Seznam gradiva

15 gradiv
Avtor(ji) Naslov Založba Leto Jezik Področje Vrsta

ARHITEKT VIKTOR SULČIČ.- LJUBLJANA, 1989
ZNANSTVENI INŠTITUT FILOZOFSKE FAKULTETE V LJUBLJANI
1989 slovenski KULTURNA ZGODOVINA MONOGRAFSKA publik.
GOVEKAR OKOLIŠ MONIKA
DISCIPLINA IN VZGOJNI REŽIM V GIMNAZIJAH NA SLOVENSKEM V LETIH 1849-1914.-LJUBLJANA, 2001, (RAZPRAVE FILOZOFSKE FAKULTETE)
ZNANSTVENI INŠTITUT FILOZOFSKE FAKULTETE V LJUBLJANI
2001 slovenski ZGODOVINA MONOGRAFSKA publik.
MIKLAVČIČ BREZIGAR INGA
ETNOLOŠKA TOPOGRAFIJA SLOVENSKEGA ETNIČNEGA OZEMLJA:20.STOLETJE.-OBČINA TOLMIN.-LJUBLJANA,1996
ZNANSTVENI INŠTITUT FILOZOFSKE FAKULTETE V LJUBLJANI
1996 slovenski ZGODOVINA MONOGRAFSKA publik.
ŠTIH PETER
GORIŠKI GROFJE TER NJIHOVI MINISTERIALI IN MILITI V ISTRI IN NA KRANJSKEM.-LJUBLJANA, 1994
ZNANSTVENI INŠTITUT FILOZOFSKE FAKULTETE V LJUBLJANI
1994 slovenski ZGODOVINA MONOGRAFSKA publik.

KULTURA NARODNOSTNO MEŠANEGA OZEMLJA SLOVENSKE ISTRE: ZBORNIK.- LJUBLJANA, 1993
ZNANSTVENI INŠTITUT FILOZOFSKE FAKULTETE V LJUBLJANI
1993 slovenski ZGODOVINA MONOGRAFSKA publik.

KULTURNO USTVARJANJE SLOVENCEV V JUŽNI AMERIKI.- LJUBLJANA, 1995
ZNANSTVENI INŠTITUT FILOZOFSKE FAKULTETE V LJUBLJANI
1995 slovenski ZGODOVINA MONOGRAFSKA publik.

LOKEV SKOZI ČAS: RAZPRAVE FILOZOFSKE FAKULTETE .- LJUBLJANA, 1987
ZNANSTVENI INŠTITUT FILOZOFSKE FAKULTETE V LJUBLJANI
1987 slovenski ZGODOVINA MONOGRAFSKA publik.
ŠUMI NACE, SILIČ NEMEC NELIDA
NEGOVAN NEMEC.- LJUBLJANA,NOVA GORICA 1991
ZNANSTVENI INŠTITUT FILOZOFSKE FAKULTETE V LJUBLJANI
1991 slovenski KULTURNA ZGODOVINA MONOGRAFSKA publik.
NEČAK DUŠAN
NEMCI NA SLOVENSKEM 1941 - 1955.- LJUBLJANA, 1998
ZNANSTVENI INŠTITUT FILOZOFSKE FAKULTETE V LJUBLJANI
1998 slovenski ZGODOVINA MONOGRAFSKA publik.
Gantar Godina Irena
Neoslavizem in Slovenci
ZNANSTVENI INŠTITUT FILOZOFSKE FAKULTETE V LJUBLJANI
1994 slovenski ZGODOVINA MONOGRAFSKA publik.
VOJE IGNACIJ
POSLOVNA USPEŠNOST TRGOVCEV V SREDNJEVEŠKEM DUBROVNIKU.-LJUBLJANA, 2003
ZNANSTVENI INŠTITUT FILOZOFSKE FAKULTETE V LJUBLJANI
2003 slovenski ZGODOVINA MONOGRAFSKA publik.
Budkovič Cvetko
Razvoj glasbenega šolstva na Slovenskem I : od začetka 19. stoletja do nastanka konservatorija
ZNANSTVENI INŠTITUT FILOZOFSKE FAKULTETE V LJUBLJANI
1992 slovenski ZGODOVINA MONOGRAFSKA publik.
Budkovič Cvetko
Razvoj glasbenega šolstva na Slovenskem II : od nastanka konservatorija do Akademije za glasbo : 1919-1946
ZNANSTVENI INŠTITUT FILOZOFSKE FAKULTETE V LJUBLJANI
1995 slovenski ZGODOVINA MONOGRAFSKA publik.
Križnar Franc
Slovenska glasba v narodnoosvobodilnem boju
ZNANSTVENI INŠTITUT FILOZOFSKE FAKULTETE V LJUBLJANI
1992 slovenski KULTURNA ZGODOVINA MONOGRAFSKA publik.
Vrišer Sergej 1920-2004
Uniforme v zgodovini : Slovenija in sosednje dežele
ZNANSTVENI INŠTITUT FILOZOFSKE FAKULTETE V LJUBLJANI
1987 slovenski ZGODOVINA MONOGRAFSKA publik.