Seznam gradiva

47 gradiv
Avtor(ji) Naslov Založba Leto Jezik Področje Vrsta
Benedik Metod, Höfler (Hofler) Janez, Kolar Bogdan
ACTA ECCLESIASTICA SLOVENIAE 26 : PISMA JANEZA EVANGELISTA KREKA; GRADIVO ZA HISTORIČNO TOPOGRAFIJO PREDJOŽEFINSKIH ŽUPNIJ NA SLOVENSKEM. PRAŽUPNIJA CERKNICA; ZAČETKI CERKVENE ORGANIZIRANOSTI SLOVENCEV V KALIFORNIJI
ZALOŽBA DRUŽINA
2004 slovenski ARHIVISTIKA MONOGRAFSKA publik.
Benedik Marko, Likar Sebastjan
ACTA ECCLESIASTICA SLOVENIAE 27 : Dokumenti p. Antona Prešerna o škofu Antonu Vovku : Valentin Oblak, Kronika župnije Kropa 1914-1918
ZALOŽBA DRUŽINA
2005 slovenski ARHIVISTIKA MONOGRAFSKA publik.
Benedik Metod, Kolar Bogdan, Škulj Edo
ACTA ECCLESIASTICA SLOVENIAE 28 : Janez Evangelist Krek v spisih sodobnikov : Iz kronike župnije Grahovo pri Cerknici v času župnika Alojzija Westra (1910-1928) : Kronika župnije Turjak
ZALOŽBA DRUŽINA
2006 slovenski ARHIVISTIKA MONOGRAFSKA publik.
Škulj Edo
ACTA ECCLESIASTICA SLOVENIAE 29 : Jerebova kronika župnije Škocijan pri Turjaku
ZALOŽBA DRUŽINA
2007 slovenski ARHIVISTIKA MONOGRAFSKA publik.
GREGO MILAN
BENEŠKA SLOVENIJA - FOTOMONOGRAFIJA.-LJUBLJANA, 1998
ZALOŽBA DRUŽINA
1998 slov., italij. KULTURNA ZGODOVINA MONOGRAFSKA publik.
Škulj Edo
Bibliografsko kazalo Cerkvenega glasbenika : (1878-1945)
ZALOŽBA DRUŽINA
1978 slovenski PRIROČNIKI MONOGRAFSKA publik.
Čipić Rehar Marija
Cerkev in oblast na Primorskem v letih 1945-1953
ZALOŽBA DRUŽINA
2007 slovenski ZGODOVINA MONOGRAFSKA publik.

CERKEV NA SLOVENSKEM V 20. STOLETJU.-LJUBLJANA, 2002
ZALOŽBA DRUŽINA
2002 slovenski ZGODOVINA MONOGRAFSKA publik.
Griesser Pečar Tamara
Cerkev na zatožni klopi : sodni procesi, administrativne kazni, posegi "ljudske oblasti" v Sloveniji od 1943 do 1960
ZALOŽBA DRUŽINA
2005 slovenski ZGODOVINA MONOGRAFSKA publik.
Debeljak Tine
Vombergar Marko, Poniž Denis, Florjančič Alojzij Pavel
Črni Kamnitnik = Loma Negra
ZALOŽBA DRUŽINA
2003 slovenski KULTURNA ZGODOVINA MONOGRAFSKA publik.
PETRIČ FRANCI
DUŠA, LE POJDI Z MANO: BOŽJE POTI NA SLOVENSKEM I. .- LJUBLJANA, 1996
ZALOŽBA DRUŽINA
1996 slovenski KULTURNA ZGODOVINA MONOGRAFSKA publik.
PETRIČ FRANCI
DUŠA, LE POJDI Z MANO: BOŽJE POTI NA SLOVENSKEM II. .- LJUBLJANA, 1995
ZALOŽBA DRUŽINA
1995 slovenski KULTURNA ZGODOVINA MONOGRAFSKA publik.
PETRIČ FRANCI
DUŠA, LE POJDI Z MANO: BOŽJE POTI NA SLOVENSKEM III. .- LJUBLJANA, 1995
ZALOŽBA DRUŽINA
1995 slovenski KULTURNA ZGODOVINA MONOGRAFSKA publik.
PETRIČ FRANCI
DUŠA, LE POJDI Z MANO: BOŽJE POTI NA SLOVENSKEM IV. .- LJUBLJANA, 1997
ZALOŽBA DRUŽINA
1997 slovenski KULTURNA ZGODOVINA MONOGRAFSKA publik.
PETRIČ FRANCI
DUŠA, LE POJDI Z MANO: BOŽJE POTI NA SLOVENSKEM V. .- LJUBLJANA, 1994
ZALOŽBA DRUŽINA
1994 slovenski KULTURNA ZGODOVINA MONOGRAFSKA publik.

GALLUSOV ZBORNIK: PRISPEVKI H GALLUSOVI BIOGRAFIJI.-LJUBLJANA, 1991
ZALOŽBA DRUŽINA
1991 slovenski ZGODOVINA MONOGRAFSKA publik.

HISTORIA ANNUA COLLEGII SOCIETATIS JESU LABACENSIS:(1569-1691):LETOPIS LJUBLJANSKEGA KOLEGIJA DRUŽBE JEZUSOVE.-LJUBLJANA, 2002
ZALOŽBA DRUŽINA
2002 slovenski ARHIVISTIKA MONOGRAFSKA publik.
Kralj Jerman Lučka
Janko Kralj : Utišani in pozabljeni slovenski politik (1898-1944)
ZALOŽBA DRUŽINA
2008 slovenski DOMOZNANSTVO MONOGRAFSKA publik.
MLINARIČ JOŽE
KARTUZIJA BISTRA.-LJUBLJANA, 2001
ZALOŽBA DRUŽINA
2001 slovenski ZGODOVINA MONOGRAFSKA publik.
Škulj Edo
Leksikon cerkvenih glasbenikov
ZALOŽBA DRUŽINA
2005 slovenski PRIROČNIKI MONOGRAFSKA publik.
ZALAR DRAGO
MARIJINE DRUŽBE NA SLOVENSKEM.-LJUBLJANA
ZALOŽBA DRUŽINA
slovenski ZGODOVINA MONOGRAFSKA publik.
Čipić Rehar Marija, Dolinar M. France, Griesser Pečar Tamara, Otrin Blaž, Visočnik Julijana
Med sodbo sodišča in sodbo vesti : dokumenti sodnega procesa proti škofu Gregoriju Rožmanu
ZALOŽBA DRUŽINA
2009 slovenski ZGODOVINA MONOGRAFSKA publik.
Jurca Leopold, 1905-1988
Klemenčič Drago, Benedik Metod
Moja leta v Istri pod fašizmom : spomini
ZALOŽBA DRUŽINA
1978 slovenski ZGODOVINA MONOGRAFSKA publik.
Kragelj Jožko
Moje celice
ZALOŽBA DRUŽINA
1990 slovenski ZGODOVINA MONOGRAFSKA publik.
Zadravec Jože
Na meji dveh svetov : esejistični potopis med rojaki Porabja, Kanalske doline in Beneške Slovenije
ZALOŽBA DRUŽINA
2006 slovenski KULTURNA ZGODOVINA MONOGRAFSKA publik.
Dežman Jože - uredil
Poročilo Komisije vlade Republike Slovenije za reševanje vprašanj prikritih grobišč : 2005-2008
ZALOŽBA DRUŽINA
2008 slovenski PRIROČNIKI MONOGRAFSKA publik.
KURET NIKO
PRAZNIČNO LETO SLOVENCEV: STARODAVNE ŠEGE IN NAVADE OD POMLADI DO ZIME.-1.KNJIGA.-LJUBLJANA, 1989
ZALOŽBA DRUŽINA
1989 slovenski ZGODOVINA MONOGRAFSKA publik.
KURET NIKO
PRAZNIČNO LETO SLOVENCEV: STARODAVNE ŠEGE IN NAVADE OD POMLADI DO ZIME.-2.KNJIGA.-LJUBLJANA, 1989
ZALOŽBA DRUŽINA
1989 slovenski ZGODOVINA MONOGRAFSKA publik.

PREMRLOV ZBORNIK.- LJUBLJANA, 1996
ZALOŽBA DRUŽINA
1996 slovenski ZGODOVINA MONOGRAFSKA publik.
GREGO MILAN, DOPIT ROBERTO
REZIJA: FOTOMONOGRAFIJA.-LJUBLJANA, 2001
ZALOŽBA DRUŽINA
2001 slovenski KULTURNA ZGODOVINA MONOGRAFSKA publik.
GRIESSER PEČAR TAMARA, DOLINAR FRANCE M.
ROŽMANOV PROCES.- LJUBLJANA, 1996
ZALOŽBA DRUŽINA
1996 slovenski ZGODOVINA MONOGRAFSKA publik.

Slovenska duhovna in politična drama 20. stoletja : zbornik simpozija društva Slovenski katoliški izobraženci
ZALOŽBA DRUŽINA
2007 slovenski ZGODOVINA MONOGRAFSKA publik.
Stanovnik Justin
Gril Janez 1947-
Slovenska sprava
ZALOŽBA DRUŽINA
1990 slovenski ZGODOVINA MONOGRAFSKA publik.
MAUSER KAREL
ŠKOF FRIDERIK BARAGA.- LJUBLJANA, 1988
ZALOŽBA DRUŽINA
1988 slovenski ZGODOVINA izločeno ob inv 202
Krajnc-Vrečko Fanika
Kramberger Franc 1936-, Potočnik Vinko, Škofijska teološka knjižnica (Maribor)
Teološka knjižnica Maribor : duhovna vez med preteklostjo in prihodnostjo : 140 let Škofijske teološke knjižnice
ZALOŽBA DRUŽINA
1999 slovenski ZGODOVINA MONOGRAFSKA publik.

TVOJA IN MOJA CERKEV.- LJUBLJANA, 1982
ZALOŽBA DRUŽINA
1982 slovenski ZGODOVINA MONOGRAFSKA publik.
Kogoj Marija Jasna
Uršulinke in njihovo vzgojno poslanstvo : Uršulinski samostan v Ljubljani na prehodu iz avtonomije v Rimsko unijo, s posebnim poudarkom na šolstvu v letih 1868 in 1918
ZALOŽBA DRUŽINA
2006 slovenski ZGODOVINA MONOGRAFSKA publik.
uredila Jože Pavlič in Jožef Kočar
Vetrinj
ZALOŽBA DRUŽINA
2010 slovenski ZGODOVINA MONOGRAFSKA publik.

ZGODOVINA CERKVE 1: OD ZAČETKOV DO GREGORJA VELIKEGA .- LJUBLJANA, 1988
ZALOŽBA DRUŽINA
1988 slovenski ZGODOVINA MONOGRAFSKA publik.

ZGODOVINA CERKVE 2: SREDNJI VEK (600-1500) .- LJUBLJANA, 1991
ZALOŽBA DRUŽINA
1991 slovenski ZGODOVINA MONOGRAFSKA publik.

ZGODOVINA CERKVE 3: REFORMACIJA IN PROTIREFORMACIJA (1500-1715) .- LJUBLJANA, 1994
ZALOŽBA DRUŽINA
1994 slovenski ZGODOVINA MONOGRAFSKA publik.

ZGODOVINA CERKVE 4: CERKEV V ČASU RAZSVETLJENSTVA, REVOLUCIJE IN RESTAVRACIJE (1715-1848) .- LJUBLJANA, 1999
ZALOŽBA DRUŽINA
1999 slovenski ZGODOVINA MONOGRAFSKA publik.

ZGODOVINA CERKVE 5: OD CERKVENE DRŽAVE DO SVETOVNE CERKVE .- LJUBLJANA, 2001
ZALOŽBA DRUŽINA
2001 slovenski ZGODOVINA MONOGRAFSKA publik.

ZGODOVINA CERKVE 6: CERKEV SVETOVNIH RAZSEŽNOSTI: KATOLICIZEM V ANGLOSAŠKEM SVETU IN JUŽNI AMERIKI, MISIJONI IN KATOLIŠKE VZHODNE CERKVE; PAPEŽI S KONCA XX. STOLETJA .- LJUBLJANA, 2002
ZALOŽBA DRUŽINA
2002 slovenski ZGODOVINA MONOGRAFSKA publik.
HOLZER JOSEF
ZGODOVINA CERKVE V STOTIH SLIKAH.-LJUBLJANA, 1995
ZALOŽBA DRUŽINA
1995 slovenski ZGODOVINA MONOGRAFSKA publik.

Valič Zver Andreja
Zmagoslavno leto : osamosvojitvena zgodba naše države Slovenije
Zmagoslavno leto 91
ZALOŽBA DRUŽINA
2022 slovenski ZGODOVINA MONOGRAFSKA publik.
Gaberšček Silvester
Župnija Marijinega Vnebovzetja Tolmin = Parochia B. M. V. Assumotae Tulmini
ZALOŽBA DRUŽINA
2005 slovenski DOMOZNANSTVO MONOGRAFSKA publik.