORGANIZACIJE
TIGR PRIMORSKE
2000 slovenski ZGODOVINA MONOGRAFSKA publik.
NEMEC NATAŠA
TIGR:RENČE IN OKOLICA.-RENČE, 1999
DRUŠTVO ZA NEGOVANJE RODOLJUBNIH TRADICIJ ORGANIZACIJE
TIGR PRIMORSKE
1999 slovenski ZGODOVINA MONOGRAFSKA publik.
RUTAR BORUT
TIGROVCI V PRVEM SPOPADU S FAŠISTIČNIM OKUPATORJEM SLOVENIJE NA MALI GORI PRI RIBNICI 13.MAJA 1941.-KOPER, 1996
DRUŠTVO ZA NEGOVANJE RODOLJUBNIH TRADICIJ ORGANIZACIJE
TIGR PRIMORSKE
1996 slovenski ZGODOVINA MONOGRAFSKA publik.
BAJC GORAZD
ZAPLETENA RAZMERJA: IVAN MARIJA ČOK V MREŽI PRIMORSKE USODE.-KOPER, 2000
DRUŠTVO ZA NEGOVANJE RODOLJUBNIH TRADICIJ ORGANIZACIJE
TIGR PRIMORSKE
2000 slovenski ZGODOVINA MONOGRAFSKA publik.
Fatur Silvo
Zgodba o TIGRu : ob 80-tem rojstnem dnevu istoimenskega primorskega narodnoosvobodilnega gibanja
DRUŠTVO ZA NEGOVANJE RODOLJUBNIH TRADICIJ ORGANIZACIJE
TIGR PRIMORSKE
2007 slovenski ZGODOVINA MONOGRAFSKA publik.