Seznam gradiva

11 gradiv
Avtor(ji) Naslov Založba Leto Jezik Področje Vrsta
KOS DUŠAN
BLESK ZLATE KRONE:GOSPODJE SVIBENSKI - KRATKA ZGODOVINA PLEMENITIH NASILNIKOV.-LJUBLJANA, 2003
ZGODOVINSKI INŠTITUT MILKA KOSA ZRC SAZU
2003 slovenski ZGODOVINA MONOGRAFSKA publik.
Keber Katarina
Čas kolere : epidemije kolere na Kranjskem v 19. stoletju
ZGODOVINSKI INŠTITUT MILKA KOSA ZRC SAZU
2007 slovenski ZGODOVINA MONOGRAFSKA publik.
BARAGA FRANCE
GRADIVO ZA SLOVENSKO ZGODOVINO V SREDNJEM VEKU. 6/1, (LISTINE 1246-1255) [Thesaurus memoriae. Fontes ; 2] .- LJUBLJANA, 2002
ZGODOVINSKI INŠTITUT MILKA KOSA ZRC SAZU
2002 slovenski ZGODOVINA MONOGRAFSKA publik.
Preinfalk Miha
Gradivo za slovensko zgodovino v srednjem veku. 6/2, Imensko kazalo [Thesaurus memoriae. Fontes ; 5]
ZGODOVINSKI INŠTITUT MILKA KOSA ZRC SAZU
2007 slov.,nem.,ang. ZGODOVINA MONOGRAFSKA publik.
Komac Andrej
Od mejne grofije do dežele : Ulrik III. Spanheim in Kranjska v 13. stoletju
ZGODOVINSKI INŠTITUT MILKA KOSA ZRC SAZU
2006 slovenski ZGODOVINA MONOGRAFSKA publik.

PATER MARTIN BAVČER: OB 400- LETNICI ROJSTVA.- LJUBLJANA, 1995
ZGODOVINSKI INŠTITUT MILKA KOSA ZRC SAZU
1995 slovenski ZGODOVINA MONOGRAFSKA publik.
MIHELIČ DARJA
PIRANSKA NOTARSKA KNJIGA (1289-1292):3.ZVEZEK.-LJUBLJANA, 2002
ZGODOVINSKI INŠTITUT MILKA KOSA ZRC SAZU
2002 slov., anglešk ZGODOVINA MONOGRAFSKA publik.
TUMA HENRIK
PISMA: OSEBNOSTI IN DOGODKI (1893-1935).- LJUBLJANA, TRST, 1994
ZGODOVINSKI INŠTITUT MILKA KOSA ZRC SAZU
1994 slovenski ZGODOVINA MONOGRAFSKA publik.
BIZJAK MATJAŽ
RATIO FACTA EST: GOSPODARSKA STRUKTURA IN POSLOVANJE POZNOSREDNJEVEŠKIH GOSPOSTEV NA SLOVENSKEM.-LJUBLJANA, 2003
ZGODOVINSKI INŠTITUT MILKA KOSA ZRC SAZU
2003 slovenski ZGODOVINA MONOGRAFSKA publik.

Mihelič Darja, Bizjak Matjaž 1971-, Gašperšič Manca, Balkovec Bojan, Godeša Bojan
Vojaki iz slovenskega prostora na tujih tleh v preteklosti
ZGODOVINSKI INŠTITUT MILKA KOSA ZRC SAZU
2011 slovenski ZGODOVINA MONOGRAFSKA publik.

ZAHODNO SOSEDSTVO:SLOVENSKI ZGODOVINARJI O SLOVENSKO-ITALIJANSKIH RAZMERJIH DO KONCA PRVE SVETOVNE VOJNE.-LJUBLJANA, 1996
ZGODOVINSKI INŠTITUT MILKA KOSA ZRC SAZU
1996 slovenski ZGODOVINA MONOGRAFSKA publik.