Seznam gradiva

4 gradiva
Avtor(ji) Naslov Založba Leto Jezik Področje Vrsta
PATERNU BORIS
FRANCE PREŠEREN 1800 - 1849.- LJUBLJANA, 1994
ZNANSTVENI INŠTITUT V LJUBLJANI
1994 slovenski DOMOZNANSTVO MONOGRAFSKA publik.
MELIK ANTON
Gorica : (geografske osnove mestnega naselja)
ZNANSTVENI INŠTITUT V LJUBLJANI
1946 slovenski GEOGRAFIJA MONOGRAFSKA publik.
Grafenauer Bogo
Kanalska dolina : (etnografski razvoj)
ZNANSTVENI INŠTITUT V LJUBLJANI
1946 slovenski ZGODOVINA MONOGRAFSKA publik.
Melik Anton
Trst in severna Jugoslavija
ZNANSTVENI INŠTITUT V LJUBLJANI
1946 slovenski GEOGRAFIJA MONOGRAFSKA publik.