Seznam gradiva

4 gradiva
Avtor(ji) Naslov Založba Leto Jezik Področje Vrsta
Cvirn Janez
Gašparič Jure 1977-, Vilfan-Bruckmüller Irena, Rozman Franc 1941-, Stergar Rok
Dunajski državni zbor in Slovenci : (1848-1918)
ZGODOVINSKO DRUŠTVO CELJE
2015 slov., nemški ZGODOVINA MONOGRAFSKA publik.
Žižek Aleksander
Našim zvestim, ljubim celjskim meščanom : (Karel VI. potrdi celjske mestne svoboščine)
ZGODOVINSKO DRUŠTVO CELJE
2004 slov., nemški ARHIVISTIKA MONOGRAFSKA publik.
PANČUR ANDREJ
V PRIČAKOVANJU STABILNEGA DENARNEGA SISTEMA.-CELJE, 2003
ZGODOVINSKO DRUŠTVO CELJE
2003 slovenski ZGODOVINA MONOGRAFSKA publik.

ZGODOVINA ZA VSE: VSE ZA ZGODOVINO, CELJE
ZGODOVINSKO DRUŠTVO CELJE
1994 slovenski ZGODOVINA PERIODIKA