Seznam gradiva

9 gradiv
Avtor(ji) Naslov Založba Leto Jezik Področje Vrsta
ŠERBELJ FERDINAND
ANTON CEBEJ 1722-1774.-LJUBLJANA, 1991
NARODNA GALERIJA
1991 slovenski KULTURNA ZGODOVINA MONOGRAFSKA publik.

Gotika v Sloveniji (Gothic Art in Slovenia, Gotik in Slowenien, Il Gotico in Slovenia) : Razstava, Ljubljana 1995 [katalog]
NARODNA GALERIJA
1995 večjezični NEZNANO NEINVENTARIZIRANO

JANEZ VAJKARD VALVASOR SLOVENCEM IN EVROPI.- LJUBLJANA, 1989
NARODNA GALERIJA
1989 slovenski ZGODOVINA MONOGRAFSKA publik.
ŠERBELJ FERDINAND
KRIŽEV POT ANTONA CEBEJA V OKVIRU TRADICIJE.-LJUBLJANA, 1994
NARODNA GALERIJA
1994 slovenski KULTURNA ZGODOVINA MONOGRAFSKA publik.
ŠERBELJ FERDINAND
LA PITTURA BAROCCA NEL GORIZIANO:CATALOGO DELLA MOSTRA.-GORIZIA, LJUBLJANA, 2002
NARODNA GALERIJA
2002 italijanski KULTURNA ZGODOVINA MONOGRAFSKA publik.

SAŠA ŠANTEL 1883-1945.- IZDALA NARODNA GALERIJA.- LJUBLJANA, 1983
NARODNA GALERIJA
1983 slovenski KULTURNA ZGODOVINA MONOGRAFSKA publik.

Horvat Jasna 1945-, Grafenauer Bogo, Habič Srečo, Hribar Roman
Slovenci v predmarčni dobi in revoluciji 1848
NARODNA GALERIJA
1978 slovenski ZGODOVINA MONOGRAFSKA publik.

Cevc Anica 1926-2011, Komelj Ivan, Šerbelj Ferdinand, Hauko Štefan
Slovenski kraji in naselja v preteklosti : od 17. do konca 19. stoletja : Narodna galerija, Ljubljana, [13. februar-5. marec] 1978
NARODNA GALERIJA
1978 slovenski KULTURNA ZGODOVINA MONOGRAFSKA publik.
Tominc Jožef 1790-1866
Tominc : [razstava ... v Narodni galeriji, Ljubljana, marec-april 1967]
NARODNA GALERIJA
1967 slovenski KULTURNA ZGODOVINA MONOGRAFSKA publik.