Seznam gradiva

27 gradiv
Avtor(ji) Naslov Založba Leto Jezik Področje Vrsta
Pirjevec Jože
"Trst je naš!" : boj Slovencev za morje (1848-1954) : [2. natis]
NOVA REVIJA
2008 slovenski ZGODOVINA MONOGRAFSKA publik.
FERJANČIČ ROMAN
BREZPRAVJE: SLOVENSKO PRAVOSODJE PO LETU 1945.- LJUBLJANA, 1998
NOVA REVIJA
1998 slovenski ZGODOVINA MONOGRAFSKA publik.
Režek Mateja - uredila
Cenzurirano : zgodovina cenzure na Slovenskem od 19. stoletja do danes
NOVA REVIJA
2010 slovenski ZGODOVINA MONOGRAFSKA publik.
HRIBAR SPOMENKA
DOLOMITSKA IZJAVA.- LJUBLJANA, 1991
NOVA REVIJA
1991 slovenski ZGODOVINA MONOGRAFSKA publik.

Enotni v zmagi : osamosvojitev Slovenije
NOVA REVIJA
2006 slovenski ZGODOVINA MONOGRAFSKA publik.
GODEŠA BOJAN, DOLENC ERVIN
IZGUBLJENI SPOMIN NA ANTONA KOROŠCA.-LJUBLJANA, 1999
NOVA REVIJA
1999 slovenski ZGODOVINA MONOGRAFSKA publik.
Drnovšek Marjan
Izseljevanje, "rakrana" slovenskega naroda : od misijonarja Friderika Barage do migracijske politike države Slovenije
NOVA REVIJA
2010 slovenski ZGODOVINA MONOGRAFSKA publik.
HOLZ EVA
LJUBLJANSKI KONGRES 1821.- LJUBLJANA, 1997
NOVA REVIJA
1997 slovenski ZGODOVINA MONOGRAFSKA publik.
GRANDA STANE
PRVA ODLOČITEV SLOVENCEV ZA SLOVENIJO: DOKUMENTI Z UVODNO ŠTUDIJO IN OSNOVNIMI POJASNILI.-LJUBLJANA, 1999
NOVA REVIJA
1999 slovenski ZGODOVINA MONOGRAFSKA publik.

SAMOSTOJNA SLOVENIJA: MESEČNIK ZA KULTURO, LETNIK IX .-LJUBLJANA 1990
NOVA REVIJA
1990 slovenski KULTURNA ZGODOVINA MONOGRAFSKA publik.

SLOVENCI IN PRIHODNOST: RAZPRAVE IN ESEJI.- LJUBLJANA, 1993
NOVA REVIJA
1993 slovenski ZGODOVINA MONOGRAFSKA publik.

SLOVENSKA KRONIKA XIX. STOLETJA: 1861-1883 .- LJUBLJANA, 2001
NOVA REVIJA
2001 slovenski ZGODOVINA MONOGRAFSKA publik.

SLOVENSKA KRONIKA XIX. STOLETJA: 1884-1899 .- LJUBLJANA, 2001
NOVA REVIJA
2001 slovenski ZGODOVINA MONOGRAFSKA publik.

SLOVENSKA KRONIKA XIX.STOLETJA: 1800-1860.- LJUBLJANA, 2001
NOVA REVIJA
2001 slovenski ZGODOVINA MONOGRAFSKA publik.

SLOVENSKA KRONIKA XX. STOLETJA: 1. KNJIGA .- LJUBLJANA, 1995
NOVA REVIJA
1995 slovenski ZGODOVINA MONOGRAFSKA publik.

SLOVENSKA KRONIKA XX. STOLETJA: 2. KNJIGA .- LJUBLJANA, 1996
NOVA REVIJA
1996 slovenski ZGODOVINA MONOGRAFSKA publik.
PUHAR ALENKA
SLOVENSKI AVTOPORTRET 1918 - 1991.- LJUBLJANA, 1992
NOVA REVIJA
1993 slovenski ZGODOVINA MONOGRAFSKA publik.
BAJT DRAGO
SLOVENSKI KDO JE KDO.-LJUBLJANA, 1999
NOVA REVIJA
1999 slovenski PRIROČNIKI MONOGRAFSKA publik.
BERGANT ZVONKO
SLOVENSKI KLASIČNI LIBERALIZEM:IDEJNO-POLITIČNI ZNAČAJ SLOVENSKEGA LIBERALIZMA V LETIH 1891-1921.-LJUBLJANA, 2000
NOVA REVIJA
2000 slovenski ZGODOVINA MONOGRAFSKA publik.

Slovenski zgodovinski atlas
NOVA REVIJA
2011 slovenski GEOGRAFIJA MONOGRAFSKA publik.

SLOVENSKO-ITALIJANSKI ODNOSI 1880-1956,POROČILO SLOVENSKO-ITALIJANSKE KOMISIJE.-LJUBLJANA, 2001
NOVA REVIJA
2001 slovenski ZGODOVINA MONOGRAFSKA publik.
SVOLJŠAK PETRA
SOČA, SVETA REKA: ITALIJANSKA ZASEDBA SLOVENSKEGA OZEMLJA (1915-1917) .- LJUBLJANA, 2003
NOVA REVIJA
2003 slovenski DOMOZNANSTVO MONOGRAFSKA publik.
PELIKAN EGON
TAJNO DELOVANJE PRIMORSKE DUHOVŠČINE PRED FAŠIZMOM:PRIMORSKI KRŠČANSKI SOCIALISTI MED VATIKANOM, FAŠISTIČNO ITALIJO IN SLOVENSKO KATOLIŠKO DESNICO.-LJUBLJANA, 2002
NOVA REVIJA
2002 slovenski ZGODOVINA MONOGRAFSKA publik.

TEMNA STRAN MESECA: KRATKA ZGODOVINA TOTALITARIZMA V SLOVENIJI 1945 - 1990.- LJUBLJANA, 1998
NOVA REVIJA
1998 slovenski ZGODOVINA MONOGRAFSKA publik.
Jančar Drago
Bučar France, Grafenauer Niko, Pučnik Jože, Simoniti Primož, Snoj Jože, Šeligo Rudi, Urbančič Ivan
Ura evropske resnice za Slovenijo : 2. izd.
NOVA REVIJA
1997 slovenski PRIROČNIKI MONOGRAFSKA publik.
Rahten Andrej
Zavezništva in delitve : razvoj slovensko-hrvaških političnih odnosov v habsburški monarhiji 1848-1918
NOVA REVIJA
2005 slovenski ZGODOVINA MONOGRAFSKA publik.
Šantel Anton
Zgodbe moje pokrajine : [z lastnimi risbami]
NOVA REVIJA
2006 slovenski ZGODOVINA MONOGRAFSKA publik.