Seznam gradiva

2 gradivi
Avtor(ji) Naslov Založba Leto Jezik Področje Vrsta

SLOVENSKI KOLEDAR: KOLEDAR ZA SLOVENCE PO SVETU, LJUBLJANA
SLOVENSKA IZSELJENSKA MATICA
1967 slovenski KOLEDARJI PERIODIKA
Trebše Štolfa Milica - urednik, Klemenčič Matjaž - odgovorni urednik
Slovensko izseljenstvo : zbornik ob 50-letnici Slovenske izseljenske matice
SLOVENSKA IZSELJENSKA MATICA
2001 slovenski ZGODOVINA MONOGRAFSKA publik.