Seznam gradiva

58 gradiv
Avtor(ji) Naslov Založba Leto Jezik Področje Vrsta
TUL VLASTA, ROSA JURIJ
"OD 27. APRILA K 22. JULIJU" .- NOVA GORICA, 1989 ( KATALOG)
POKRAJINSKI ARHIV V NOVI GORICI
1989 slovenski ARHIVISTIKA MONOGRAFSKA publik.
PAVŠIČ MILOST ALEKSANDRA
"ZADRUŽNI DOM - NAŠ PONOS": KATALOG K RAZSTAVI O GRADNJI ZADRUŽNIH DOMOV PO DRUGI SVETOVNI VOJNI.-NOVA GORICA, 1996
POKRAJINSKI ARHIV V NOVI GORICI
1996 slovenski ARHIVISTIKA MONOGRAFSKA publik.

50 LET GLASBENE ŠOLE VINKA VODOPIVCA AJDOVŠČINA: KATALOG K RAZSTAVI.- AJDOVŠČINA, 1998
POKRAJINSKI ARHIV V NOVI GORICI
1998 slovenski ARHIVISTIKA MONOGRAFSKA publik.
PLESNIČAR PAVEL
AJDOVŠČINA: POGLED V NJENO PRETEKLOST: KOMENTIRANA OBJAVA ZGODOVINE AJDOVŠČINE IN ŠTURIJ.-NOVA GORICA, 1997
POKRAJINSKI ARHIV V NOVI GORICI
1997 slovenski ARHIVISTIKA MONOGRAFSKA publik.
Marinčič Andrej 1983-
Anton Brcko - Selko Dragar : pozabljeni muzik : 1911-1939
POKRAJINSKI ARHIV V NOVI GORICI
2019 slovenski DOMOZNANSTVO MONOGRAFSKA publik.
PAVŠIČ MILOST ALEKSANDRA
ARHIVI, VARUHI PRETEKLOSTI: RAZSTAVA OB 8. FEBRUARJU, SLOVENSKEM KULTURNEM PRAZNIKU .- LJUBLJANA, 2004
POKRAJINSKI ARHIV V NOVI GORICI
2004 slovenski ARHIVISTIKA MONOGRAFSKA publik.
VIDRIH LAVRENČIČ LILIJANA
ARHIVSKI DOKUMENTI NA RAZSTAVI PODOBE SOŠKE FRONTE.- (ČLANEK IZ PRIMORSKIH NOVIC).-
POKRAJINSKI ARHIV V NOVI GORICI
slovenski ARHIVISTIKA Članek

ARHIVSKI ZAPISI - MOZAIK PRETEKLOSTI: RAZSTAVA IZBRANIH DOKUMENTOV IZ FONDOV IN ZBIRK POKRAJINSKEGA ARHIVA V NOVI GORICI OB 25-LETNICI DELOVANJA: SEZNAM RAZSTAVLJENEGA GRADIVA.-NOVA GORICA, 1997
POKRAJINSKI ARHIV V NOVI GORICI
1997 slovenski ARHIVISTIKA MONOGRAFSKA publik.
VIDRIH LAVRENČIČ LILIJANA
ARTUR LOKAR, AJDOVSKI NOTAR 1904-1926: RAZSTAVA NOTARSKIH SPISOV ARTURJA LOKARJA .- AJDOVŠČINA-NOVA GORICA, 2004
POKRAJINSKI ARHIV V NOVI GORICI
2004 slovenski ARHIVISTIKA MONOGRAFSKA publik.
TUL VLASTA
DEKLETA IN ŠOLA NA ŠIRŠEM GORIŠKEM OBMOČJU:DODATEK K RAZSTAVI "DEKLETA IN ŠOLA".- NOVA GORICA,1999
POKRAJINSKI ARHIV V NOVI GORICI
1999 slovenski ARHIVISTIKA MONOGRAFSKA publik.
NUSDORFER VUKSANOVIĆ METKA, VIDRIH LAVRENČIČ LILIJANA
ELEKTRARNE, MLINI, ŽAGE, VODOVODI V POREČJU SOČE 1918-1943 (KATALELEKTRARNE, MLINI, ŽAGE, VODOVODI V POREČJU SOČE 1918-1943 (KATALOG).-NOVA GORICA, 1991
POKRAJINSKI ARHIV V NOVI GORICI
1991 slovenski ARHIVISTIKA MONOGRAFSKA publik.
Vidrih Lavrenčič Lilijana
Franc Premrl, podraški župnik in fotograf
POKRAJINSKI ARHIV V NOVI GORICI
2007 slovenski ARHIVISTIKA MONOGRAFSKA publik.
PAVŠIČ MILOST ALEKSANDRA
FRANCE BEVK V DOKUMENTIH POKRAJINSKEGA ARHIVA V NOVI GORICI: PRILOŽNOSTNA RAZSTAVA OB STOLETNICI ROJSTVA F. BEVKA.-NOVA GORICA, 1990
POKRAJINSKI ARHIV V NOVI GORICI
1990 slovenski ARHIVISTIKA MONOGRAFSKA publik.
Rosa Jurij, Nusdorfer Vuksanović Metka
Frnaža - mesto v malem : Razstava ob 70. obletnici mesta Nova Gorica [zgibanka k razstavi, priložen seznam podnapisov na panojih]
POKRAJINSKI ARHIV V NOVI GORICI
2017 slovenski ARHIVISTIKA MONOGRAFSKA publik.

GLASBENA ŠOLA VINKA VODOPIVCA: 50 LET GLASBENE ŠOLE VINKA VODOPIVCA AJDOVŠČINA.-AJDOVŠČINA, NOVA GORICA, 1998
POKRAJINSKI ARHIV V NOVI GORICI
1998 slovenski ARHIVISTIKA MONOGRAFSKA publik.
Pavlin Vojko
Goriška - od zadnjih goriških grofov do habsburške dežel
POKRAJINSKI ARHIV V NOVI GORICI
2017 slovenski DOMOZNANSTVO MONOGRAFSKA publik.

GREMO V TRG: VIPAVA V PRVI POLOVICI 20. STOLETJA SKOZI OBJEKTIV IVANA MOŽETA: RAZSTAVNI KATALOG .- NOVA GORICA, 2000 (+ 3 RAZGLEDNICE)
POKRAJINSKI ARHIV V NOVI GORICI
2000 slovenski ARHIVISTIKA MONOGRAFSKA publik.
PAVŠIČ MILOST ALEKSANDRA
HRANILNICA IN POSOJILNICA V ŠEMPETRU PRI GORICI: KATALOG K RAZSTAVI .- NOVA GORICA, 1997
POKRAJINSKI ARHIV V NOVI GORICI
1997 slovenski ARHIVISTIKA MONOGRAFSKA publik.
PAVŠIČ MILOST ALEKSANDRA
HRANILNICA IN POSOJILNICA V ŠEMPETRU: 1896-1948, KATALOG .- NOVA GORICA, 1992
POKRAJINSKI ARHIV V NOVI GORICI
1992 slovenski ARHIVISTIKA MONOGRAFSKA publik.
Pavšič Milost Aleksandra
Hranilnica in posojilnica v Vipavi : Razstava ob 110. obletnici ustanovitve
POKRAJINSKI ARHIV V NOVI GORICI
2006 slovenski ARHIVISTIKA MONOGRAFSKA publik.

IX. KORPUS NOV IN POJ: 60. OBLETNICA USTANOVITVE:RAZSTAVA V POČASTITEV JUBILEJA /KATALOG K RAZSTAVI PANG/ .- NOVA GORICA-LOKVE, 2003
POKRAJINSKI ARHIV V NOVI GORICI
2003 slovenski ARHIVISTIKA MONOGRAFSKA publik.
ROSA JURIJ
IZ NAŠIH DRUŠTVENIH ARHIVOV: KATALOG K RAZSTAVI.-NOVA GORICA, 1991
POKRAJINSKI ARHIV V NOVI GORICI
1991 slovenski ARHIVISTIKA MONOGRAFSKA publik.

IZ ZAPUŠČINE VINKA VODOPIVCA: PREDSTAVITEV IZBRANIH DOKUMENTOV.- NOVA GORICA, 1992
POKRAJINSKI ARHIV V NOVI GORICI
1992 slovenski ARHIVISTIKA MONOGRAFSKA publik.

KDO SMO IN KAJ DELAMO (ZGIBANKA)
POKRAJINSKI ARHIV V NOVI GORICI
1997 slovenski ARHIVISTIKA MONOGRAFSKA publik.
URŠIČ IVANKA
LUDVIK ZORZUT 1892 - 1977: RAZSTAVA OB STOLETNICI ROJSTVA .- NOVA GORICA, 1992
POKRAJINSKI ARHIV V NOVI GORICI
1992 slovenski ARHIVISTIKA MONOGRAFSKA publik.
NUSDORFER VUKSANOVIĆ METKA, MERKU PAVLE
MARIJ KOGOJ 1892-1956: KATALOG .- KANAL, 1989
POKRAJINSKI ARHIV V NOVI GORICI
1989 slovenski ARHIVISTIKA MONOGRAFSKA publik.

MED NEBOM IN ZEMLJO: RAZSTAVA FOTOGRAFIJ JOHANNA FREUNDA, POSVEČENA 80-LETNICI KONCA 1. SVETOVNE VOJNE .- NOVA GORICA, 1998
POKRAJINSKI ARHIV V NOVI GORICI
1998 slovenski ARHIVISTIKA MONOGRAFSKA publik.
ROSA JURIJ, URŠIČ IVANKA
NA SOLKANSKEM POLJU JE RASLO MESTO.- NOVA GORICA, 1998
POKRAJINSKI ARHIV V NOVI GORICI
1998 slovenski ARHIVISTIKA MONOGRAFSKA publik.

NAŠIH 30 LET: RAZSTAVA DOKUMENTOV OB 30. OBLETNICI USTANOVITVE POKRAJINSKEGA ARHIVA V NOVI GORICI .- NOVA GORICA, 2002
POKRAJINSKI ARHIV V NOVI GORICI
2002 slovenski ARHIVISTIKA MONOGRAFSKA publik.

Pavšič Milost Aleksandra
Naših 50 let : jubilejna publikacija ob petdesetletnici ustanovitve Pokrajinskega arhiva v Novi Gorici
POKRAJINSKI ARHIV V NOVI GORICI
2022 slovenski ARHIVISTIKA MONOGRAFSKA publik.
ROSA JURIJ
NOVA OBLAST - NOVA IMENA: DOKUMENTI O PREIMENOVANJU NAŠIH KRAJEV V LETIH 1948-1955 (KATALOG).-NOVA GORICA, 1993
POKRAJINSKI ARHIV V NOVI GORICI
1993 slovenski ARHIVISTIKA MONOGRAFSKA publik.

O VARSTU ARHIVSKEGA IN REGISTRATURNEGA GRADIVA .- NOVA GORICA 1976
POKRAJINSKI ARHIV V NOVI GORICI
1976 slovenski ARHIVISTIKA MONOGRAFSKA publik.

OBČINE NA GORIŠKEM OD SREDE 19.STOL.DO DRUGE SVETOVNE VOJNE.- NOVA GORICA, 1986
POKRAJINSKI ARHIV V NOVI GORICI
1986 slovenski ARHIVISTIKA MONOGRAFSKA publik.
NUSDORFER VUKSANOVIĆ METKA, ROSA JURIJ, VIDRIH LAVRENČIČ LILIJANA
OBČINSKA SREDIŠČA V OBDOBJU 1814-1961 NA OBMOČJU SEDANJIH OBČIN AJDOVŠČINA, NOVA GORICA IN TOLMIN.-NOVA GORICA, 1991
POKRAJINSKI ARHIV V NOVI GORICI
1991 slovenski ARHIVISTIKA MONOGRAFSKA publik.
Pavšič Milost Aleksandra
Oče in sin zapisana glasbi
POKRAJINSKI ARHIV V NOVI GORICI
2012 slovenski ZGODOVINA MONOGRAFSKA publik.
VIDRIH LAVRENČIČ LILIJANA
PO SLEDEH STARIH POTI: RAZSTAVA DOKUMENTOV TOLMINSKEGA CESTNEGA ODBORA 1869-1923.-NOVA GORICA, 1993
POKRAJINSKI ARHIV V NOVI GORICI
1993 slovenski ARHIVISTIKA MONOGRAFSKA publik.
NUSDORFER VUKSANOVIĆ METKA
PO TRENTI Z ARHIVSKIMI DOKUMENTI (KATALOG K RAZSTAVI).- NOVA GORICA, 1995
POKRAJINSKI ARHIV V NOVI GORICI
1995 slovenski ARHIVISTIKA MONOGRAFSKA publik.

POKRAJINSKI ARHIV V NOVI GORICI (PUBLIKACIJA 1) .- NOVA GORICA, 1972
POKRAJINSKI ARHIV V NOVI GORICI
1972 slovenski ARHIVISTIKA MONOGRAFSKA publik.

POKRAJINSKI ARHIV V NOVI GORICI (PUBLIKACIJA 2) .- NOVA GORICA, 1982
POKRAJINSKI ARHIV V NOVI GORICI
1982 slovenski ARHIVISTIKA MONOGRAFSKA publik.

RAZSTAVA OB 15 LETNICI DELOVANJA IN ODPRTJA NOVE STAVBE .-NOVA GORICA, 1987
POKRAJINSKI ARHIV V NOVI GORICI
1987 slovenski ARHIVISTIKA MONOGRAFSKA publik.

RAZSTAVA OB 40 LETNICI PRIKLJUČITVE PRIMORSKE K JUGOSLAVIJI.-NOVA GORICA, 1987
POKRAJINSKI ARHIV V NOVI GORICI
1987 slovenski ARHIVISTIKA MONOGRAFSKA publik.
ROSA JURIJ
REŠEVANJE POPLAVLJENEGA ARHIVSKEGA GRADIVA (PRILOŽNOSTNA RAZSTAVA OB 20.OKTOBRU - DNEVU ARHIVOV) .- NOVA GORICA, 1984
POKRAJINSKI ARHIV V NOVI GORICI
1984 slovenski ARHIVISTIKA MONOGRAFSKA publik.
Uršič Ivanka
Simon Gregorčič (1844-1906) : priložnostna razstava ob 100. obletnici smrti
POKRAJINSKI ARHIV V NOVI GORICI
2006 slovenski ARHIVISTIKA MONOGRAFSKA publik.
ROSA JURIJ, TUL VLASTA
SLOVENSKA POMLAD NA GORIŠKEM 1987-1991.-NOVA GORICA, 2001
POKRAJINSKI ARHIV V NOVI GORICI
2001 slovenski ARHIVISTIKA MONOGRAFSKA publik.
URŠIČ IVANKA
SREČKO KUMAR 1888-1954: RAZSTAVA OB PETDESETLETNICI SMRTI GLASBENIKA SREČKA KUMARJA .- NOVA GORICA-DOBROVO, 2004
POKRAJINSKI ARHIV V NOVI GORICI
2004 slovenski ARHIVISTIKA MONOGRAFSKA publik.
Rosa Jurij, Pavšič Milost Aleksandra, Tul Vlasta, Trpin Drago
Strokovno usposabljanje delavcev, ki delajo z dokumentarnim gradivom : gradivo za seminar
POKRAJINSKI ARHIV V NOVI GORICI
2008 slovenski ARHIVISTIKA Fotokopija
TUL VLASTA
ŠOLSKA PRAZNOVANJA SKOZI ČAS: KATALOG K RAZSTAVI .- NOVA GORICA, 1994
POKRAJINSKI ARHIV V NOVI GORICI
1994 slovenski ARHIVISTIKA MONOGRAFSKA publik.
TUL VLASTA
ŠOLSKE KRONIKE- PRILOŽNOSTNA RAZSTAVA .-NOVA GORICA, 1990
POKRAJINSKI ARHIV V NOVI GORICI
1990 slovenski ARHIVISTIKA MONOGRAFSKA publik.

ŠT. VID - PODNANOS: ZBORNIK PRISPEVKOV O KRAJU IN NJEGOVI ZGODOVINI .- NOVA GORICA, 1996
POKRAJINSKI ARHIV V NOVI GORICI
1996 slovenski ARHIVISTIKA MONOGRAFSKA publik.
PREGELJ ERIK
TRANSFORMACIJA PODATKOV IZ OBSTOJEČIH INFORMATIVNIH POMAGAL V PODATKOVNO STRUKTURO ZA PRENOS V INFOARH: NA PRIMERU POKRAJINSKEGA ARHIVA V NOVI GORICI: STROKOVNA NALOGA .- NOVA GORICA, 2004
POKRAJINSKI ARHIV V NOVI GORICI
2004 slovenski PRIROČNIKI MONOGRAFSKA publik.
Tul Vlasta
Učiteljice v šolskih klopeh : zbornik ob 130. obletnici ustanovitve Slovenskega učiteljišča za dekleta v Gorici
POKRAJINSKI ARHIV V NOVI GORICI
2005 slov., italij. ARHIVISTIKA MONOGRAFSKA publik.
Rosa Jurij
Vinko Vodopivec (1878 - 1952) : Razstava ob 60-letnici smrti duhovnika in glasbenika [katalog k razstavi]
POKRAJINSKI ARHIV V NOVI GORICI
2012 slovenski ARHIVISTIKA MONOGRAFSKA publik.

VODNIK PO FONDIH IN ZBIRKAH POKRAJINSKEGA ARHIVA V NOVI GORICI.-NOVA GORICA, 1997
POKRAJINSKI ARHIV V NOVI GORICI
1997 slovenski ARHIVISTIKA MONOGRAFSKA publik.
Pavšič Milost Aleksandra
Z dopisom se predstavim : katalog k razstavi : [razstava v SNG Nova Gorica od 13. do 30. septembra 2011]
POKRAJINSKI ARHIV V NOVI GORICI
2011 slovenski ARHIVISTIKA MONOGRAFSKA publik.
Rosa Jurij, Tul Vlasta, Uršič Ivanka
Za dom in rod : v spomin na dogodek v Prvačini na dan sv. Cirila in Metoda, 5. julija 1920
POKRAJINSKI ARHIV V NOVI GORICI
2006 slovenski ARHIVISTIKA MONOGRAFSKA publik.
VIDRIH LAVRENČIČ LILIJANA
ZAPUŠČINA SOLKANSKE OBČINSKE PISARNE 1849-1918 .- SOLKAN, NOVA GORICA, 2001
POKRAJINSKI ARHIV V NOVI GORICI
2001 slovenski ARHIVISTIKA MONOGRAFSKA publik.

ZBORNIK POKRAJINSKEGA ARHIVA V NOVI GORICI OB 30. OBLETNICI USTANOVITVE .- NOVA GORICA, 2002
POKRAJINSKI ARHIV V NOVI GORICI
2002 slovenski ARHIVISTIKA MONOGRAFSKA publik.

ZGRADILI BOMO NOVO GORICO .-NOVA GORICA, 1988.-KATALOG K RAZSTAVI.-
POKRAJINSKI ARHIV V NOVI GORICI
1988 slovenski ARHIVISTIKA MONOGRAFSKA publik.