Seznam gradiva

18 gradiv
Avtor(ji) Naslov Založba Leto Jezik Področje Vrsta
LINASI MARJAN
ANTIFAŠISTIČNO IN NARODNOOSVOBODILNO GIBANJE MLADINE NA KOROŠKEM 1938-1945.-LJUBLJANA, 1990
PARTIZANSKA KNJIGA
1990 slovenski ZGODOVINA izločeno ob inv 202
Kiauta Ladislav
Bračičeva brigada [Knjižnica NOV in POS ; 17/I]
PARTIZANSKA KNJIGA
1982 slovenski ZGODOVINA MONOGRAFSKA publik.
KLUN ALBERT
BRIGADA BRATSTVA IN ENOTNOSTI:NASTANEK, RAZVOJ IN BOJNA POT 3.PREKOMORSKE UDARNE BRIGADE NOVJ.-LJUBLJANA, 1981
PARTIZANSKA KNJIGA
1981 slovenski NARODNOOSVOBODILNA BORBA MONOGRAFSKA publik.
Pervanje Edvin, Hočevar Jože A.
Četrta prekomorska brigada in zavezniška pomoč NOV in POJ [zbirka Knjižnica NOV in POS]
PARTIZANSKA KNJIGA
1969 slovenski ZGODOVINA Fotokopija
SITAR SANDI
EDVARD RUSJAN (ZNAMENITI SLOVENCI).- LJUBLJANA, 1989
PARTIZANSKA KNJIGA
1989 slovenski ZGODOVINA MONOGRAFSKA publik.
DOLENC JANEZ
Koblar France
FRANCE BEVK: OB STOLETNICI ROJSTVA.- LJUBLJANA, 1990
PARTIZANSKA KNJIGA
1990 slovenski DOMOZNANSTVO MONOGRAFSKA publik.
Črnugelj Franc - Zorko
Štimac Vladimir
Na zahodnih mejah - 1943 : Briškobeneški odred in 3. soška (20.) brigada (1. knjiga)
PARTIZANSKA KNJIGA
1986 slovenski ZGODOVINA MONOGRAFSKA publik.
Klanjšček Zdravko
Narodnoosvobodilna vojna na Slovenskem 1941-1945 : tretja izdaja [Knjižnica NOV in POS]
PARTIZANSKA KNJIGA
1978 slovenski ZGODOVINA MONOGRAFSKA publik.
Lubej Franc
Odločitve : boj za demokratizacijo sokolstva na Slovenskem : ob 40. letnici procesa na Taboru
PARTIZANSKA KNJIGA
1980 slovenski ZGODOVINA MONOGRAFSKA publik.
ŠMICBERGER DJURO
PARTIZANSKA SEDMA SILA.- LJUBLJANA, 1988 (KNJIŽNICA OF 9)
PARTIZANSKA KNJIGA
1988 slovenski NARODNOOSVOBODILNA BORBA MONOGRAFSKA publik.
Krall Jože
Partizanske ciklostilne tehnike v slovenskem Primorju [Knjižnica NOV in POS ; 40/4]
PARTIZANSKA KNJIGA
1981 slovenski ZGODOVINA MONOGRAFSKA publik.
Mlakar Boris
Pohod 30. divizije NOV in POJ v Beneško Slovenijo
PARTIZANSKA KNJIGA
1984 slovenski DOMOZNANSTVO MONOGRAFSKA publik.
Vilhar Srečko, Klun Albert
Primorci in Istrani od pregnanstva do prekomorskih brigad
PARTIZANSKA KNJIGA
1973 slovenski ZGODOVINA MONOGRAFSKA publik.
JAVORŠEK JOŽE
PRIMOŽ TRUBAR:ZBIRKA ZNAMENITI SLOVENCI.-LJUBLJANA, 1977
PARTIZANSKA KNJIGA
1977 slovenski ZGODOVINA MONOGRAFSKA publik.
Pagon Andrej
Šebrelje skozi stoletja
PARTIZANSKA KNJIGA
1976 slovenski ZGODOVINA MONOGRAFSKA publik.
Dolenc Milan
Veterinarska služba v NOB na Slovenskem [Knjižnica NOV in POS ; 43]
PARTIZANSKA KNJIGA
1975 slovenski ZGODOVINA MONOGRAFSKA publik.
RENKO IVAN
VOJKOV VOD.-LJUBLJANA, 1973
PARTIZANSKA KNJIGA
1973 slovenski NARODNOOSVOBODILNA BORBA MONOGRAFSKA publik.
Fajdiga Mirko
Zidanškova brigada [Knjižnica NOV in POS ; 15]
PARTIZANSKA KNJIGA
1975 slovenski ZGODOVINA MONOGRAFSKA publik.